Magazines / Nr 06 2019

Nr 06 2019

Duidelijkheid

Uit de laatste versie van de tweejaarlijkse REG-enquête van het Vlaams Energieagentschap is opnieuw gebleken dat er nog wel wat werk aan de winkel is om de woningen in Vlaanderen te verduurzamen. Nochtans is dat niet uit onwil: 91% van de 1001 respondenten gaf immers aan energiebesparing ‘belangrijk tot heel belangrijk’ te vinden. 73% vindt de impact van het energieverbruik op de klimaatproblematiek belangrijk voor de toekomst en volgende generaties.

Maar tussen woord en daad blijkt eens te meer een kloof te gapen. Aardgas (68%) en stookolie (16%) blijven de voornaamste energiebronnen voor verwarming. En hoewel drie op de vier aardgasketels inmiddels condenserend is, is dat nog steeds niet het geval voor de meerderheid van de stookolieketels. En om het groeiende probleem van oververhitting aan te pakken grijpen steeds meer mensen terug naar een airconditioningsysteem.
Het beeld wordt pas echt problematisch wanneer het Energieagentschap vraagt naar hernieuwbare energietoepassingen. Zonnepanelen zijn wel al enigszins ingeburgerd – 14% van de deelnemers aan de enquête heeft zonnepanelen op zijn of haar dak liggen – maar zonneboilers (3%), warmtepompen (1%) en warmtepompboilers (1%) blijven kleine nicheproducten, die geen ingang vinden bij het grote publiek. Bovendien plant zes op de tien respondenten in de komende vijf jaar géén bijkomende energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen.

Hoe valt die discrepantie te verklaren? De belangrijkste reden om niet verder te investeren in energiebesparing blijkt een gebrek aan duidelijkheid te zijn. Argumenten als “Ik heb zekerheid nodig dat de investering zijn geld waard zal zijn” en “Ik wil op voorhand garanties over de financiële kosten en opbrengsten” blijken bij zo’n 70% van de deelnemers een reële drempel te zijn. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) liet alvast weten de bestaande premies te willen bundelen, en zo één overkoepelende woningrenovatiepremie creëren. “Dat is eenvoudiger en laat gezinnen toe om duidelijker zicht te krijgen op financiële ondersteuning bij hun investering.”

Mogelijk is hierin ook een rol voor de installateur weggelegd? Als het mensen aan duidelijkheid ontbreekt, kan de HVAC-specialist alvast een belangrijke adviesfunctie opnemen. Misschien kunnen de mensen op die manier wél opnieuw het bos door de bomen zien.

Los daarvan staat de wetenschap niet stil en komen innovatieve oplossingen in pijlsnel tempo op ons af. Het onderzoek naar het potentieel van biomethaan in België, uitgevoerd door Gas.be en waarover u verder in dit magazine meer leest, kan misschien wel deuren openen naar een duurzame, milieuvriendelijke en haalbare oplossing voor de uitdagingen waar we met z’n allen voor staan.

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: