Tagarchief: AIR-SEP® 4.0

Verminder zuurstofinbrenging in uw HVAC-installaties

AIR-SEP®-4.0
Lees het gehele artikel

Met de AIR-SEP® 4.0 zet fabrikant KOREX Benelux een nieuwe standaard in het drukbehoud en de ontluchting, vacuümontgassing, expansie, vuilopvang, reiniging en bijvulling van verwarmings-, koel- en vriesinstallaties. Een nieuwe drukloos vacuümmembraan, een slimme vormgeving zonder instroombochten én een volledig geïntegreerd controlesysteem zorgen voor een nog hoger installatierendement, minimale storingen, een eenvoudiger onderhoud én een aanzienlijk langere levensduur van uw installaties.

De AIR-SEP® drukbehoudstations van KOREX Benelux worden al meer dan 30 jaar succes­vol toegepast in verwarmings-, koel- en vries­systemen in heel Europa. Of het nu gaat om appartements­gebouwen, hotels, zieken­huizen, scholen, culturele centra, kantoor­gebouwen, stads­verwarmings­projecten of industriële projecten: overal draagt de AIR-SEP® op unieke wijze zorg voor het drukbehoud en de vacuüm­ontgassing, expansie, vuil­opvang en bijvulling van uw installaties. De druk­behoud­stations bestaan hiertoe uit een expansie­tank met instroom­ventiel, ontluchtings­ventiel, bijvul­automaat en druk­behoud­pomp, die lucht­bellen uit het leiding­systeem elimineren waardoor het installatie­water beter kan doorstromen.

Om voldoende ruimte voor het membraan te creëren, is de zuigleiding bij de AIR-SEP® 4.0 buitenlangs geplaatst.

Volledig afgesloten systeem

Begin dit jaar is de AIR-SEP® uitgebreid met een nieuwe vacuümmembraan (of: onderdruk­membraan), die een lichte vacuüm en een volledig afgesloten systeem garandeert. “Het installatie­water in de AIR-SEP® 4.0 wordt te allen tijde gescheiden van de atmosfeer”, benadrukt Mario van Gorsel, directeur van KOREX Benelux. “Onder andere dankzij een hoog­waardig bitumen vacuüm­membraan van 1,6 mm dikte (DIN-EN 13831), die standaard in de expansie- en ontgassingstank van de nieuwe AIR-SEP® 4.0 wordt geplaatst.”

Nóg efficiënter ontgassen

“De vacuümmembraan in de AIR-SEP® 4.0 opent zichzelf volledig automatisch, zodra de onderdruk in de expansie- en ontgassingstank te groot wordt”, aldus Van Gorsel. “Hierdoor blijft de onderdruk in de tank te allen tijde behouden. Atmosferische lucht kan op geen enkele manier in contact komen met het installatiewater, wat het ontgassen nóg efficiënter maakt.” Door de aan­wezige (onder-)druk in het water van de tank treedt er minimale participale druk op tussen de zuurstof­moleculen en de atmosfeer, ver­duidelijkt hij. “Hierdoor vindt bijna geen zuurstof­overdracht meer plaats en wordt de kwaliteit van het installatie­water enorm verbeterd, blijft de pH-waarde optimaal én worden corrosie, vervuiling en rendements­verliezen tot een minimum beperkt. Dat maakt de nieuwe AIR-SEP® 4.0 uniek in de markt. Niet voor niets hebben wij onlangs een patent voor deze techniek aangevraagd.”  

Geschikt voor lage én hoge temperaturen

“De vacuümmembraan is ontwikkeld in Duitsland, is van een zeer hoge kwaliteit en kan zonder problemen lage én hoge water­temperaturen aan”, vertelt Van Gorsel. “Installatiewater tussen de -20 en +85°C kan probleem­loos worden behandeld, waar­bij zelfs pieken tot 110°C mogelijk zijn. Om voldoende ruimte voor het membraan te creëren, is de zuig­leiding bij de AIR-SEP® 4.0 buitenlangs geplaatst. Hier­door wordt het onderhoud aan­zienlijk vereenvoudigd.”

De vacuümmembraan in de AIR-SEP® 4.0 opent zichzelf volledig automatisch, zodra de onderdruk in de expansie- en ontgassingstank te groot wordt.

Eenvoudige integratie

Net zoals bij de AIR-SEP® AS-T SmartControl zijn bij de AIR-SEP® 4.0 drukbehoudstations instroom­bochten niet meer nodig, waardoor in plaats van 3 slechts 2 aansluitingen voldoen. “Hier­door wordt integratie in nieuwe en bestaande water­voerende systemen vergemakkelijkt en ont­gassing in de installatie geoptimaliseerd”, aldus Van Gorsel. “Aan de installatie kunnen optio­neel een onthardingsbuis en magneet­filter worden toegevoegd, waar­mee zouten, mineralen, magnetiet en andere vervuilingen nog efficiënter uit het water in de expansie- en ontgassings­tank gefilterd kunnen worden. Dankzij een continue druk­bewaking blijft de systeemdruk in de AIR-SEP® optimaal. In plaats van periodiek water te ontgassen, worden ontgassingsinterval en -looptijd exact afgestemd op de actuele installatiestatus.”

Eenvoudige controle

Controle van de (optionele) onthardingsbuis en het magneet­filter geschiedt via een volledig geïntegreerd en vrij programmeer­baar micro­processor controlesysteem, dat tevens vol­automatisch drukbehoud, ontluchting, vacuüm­ontgassing, expansie, vuilopvang, reiniging en bijvulling met vacuüm ontgast water regelt en bewaakt. Van Gorsel: “De kleurendisplay van de touchscreen is eenvoudig te bedienen met een vingertop of invoerpen. Een verbeterde MODBUS/TCP interface maakt beheer op afstand mogelijk. In de toekomst wordt hier nog een BACnet gateway aan toegevoegd. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor monitoring en service op afstand door KOREX Benelux, zodat installateurs en eindgebruikers nog meer worden ontzorgd.”