Tagarchief: Beveiligen

Historische gebouwen draadloos beveiligen

beeld-serelec-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Of het nu bediening van de verlichting of chauffage is, beveiliging tegen inbraak, brand- of waterschade: Eltako heeft een compleet gamma aan oplossingen voor oude, al dan niet historische en/of beschermde gebouwen. Het gamma biedt heel wat voordelen, maar de grootste troef is wellicht dat het overbodig wordt om kabels of leidingen te leggen, noch op of in de muur.

Tot onze grote spijt zagen we onlangs een monument, een brok geschiedenis afbranden. De beelden van de brandende Notre Dame, staan in ons geheugen gegrift. De modernisering en het beveiligen van historische gebouwen is dan ook niet vanzelfsprekend. Een hele resem aan problemen of ongemakken steken de kop op. Vaak gebeurt dat onverwacht, aangezien dergelijke uitdagingen zich zelden stellen in andere projecten.

Eltako

De rook- en hittedetectoren werken stand-alone: als er rook is of een te grote temperatuurstijging zullen ze een oorverdovend geluidssignaal produceren. Maar daarnaast sturen ze ook een radiosignaal, zodat dit centraal kan uitgelezen en weergegeven worden.

 

Budgetten

Vele eigenaars of beheerders van kleinere en minder bekende historische gebouwen (de dorpskerk, een beschermde pastorij, het plaatselijke kasteel,…) beschikken daarenboven niet over de budgetten om de weinige gespecialiseerde firma’s in deze materie aan het werk te zetten. Dankzij meer dan 10 jaar ervaring in draad- en batterijloze toepassingen, mag Eltako ondertussen ook specialist genoemd worden.

Het begint met de evidente zaken, zoals het sturen van de verlichting: met de schakel-actoren en dimmers die bediend worden met draad- en batterijloze drukknoppen. Deze laten toe om zonder boren, kappen of slijpen toch een comfortabele en betaalbare installatie op te bouwen. Ook de bediening van verwarming is in dit systeem mogelijk, dankzij draadloze thermostaten zonder batterijen.

Eltako

Tot onze grote spijt zagen we onlangs een monument, een brok geschiedenis afbranden. De beelden van de brandende Notre Dame, staan in ons geheugen gegrift. De modernisering en het beveiligen van historische gebouwen is dan
ook niet vanzelfsprekend.

 

Sensoren en detectoren

Ook op het vlak van veiligheid zijn er talloze toepassingen die uiterst geschikt zijn voor oude (beschermde) gebouwen. Met draad- en batterijloze venster-deur-contacten en bewegingsmelders zie je in één oogopslag of er nog vensters open zijn of wordt beweging gemeld wanneer dit niet zou mogen. Je plaatst deze sensoren en detectors waar je maar wil: deze hebben immers geen externe voeding of batterijen nodig.

Ook rookmelders, hittedetectoren en waterlek-detectie kunnen heel eenvoudig toegevoegd worden aan de installatie. De rook- en hittedetectoren werken stand-alone: als er rook is of een te grote temperatuurstijging zullen ze een oorverdovend geluidssignaal produceren. Maar daarnaast sturen ze ook een radiosignaal, zodat dit centraal kan uitgelezen en weergegeven worden. Dit kan in een plaatselijk meldpaneel (FAC65) en/of in één van onze centrales die per smartphone te bedienen zijn.

Bij het detecteren van elke onverwachte en abnormale situatie (inbraak, brand, etc…) krijgen alle gebruikers een pushbericht op hun smartphone en/of wordt de draad- en batterijloze buiten-alarm-unit geactiveerd.

Op een heel eenvoudige manier kan elk oud gebouw dus aangepast worden, zonder langdurige en diepgaande werken. Het spreekt voor zich dat ook de kostprijs minimaal is, waardoor dit een haalbare kaart wordt voor om het even welk gebouw, waar dan ook.

Gebouwen en woningen met KNX-systemen zijn prima te beveiligen

Lees het gehele artikel

Het is jammer dat het gebruik van technologie om gebouwen slim te maken vandaag negatief in het nieuws kwam. Juist omdat deze technologie het mogelijk maakt om de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, het hoofd te bieden. Woning- en gebouwautomatisering vervult een belangrijke bijdrage aan het gezonder, veiliger, leefbaarder en meer duurzaam maken van onze omgeving.

Ondanks dat wij betreuren dat dergelijke berichtgeving het nieuws van vandaag kleurt draagt deze berichtgeving wel sterk bij aan de benodigde bewustwording op het gebied van de beveiliging van slimme gebouwen en de gebouwautomatisering. Elke vakman die op het gebied van gebouwautomatisering actief is heeft de morele plicht om samen met gebruikers een goed werkende installatie te ontwerpen. Daarin maakt het niet uit welk protocol of welke oplossing de installateur of system integrator toepast. Alle leden van KNX Nederland en van de Branche Organisatie Gebouw Automatisering kunnen een compleet pakket aan veilige automatiseringsoplossingen bieden.

Diverse maatregelen genomen
KNX werkt wereldwijd samen met tientallen universiteiten en heeft studies op gebied van veiligheid in 2014 en 2016 opgeleverd. Op basis daarvan zijn al diverse maatregelen genomen zowel op gebied van het inbouwen van security mechanismen in het protocol, als in het bewustmaken van de gebruikers van KNX. Voorbeelden hiervan zijn de KNX security checklist en de KNX security positioning paper die verspreid zijn.

Kennisoverdracht versterken
De kwetsbaarheid van slimme woningen en -gebouwen, ongeacht het intelligente systeem of het automatiseringsprotocol dat daarvoor wordt gebruikt, mag nooit de zorg zijn voor de eindgebruiker. Samen met brancheorganisaties en opleidingsinstellingen werkt KNX Nederland aan voortdurende kennisoverdracht naar marktpartijen. KNX Nederland en Techniek Nederland hebben met elkaar afgesproken dat zij op zeer korte termijn samen aan de slag gaan om de marktpartijen nader te informeren over het belang en de mogelijkheden om veilige woning- en gebouwautomatisering te realiseren. Ook kunnen professionals in woning- en gebouwautomatisering met elkaar in gesprek via de nieuwe online community Smart Inside, die eind 2018 is gelanceerd. Daar zijn ook de checklist en de positioning paper te vinden.

Eindgebruikers en gebouweigenaren doen er goed aan om bij hun installateur of system integrator na te vragen of hun installatie veilig is en of hij of zij de veiligheid van het systeem kan controleren.

Aanvullende informatie
Om bewustwording te vergroten ten aanzien van de beveiliging van KNX-systemen is het goed kennis te nemen van onderstaande maatregelen en acties.

  • Er is een checklist beschikbaar voor veilige KNX-installaties waarin de vakman praktisch hulp krijgt bij het beveiligen.
    http://knx-professionals.nl/files/brochures/KNX-Security-Checklist_nl.pdf
  • Het onderwerp ‘het beveiligen van een KNX-systeem’ is al uitgebreid naar de markt gecommuniceerd via een KNX Security Position Paper.
    http://knx-professionals.nl/files/brochures/KNX-Security-Position-Paper_Eng.pdf
  • In de afgelopen jaren organiseerde KNX Nederland diverse netwerkbijeenkomsten met presentaties en een mini-training over KNX, IP en beveiliging.
  • KNX Association is in 2018 gestart met een KNX Secure Roadshow, om de markt bewust te maken van deze problematiek. De noodzaak van een veilige verbinding van KNX-installaties met internet staat daarin centraal.
  • Om de veiligheid verder te vergroten, heeft KNX Association nu de KNX Secure technologie beschikbaar. De eerste KNX Secure producten komen dit jaar op de markt. De toepassing van een KNXnet/IP Secure gateway zorgt voor intrinsieke veiligheid van het KNX-systeem. De installatie die aan deze KNXnet/IP Secure gateway hangt, zal dan ook zonder een veilige internetverbinding beveiligd zijn waardoor de afhankelijkheid van marktpartijen kleiner wordt.