Magazines / Nr 05 2019

Nr 05 2019

Brandbeveiliging kan levens redden

Brandveiligheid lijkt een conditio sine qua non in de bouwsector: dat er nood is aan strenge eisen en normen om branden te vermijden en de kwalijke effecten ervan te vermijden, lijkt niemand te betwijfelen. Nochtans beheersen grote en kleine branden nog haast wekelijks de actualiteit. Soms blijven de gevolgen gelukkig beperkt, ook al had het een stuk erger kunnen zijn. De brand in een petroleumbedrijf in de Antwerpse haven medio september is daar een treffend voorbeeld van. Elk dodelijk slachtoffer is er nog steeds één teveel. Ook de economische én emotionele schade van elke brand mag niet vergeten worden.

Net daarom is het verkeerd om te denken ‘dat we er al zijn’. Als we de technieken hebben om branden te vermijden, en strenge regels aan architecten, aannemers en installateurs opleggen, hoe komt het dan dat er toch nog altijd branden ontstaan? Rob Van Baelen, Marketing Communications Manager bij Promat, merkt in één van de artikels in dit magazine alvast op dat een goede brandveiligheid staat of valt met een correcte toepassing van materialen. “Ook al hebben onze brandveiligheidsproducten hun kwaliteiten uitgebreid bewezen in de testen: als ze niet correct geplaatst zijn, zullen ze niet naar behoren werken.”

In deze editie van Installatie & Bouw besteden we heel wat aandacht aan brandveiligheid. U kan kennis maken met interessante case studies, innoverende producten en inzicht in het wetgevend kader. Voor installatiebedrijven speelt het FiSQ natuurlijk een grote rol, het certificaat waarmee Fireforum bedrijven in de actieve en passieve brandveiligheid motiveert om kwaliteit en veiligheid, kennis en ervaring, en operationele en organisatorische expertise ten allen tijde te waarborgen.

De vzw Fireforum pleit alvast voor meer samenwerking tussen de verschillende installatiebedrijven die zich om brandveiligheid te bekommeren, om zo tot nog betere resultaten te komen. Ook de aanpak van ENGIE Fabricom is het vermelden waard: brandveiligheid mag niet los gezien worden van risicobeheersing in zijn geheel, zo klinkt de filosofie van dit bedrijf. De oplossing schuilt volgens deze firma in een doorgedreven integratie van gebouwtechnieken, waar brandveiligheid een onderdeel is. Het einddoel: één geïntegreerd systeem. En meteen ook een verbeterde brandveiligheid? De toekomst zal het uitwijzen.

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: