Magazines / Nr 03 2017

Nr 03 2017

Visie
Vorige maand keurde de Vlaamse Regering de Energievisie 2030-2050 goed. Die bepaalt hoe het na 2020 verder moet met het huidige energiebeleid en komt er na lang overleg met de industrie, de academische wereld, sociale partners en sectorfederaties. “Na 2020 zijn bijkomende inspanningen nodig voor de energie-omslag. Iedereen is het erover eens dat de fase van vrijblijvendheid voorbij is”, aldus minister van Energie Bart Tommelein.

In die visie trekt Vlaanderen – uiteraard – volop de kaart van hernieuwbare energie. Dat is ook onvermijdelijk, met de kernuitstap in 2025 die op de loer ligt. Bij wind- en zonne-energie is het voornaamste aandachtspunt de zoektocht naar flexibele en slimme toepassingen om het ongelijkmatige aanbod op te vangen.

Maar zeker even belangrijk: warmte zal een grotere plaats innemen in het hernieuwbare energielandschap. Het besef dat de laatste jaren te weinig naar die component van het energieplaatje is gekeken, is dus ook vertaald in de visietekst. Restwarmte van industriële productieprocessen en diepe geothermie zijn twee elementen die een prominente plaats krijgen.

Bram Claeys, algemeen directeur van de Organisatie Duurzame Energie, reageert tevreden op de ODE-website. Hij ziet in de visietekst de juiste algemene insteek, maar vraagt nu om de visietekst te vertalen in meer concrete doelstellingen. “Een praktisch voorbeeld: de stookolie- en aardgasprijzen zijn nu kunstmatig in het nadeel van hernieuwbare warmte. De Vlaamse regering kan geschiedenis schrijven door de lasten van elektriciteit te verschuiven naar fossiele brandstoffen.”

De nadruk in de visietekst ligt wel op elektriciteit, iets waar Christophe Leroy, managing director bij Remeha, voor wil waarschuwen in deze Installatie & Bouw. “All electric is niet haalbaar. Ik zeg niet dat investeren in bijvoorbeeld PV-technologie niet wenselijk is, maar we zullen de hele energieproblematiek niet alleen op die manier oplossen. We moeten ook naar duurzame gasoplossingen kijken. Jammer genoeg kan de private sector op dat vlak geen initiatieven nemen als de overheid dat in zijn wettelijk kader niet toelaat.”

Verder staan in dit magazine een aantal vooruitstrevende projecten centraal. We kijken hoe hydraulische software de HVAC-werking zal optimaliseren in AZ Sint-Maarten. We tonen ook hoe textielkanalen in een Decathlon-winkel de klimatisering van de ruimte verbeteren. En we vertellen hoe de KUL Campus Brugge een technisch hoogstandje is, dankzij de vele gebouwtechnische toepassingen in de labo’s voor ingenieursstudenten.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: