Magazines / Nr 05 2016

Nr 05 2016

Zon, wind en … vuur
Zonne-energie. Daar wil de nieuwe minister van Energie, Bart Tommelein, volop op inzetten. Volgens hem is de omslag naar een hernieuwbaar, flexibel, competitief en betaalbaar energiesysteem in Vlaanderen volop bezig. In die toekomst zullen steeds meer burgers zelf instaan voor hun energie door zonnepanelen op hun daken. En voor wie er geen kan installeren, wil hij drempels wegwerken om makkelijk te kunnen investeren in het ‘zonnedak’ van een ander. Dit najaar komt Tommelein ook met een windplan uit, dat drempels voor windenergie weg moet nemen. Begin 2017 staat er ook nog een warmteplan op de agenda, om het onderbenutte potentieel van warmte-energie volop te gebruiken.

Wind en zon. Allemaal goed en wel, maar een grote toename van hernieuwbare energie vraagt ook om grote aanpassingen aan onze energie-infrastructuur. De beperkte voorspelbaarheid en variabiliteit maken het moeilijk om volledig afhankelijk te worden van zon- en windenergie. Wetenschappers zoeken naar oplossingen om dat nadeel om te buigen en een cruciaal onderdeel daarbij is vraagsturing. Wereldwijd zijn er de laatste jaren talloze onderzoeken naar de baten van de verschuiving van de elektriciteitsvraag opgestart. Ook aan de KU Leuven, waar Dieter Patteeuw naar het potentieel van vraagsturing bij residentiële warmtepompen keek. Een van zijn conclusies: door slimme vraagsturing moet het mogelijk zijn om ook de bekende ‘winterpieken’ en mogelijke black-outs in de winter aan te pakken. Op het niveau van de individuele woning ziet Patteeuw een CO2-besparing van 15 procent, bovenop de voordelen van het inschakelen van een warmtepomp. Meer weten? Lees het artikel ‘vraagsturing bij residentiële warmtepompen’.

We hebben het in deze Installatie & Bouw ook over een ander natuurelement: vuur. En dan vooral over hoe het te bestrijden. Fireforum, een vereniging die streeft naar een betere brandbeveiliging, presenteert het FiSQ-certificaat, een kwaliteitsgarantie voor installateurs en plaatsers van brandbeveiligingssystemen. Dat moet het andere bedrijven mogelijk maken om zeker met gekwalificeerde partners in zee te gaan en zo de algemene brandveiligheid van onze gebouwen te verhogen. Hogere kwaliteitseisen, we kunnen het enkel toejuichen.

Over het vierde natuurelement, aarde, brengen we niets, maar dat vervangen we door een bespreking van enkele mooie projecten, zoals het AZ Alma in Eeklo.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: