Magazines / Nr 03 2018

Nr 03 2018

Comfort
Recent publiceerde het Internationaal Energie Agentschap een nieuwe versie uit van de technologiebarometer Tracking Clean Energy Process. Die gaat na hoe het wereldwijd gesteld is met 38 groene technologieën. De balans is niet erg positief te noemen: ledverlichting en zonne-energie mogen dan wel in de lift zitten, bij heel wat andere klimaatvriendelijke technologieën verloopt de ontwikkeling niet volgens plan.

Om het doel van het Klimaatverdrag van Parijs te halen is er veel meer nodig, en het moet bovendien sneller gaan. Het ligt dus aan een gebrek aan technologieën, er zijn vooral inspanningen nodig. “De wereld heeft geen energieprobleem, wel een probleem van de uitstoot”, zei Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap. Ook in ons land. In de rangschikking van de klimaatdoelstellingen waar de EU-lidstaten tegen 2030 aan moeten voldoen, staat België niet voor niets achteraan. De verwoede pogingen van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) om een bijna onhaalbare verveelvoudiging van het aantal zonnepanelen te realiseren, spreken boekdelen: zelfs één van de weinige groene technologieën die het wereldwijd wél goed doet, groeit in België voorlopig lang niet snel genoeg.

Bert Cools, Regional Sales Manager bij Weishaupt, pleit in een artikel verderop in dit magazine voor een CO2-taks, om duurzame oplossingen een duwtje in de rug te geven. “Dan betaalt de vervuiler. Zonder impuls om te veranderen zal er niets gebeuren.” Cools verwacht veel van initiatieven als de digitale woningpas en EPC+, omdat die mensen veel meer vertellen over de energiezuinigheid van een woning. Dat brengt voor installateurs een nieuwe bekommernis met zich mee: als bij mensen het besef groeit dat ze hun energiefactuur drastisch naar omlaag kunnen halen, moeten installateurs zich voorbereiden op specifieke vragen in die richting.

U maakt in dit magazine ook kennis met enkele interessante softwaretoepassingen, die het werk van de installateur een stuk eenvoudiger maken. Of het nu over administratieve vereenvoudiging, computergestuurde hulp bij complexe berekeningen, of evoluties in de wereld van BIM gaat: software is niet meer weg te denken uit het leven van de vakman.

De softwarebedrijven die we voor deze editie van Installatie & Bouw interviewden, gaven meermaals aan dat het vaak niet eenvoudig is om een installateur te overtuigen van het nut van een computerprogramma. Een technicus wil zijn handen vuil maken. Hij wil een toestel installeren en tevreden terugblikken als het werkt zoals het hoort. Maar nogal wat installateurs brengen hun zaterdagavonden door achter hun computer, om facturatiewerk te verrichten dat ze uit tijdsgebrek al enkele maanden aan de kant hebben moeten schuiven. Als een technicus moderne, intelligente en geconnecteerde apparaten moet aanprijzen bij zijn klanten, dan is het een logische stap om in zijn eigen bedrijf ook te kiezen voor de meest efficiënte, tijdbesparende en comfortabele oplossingen.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: