Tagarchief: Beauvent

12.960 panelen op het dak van het EDC!

van-marcke
Lees het gehele artikel

Van Marcke & BeauVent hebben samen dit zonneproject gerealiseerd.

Van Marcke kiest resoluut voor duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en heeft daarom samen met zijn partner BeauVent op 2 vestigingen van Marcke zonneprojecten gerealiseerd. Met name op het EDC in Kortrijk (4017.6 kWp), een van de grootste dakopstellingen in Vlaanderen en op het dak van de showroom in Anderlecht (50.15 kWp).  

De groep Van Marcke is al meer dan 20 jaar een voortrekker op het gebied van duurzaamheid voor al onze stakeholders: personeel, klanten, installateurs, leveranciers, scholen, studieburelen, …

De onderneming wil duurzame waarden creëren voor haar klanten en voor de maatschappij. In al zijn activiteiten houdt Van Marcke rekening met de grenzen van de planeet. Duurzaamheid ligt ons dus heel nauw aan het hart.

Van Marcke is niet alleen inspirerend op het vlak van producten en diensten, maar ook op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). ‘We care for quality of life’ is een slogan die past bij de fundamentele visie. We kiezen bewust voor een duurzaam product en service leadership. Enerzijds door de verkoop van duurzame producten en diensten te promoten en onze kennis te delen via Van Marcke College. Anderzijds door ons eigen gebouwenpark zo duurzaam mogelijk te beheren. Bij de bouw of verbouwing van onze eigen gebouwen kiezen wij steeds voor de meest water- en energievriendelijke oplossing.

Ons volledig nieuwe Europese distributiecentrum EDC is daarvan een uitstekend voorbeeld. Het EDC is een huzarenstuk op het vlak van ecologische technieken. Het is een volledig CO2-neutraal en wateronafhankelijk gebouw. De logistieke diensten zorgen voor minder verpakkingsafval en een beperking van de vrachtwagenkilometers (minder CO2-uitstoot).

Verschillende technieken worden toegepast zoals:

  • Geothermische verwarming.
  • Eigen drinkwater: het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkbaar water. De opslagcapaciteit is maar liefst 500.000 liter, goed voor 90 dagen functioneren zonder toevoer van water via het openbare net.
  • Zonneboilers: staan in voor de productie van sanitair warm water.

 

Met de bouw van zijn nieuwe distributiecentrum streeft Van Marcke naar een BREEAM-certificaat. Dit is een streng duurzaamheidslabel en ratingsysteem dat staat voor duurzaamheid in de ruimste zin van het woord, van een duurzaam gebouwconcept tot het gebruik van duurzame technieken en materialen, met aandacht voor alle stakeholders.

Met de 12.960 zonnepanelen op het dak voor de eigen energieproductie streven we een hoge standaard na met concrete acties. We gaan met andere woorden een echt engagement aan.

In 2019 benadrukt Van Marcke ook zijn ecologische aanpak en zijn engagement met het co-ambassadeurschap van de campagne ‘Sign for my Future’. Van Marcke wil als klimaatambassadeur een sterke boodschap uitsturen naar de politici zodat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen en werk maken van een krachtig klimaatbeleid. De oplossingen zijn er en moeten haalbaar en betaalbaar gemaakt worden voor bedrijven en burgers.

“We moeten stoppen met de ‘yes-but’-mentaliteit en bewust kiezen voor de ‘why-not’-ingesteldheid! It’s time for action NOW!”

Bedrijven, politici en burgers moeten samen rendabel investeren in duurzame oplossingen en de problemen anders aanpakken. Samen hebben we een impact op de wereld, op onze planeet. Ze is ons enige thuis.

Meer lezen? Kijk dan hier: Vanmarke.com

De Pen | Bram Pauwels, coöperatie Beauvent

dsf1742-kopieren
Lees het gehele artikel

Een warmtenet in dé stad aan zee

We halen aardgas uit de grond in pakweg Qatar, maken het vloeibaar en brengen het naar hier om het opnieuw te vervluchtigen en in het gasnet te pompen. Ondertussen blazen we miljoenen kilowatturen restwarmte van industrie, afvalverbrandingsovens en elektriciteitscentrales zomaar de lucht in. Vanuit die ongerijmdheid begonnen we bij BeauVent half 2015 aan de ontwikkeling van een warmtenet in Oostende.

Voorheen lag onze focus vooral op zonne-energie en windprojecten. We hadden ook al geïnvesteerd in warmtekrachtkoppeling, maar het enorme potentieel van restwarmte voor een duurzamere warmtevoorziening lag nog niet op onze tekentafel. Nu wel, en dat strookt met wat de burgercoöperatie BeauVent is: meer dan 4000 vennoten, allemaal kleine spaarders, die samen investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

De kaarten voor een warmtenet in Oostende lagen goed. Een studie van de POM West-Vlaanderen uit 2013 bevestigde het potentieel, er waren voldoende restwarmtebronnen, het stadsbestuur was vragende partij, er waren grote warmte-afnemers in de buurt en er was een drive! Na 2 jaar van projectontwikkeling, vergunningen aanvragen, contracten afsluiten met warmtebronnen en warmteklanten begonnen we in oktober 2017 met de aanleg. Sinds februari 2019 stoken we de eerste 4 kilometer leidingen warm en leveren we de eerste warmte vanuit de afvalenergiecentrale van IVOO aan Daikin. Later volgen nog bedrijven en kmo’s op het Plassendale-industrieterrein en het AZ Damiaan.

Het was een meevaller dat ons plan bij toenmalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein meteen in goede aarde viel. Als Oostendenaar kende hij de verschillende wijken en nieuwe ontwikkelingen. Hij begreep dat de bestaande steun niet geschikt was voor de uitbouw van een stadsbreed warmtenet. Eind september 2018 besliste de Vlaamse regering dat warmtenet Oostende ruim 11 miljoen euro steun zou krijgen voor de verdere uitrol in de komende jaren. Een gelijkaardig project werd ondersteund in Antwerpen. Het is natuurlijk jammer dat subsidie nodig is voor iets vanzelfsprekends als het nuttig gebruik van warmte die anders verloren gaat. Daartegenover staat een investering van meer dan 40 miljoen euro. We werken zoveel mogelijk met Vlaamse aannemers en installateurs om hier een markt rond warmtenetten mee op gang te trekken!

Wij zijn nog een aantal jaren zoet met de verdere uitbouw van warmtenet Oostende. Onze plannen reiken letterlijk tot aan de zee, tot in het centrum van Oostende. Dat brengt ook hinder, maar die proberen we tot het minimum te beperken. Onlangs lieten we bijvoorbeeld onze werken in de Konterdamkaai samenvallen met het plaatsen van ondergrondse hoogspanningskabels door Elia. Zo moest de straat maar één keer afgesloten worden voor 2 werven.

Voor de warmtelevering aan particulieren kijken we vooral naar bestaande appartementsgebouwen met centrale stookplaatsen om meerdere klanten te bedienen via één aansluiting. Nieuwbouw komt ook in aanmerking, maar individuele woningen hebben doorgaans een te grote aansluitkost in verhouding tot het verbruik. Een premie zoals voor warmtepompen of zonneboilers kan hier helpen.

Wij willen alvast Oostende van het gas afhelpen. Door een warmtenet met restwarmte uit te bouwen, verminderen we de CO2-uitstoot van de stad. Leve de frisse zeelucht!