Tagarchief: Aquadomo

Onafhankelijke partner voor preventie en bestrijding van legionella

Warm-meten
Lees het gehele artikel

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het over legionella gaat. De bacterie vindt zijn gastheer via aerosolen, kleine waterdruppeltjes die ontstaan in bewegend water. Logisch dus dat het voor zwembaden en (openbare) douches extra uitdagend is om deze ongenode gast buiten te houden. Aquadomo begeleidt zwembadbeheerders bij de preventie, controle en bestrijding.

In 1999 eiste de eerste legionella-uitbraak in Vlaanderen 5 doden in Kapellen. Kort nadien – in 2001 om precies te zijn – ont­stond Aquadomo als ­af­deling van water­beheers­maatschappij FARYS. Hun missie? Derge­lijke rampen in de toe­komst helpen voor­komen. Van­daag doet Aquadomo meer dan enkel legionella­bestrijding. Het blijft even­wel de belang­rijkste functie in hun dage­lijks taken­pakket. Van advies en preventie tot waterbehandeling.

Als proactieve partner maakt Aquadomo zijn klanten nu al attent op het risico van legionella en vraagt om staalnames tijdig in te plannen.

Extra aandacht na COVID-19

Door de geldende coronamaatregelen zijn heel wat zwem- en sportcomplexen al lange tijd gesloten. Dat heeft een impact op de waterkwaliteit in sanitaire installaties. Legionella-expert Xavier De Wintere van Aquadomo legt uit: “Stilstaand water in de leidingen kan onder andere lood, koper, ijzer en zink opnemen. Tegelijk vormt zich aan de binnenkant van de leidingen een biofilm, waar microbes zoals de legionellabacterie zich graag nestelen. Bij de heropstart is het daarom belangrijk het water te verversen en de kwaliteit ervan nog nauwgezetter te monitoren.”

Recent voegde Aquadomo een online platform toe aan de dienstverlening.

‘Legionellabeheer in alle eenvoud’

Als proactieve partner maakt Aquadomo zijn klanten nu al attent op deze uitdaging en vraagt om staalnames tijdig in te plannen. Het duurt namelijk een tweetal weken voor de resultaten bekend zijn. “Het grote voordeel: we geven niet alleen aan wanneer er een probleem is, we komen ook meteen met de nodige oplossing. We voeren thermische en chemische desinfecties uit, respectievelijk om de legionellabacterie te doden of om meteen ook de biofilm te verwijderen.”

Veilige tijdelijke oplossing

Tijdens de desinfectie zijn de waterinstallaties tijdelijk niet bruikbaar. Soms komt dat erg ongelegen. Voor die gevallen heeft Aquadomo legionellafilters. Door die aan de eindtappunten, zoals douches, te plaatsen, is het water veilig bruik­baar voor de zwembadbezoekers. Een tijde­lijke oplossing, die evenwel erg praktisch voor de dag komt. Wanneer de zwemmers zich nog even moeten afspoelen bijvoorbeeld, zonder risico op het inademen van schadelijke aerosolen. De membraanfilters met een poriegrootte van 0,15 µm houden de legionellabacterie tegen zonder al te veel druk weg te nemen. Ze filteren ongeveer 5.000 liter water en zijn eenvoudig vervangbaar. Hun discreet design in chroom en wit valt bovendien niet op. Geen permanente oplossing, wel een handige manier om in alle veiligheid een periode te overbruggen tot een grondige desinfectie kan plaatsvinden.

Handige app voor controle en analyse

Recent voegde Aquadomo een online platform toe aan de dienstverlening. Dat maakt de regel­matige controles en vooral de registratie en communicatie hiervan een pak eenvoudiger. “Uiteraard nemen wij de controles, stalen en opvolging met plezier voor onze rekening. Deze app heeft onze eigen workflow aanzienlijk verbeterd. Wie dit liever in eigen beheer doet, kan dezelfde app gebruiken. Het systeem wijst zichzelf uit. Het maakt komaf met de rompslomp van vroeger: papieren logboeken bijhouden, uitzoekwerk, het beheer opvolgen en zo meer”, zegt Xavier nog. “Via de digitale weg krijgt iedereen per e-mail melding van wanneer hij of zij wat moet doen. De beheersmaatregelen, analyseverslagen, foto’s, plannen en tekeningen komen meteen in de cloud terecht. Geen zoekwerk meer tussen papieren en altijd wettelijk in orde. Zo eenvoudig kan legionellabeheer zijn .”

Impact lockdown op sanitaire installaties

img_3728-kopieren
Lees het gehele artikel

Legionellapreventie en COVID-19

Specialist Aquadomo startte tijdens de eerste golf een bewustmakingscampagne op en wenst dit nu opnieuw te doen, want die leegstand brengt legionellarisico’s met zich mee zoals vastgesteld werd vóór de heropening van accommodaties na de eerste golf.

Legionella expert Xavier De Wintere (Aquadomo): “Dit heeft een impact op de waterkwaliteit in ­sanitaire installaties. Door uitloging kan water vaste stoffen (o.a. lood, koper, ijzer, zink) afkomstig van de leidingen opnemen en vormt zich aan de binnenkant van de leidingen een biofilm, waarin microbes zoals de legionellabacterie zich goed thuisvoelen. Het is dan ook belangrijk om het water in de installatie te verversen om de hygiënische waterkwaliteit bij heropstart te verzekeren.” 

Staalnames tijdig inplannen

Aquadomo lanceerde daarom een bewust­makingscampagne voor haar klanten. Legionella­staalnames tijdig inplannen is een must want de resultaten zijn pas na 14 dagen bekend. Bovendien moet er als er een besmetting is, nog tijd zijn om de installatie te ontsmetten. Afhankelijk van de functie of doelgroep van het gebouw of de structuur van de installatie kiest Aquadomo de meest geschikte behandelingsmethode. 

Met thermische (doodt de legionellabacteriën) en chemische desinfectie (verwijdert ook de biofilm) worden de waterleidingen gedesinfecteerd tijdens een zeer korte periode met een hoge concentratie chemicaliën of door water op hoge temperatuur.

Aquadomo heeft nu een handig online en interactief instrument om de legionellawetgeving juist en overzichtelijk na te leven.

Tijdens een shockdesinfectie kan geen gebruik gemaakt wordt van de waterinstallatie. In veel gevallen is het niet wenselijk dat tappunten volledig buiten gebruik worden gesteld. Een tijdelijke of zelfs permanente doseerinstallatie kan hier een oplossing bieden, waarbij bv. een desinfectans in de sanitaire installatie geïnjecteerd wordt. 

Minder ingrijpend, maar tijdelijk is het plaatsen van legionellafilters (membraanfilters < 0,1 µm) aan de eindtappunten (douches). Dit laat gebruikers toe om zonder risico verder gebruik te blijven maken van de aerosolvormende tappunten.

“Wij maken met de klant de afweging kosten/baten en kunnen (met uitzondering van de permanente desinfectie) alle oplossingen aanbieden,” aldus Xavier De Wintere. 

Legionellabeheer online, niets dan voordelen

Xavier De Wintere: “het respecteren van social distancing door COVID-19 had ook een impact op de manier van staalnames en desinfecties die nu gebeuren met alle vereiste voorzorgsmaatregelen, maar ondertussen optimaliseerde Aquadomo haar dienstverlening ook met een online platform”.

“We merkten dat het uitvoeren van alle beheersmaatregelen voor onze klanten een hele rompslomp is: bijhouden papieren logboeken, uitzoekwerk, opvolgen beheer… terwijl alles veel eenvoudiger kan”. Daarom heeft Aquadomo nu ook een handig online en interactief instrument om de legionella wetgeving juist en overzichtelijk na te leven: rapporten en overzichten zijn beschikbaar in een centrale beheersmodule, alle taken en bevoegdheden zijn op elk niveau per rol/functie toe te kennen en worden per e-mail aangestuurd. “Zo voert iedereen effectief zijn taak uit en krijgt elk controle over zijn stuk in het beheer”, merkt X. De Wintere op.

Bovendien worden uitgevoerde beheersmaatregelen, analyseverslagen, foto’s, plannen en tekeningen rechtstreeks bewaard op 1 plaats en gearchiveerd in de cloud. Nog nooit was legionellabeheer zo eenvoudig, efficiënt en papierloos. De app geeft namelijk aan wanneer er genoeg gespoeld is en zorgt voor volledig automatische temperatuurmetingen.   

Impact lockdown op sanitaire installaties

img_3728-kopieren
Lees het gehele artikel

Legionellapreventie en COVID-19

Veel beroepsactiviteiten liggen stil sinds de uitbraak van het coronavirus COVID-19 en hierdoor staan heel wat kantoorgebouwen, zwem- en sportinfrastructuur, verblijfsaccommodaties (zo goed als) leeg. Specialist Aquadomo start intussen een bewustmakingscampagne op, want de leegstand brengt legionellarisico’s met zich mee.

Legionella expert Xavier De Wintere (Aquadomo): “Dit heeft een impact op de waterkwaliteit in ­sanitaire installaties. Door uitloging kan water vaste stoffen (o.a. lood, koper, ijzer, zink) afkomstig van de leidingen opnemen en vormt zich aan de binnenkant van de leidingen een biofilm, waarin microbes zoals de legionellabacterie zich goed thuisvoelen. Het is dan ook belangrijk om het water in de installatie te verversen om de hygiënische waterkwaliteit bij heropstart te verzekeren.”

Staalnames tijdig inplannen

Aquadomo lanceerde daarom een bewust­makingscampagne voor haar klanten. Legionella­staalnames tijdig inplannen is een must want de resultaten zijn pas na 14 dagen bekend. Bovendien moet er als er een besmetting is, nog tijd zijn om de installatie te ontsmetten. Afhankelijk van de functie of doelgroep van het gebouw of de structuur van de installatie kiest Aquadomo de meest geschikte behandelingsmethode.    

Met thermische (doodt de legionellabacteriën) en chemische desinfectie (verwijdert ook de biofilm) worden de waterleidingen gedesinfecteerd tijdens een zeer korte periode met een hoge concentratie chemicaliën of door water op hoge temperatuur.

Tijdens een shockdesinfectie kan geen gebruik gemaakt wordt van de waterinstallatie. In veel gevallen is het niet wenselijk dat tappunten volledig buiten gebruik worden gesteld. Een tijdelijke of zelfs permanente doseerinstallatie kan hier een oplossing bieden, waarbij bv. een desinfectans in de sanitaire installatie geïnjecteerd wordt.

Minder ingrijpend, maar tijdelijk is het plaatsen van legionellafilters (membraanfilters < 0,1 µm) aan de eindtappunten (douches). Dit laat gebruikers toe om zonder risico verder gebruik te blijven maken van de aerosol­vormende tappunten.

“Wij maken met de klant de afweging kosten/baten en kunnen (met uitzondering van de permanente desinfectie) alle oplossingen aanbieden,” aldus Xavier De Wintere.

Legionellabeheer online, niets dan voordelen

Xavier De Wintere: “Het respecteren van social distancing door COVID-19 had ook een impact op de manier van staalnames en desinfecties die nu gebeuren met alle vereiste voorzorgsmaatregelen, maar ondertussen optimaliseerde Aquadomo haar dienstverlening ook met een online platform”.

“We merkten dat het uitvoeren van alle beheersmaatregelen voor onze klanten een hele rompslomp is: bijhouden papieren logboeken, uitzoekwerk, opvolgen beheer… terwijl alles veel eenvoudiger kan”.

Daarom heeft Aquadomo nu ook een handig online en interactief instrument om de legionella wetgeving juist en overzichtelijk na te leven: rapporten en overzichten zijn beschikbaar in een centrale beheersmodule, alle taken en bevoegdheden zijn op elk niveau per rol/functie toe te kennen en worden per e-mail aangestuurd. “Zo voert iedereen effectief zijn taak uit en krijgt elk controle over zijn stuk in het beheer”, merkt Xavier De Wintere op.

Bovendien worden uitgevoerde beheersmaatregelen, analyseverslagen, foto’s, plannen en tekeningen rechtstreeks bewaard op 1 plaats en gearchiveerd in de cloud. Nog nooit was legionellabeheer zo eenvoudig, efficiënt en papierloos. De app geeft namelijk aan wanneer er genoeg gespoeld is en zorgt voor volledig automatische temperatuurmetingen.   

Een goed ontwerp, gebruik en onderhoud van installaties voorkomt legionella

aquadomo-beeld-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Dat legionella in 2019 nog altijd actueel is, heeft de rampzalige legionellabacterie-infectie in Evergem aangetoond. Daarbij lieten twee mensen het leven. “Legionella komt nog even vaak voor dan vroeger”, zegt Xavier De Wintere van waterspecialist Aquadomo. “Wij pleiten voor een soort ‘code van goede praktijk’, zodat iedere professional ze kent en toepast.”

Aquadomo bekommert zich over de kwaliteit van het drinkwater op de binneninstallatie, de hemelwater- en afkoppelingsstudies, en de behandeling van afvalwater en/of proceswater, in het kader van duurzaam waterbeheer van bedrijven. “Een groot voordeel is dat Aquadomo niet gebonden is aan leveranciers: we kiezen voor elk project het beste aanbod uit de markt”, zegt Xavier De Wintere, projectingenieur bij Aquadomo.

aquadomo-beeld-02-kopieren

Aquadomo bekommert zich over de kwaliteit van het drinkwater op de binneninstallatie, de hemelwater- en afkoppelingsstudies, en de behandeling van afvalwater en/of proceswater, in het kader van duurzaam waterbeheer van bedrijven.

 

Verwarren met longontsteking of salmonella

Legionella haalde in 1999 een eerste keer de Belgische voorpagina’s. Toen brak de bacterie uit op een beurs in Kapellen. Legionella komt nog even vaak voor als vroeger, maar er zijn wel meer meldingen. De symptomen worden tegenwoordig wel sneller herkend en er is een meldingsplicht. Toch wordt de besmetting nog regelmatig verward met een gewone long- ontsteking. De Wintere: “De meeste burgers zijn nog altijd niet voldoende op de hoogte van de risico’s. Velen verwarren de ziekte ook met salmonella.”

De meeste installateurs zijn wél voldoende bekend met het fenomeen, al zijn er uitzonderingen. “Toen we vorig jaar de nieuwe Best Beschikbare Technieken van 2017 voorstelden, was dit voor sommigen nieuw. Nochtans dateert de vorige versie al van 2007. Alle gebouwen die onder de legionella-wetgeving vallen (de ‘hoog en matig risico inrichtingen’) zijn verplicht om aan deze BBT te voldoen. Het is jammer dat niet alle installateurs op de hoogte zijn, want zij kunnen bouwheren of opdrachtgevers adviseren bij nieuwbouw en renovatie voor het te laat is”, zegt De Wintere. Hij pleit voor een soort code van goede praktijk, zodat iedere professional ze kent en toepast, ongeacht het type gebouw.

aquadomo-beeld-03-kopieren

Er zijn strenge eisen verbonden aan het onderhoud van een koeltoren.

 

Stilstand vermijden en temperatuurbeheersing

Bestrijding van legionella staat of valt volgens De Wintere met een goed ontwerp van de sanitaire installatie. Bovendien moet die installatie ook voldoende gebruikt en onderhouden worden. Daarnaast blijft temperatuurbeheersing de standaardmaatregel voor de bestrijding van legionella. “Koud water mag maximaal 25°C zijn en warm water moet minstens 55°C zijn aan de tappunten. Stilstand (stagnatie) van water moet bovendien maximaal vermeden worden.”

Welke gebouwen lopen wel of geen risico? Particulieren hoeven zich weinig zorgen te maken, aldus De Wintere: “Legionella komt weinig voor in een woning, omdat de huishoudelijke installatie eerder klein is en de tap- punten regelmatig gebruikt worden.” Maar in sommige eenmanszaken (zoals tandartspraktijken, B&B, wellnesszaken,…) is het soms wel nodig om een beheersplan op te stellen en preventiemaatregelen uit te voeren. “Klanten én uitbaters zijn hier niet altijd van op de hoogte. Op onze website hebben we een scan ter beschikking die per type gebouw aangeeft of je aan de legionellawetgeving moet voldoen.”

Koeltorens

De bron van de besmetting in Evergem was afkomstig van een koeltoren. Nochtans zijn er strenge eisen verbonden aan het onderhoud van een koeltoren, aldus De Wintere. “Alle nieuwe koeltorens moeten gebouwd en geëxploiteerd worden volgens de BBT voor Koeltorens. De exploitanten van koeltorens moeten een beheersplan laten opstellen en de beheersmaatregelen uitvoeren en bijhouden in het logboek, dat ter inzage moet liggen voor het Agentschap Zorg & Gezondheid. Eén van de maatregelen is het nemen van waterstalen ter controle op legionella. Indien blijkt dat er besmettingen zijn moet de koeltoren gedesinfecteerd worden.”