Magazines / Nr 03 2019

Nr 03 2019

Waakzaamheid

Voor veel mensen klinkt ‘legionella’ als een woord uit een ver verleden. Het pijnlijke voorval in Evergem heeft ons echter met de neus op de feiten gedrukt. 32 mensen raakten er besmet met legionella, 2 mensen lieten zelfs het leven. Het voorval bewijst dat waakzaamheid nog altijd vereist is. In dit nummer van Installatie & Bouw besteden we heel wat aandacht aan waterkwaliteit en -behandeling. Xavier De Wintere van Aquadomo, dat gespecialiseerd is in de kwaliteit van het drinkwater, komt terug op het voorval in Evergem en licht toe hoe legionella bestreden wordt. Sommige installateurs zijn volgens hem onvoldoende op de hoogte: “Jammer, want zij kunnen bouwheren of opdrachtgevers adviseren bij nieuwbouw en renovatie voor het te laat is.”

In de installatiesector gaat niet altijd de meeste aandacht uit naar het water dat gebruikt wordt, hoewel het belang ervan niet te onderschatten
valt. Een verwarmingsketel die draait op water met kalk, zal wellicht sneller verslijten en onderhoud vereisen. Aqua Belgica, de Belgische
Federatie voor Waterbehandeling, hamert erop dat waterbehandeling geen luxefenomeen is. Zoals ondervoorzitter Nick Govaerts zegt: “Sommige
installateurs lijken te denken dat waterbehandeling iets is dat je mensen moet aansmeren, terwijl het net een uitstekende investering is.”

Verder in dit magazine staan we uitgebreid stil bij wat voor de verwarmingssector wellicht het belangrijkste vraagstuk van deze tijd is: zetten we vol in op elektrificatie of blijven fossiele brandstoffen nodig? Beide standpunten werden met overtuiging verdedigd op het panelgesprek dat Installatie & Bouw organiseerde, in samenwerking met Architectura.be. Verderop in dit magazine leest u een verslag van de discussie. 

Een enquête van Bouwunie Technieken onder installateurs plaatst grote vraagtekens bij een snelle uitfasering van fossiele brandstoffen: een overgrote meerderheid van de installateurs is geen voorstander, omdat het bestaande woningpark er volgens hen niet klaar voor is. Als er al een verbod op fossiele brandstoffen moet komen, dan wel in de nieuwbouwmarkt, aldus nog de enquête.

De toekomst van zonnepanelen kan wellicht niet los van deze discussie gezien worden. Het antwoord op de vraag hoe we met onze energie- én elektriciteitsvoorziening omspringen zal mee de toekomst van zonnepanelen en andere hernieuwbare energieoplossingen bepalen. De discussie rond de digitale meters en de compensatieregeling voor terugdraaiende tellers woedt nu al volop, en was zoals verwacht een heet hangijzer op de PV-studiedag die ODE Vlaanderen organiseerde. 

Het aantal PV-panelen in Vlaanderen groeit gestaag, maar die groei moet nog sterk de hoogte in. Maar zal dat gebeuren als mensen nog niet met zekerheid weten hoe hun factuur er over middellange termijn zal uitzien? De sector verwacht duidelijkheid. Het is dan ook geen goede zaak dat er in de politieke arena nog een behoorlijk ingewikkelde puzzel gelegd dient te worden. Nieuwe regeringen zullen wellicht nog even zich op laten wachten, en het is maar zeer de vraag hoe de markt met die onzekerheid zal omspringen.

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: