Magazines / Nr 04 2016

Nr 04 2016

Licht en lucht
Na de heisa rond de Turteltaks dreigt er binnenkort opnieuw een discussie over het prijskaartje van onze energievoorziening. Zowat één derde van de gasmeters in ons land moet worden omgevormd als gevolg van de uitfasering van laagcalorisch gas uit Nederland. Die aanpassing kost 700 miljoen en treft 1 miljoen Vlaamse gezinnen. In het regeerakkoord van 2014 van de regering-Michel is sprake van een nationaal fonds dat voorziet in de financiering van de ombouw, maar daar is op dit moment nog geen spoor van. De tijd begint wel te dringen…

Een van de grootste problemen daarbij is dat er geen inventaris bestaat over de aanwezigheid van de toestellen in Belgische woningen. Vanaf 1978 moeten ketels normaal uitgerust zijn voor hoog- en laagcalorisch aardgas, maar het gaat hier ook kookfornuizen, badgeisers en kachels. Patrick O, CEO van Viessmann, stelde enkele nummers geleden voor om die inventaris te laten opmaken door de installateurs, die dagelijks talloze huizen bezoeken. Dat lijkt er vooralsnog niet van te komen.

In dit nummer gaat het echter niet over geld uitgeven, maar over geld besparen. We brengen twee onderzoeken van de KU Leuven over de bijdrage van automatisatie tot een lager energieverbruik. Zo onderzochten wetenschappers aan de hand van een aantal monitoringcases hoeveel energie scholen kunnen besparen door te investeren in lichtregelsystemen. In de daaruit voortvloeiende publicatie ‘Licht in scholen: van beginner tot expert’ proberen ze gebouwenbeheerders, architecten en ontwerpers te ondersteunen bij de uitbouw van een lichtplan voor scholen. Onderzoeker Ruben Delvaeye vertelt in Installatie & Bouw over zijn conclusies.

Het tweede onderzoek zet vraaggestuurde ventilatie centraal. De technologie raakt stilaan ingeburgerd, bijvoorbeeld in de residentiële sector, maar er blijven toch vragen over de effectiviteit op grotere schaal. Daarom startten enkele KU Leuven-onderzoekers een tijd geleden het TETRA-project VraagVent op, waarin ze ventilatie met vraagsturing bestuderen in settings zoals een landschapskantoor en een schoolgebouw. Vraagsturing duikt ook in steeds meer projecten op. Daar zetten we er enkele van op een rij.

Ventilatie maakt trouwens deel uit van een veel groter vraagstuk: hoe zorgen we voor een gezond binnenklimaat? Dat was het onderwerp van Indoor Air 2016, een congres met wereldfaam over binnenluchtkwaliteit, deze zomer georganiseerd in Gent. Daar ging het niet alleen over ventilatie, maar ook over lage-emissiematerialen. Binnenluchtkwaliteit staat hoog op de agenda van de Vlaamse overheid, met onderzoeksprojecten zoals Renovair en een studie over de binnenlucht in sociale woningbouwprojecten. Daarom zetten we het in Installatie en Bouw ook in de kijker.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: