Tagarchief: AZ Kabel

Expert in kabelrecyclage

Sorteren-(4)
Lees het gehele artikel

Recycleren is een belangrijke manier om het milieu te sparen. Toch worden nog niet alle mogelijkheden benut. Zo verhuizen gebruikte kabels nog al te gemakkelijk naar de vuilnisbelt. Jammer, want u kan er zelfs iets aan verdienen. AZ Kabel betaalt voor dit soort afval immers een interessante prijs én zorgt bovendien voor een gemakkelijke ophaling. Kortom, er is geen enkel excuus om oude kabels niet te laten recycleren!

De natuurlijke grondstoffen op aarde zijn niet on­uitputtelijk. Ook koper begint schaars te worden: uiterlijk in 2050 zouden de voor­raden opgebruikt zijn. “Dat recycleren een absolute noodzaak zou worden, besefte mijn vader Geert reeds in 1981”, vertelt Tess Debacker, zaak­voerdster van AZ Kabel. “Wat toen startte met de verwerking van trans­formatoren, groeide uit tot het enige bedrijf in België dat zich specifiek op de recyclage van kabels toespitst. Onze drijf­veer van weleer is echter nog steeds actueel. We blijven sleutelen aan onze processen om kabels op de meest kosten­efficiënte én ecologische manier te recycleren. Omdat we de ver­werking zelf uitvoeren, elimineren we tussen­personen en kunnen we onze klanten een uiterst concurrentiële prijs aanbieden.”

AZ Kabel plaatst vanaf 200 kg/jaar een gratis container waarin u uw kabelafval kan verzamelen. “Deze container­dienst kan op alle soorten klanten worden afgestemd”, aldus Tess Debacker. “Hier­door kunnen zowel kleine eenmans­zaken als grote multi­nationals hun kabel­afval aan ons verkopen. Wanneer de container vol is, komen we deze ophalen en plaatsen we desgewenst opnieuw een leeg exemplaar. Dankzij onze vracht­wagen met een ingebouwde geijkte weeg­brug ziet de klant ter plaatse onmiddellijk hoeveel kabel­afval we afhalen. Een­maal op onze site, wordt alles gesorteerd. Dit gebeurt doelbewust hand­matig omdat we op die manier nog beter de waarde van de kabels kunnen bepalen. Ver­volgens ontvangt de klant via een mail een overzicht van het uit­gesorteerde kabelafval met de bijhorende prijzen.”