Magazines / Nr 04 2020

Nr 04 2020

De eerste schooldag

Op de eerste schooldag kwam een oud zeer nog eens volop in de schijnwerpers te staan: het probleem van gebrekkige verluchting in schoolgebouwen. Het is een publiek geheim dat heel wat schoolgebouwen verouderd zijn, en van een efficiënte en gezonde ventilatie is vaak geen sprake. Dat probleem wordt natuurlijk groter wanneer er een pandemie aan de gang is. De richtlijnen van de overheid – CO2-meters plaatsen en ramen en deuren open houden – klinken in dat opzicht als ‘too little, too late’.Deze kwestie zal niet op één, twee, drie opgelost zijn. Of zoals architect Vincent Van Den Broecke (blanco architecten) het op Twitter verwoordde: “Iemand al eens berekend hoeveel het zal kosten om alle klaslokalen in dit land te voorzien van een performant ventilatiesysteem? En wanneer die systemen in die duizenden klaslokalen operationeel zullen zijn? Er zal nog eerder een afdoend vaccin zijn.” We kunnen alleen maar hopen dat de coronacrisis een katalysator zal blijken van een grootschalige renovatie van schoolgebouwen. In elke nieuwbouwwoning is een state-of-the-art ventilatiesysteem stilaan een evidentie, maar wanneer het om de gezondheid van onze kinderen gaat, komen we niet verder dan: ‘Zet de deuren open’ ? Dat zou beter moeten.

Intussen blijft corona het maatschappelijk debat nog wel een hele tijd beheersen. Ook in deze editie van Installatie & Bouw gaan we er niet aan voorbij, zij het met een hoopvolle blik. In dit magazine maakt u bijvoorbeeld nader kennis met UV-C, een revolutionaire techniek die een belangrijk hulpmiddel kan zijn in de strijd tegen het virus. Maar het mag ook duidelijk zijn dat corona onze gewoontes blijvend zal veranderen. Handen wassen wordt meer dan ooit een evidentie – en dat is ook los van corona een buitengewoon goede zaak – en ook daar heeft de markt voldoende efficiënte producten voor.

Bovendien stemt het ons optimistisch dat bedrijven het beste maken van een crisissituatie en zich op markten begeven waar ze niet noodzakelijk meteen thuis zijn. Kijk maar naar Günther Spelsberg, de elektrospecialist die zich bij de uitbraak van het virus onmiddellijk heeft geworpen op de productie van handgeldispensers. Het ondernemersbloed: het kruipt waar het niet gaan kan!

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: