Tagarchief: Beckhoff Automation

Oplossingen voor energie-efficiënte gebouwautomatisering

Lees het gehele artikel

Tijdens de afgelopen editie van Light + Building stelde Beckhoff Automation zijn oplossingen voor gebouwautomatisering voor over ver­schillende technische systemen heen. De focus lag op toekomstbestendige technologie voor duurzame en energie-efficiënte gebouwen. Dankzij de PC-gebaseerde sturing is het immers mogelijk om alle functionaliteiten binnen een gebouw samen te brengen op één platform en consistent aan te sturen door middel van TwinCAT automatiseringssoftware, IoT-functies en concepten voor intelligent energie monitoren incluis. Een mooi voorbeeld is het nieuwe MX-System dat zich opwerpt als een compacte automatiseringsoplossing voor airco- en ventilatiesystemen waar geen stuurkast voor nodig is.

Door alle technieken te verbinden in één systeem voor gebouwautomatisering, zoals dat van Beckhoff met zijn PC-sturing, kunnen we de belofte van een duurzame, energie-efficiënte constructie en gebruik waarmaken.

Iedereen die bezig is met duurzaamheid, CO2-besparingen en maatschappelijke verant­woorde­lijk­heid moet zich dezelfde vraag stellen: Hoe kan ik voor een aanzienlijke reductie zorgen in het wereldwijde energieverbruik? Het antwoord is te zoeken in gebouwen. En het is niet louter een ecologisch antwoord meer, het wordt ook steeds meer een economische kwestie. Enkel gebouwen die geoptimaliseerd zijn in functie van hun energieverbruik en die op een gepaste manier energie kunnen monitoren en meten en hier autonoom op kunnen ingrijpen, zijn bestemd voor de toekomst. Door alle technieken te verbinden in één systeem voor gebouwautomatisering, zoals dat van Beckhoff met zijn PC-sturing, kunnen we de belofte van een duurzame, energie-efficiënte constructie en gebruik waarmaken. Iedereen in de waardeketen profiteert hiervan. Architecten genieten van maximale creatieve vrijheid met optimale functionele efficiëntie. Planners kunnen een meer betrouwbare planning opmaken met een gereduceerde complexiteit. Systeem integratoren plukken de voordelen van de eenvoudigere engineering en de verbeterde proces­betrouw­baar­heid. Gebruikers kunnen uitbatings- en onder­houds­kosten tot een minimum reduceren. En investeerders, ten slotte, krijgen de best mogelijke bescherming voor hun investering. 

Alles configureren in plaats van programmeren

Maar wat kan er nu zoal met de TwinCAT soft­ware voor gebouwautomatisering? Een eerste voor­beeld is de TF8050 oplossing voor ver­lichting. Hoe uitgebreider een systeem voor ver­lichting wordt, hoe meer de voordelen van de Beckhoff technologie zich zullen tonen. Zo zorgt het gebruik van gedecen­traliseerde bus­koppelingen in de netwerk­infrastructuur voor aan­zienlijk lagere eisen voor bekabeling. Alle functies voor verlichtingen worden in één plat­form ondersteund, zoals bediening van op afstand, het importeren en exporteren van Excel data of eenvoudige maatregelen voor onderhoud. De TF8050 oplossing omvat ook functies voor een Human Centric Lighting concept en DALI-2 sensoren. Alles laat zich eenvoudig configureren, zonder dat er programmeer­skills voor nodig zijn. Beckhoff beschikt daarnaast ook over een BACnet oplossing, een gestandaardiseerd, fabrikanton­afhankelijk communicatie­protocol voor gebouw­automatisering. Dit vindt toepassing bij HVAC, lichtsturing, en veiligheids- en brand­detectie­technologie. De implementatie van dit protocol kan eenvoudig gebeuren met Beckhoff industriële PC’s of embedded PC’s, met de volledige onder­steuning van alle diensten. 

Met de definitieve doorbraak van digitalisering, zijn ook IoT-functies naar gebouwautomatisering gekomen. Wie verbinding wil maken met de cloud, kan dat eenvoudig binnen TwinCAT.

Klaar voor IoT

Met de definitieve doorbraak van digitalisering, zijn ook IoT-functies naar gebouwautomatisering gekomen. Wie verbinding wil maken met de cloud, kan dat eenvoudig binnen TwinCAT. De focus ligt niet zozeer op de pure implementatie van protocollen (zoals TF6710), maar eerder op gerichte communicatie met diensten in de cloud (zoals de Microsoft Azure IoT hub of Amazon Web Services IoT). Dit gebeurt in de achtergrond, zodat de communicatie­verbinding veel een­voudiger en meer native te realiseren is dan met een directe verbinding via het MQTT protocol. De gebruiker heeft toegang tot deze functio­naliteiten via PLC-functieblokken om een­voudig proces­gegevens vanuit de TwinCAT runtime naar communicatie­diensten in de cloud te sturen of om gegevens van deze diensten te ontvangen.

De implementatie van BACnet kan eenvoudig gebeuren met Beckhoff’s industriële PC’s of embedded PC’s, met de volledige ondersteuning van alle diensten.

Compactere hardware voor meer flexibiliteit

Ook aan de hardwarekant beschikt Beckhoff over innovatieve technologie om het leven makke­lijker te maken. Dankzij de lancering van MX-System is de schakelkast overbodig geworden. De combinatie van de basisplaat met de functie­modules kan alle taken en features van een schakel­kast overnemen: energie­toevoer, beveiliging en verdeling van zekeringen, opwekking en bewaking van hulp­spanningen, volgorde­controle met de in- en uitgangen, besturing van motoren en actuatoren, net als het aansluitings­niveau voor de veld­apparatuur. De gebruiker kan zelf de configuratie maken van IPC, I/O, motion, relais- en systeem­modules die het beste past voor zijn specifieke toepassing. De certificatie van alle componenten op basis van inter­nationale standaarden maakt dat MX-System wereldwijd gestandaardiseerd kan worden. Het is een oplossing die de inspanningen die nodig zijn voor het plannen, assembleren, installeren en onderhouden van installaties enorm vereenvoudigt. Bovendien is de volledige voet­afdruk van het systeem kleiner, terwijl er een grotere beschik­baarheid en flexibiliteit gerealiseerd wordt. In elke fase in de levenscyclus van een sturingssysteem, zorgt MX-System voor enorme voordelen ten opzichte van klassieke schakelkasten.  

Open technologie basis voor gebouwautomatisering van de toekomst

Lees het gehele artikel

Een future proof showroom. Dat is het nieuwe hoofdkwartier van VMA in Sint-Martens-Latem. Klanten kunnen er ontdekken welke technieken voor het meest toegevoegde waarde kunnen zorgen in hun eigen projecten. De backbone van het systeem is de slimme, open technologie van Beckhoff Automation. 

Zeg niet zomaar installatiebedrijf tegen VMA. Pascal Kinoo, BU Manager: “We willen meer zijn dan dat en onze ervaring en knowhow inzetten om de technologiepartner van onze klanten te worden. Gebouwtechnieken zijn de voorbije jaren immers enorm in ontwikkeling. Er komt steeds meer bij kijken, qua technieken, maar ook qua opzet. Vroeger bedacht je het concept, verzorgde je de engineering en voerde je misschien nog het onderhoud uit. Nu ga je aan tafel zitten met de klant om te zien welke technologie hij allemaal nodig heeft om aan zijn behoeftes tegemoet te komen. Vandaag en morgen.” 

Van links naar rechts: Philip Neyens (Beckhoff), Joris Wouters (VMA), Ronny Roynaert (Beckhoff) en Pascal Kinoo (VMA).

Energie-efficiëntie en gebouwbeheer hand in hand

VMA wil dus in futureproof gebouwen denken. Het uitgangspunt daarvoor moet en zal open technologie zijn. “Dat is de enige manier om te verzekeren dat technieken kunnen mee evolueren met een gebouw en zijn gebruikers. Maar het laat tegelijkertijd toe om makkelijk te schalen. Niet iedereen heeft nood aan high-end oplossingen. We kunnen met elke klant kijken tot waar hij wil gaan”, vertelt Kinoo. Ook duurzaamheid wordt een steeds belangrijker element in dat verhaal. Waar de bouwheer in het verleden geen omkijken had naar de energiefactuur, die was toch voor de rekening van de gebruiker, worden er nu meer eisen gesteld op vlak van energiezuinigheid. Joris Wouters, manager VMA Smart & Sustainable Buildings: “Dan kan je niet om gebouwautomatisering heen. Het is de regeling die maakt dat alles synchroon gaat werken en je de meeste energiewinst boekt. Wij gaan zelfs zover dat wat we beloven op papier, we ook hardmaken in de vorm van prestatiegaranties in een ESCO contract. Gebouwbeheer en energiebeheer gaan hand in hand. ”

Die openheid van de Beckhoff technologie bewijst zich in tandem met VMANAGER. De data die de Beckhoff PLC’s capteren kan eenvoudig naar boven gestuurd worden.

Hoofdkwartier etaleert eigen technisch kunnen

Voor wie nog twijfelt aan wat er vandaag allemaal mogelijk is met gebouwautomatisering, maakte VMA van zijn nieuwe uitvalsbasis in Sint-Martens-Latem zijn speeltuin. Kinoo: “Het uitgangspunt was een innoverend gebouw neer te zetten dat ons kunnen illustreerde. We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk verschillende communicatieprotocollen te introduceren. Maar op die manier kunnen we klanten wel tonen wat er allemaal mogelijk is. In de praktijk, met data zwart-op-wit.” Het paradepaardje wat dat betreft is de eigen softwareoplossing VMANAGER, een geïntegreerde oplossing die onafhankelijke systemen van meerdere leveranciers en fabrikanten met elkaar verbindt. “Dat complexe samenspel van technieken hebben we gebundeld in een platform dat eenvoudig oogt en te bedienen is voor klanten, in functie van wat ze nodig hebben. Een onderhoudsmanager zal andere data te zien krijgen, dan een eindgebruiker. Maar alles gebeurt in hetzelfde platform. Dat maakt ons echt onderscheidend”, aldus Wouters.

Voor wie nog twijfelt aan wat er vandaag allemaal mogelijk is met gebouwautomatisering, maakte VMA van zijn nieuwe uitvalsbasis in Sint-Martens-Latem zijn speeltuin.

Beckhoff technologie als backbone

Onder die glimmende carrosserie schuilt vanzelfsprekend een zeer krachtige motor. VMA koos voor zijn hoofdkwartier voor de technologie van Beckhoff Automation als stille kracht. “Omdat openheid voor ons voorop staat. Dat Beckhoff zijn sporen in de industrie verdiend heeft, is wat dat betreft een zeer sterke troef. Daar zijn ze al langer afgestapt van gesloten systemen”, weet Kinoo. Een Beckhoff PLC vormt het hart van het systeem. Die worden verder ondersteund door verschillende remote IO-eilanden en borden die alle data samenbrengen. “Vanuit één PLC kunnen we alle technieken sturen. Nieuw communicatieprotocol nodig? Dan volstaat het om een extra klem toe te voegen en de functieblokken te programmeren. We hoeven geen extra interfaces te gebruiken, alle technieken kunnen dankzij de Beckhoff technologie met elkaar praten. Een bijkomende voordeel is, ook de standaardaanwezigheid van OPC-UA communicatie.” 

Vanuit één PLC kan VMA alle technieken sturen. Nieuw communicatieprotocol nodig? Dan volstaat het om een extra klem toe te voegen en de functieblokken te programmeren

Kracht van een geïntegreerd verhaal

Die openheid van de Beckhoff technologie bewijst zich in tandem met VMANAGER. De data die de Beckhoff PLC’s capteren kan eenvoudig naar boven gestuurd worden.  Wouters: “Door de openheid van hun systemen, kunnen wij er onze eigen invulling aan geven. De data gaat één op één van de sturing naar de visualisatie. We kunnen alle info op een gestandaardiseerde manier meenemen en verwerken tot bruikbare inzichten voor alle gebruikers. Zo kunnen wij onze klanten een krachtige tool aanbieden die data verzamelt en voorspelt hoe een gebouw zich zal gedragen. De meeste klanten beseffen nog niet wat er allemaal mogelijk is met slimme gebouwautomatisering. Als ze hier komen, gaan de ogen open en zien ze de kracht van een geïntegreerd verhaal, dat veel verder gaat dan louter een HVAC-regeling. Dat is de toekomst.”  

Gebouwbeheersystemen sleutel tot lagere energiefactuur

Beckhoff-Zwevegem-7862-1019-1019
Lees het gehele artikel

Als Europa haar ambities voor een koolstofneutrale maatschappij wil waarmaken, dan zal het haar patrimonium onder handen moeten nemen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-emissies. Als we de energiefactuur en milieu-impact willen terugdringen, zullen gebouwen vooral slimmer moeten worden. “Met een minimum aan inspanningen, kan je al heel veel energie besparen”, weet Patrick Gielis, general manager van Beckhoff Automation. De tandem van slimme Beckhoff-technologie en de uitgebreide applicatiekennis van integratoren leverde al bijzonder mooie succesverhalen op.

Gebouwbeheersystemen vormen de sleutel tot duurzamere gebouwen. “Alle investeringen in energiezuinige technologie renderen pas echt wanneer je ze slim gaat sturen. Wat heb je aan ledverlichting als je de verlichting de hele dag laat aan liggen in een lokaal waar niemand is? Door net die verliezen aan te pakken, zullen we pas echt stappen zetten”, beklemtoont Gielis. 

Ook Europa heeft dat begrepen. Voor grote en middelgrote gebouwen wordt een slim gebouwbeheersysteem verplicht vanaf 2025. Dat dit vandaag nog niet de standaard is heeft er alles mee te maken dat de bouwheer en de gebruiker niet altijd samenvallen. Gielis: “We vallen soms zelf bijna van onze stoel als we zien hoeveel we kunnen besparen op de energiefactuur met een minimum aan investeringen. In ons eigen kantoor bijvoorbeeld, zitten we maar aan een derde van het verbruik van onze buur. Zwart-op-wit. Iedereen die zelf de energierekening betaalt heeft hier dus wel oren naar.”

In zijn eigen kantoor in Lummen zit Beckhoff maar aan een derde van het verbruik van zijn buur met dank aan slimme gebouwautomatiseringstechnologie.

Alle signalen in één systeem

Voor Beckhoff begint slim sturen met het samenbrengen van alle signalen in één oplossing. Gielis: “Dat is de sterkte van onze technologie. We kunnen alle gestandaardiseerde signalen in een gebouw, denk aan DALI, KNX, Modbus,… inlezen en gebruiken om alles te laten samenwerken. Verlichting die automatisch aangaat, wanneer iemand de ruimte betreedt. Verwarming die rekening houdt met waar de zon door de ramen zal stralen,… Alles kan zodanig geprogrammeerd worden om tegelijk energie te sparen en het comfort van de gebruiker te verhogen.” 

Dat is meteen één van de voornaamste drempels waarom gebouw­beheer­systemen niet sneller ingang vinden. Niet elke installateur zal zich als een vis in het water voelen bij dit soort technologie waar programmeren aan te pas komt. Het vergt wel wat knowhow. “We zijn dan ook bijzonder fier op de integratoren die zich wel verdiept hebben in onze technologie en ze in de praktijk brengen. Op onze website hebben we ze gebundeld in het Solution Provider Program voor wie een partner zoekt om slimme, duurzame, gebouwen vorm te geven. Zij brengen hun kennis van applicaties mee om van onze technologie een succesverhaal te maken. Vandaag al”, aldus Gielis.

Gebouwbeheersystemen zijn de sleutel tot toekomstbestendige gebouwen die niet alleen bij de bouw, maar gedurende hun volledige levenscyclus state-of-the-art kunnen zijn.

Open oplossing

Dat de oplossing voor gebouwbeheer van Beckhoff ook een open oplossing is, maakt ze des te aantrekkelijker voor integratoren. “Ze kunnen de informatie die ons systeem verzamelt gebruiken om hun eigen software voor gebouwbeheer te voeden. Er wordt dan eigenlijk een platform gekoppeld aan onze technologie, een laagje erbovenop als het ware, zodat het systeem inzichtelijk wordt en mee kan evolueren met de noden van het gebouw en zijn gebruikers. Dat is immers het mooie aan open systemen voor gebouwautomatisering. Je kan er op voortbouwen om nieuwe technieken te integreren wanneer ze zich aandienen maar ook om blijvend te optimaliseren naar verbruik en comfort. Gebouwbeheersystemen zijn dan ook de sleutel tot toekomstbestendige gebouwen die niet alleen bij de bouw, maar gedurende hun volledige levenscyclus state-of-the-art kunnen zijn”, besluit Gielis.    

Design award bekroont ­gebruiksgemak en flexibiliteit van lichtsturing

pr022020_Beckhoff_TwinCAT-Lighting-Solution_e
Lees het gehele artikel

De uitdaging in gebouwautomatisering is alle verschillende technieken naadloos met elkaar laten communiceren. De troefkaart bij uitstek van de oplossingen van Beckhoff Automation. Dat bewijst ook de TF8050 lichtsturing. Een product dat in 2022 met de German Design Award aan de haal ging. Het kreeg de vermelding Excellent Product Design in de categorie Building and Elements. Een bekroning die het dankt aan de nieuwe dimensie in gebruiksgemak en mogelijkheden voor lichtsturing.

Een gesofisticeerde, veelzijdige tool. Met zijn uiterst flexibel en schaalbaar design kan hij alles aan, van de kleinste taken tot de grootste projecten”, klonk het rapport van de jury.

De TF8050 TwinCAT 3 lichtsturing is al enkele jaren op de markt. Waar ze oor­spronkelijk bedoeld was om de energie-efficiëntie in het maga­zijn van Pirelli naar een nieuw niveau te brengen, ont­dekken vandaag meer en meer gebruikers de voor­delen. Van particu­lieren tot kantoor­gebouwen. Van retail­ketens tot productie­omgevingen. De mogelijk­heden zijn legio. Philip Neyens van Beckhoff België: “Met deze DALI-2 verlichtings­oplossing krijgen gebruikers een voor­geprogrammeerd software­pakket in handen waarmee ze zelf heel een­voudig hun verlichting kunnen gaan sturen. Het enige wat ze nodig hebben is een internet­browser om de toepassing te openen. Alles is geregeld. Alles is gevisualiseerd. Alles is configureerbaar.”

Wie zelf wil ervaren hoe eenvoudig het is kan terecht in de showroom van Beckhoff in Lummen waar de volledige verlichting vanuit de TF8050 sturing geregeld wordt.

Toegepast in showroom in Lummen

Wie zelf wil ervaren hoe eenvoudig het is kan terecht in de showroom van Beckhoff in Lummen waar de volledige verlichting vanuit de TF8050 sturing geregeld wordt. “De sterkte van deze oplossing is enerzijds dat je geen bijkomende software of tools nodig hebt om je DALI-2 apparaten te configureren. Dat kan allemaal vanuit diezelfde vertrouwde omgeving”, aldus Neyens. Anderzijds kan er naadloos gekoppeld worden met andere systemen, zonder dat er nood is aan extra gateways die de vertaalslag tussen de verschillende communicatieprotocollen maken. “Met de TF8050 gebeurt dat allemaal rechtstreeks vanuit één controller. Zo kan je probleemloos de verlichting koppelen aan bewegingssensoren, aan bepaalde alarmen of zelfs aan de planning voor demo’s. Alles kan samenkomen in de TF8050 sturing en van daaruit naar het gebouwbeheersysteem vertrekken of zelfs naar de cloud met de aanwezige IoT-functionaliteiten. De enige beperking is je eigen creativiteit”, voegt Neyens er met een knipoog aan toe.

Wie zelf wil ervaren hoe eenvoudig het is kan terecht in de showroom van Beckhoff in Lummen waar de volledige verlichting vanuit de TF8050 sturing geregeld wordt.

Alles in één oogopslag te zien

Wie de toepassing opent via pc of tablet krijgt in één oogsopslag een perfect beeld over zijn verlichting. Welke systemen draaien er allemaal? Waarom zijn ze ingeschakeld? Wat zijn de precieze settings? Neyens: “Je hebt een compleet overzicht over de besturing en je apparaten. Dat maakt het zeer eenvoudig om de verlichting te bedienen of fouten op te sporen. Je kan zelfs automatisch alarmen genereren wanneer apparaten niet meer binnen de drempelwaarden functioneren. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de TF8050 was niet om de meest sexy oplossing ter wereld te ontwikkelen, maar één alle informatie die nodig is goed weet te visualiseren. Op die manier vinden gebruikers er heel intuïtief hun weg in.” Dat waren ook de bevindingen van de jury van de German Design Award die de TF8050 bekroonden met het etiket ‘Excellent Product Design’ in de categorie Building and Elements. “Een gesofisticeerde, veelzijdige tool. Met zijn uiterst flexibel en schaalbaar design kan hij alles aan, van de kleinste taken tot de grootste projecten”, klonk het rapport.

Onbeperkte mogelijkheden

Die flexibiliteit om andere systemen te koppelen en de schaalbaarheid om mee te groeien met een bedrijf, zijn ongetwijfeld twee sterke troeven van de TF8050 TwinCAT 3 sturing ten opzichte van andere verlichtingsoplossingen. “Er zijn ook oplossingen die hetzelfde gebruiksgemak kunnen voorleggen, maar dat zijn meestal gesloten systemen. Bij ons komen er zoals gezegd geen externe gateways meer aan te pas. De gebruiker beschikt over een oplossing die mee kan evolueren met het gebouw in kwestie”, beklemtoont Neyens. Beckhoff levert het af als een kant-en-klaar product dat volledig volgens de wensen van de gebruiker is voorgeprogrammeerd. “Die kan dan zelf naar hartenlust elementen toevoegen, zoals een plattegrond voor een visualisatie op maat, of het systeem verder configureren om bepaalde toepassingen mogelijk te maken. Zo koppelen we voor een klant de verlichting aan foutdiagnose, zodat de lichten aangaan waar de technieker moet zijn voor de herstelling. De mogelijkheden zijn echt quasi onbeperkt.”  

Showroom toont hoe eenvoudig welzijn op het werk kan zijn

Lees het gehele artikel

Technologie kan je vaak beter tonen dan uitleggen. Om te beantwoorden aan zijn groei nam Beckhoff Automation in zijn hoofdkwartier in Lummen een extra verdieping in gebruik. Die 750 m² biedt ruimte aan een showroom met een beknopt overzicht van alle technologie die het in huis heeft, maar ook aan leslokalen en bureaus voor de medewerkers. Het best mogelijk comfort creëren voor personeel en bezoekers stond hierbij centraal. En wat beter daarvoor in te zetten dan de eigen gebouwbeheeroplossingen.

Beckhoff Automation houdt een rode draad voor ogen bij het ontwikkelen van technologie. Ze moet het hoofd bieden aan uitdagingen, het leven beter maken. “Met de nieuwe leslokalen en showroom van 250 m² kunnen we aan bezoekers tonen wat al die innovaties die we jaarlijks lanceren voor hen concreet kunnen betekenen. Welke toegevoegde waarde ze kunnen brengen. Maar we hebben er ook alle ruimte om projecten in het groot en in detail te bespreken en om mensen te trainen om het volle potentieel uit onze oplossingen te halen”, duidt algemeen directeur Patrick Gielis. Door corona liet de opening nog eventjes op zich wachten tot het weer veilig mocht en kon. “Maar toch is corona ook een facilitator geweest”, voegt support engineer Philip Neyens toe. “Het heeft het belang van welzijn op het werk alleen maar benadrukt en daar kunnen wij met onze oplossingen absoluut toe bijdragen.”

De showroom toont letterlijk en figuurlijk hoe Beckhoff’s technologie het gebruiksgemak van gebouwbeheer in de praktijk kan brengen.

Meer comfort, lager verbruik

Gebouwbeheer maakt het immers bijzonder eenvoudig om het perfecte evenwicht te vinden tussen het verbeteren van het comfort van de gebruikers enerzijds en het reduceren van het energieverbruik anderzijds. De showroom toont letterlijk en figuurlijk hoe Beckhoff’s technologie dit in de praktijk kan brengen. Want de oplossingen zitten erin geïntegreerd. Neyens: “Een mooi voorbeeld daarvan is de verlichting. Van zodra iemand zich in de gang bevindt, krijgen de bureaus al een minimale verlichting van 50%, wat opgetrokken wordt tot 100% wanneer hij het kantoor effectief betreedt. Op die manier hoef je nooit een pikdonkere kamer binnen te wandelen”, aldus Neyens. De sturing van de verlichting gebeurt via TF8050 op basis van bewegingssensoren. Een oplossing die oorspronkelijk ontwikkeld werd voor magazijnen maar ook in kantoren dus duidelijk voor een meerwaarde kan zorgen. 

Alles volledig automatisch of dynamisch aanpasbaar

Dat is nog maar het tipje van de ijsberg. Door de openheid van zijn oplossing, kan Beckhoff de signalen van alle technieken in een gebouw rechtstreeks met elkaar laten communiceren. Neyens: “De TP10 schakelaars die rood oplichten wanneer de luchtkwaliteit daalt. Lichtsensoren die op basis van het daglicht de sterkte van de verlichting aanpassen. Sensoren in de parking die aangeven waar je mag laden om de belasting optimaal te verdelen en grote piekbelastingen te vermijden … de mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos.” Maar wat het systeem zo mooi maakt is dat alles volledig automatisch verloopt. De gebruiker heeft er met andere woorden geen omkijken naar om toch te genieten van alle comfort tegen een zo laag mogelijk verbruik. “Er is in principe geen enkele drukknop meer nodig. Maar we houden ze er nog in om te tonen hoe dynamisch het systeem zich kan aanpassen. Je kan op die manier heel eenvoudig een werkplek aanpassen aan de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker”, verduidelijkt Neyens.

Door de openheid van zijn oplossing, kan Beckhoff de signalen van alle technieken in een gebouw rechtstreeks met elkaar laten communiceren.

Technologie overtuigt

Nog geen twee maand na de opening blijkt de showroom ook een echte showstopper te zijn. De installateurs en studiebureaus die er al langs kwamen waren enorm onder de indruk van wat ze er allemaal konden zien en ervaren. “De openheid van onze oplossingen en de breedte van wat we aankunnen wisten enorm te charmeren. Klanten zijn niet altijd vertrouwd met het volledige gamma. Hier kunnen ze er een glimp van op­vangen. Maar vooral met het gebruiks­gemak van onze oplossingen hebben we de aandacht getrokken. Hoe goed je het ook uitlegt, bepaalde zaken overtuigen nu eenmaal meer als je ze in werking kan zien”, besluit Neyens.    

Slimme gebouwautomatisering vertrekpunt voor BREEAM Excellent label

Lees het gehele artikel

In de schaduw van het Brusselse justitiepaleis is sinds kort een nieuwe architecturale parel verrezen. Het TWEED mag dan in het oog springen door zijn opvallende gevel en stijlvolle interieur, misschien nog opvallender zijn de duurzame prestaties die het gebouw neerzet. Het streeft immers naar een BREEAM Excellent label. Het kloppend hart om die duurzaamheidsbelofte waar te maken is het gebouwautomatiseringssysteem TwinCAT van Beckhoff. De verschillende bedrijven binnen VMA waren verantwoordelijk voor de technieken in perfect samenspel.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, het BREEAM duurzaamheidskenmerk is een hele mondvol. Het wordt toegepast om duurzame gebouwen te realiseren met een minimale milieu-impact. Al even imposant als de volledige naam is het lastenboek dat ermee gepaard gaat om een Excellent label te verdienen. Dit vormde het uitgangspunt bij het nieuwe kantoorcomplex TWEED, een nieuwe parel aan de kroon van het Brusselse Place Poellaert kwartier. Dimitri Beguin, Construction Manager van hoofdaannemer Macan Development (Immobilière de la Laine is een partnerschap tussen Macan Development en AGRE): “Het gebouw behoorde oorspronkelijk toe aan Vivaqua, de Brusselse intercommunale watermaatschappij. Toen het te koop kwam, leek het ons een buitenkansje om er appartementen van te maken. In de tijd die nodig was om onze vergunning te verkrijgen, werd echter aangrenzende bebouwing goedgekeurd voor de constructie van nieuwe appartementen. Wij hebben toen ons project gewijzigd en een nieuwe aanvraag ingediend voor een kantoorgebouw dat aan de hoogste normen zou voldoen. Met een bezettingsgraad van 90% vandaag is het project een succes.”

Van links naar rechts: Pascal Kinoo (VMA), Martin Julien (VMA-DRUART), Christophe Desaedeleer (Beckhoff), Eric Durenne (VMA-DRUART) en Sullyvan Catoir (VMA-DRUART). Het TWEED dakterras biedt een uitzicht op de Brusselse skyline.

Multitechnische partner voor vlotte werfopvolging

Om aan BREEAM Excellent te voldoen, koos Immobilière de la Laine voor klimaatplafonds en een intelligente oplossing voor gebouwautomatisering. Voor een naadloze implementatie van zowel de technieken als de automatisering errond rekende Macan Development op VMA. “VMA bestaat eigenlijk uit verschillende bedrijven en identiteiten, samengebracht in een cluster”, duidt BU Manager Pascal Kinoo. “Op die manier kunnen we kennis en knowhow bundelen en uitwisselen om voor klanten als multitechnische partner te fungeren in bouwprojecten of in de industrie. De bouwheer heeft in feite aan één contactpersoon genoeg om het volledige scala van technieken te regelen en op te volgen op de werf. Dat en onze open aanpak waren ook in het TWEED project doorslaggevend.” Door zijn specialisatie in HVAC en tevens de automatisering ervan was het VMA-DRUART dat binnen VMA het voortouw nam in het project. Projectmanager Eric Durenne: “De optimalisering van de productie van warm en koud water is een goede basis om van te vertrekken in gebouwautomatisering, zeker in een BREEAM project waar energie-efficiëntie voorop staat.”

Beckhoff technologie in dialoog met technieken

Voor Durenne was de technologie van Beckhoff perfect geknipt voor deze opdracht. Door de omvang van het gebouw, het gaat om 16.000 m² aan kantoren, en de nood om verschillende communicatieprotocollen te integreren. “Standaardisering van bussen in een gebouw is sowieso niet evident. Verlichting (DALI), schakelaars (EIB/KNX), ventilatoren (Modbus RS485), meters (MBus) … ze spreken allemaal hun eigen taal. Met de Beckhoff hardware die samenkomt op het TwinCAT3 platform hoeven we echter geen aparte interfaces te plaatsen, aangezien deze fabrikant een groot aantal communicatiekaarten op de markt brengt. Die openheid is een enorme troef en maakt dat we alle technologie kunnen integreren in een platform. Daarenboven maakt de softwarebasis het makkelijk om later aanpassingen aan de vloerindelingen.” Sterktes die VMA-DRUART overigens al in de praktijk had ondervonden. “Een perfect voorbeeld van die kennisuitwisseling die we binnen VMA proberen realiseren”, voegt Kinoo eraan toe. “Er is binnen het bedrijf een gemeenschappelijke bibliotheek ontwikkeld om nog vlotter te automatiseren met TwinCAT. Iedereen met dezelfde technologie vertrouwd maken, levert ook voordelen op voor onderhoudswerken.”

Automatisering per halve verdieping

Het TWEED gebouw telt in totaal tien verdiepingen. VMA-DRUART koos ervoor om op elke vloer een CX9020 inbouwpc van Beckhoff te plaatsen om te automatisering per halve etage lokaal te regelen, die dan allemaal gekoppeld zijn aan één centrale PLC, de CX5130. “Enerzijds om onafhankelijke werking per niveau te realiseren”, geeft Martin Julien aan die als software-engineer bij VMA-DRUART betrokken was in het project. “Maar vooral om ervoor te zorgen dat we alles tijdig konden opleveren. De automatisering gebeurt pas helemaal op het einde van een bouwproject. Als andere werken later dan gepland opgeleverd worden, is het aan ons om binnen een krapper tijdsbestek er toch alles aan te doen om de deadline te halen. Door die architectuur konden we de automatisering al verdieping per verdieping realiseren. Hierdoor konden er verschillende programmeurs tegelijkertijd werken en werd de duur van de inbedrijfstelling verkort.” Ook in deze lieten de voordelen van Beckhoff technologie zich voelen. “Alle gegevens die door de PLC’s in het veld (op de vloer of in de productie) werden verzameld worden via het OPC UA protocol ter beschikking gesteld van de visualisatie. Een open industrieel protocol dat voor meer veiligheid zorgt dan het conventionele BACnet”, aldus Julien. “Al deze gegevens, verwerkt door onze gemeenschappelijke bibliotheek stellen ons in staat ons gebouwbeheersysteem ‘VManager’ snel en efficiënt te implementeren.

Om aan BREEAM Excellent te voldoen, koos Immobilière de la Laine voor klimaatplafonds en een intelligente oplossing voor gebouwautomatisering.

Anticiperen op de werf

Een tweede sleutel tot succes in dit automatiseringsproject was anticiperen. VMA-DRUART bereidde alles tot in de puntjes voor vanuit zijn thuisbasis. “Wanneer we nieuwe producten integreren, zorgen we dat we ze al in de vingers hebben alvorens we naar de werf komen”, geeft Julien aan. “We hebben daarvoor procedures en checklists opgesteld. Op die manier kunnen onze teamleiders ter plaatse snel controleren of de apparatuur volgens de regels der kunst is uitgevoerd.” Maar anticiperen moet ook op de werf gebeuren. VMA-DRUART programmeerder Sullyvan Catoir: “Ook de regelkleppen in het klimaatplafond kunnen geparametriseerd worden in de grafische interface van VManager. Dan is het zaak om alle communicatie uitvoerig te testen, nog voor de plafonds dichtgemaakt worden. Op die manier loop je op het einde niet tegen problemen aan. Hoewel het basisproject voornamelijk uit open ruimten bestond, is het systeem bovendien zo ontworpen dat het eenvoudig kan worden ingedeeld en dat er afzonderlijke kantoren kunnen worden gecreëerd. Dat gaat zeer eenvoudig met Beckhoff technologie waar de integratie van nieuwe technieken louter een kwestie is van K-Bus kaarten toe te voegen.”

Een slim gebouw dat zich aanpast aan zijn gebruikers

Het gebouwbeheer is zodanig geprogrammeerd om in elke ruimte een optimaal evenwicht te vinden tussen een energiezuinige (samen)werking van alle technieken en het comfort voor de gebruikers. “Al staan alle parameters bij de oplevering perfect, toch zullen er aanpassingen volgen. Een gebouw leeft nu eenmaal. Gebruikers willen de temperatuur bijvoorbeeld toch liever iets hoger zien of de verlichting wat feller … De aangeboden service kan aan deze eisen voldoen en gepersonaliseerd comfort bieden. Met de TwinCAT technologie van Beckhoff gekoppeld aan onze ViMAt Connect service kunnen we eigenlijk vanop afstand alles aanpassen. Ook het BeMaintenance team, de ploeg van VMA die hier het onderhoud zal verzorgen, is getraind om met het Beckhoff systeem te werken om problemen te detecteren en onderhoudswerkzaamheden te optimaliseren. Zo leeft het eigenlijk mee met het gebouw. Softwareontwikkelingen voor toekomstige gekoppelde gebouwen zullen steeds belangrijker worden”, besluit Durenne.    

Nieuw gebouwbeheerssysteem maakt Hendrik van Veldekegebouw future proof

Lees het gehele artikel

Daarbij viel de keuze op het Total Integrated Building Automation System (TIBA) van FixSus – een open platform dat geënt is op industriële oplossingen van Beckhoff Automation. De open benadering van het nieuwe systeem garandeert een lange levensduur, wat een pijnpunt bleek te zijn bij het originele BMS.

Tekst en beeld Beckhoff

Het gebouw had bij zijn opening in 2004 al een geavanceerd gebouwbeheerssysteem. Maar terwijl het gebouw zelf nog niets van zijn karakter had moeten inleveren, was het centrale regelsysteem van de technische installaties wel al aan vervanging toe. Zowel het beheerssysteem als het dashboard dat gebruikt werd als interface konden niet langer ondersteund worden. Daardoor konden wijzigingen en uitbreidingen aan de installaties niet meer gekoppeld worden aan het centrale gebouwbeheerssysteem.

“In 2017 hebben we een aanbesteding uitgeschreven voor het vervangen van het regelsysteem”, zegt Filip Vits, ingenieur onderhoudscontracten bij het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. “Op basis van de ervaring die we hadden met het vorige systeem werd daarin opgenomen dat het een open systeem moest zijn en dat we alle code van de software zouden verkrijgen.”

Van links naar rechts, Fabrizio Menichetti (Het Facilitair Bedrijf – Vlaamse Overheid), Ronny Noynaert (Beckhoff Automation), Kim Loenders en Koen Verschuere (Fixsus), Filip Gits (Het Facilitair Bedrijf – Vlaamse Overheid).

Eén op één vervangbaar

Die openheid – dat is precies waar FixSus zich op profileert. Het bedrijf heeft met Total Integrated Building Automation System (TIBA) een gebouwbeheerssysteem ontwikkeld dat draait op de industriële hardware van Beckhoff Automation. “De meeste BMS-systemen noemen zichzelf open omdat ze aan andere installaties gekoppeld kunnen worden”, zegt Koen Verschuere, oprichter en zaakvoerder van FixSus. “Maar openheid gaat veel verder dan dat. Onze software en alle algoritmes zijn open zodat de gebruiker kan zien wat er gebeurt en daar ook kan op ingrijpen als hij wil.”

Die openheid is ook cruciaal in de keuze voor de systemen van Beckhoff Automation als hardware platform voor TIBA. De software draait op een industriële controller waarbij een lange levensduur en beschikbaarheid gegarandeerd wordt. Alle koppelingen met de installaties in het gebouw gebeuren via standaard I/O-eilanden die met de controller verbonden zijn via een open EtherCAT netwerk. Net als bij industriële installaties kan de gebruiker er gerust in zijn dat al deze componenten binnen twintig jaar nog beschikbaar of tenminste één op één vervangbaar zullen zijn.

“We streven steeds naar een langetermijnvisie, in nauw contact met onze klanten en met een sterke technische insteek”, zegt Ronny Noynaert, Business Developer Building Automation bij Beckhoff Automation. “Ons productassortiment bestaat uit componenten die afzonderlijk of geïntegreerd in een compleet besturingssysteem gebruikt kunnen worden. De openheid maakt dat deze oplossingen wereldwijd ingezet worden in een grote verscheidenheid aan toepassingen. Dat een systeem binnen enkele jaren niet meer ondersteund zou worden, is in onze benadering ondenkbaar.”

De openheid is cruciaal in de keuze voor de systemen van Beckhoff Automation als hardware platform voor TIBA.

Doorvoeren van optimaliseringen

“Er is één scherm in het lokaal van de technische dienst waarop men alles kan opvolgen en aanpassen”, zegt Fabrizio Menichetti, gebouwcoördinator voor VAC Hasselt bij Het Facilitair Bedrijf. “In elk regelbord is er dan nog een connector waarop onderhoudstechnici kunnen inpluggen zodat ze daar ook dezelfde schermen kunnen raadplegen als ze er aan het werk zijn. Zo kunnen ze precies opvolgen wat het effect is wanneer er iets gewijzigd wordt.”

Op het gebouwbeheerssysteem zijn alle technische installaties aangesloten zoals HVAC, sensoren en verlichting maar ook branddetectie en noodverlichting. In de filosofie van TIBA worden zoveel mogelijk regelsystemen uit de installaties gehaald en overgebracht naar de centrale regeling in de Beckhoff controller. Op die manier kan men maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden die een centraal platform biedt, zoals controle vanop afstand maar ook het doorvoeren van optimaliseringen en energiebesparing.

Klantgerichte benadering

Opmerkelijk aan dit project is dat deze toch wel ingrijpende aanpassing gebeurd is terwijl het gebouw al die tijd gewoon in gebruik bleef. In eerste instantie werd het nieuwe netwerk aangelegd voor de communicatie tussen de controller en de eilanden in de stuurborden. “In totaal gaat het om 18 km aan nieuwe bekabeling”, zegt Kim Loenders van FixSus, die samen met collega Maxime Hellebuyck het grootste deel van de implementatie ter plaatse voor zijn rekening nam. “Nadien konden de borden aangepast worden. Voor de verlichting gaat het om 24 borden en voor de HVAC om nog eens 17 stuurborden. Er zijn ook een tachtigtal nieuwe sensoren geplaatst in het gebouw.”  

Openheid en industrie als voordeel in gebouw-automatisatie

mt11-02e-kopieren
Lees het gehele artikel

Beckhoff Automation zet al geruime tijd met succes in op gebouwautomatisatie. De troeven van de automatisatie-specialist? De openheid van de producten die het bedrijf levert en de link met de industrie.

Beckhoff Automation maakt van de openheid van zijn producten zijn handelsmerk. En samen met de aanwezige standaardbibliotheken geeft dat klanten veel keuzemogelijkheden waar ze zelf hun weg in kunnen zoeken. “Ze kunnen die standaardbibliotheken gebruiken wanneer ze voor hun applicatie geschikt zijn, maar ze kunnen ook zelf alles programmeren om de functionaliteit en onafhankelijkheid volledig in de hand te hebben. Een combinatie van standaardbibliotheken en eigen software is ook mogelijk,” zegt Philip Neyens, Support Engineer bij Beckhoff Automation.

De combinatie van die openheid met de industriële hardware die Beckhoff voorziet geeft gebruikers de mogelijkheid om alle toepassingen binnen een gebouw op elkaar af te stemmen, zoals HVAC, verwarming, zonnewering en verlichting. Verder zorgt de industriële achtergrond van Beckhoff ervoor dat de hardware over lange termijn leverbaar is. Mocht er toch een component uit productie gaan, zal er bijna altijd een compatibele opvolger zijn.

Het bedrijf zet met succes in op gebouw-automatisatie. (Beeld: Sourbron Fotografie)

 

Uitgebreide communicatiemogelijkheden

Een tweede groot voordeel: de vele communicatiemogelijkheden. Beckhoff combineert een scala aan typische Building Automation-veldbussen (o.a. DALI, DMX, LON, M-Bus, MP-Bus, EnOcean, BACnet IP en MS/TP, KNX en SMI) met universele veldbussen (zoals TCP/IP, serieel, Modbus TCP en Modbus RT) en ook industriële veldbussen zoals EtherCAT, Profibus en Profinet.  “Zelfs iets als IoT-communicatie via beveiligde kanalen, zoals MQTT, is mogelijk,” vult Neyens aan. “Door die uitgebreide communicatiemogelijkheden is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om verbinding te maken met installaties die zelf enkel beperkte of specifieke communicatiekanalen hebben.”

Toegangscontrole via RFID-lezers en een database

Een voorbeeld van die ruime communicatie­moge­lijk­heid is een project rond de toegangscontrole voor een opleidingscentrum. “Hier zorgden we voor geëncrypteerde communicatie met RFID-lezers,” zegt Neyens. “Het protocol en de encryptie om via seriële communicatie met de RFID-lezers te communiceren was nog niet beschikbaar, maar door de openheid van TwinCAT voorzagen we dat zelf. Daarvoor maakten we gebruik van de bestaande bibliotheek voor seriële communicatie en een deel zelf geschreven code. Hierdoor konden we de data van de RFID-lezer op een veilige – versleutelde – manier overbrengen naar de sturing.”

De Beckhoff-toepassingen maken het ook makkelijk om te loggen in databases. In dit project werden de ontvangen data van de RFID gebruikt om in een database te controleren of een badge toegang had tot de afgesloten ruimte. Neyens: “Verder hield het systeem ook iedere aanvraag om een ruimte binnen te gaan bij in de database. Zo kon de gebruiker nagaan wie er in een bepaalde ruimte was geweest.”

Philip Neyens, support engineer bij Beckhoff Automation. (Beeld: Kris Rogiers)

 

SMI voor zonweringen

Bij een ander project moest Beckhoff een bestaand BMS koppelen aan SMI om de zonweringen aan te sturen en te bedienen. “Dat kon niet rechtstreeks, maar de klant wilde de voordelen van bussystemen, zoals zoveel mogelijk diagnose- en sturingsmogelijkheden, behouden. Door SMI kon de klant ook besparen op de bekabeling, omdat er op deze manier maar één voedingskabel en één databuskabel nodig was. Wij kunnen met onze producten makkelijk een gateway maken via BACnet/IP en zo het BMS wel koppelen aan SMI.

Schaalbaarheid

Nog een laatste voordeel om aan te stippen: de schaalbaarheid van de controllers. “Daardoor, en door de herbruikbaarheid van de PLC-code over al de verschillende controllers, is het heel makkelijk om te migreren en de gepaste hardware setup te selecteren die binnen het project en het budget past,” sluit Neyens af.  

Beckhoff Kortrijk verhuist naar Zwevegem

company_information-kopieren
Lees het gehele artikel

Geachte dames en heren,

We zijn verheugd om u te informeren dat ons kantoor te Kortrijk verhuist naar een groter en moderner kantoor te Zwevegem.

De telefoonnummers van onze collega’s blijven ongewijzigd, net zoals ons hoofdkantoor en tevens facturatie-adres:
Beckhoff Automation bvba, Klaverbladstraat 11.2/2, 3560 Lummen

Adres van onze nieuwe locatie te Zwevegem vanaf 29 augustus:
Beckhoff Automation bvba, Blokkestraat 41A bus 101, 8550 Zwevegem

Wij kijken ernaar uit u hier te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Patrick Gielis
General manager