Magazines / Nr 06 2016

Nr 06 2016

Voorspellingen
De Europese Commissie presenteerde eind november een aantal nieuwe energievoorstellen, in het kader van de beloftes die Europa maakte op de klimaatconferentie van Parijs vorig jaar. Zo ligt er een bindende doelstelling op tafel om het energieverbruik tegen 2030 met 30 procent te verminderen. Tegen 2030 moet ook 27 procent van het finale energieverbruik in Europa gedekt zijn door hernieuwbare energie.

Gebouwen blijven daarbij een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot, zeker in een land als België met een verouderd woningpark. Onder andere de energie-efficiëntie van gebouwen en verwarmingsproducten (denk aan de ecodesign-richtlijn) moet dus beter om dat doel te bereiken.

Een grote rol voor de bouwsector dus. Maar om dat energieverbruik goed op te volgen, is het natuurlijk nodig dat we de energie-efficiëntie van een gebouw correct kunnen bepalen. Bij residentiële woningen blijkt nu nog al te vaak dat er een verschil is – in negatieve zin – tussen wat architecten vooropgesteld hadden qua energieverbruik, berekend volgens de EPB-regelgeving, en wat de uiteindelijke energieprestaties van een woning zijn.

Marc Delghust, onderzoeker aan de universiteit van Gent, ontwikkelde daarom een rekenmodel dat dat energieverbruik beter in kaart brengt. Hij won daarvoor de Slimme GEIT op het NZEB-symposium, een prijs voor innovatieve technieken die de bouwsector stimuleren. Doel: het makkelijker maken om correcte en dus betere energievoorspellingen te doen. Hoe zit het juist in elkaar? Dat lees je in deze Installatie & Bouw.

In deze editie ligt de focus ook op enkele mooie voorbeeldprojecten. We gaan in op de gebouwautomatisatie bij Dovy Keukens, waar alle toonzalen de omslag maken naar slimme sturing. Daarvoor bezochten we de vernieuwde Dovy-toonzaal in Waregem. De Holy Food Market in Gent, een voormalige kapel die is omgetoverd tot culinaire hotspot, is een voorbeeld van een geslaagd renovatieproject met aandacht voor zuinige technieken. En in het nieuwbouwvolume van het Heilig Hartziekenhuis in Mol zorgde de BIM-methode voor een erg snelle installatie van alle technieken. Komen ook aan bod: de Topsportschool van Wilrijk en Gebouw M op Campus 3 Eiken in Antwerpen.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: