Tagarchief: BIM

Ook in exploitatie werpt BIM elke dag zijn vruchten af

AZ-Maarten-8959-0918
Lees het gehele artikel

BIM is intussen goed en wel ingeburgerd in het bouwwezen, maar tien à vijftien jaar geleden was dat nog een verre, irreële droom. Het project dat in België de weg bereidde, is AZ Sint-Maarten in Mechelen, dat op 15 oktober 2018 de deuren opende. Technisch directeur Jan Claesen haalt herinneringen op aan de pioniersjaren en legt ons uit hoe BIM ook bij de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis elke dag zijn nut bewijst: “Het is nu al duidelijk dat we het leergeld van weleer ruimschoots zullen terugverdienen.”

Hoe is het idee ontstaan om BIM toe te passen bij het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van AZ Sint-Maarten?

Jan Claesen: “AZ Sint-Maarten was een project van 350 miljoen euro. We beseften maar al te goed dat het een enorme uitdaging zou worden om zo’n gigantisch complex binnen de beoogde timing en het vooropgestelde budget te realiseren. Niemand was vertrouwd met het grootschalige karakter van die opdracht, en dus ging ik op zoek naar een projectbeheer en -managementtool die ons kon helpen om het overzicht te bewaren en alles ‘behapbaar’ te houden. Zo hoopten we onaan­gename verrassingen op het vlak van planning, budgetbeheer, communicatie en coördinatie al in een vroeg stadium te kunnen detecteren en verhelpen – lees: reeds in de voorbereidingsfase, zodat we tijdens de uitvoering alles op een rijtje zouden hebben. Bovendien wilden we ook vermijden dat er ‘en cours de route’ cruciale informatie verloren ging. Na een zoektocht op het internet, een tip van onze softwareleverancier Autodesk en een rondvraag in academische en architecturale kringen kwam BIM naar voren als ‘deux ex machina’, die in Nederland en Frankrijk al veelbelovende resultaten had opgeleverd. Zo is de bal dus aan het rollen gegaan.” 

BIM was op dat moment nog toekomstmuziek in België. Moesten jullie afrekenen met zogeheten ‘kinderziektes’?

“Uiteraard, dat was onvermijdelijk. Precedenten waren er vijftien jaar geleden niet in ons land, dus zowel wij als de architect en de betrokken studiebureaus beseften aanvankelijk nog niet ten volle wat het allemaal zou inhouden. Enerzijds botsten we op technologische beperkingen zoals onaangepaste software en een te beperkte capaciteit en rekensnelheid van computers, anderzijds vertrokken we qua structuur en werkwijze van een wit blad. Desondanks besloten we de BIM-methodiek vanaf de ontwerpfase te implementeren in ons project, gekoppeld aan de BouwData-werkmethodiek van Peggy Bovens (PB calc & consult) om het budget onder controle te houden.”

‘De BIM-methodiek heeft haar vruchten afgeworpen (planning opmaken, hoeveelheden deduceren, clashes met technieken oplossen,…).’

Wat is in jullie ogen de belangrijkste meer­waarde van BIM geweest bij de realisatie van het nieuwe ziekenhuis?

“Niet alleen de gebruikelijke clashcontrole en de bijbehorende praktische en financiële voordelen, maar zeker ook de openheid en transparantie die we via het gezamenlijke BIM-model konden garanderen. Voor de aannemers ging dat onvermijdelijk gepaard met een intensief leertraject, maar eens dat achter de rug was, heeft de BIM-methodiek echt wel haar vruchten afgeworpen (planning opmaken, hoeveelheden deduceren, clashes met technieken oplossen …). Alle belangrijke knopen werden in de voorbereidings­fase doorgehakt, zodat we ons tijdens de uitvoering niet meer door dage­lijkse discussies en overleg­momenten moesten worstelen. Qua doorloop­tijd, efficiëntie en faalkost- en afval­reductie (makkelijk 10 à 15%) heeft dat een gigantisch verschil gemaakt. Hoe moeilijk het soms ook was: er hing altijd een positieve dynamiek rond het project. Als je weet hoe complex en vooruitstrevend de realisatie van AZ Sint-Maarten was, mag dat gerust een huzarenstuk genoemd worden.”    

Zijn er zaken die jullie achteraf bekeken anders zouden aanpakken? Hebben jullie bepaalde lessen getrokken?

“Jazeker, met de huidige kennis van zaken zouden ons veel meer focussen op de vijftigjarige exploitatie en zouden we de informatie in het BIM-model nog efficiënter proberen te gebruiken. Gezien ons toenmalige gebrek aan ervaring hebben we de architect en studiebureaus destijds geen vaste structuur opgelegd, waardoor iedereen naar best vermogen gegevens heeft geïnjecteerd in het model. Maar wat op dat moment voor bepaalde bouwpartners opportuun was, is niet altijd wat we nu in exploitatie nodig hebben. Als bouwheer zouden we dus duidelijkere ‘spelregels’ uitwerken en zeer concrete minimumeisen opleggen: hoe worden schilderwerken aangegeven in het model, wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten deuren, kunnen we kranen en ‘afsluiters’ makkelijk oplijsten in hoeveelheden …? Dit alles om het latere onderhoud en technische interventies aanzienlijk te vergemakkelijken.”

‘BIM was meteen een succes omdat we het meteen op alle disciplines hebben toegepast (architectuur, technieken, voltooiing,….’

Jullie hebben intussen twee jaar exploitatie achter de rug. Hoe nuttig is BIM voor de dagelijkse werking van het nieuwe ziekenhuis?

“Zeer nuttig! Minder dan een jaar na opening beschikten we over een operationele, up-to-date planning voor facilitair en technisch onderhoud en een financiële meerjarenplanning, gebaseerd op het BIM-model, waar we sindsdien elke dag mee werken. In plaats van allerlei gegevens te moeten verzamelen in functie van onderhoud, documentatie enzovoort, deduceren we alles via enkele muisklikken uit het BIM-model. En als er technische of structurele aanpassingen of verbouwingen nodig zijn, kunnen we terugvallen en voortbouwen op handige as-builtmodellen. Qua tijdswinst en efficiëntie is dat een wereld van verschil. Het is nu al duidelijk dat we het leer­geld van weleer ruimschoots zullen terug­verdienen, onder meer omdat het ziekenhuis veel beter te ‘managen’ is. Dankzij BIM kunnen we alles in goede banen leiden met een beperkte technische equipe, terwijl ik anders minstens twee extra werknemers nodig zou hebben voor de projectwerking.”

De realisatie van AZ Sint-Maarten was een klinkend succes. Heb je het gevoel dat het als een voorbeeldproject op het vlak van BIM beschouwd wordt?

“Jazeker, onder meer omdat we het meteen op alle disciplines hebben toegepast (architectuur, technieken, voltooiing …). We worden regelmatig geconsulteerd door binnen- én buitenlandse personen en partijen die zich afvragen hoe we het precies hebben aangepakt, wat de pro’s en contra’s zijn, welke zaken ze zeker in rekening zouden moeten brengen …  Ik ben ervan overtuigd dat ons project er mee voor heeft gezorgd dat BIM intussen gemeengoed is en zelfs bijna als een standaard beschouwd wordt. Een vaststelling waar ik zeer blij mee ben, want ik vond het ook wel onze taak om iets ‘terug te geven’ aan de maatschappij in ruil voor de steun die we van de overheid gekregen hebben om ons project te kunnen realiseren. Ik denk dat we daar zeker in geslaagd zijn!” 

De BIM planningsgegevens van B.E.G.: gewoon downloaden.

BEG-BIM
Lees het gehele artikel

Zo gaat BIM voor sommigen uitsluitend over het modelleren van gebouwen om vanuit deze 3D-modellen plannen of hoeveelheden af te leiden. Anderen zien dan weer het voordeel in van de mogelijkheid om fouten vooraf te ontdekken en deze op de computer op te lossen in plaats van achteraf op de werf. Nog anderen verstaan onder BIM louter en alleen de software waarmee de modellen aangemaakt worden. Hoewel geen van deze standpunten op zich fout is, stellen ze telkens slechts één aspect van BIM voorop.

BIM is echter breder dan dat. Het gaat hier immers om een methode om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende partijen van een bouwproject. Dit doet men door het proces op een gestructureerde manier te organiseren en door digitale bouwmodellen op te bouwen en te delen tussen de verschillende partijen. Uit deze modellen kan men dan informatie afleiden die gebruikt kan worden om het project te ontwerpen en de uitvoering ervan virtueel voor te bereiden nog vóór de eigenlijke uitvoeringsfase van start gaat.

BIM wordt gezien als een manier om projecten in goede banen te leiden (door te anticiperen op problemen die men vaak tegenkomt bij de uitvoering), waarbij een betere informatie-uitwisseling centraal staat. BIM is dus géén doel op zich, maar een efficiënte en collaboratieve werkmethode die het engagement van alle actoren vergt, waardoor alle betrokkenen toegang hebben tot de actuele status van de planning en achtergrondinformatie, zodat er uniforme beslissingen kunnen worden genomen.

Met BIM worden alle fysieke en functionele eigenschappen van het geplande gebouw weergegeven in een 2D- en/of 3D-model. Alle deelnemers aan het project, van de architect, over de afzonderlijke installateurs, tot de aannemer hebben altijd en overal toegang tot de projectplanning.

Om aan de verschillende internationale normen te voldoen, hebben de lichtsturingsexperts van B.E.G. de BIM-gegevens van de B.E.G.-aanwezigheids- en bewegingsmelders geoptimaliseerd en beschikbaar gemaakt in een nieuw innovatief hulpmiddel. Deze complexe bestanden worden nu voor dit doel beschikbaar gesteld in de nieuw ontwikkelde “B.E.G. BIM Application Suite” en dit in verschillende talen.

Wat je kunt verwachten, is een duidelijke zoekfunctie om je product snel te vinden. Vervolgens kan je onze BIM bestanden van de B.E.G. aanwezigheidsdetectoren en bewegingsdetectoren, individueel of als pakket downloaden. Alle bestanden bevatten achtergrondinformatie zoals afmetingen, materiaal, type aansluiting, vereiste stroomvoorziening, detectiebereik, aanbevolen montagehoogte en installatierichting en worden geregeld automatisch bijgewerkt.

Bij elk product vindt u nadere informatie zoals een 3D-model, de bijbehorende gebruiksaanwijzing en een link naar de productpagina op onze website. De gegevens zijn beschikbaar in  verschillende formaten, zoals Revit, Archicad of andere software.

U kunt de BIM Application Suite hier vinden: https://bim.beg-luxomat.com

De BIM-praktijk bij Cordeel en Imtech: dezelfde filosofie, andere aanpak

P_20181022_170827_vHDR_On kopiëren
Lees het gehele artikel

Hoewel BIM bij zowel Cordeel als Imtech een belangrijke rol speelt, hanteren beide organisaties een andere aanpak. BIM in een ­installatiebedrijf is immers iets heel anders dan BIM in een algemeen aannemersbedrijf. Toch maken ze beiden gebruik van ­Stabiplan-oplossingen, respectievelijk Stabicad en Trimble Connect. 

Tiene Torfs, BIM Manager bij de Cordeel Group hoef je niet meer te overtuigen van de meerwaarde van BIM. Het is de taak van Torfs om niet enkel binnen de Imtech-familie, maar ook voor de gehele Cordeel Group, een uniform BIM-verhaal uit te rollen. Cordeel Group wil koploper zijn inzake BIM in België en zich profileren als een innovatief bedrijf waarbij het doel van BIM is meer efficiëntie brengen in alle processen. “Het ultieme einddoel – minder faalkosten en een betere uitvoering – loont de moeite”, aldus Torfs.

Open of gesloten?

Cordeel en Imtech kennen, vanwege hun uiteenlopende focus, een duidelijk verschillend BIM-gebruik. Torfs: “Omdat Cordeel met veel verschillende onderaannemers werkt, is een open BIM-omgeving sowieso een must. Imtech daarentegen werkt in een omgeving die meer ­gesloten is, wat een strakkere BIM-werking toelaat. Bovendien sluiten wij, met het luik technieken, doorgaans pas als laatste aan bij een project. Dat betekent dat we veelal moeten volgen. Het is moeilijk om hier nog mee BIM-lijnen uit te zetten. In een project dat via bouwteam werkt, ligt dat anders.” 

De modellen van een installatietechnisch bedrijf hebben andere doeleinden dan die van een onderneming die als algemene aannemer werkt. “Het zijn twee verschillende werelden”, zegt Torfs. “Een installatiebedrijf maakt modellen om plannen en informatie te genereren waar in een later stadium allerhande BIM toepassingen uit kunnen voortvloeien. Zo zijn standaardisatie en prefab twee items waar we in de toekomst sterk op willen inzetten. De modellen bij een algemene aannemer zijn veel meer uitvoeringsgericht en bevatten daarom meer details. De focus ligt bij beide bedrijven op een vlotte uitwisseling van modellen tijdens de uitvoering.”   

‘Een installatiebedrijf maakt modellen om plannen en informatie te genereren waar in een later stadium allerhande BIM toepassingen uit kunnen voortvloeien. De modellen bij een algemene aannemer zijn veel meer uitvoeringsgericht en bevatten daarom meer details.’

Stabicad en Trimble Connect

Aangezien beide ondernemingen op een andere manier aan BIM doen, ­komen er ook andere tools en programma’s bij kijken. Toch werken zowel ­Imtech als Cordeel samen met Stabiplan. Imtech werkt al sinds een jaar of zeven met ­Stabicad, als plug-in voor zowel AutoCAD (2D) als Revit (3D). “­Stabicad maakt het voor ons mogelijk om technische installaties gemakkelijker uit te werken, met dank aan allerhande tools, objecten, bibliotheken en automatische berekeningsmodules”, zegt Torfs. “Stabicad is voor ons het meest uitgebreide pakket op de markt voor het installatietechnische gebeuren.”

Cordeel maakt gebruik van Trimble Connect, een samenwerkingsplatform voor BIM-projecten dat gebruikt kan worden vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering. Het platform is sterk gefocust op de werf en uitvoering, en sluit daarom goed aan bij de werking van het bedrijf. Trimble Connect is voor Cordeel het basisplatform voor communicatie en afstemming in alle BIM-projecten, en dit gedurende het gehele traject: vanaf de ontwerp- en ­engineeringsfase tot en met de uitvoering. Trimble Connect laat aan Cordeel toe om een project zorgvuldig te managen. Het platform is ook van essentieel belang voor de communicatie met de andere partijen in het project.

Bovendien evolueert de technologie achter Trimble Connect met rasse schreden, waardoor het aantal functionaliteiten snel toeneemt. Dat stelt men bij de Cordeel Group op prijs. Torfs: “Dankzij verschillende extensietools kan je nu veel meer binnen Trimble Connect doen, daar waar je vroeger een beroep moest doen op andere software-oplossingen. En ondanks de vele mogelijk­heden blijft het programma eenvoudig en toegankelijk opgebouwd. Bovendien staan er nog heel wat interessante verbeteringen op stapel. Het zijn spannende tijden voor al wie gelooft in de mogelijkheden van BIM.”

‘Een strikte planning, het tijdig aanleveren van alle informatie, in een vroeger stadium beslissingen nemen,…: het zijn allemaal zaken die vroeger niet aan de orde waren.’

Mentaliteitswijziging

In het Belgische BIM-proces proces zijn nog heel wat verbeteringen mogelijk. Tiene Torfs: “Zeker op vlak van technieken is het vaak zo dat het studiebureau een heel plan uitwerkt, maar dat de aannemer in een latere fase opnieuw vanaf nul begint. In een ideale wereld richt het studiebureau technieken zich vooral op het vastleggen van prestatiedoelen, en komt het gedeelte voorbereiding veel meer bij ons te liggen. Dat levert enorme winsten op in de uitvoering.” 

Torfs gelooft dan ook rotsvast in het concept ‘bouwteam’. “Zo kan de juiste kennis te gepasten tijde worden ingezet. Dat vergt echter een mentaliteitswijziging van alle partijen: van de hoofdaannemer over de architect tot het studiebureau”, aldus Torfs. “We proberen project per project, aan die kar te trekken.”

Werken in een bouwteam heeft dan ook een ingrijpende impact op de samenwerking, want heel wat conventies moeten ervoor op de schop. “Een strikte planning, het tijdig aanleveren van alle informatie, in een vroeger stadium beslissingen nemen,…: het zijn allemaal zaken die vroeger niet aan de orde waren. We zijn er nog niet, maar je voelt dat de mentaliteitswijziging stilaan op gang komt”, besluit Torfs.”   

Digitaal samenwerken met installateurs? De praktijk aan het woord

Schermafbeelding 2020-12-08 om 16.36.04 kopiëren
Lees het gehele artikel

Digitaal samenwerken met installateurs? De praktijk aan het woord. 

Het programma ziet er als volgt uit:

18.00: Christoph Ruys, BIM Platform – Verwelkoming
18.10: Sebastiaan Van Damme, SheCi Architecten – Het belang van BIM voor het bouwproces en de installateur
18.25: De Praktijk aan het woord! – Aan de hand van referentieprojecten, live interviews en praktijkgerichte vragen. Gepresenteerd door:
Bert Potargent, studiebureau Enerdo
Tuur Callewaert, Vergote HVAC
Pol Van Acoleyen, studiebureau Artex
Jurgen Vankeirsbilck, Ecotechniq
19.10: Ruud Kats – Oplossingen met Trimble Connect
19.20: Q&A met alle sprekers
19.30: Einde

Interactief samenwerken is essentieel voor de toekomst. BIM wordt daar een steeds belangrijker onderdeel van. Met dit livestream event wil het BIM Platform dit uitgangspunt aftoetsen met een aantal installateurs en studiebureaus die de stap intussen hebben gezet. Welke voordelen heeft het hen gebracht? Welke oplossingen zijn er en wat moet er nog gebeuren om de digitale samenwerking in de bouw breed te laten doorbreken?

Het event is gericht op de kleinere architectenbureaus, aannemers, installatiebedrijven, schrijnwerkers en andere bouwberoepen om aan te tonen dat het wel degelijk belangrijk is mee te stappen in de digitalisatie binnen de bouw.

Stekerbaar installeren: tijd winnen en kosten besparen

beeld-artikel-stekerbaar-installeren-02-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds de introductie van stekerbaar installeren op de markt, hebben het principe en de producten die het mogelijk maken sterk aan populariteit gewonnen. Ook installateurs hebben wel oren naar oplossingen die hun werk eenvoudiger, minder tijdrovend en bovendien kostenbesparend maken. De evolutie is nog niet ten einde: opkomende evoluties in de bouwsector zoals BIM en circulair bouwen, maken stekerbaar installeren nog meer dan voorheen de uitgelezen keuze.

Stekerbaar installeren maakt een einde aan het werken met losse snoeren, leidingen, kabeldozen en lasdoppen. In de plaats komen kant-en-klare pakketten, met snoeren die reeds de juiste lengte hebben en van connectoren zijn voorzien. Ook de verdeler is al gemonteerd: de installateur hoeft alleen nog alles ter plekke in elkaar te steken. Knippen of strippen is niet meer nodig. De installatie kan zo een stuk sneller verlopen: de tijdswinst kan oplopen tot 70%. En zo kost een project ook heel wat minder geld, want de kostenbesparing wordt geschat op zo’n 30%. Er zijn ook minder faalkosten, want het is quasi onmogelijk om de installatie verkeerd te monteren. Bovendien garandeert stekerbaar installeren een hoge flexibiliteit: het systeem kan eenvoudig aangepast worden door een stekker eruit te trekken en op een andere manier in elkaar te steken.

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een uitbreiding van het toepassingsgebied en de voordelen.

 

Stekerbaar installeren kan altijd van zodra de producten gehomologeerd zijn volgens IEC EN61535. Deze is gemaakt als leidraad voor het stekerbaar installeren en heeft een aantal belangrijke aanwijzingen: het gebruik van vergrendelingen is verplicht bij elke verbinding (M/V), stekkers voor thuisgebruik mogen niet verwisselbaar zijn met stekerbare componenten, uittrekkrachten en vele andere zaken zijn duidelijk vermeld.

Vooraf plannen

Gunther Van Duyse is Managing Director van Atem nv. Atem is in België de verdeler van de producten van Wieland Electric, wereldmarktleider inzake stekerbaar installeren. Hij is dus juist geplaatst
om de voordelen voor de installateur te kunnen inschatten. “Stekerbaar installeren vereenvoudigt het werk van de installateur, maar dat wil niet zeggen dat de installateur zelf niets meer hoeft te doen”,
benadrukt hij. “Stekerbaar installeren betekent vooraf plannen, tot op kabelniveau en lengte. Ad-hoc toepassingen zijn niet vanzelfsprekend. Het werk dat op voorhand verricht moet worden valt niet te onderschatten. Het gebruik van BIM-modellen zal dat verder wegwerken.”

Stekerbaar installeren maakt een einde aan het werken met losse snoeren, leidingen, kabeldozen en lasdoppen.

 

BIM en circulariteit

De technologische evolutie van stekerbaar installeren heeft haar eindpunt nog niet bereikt. Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een uitbreiding van het toepassingsgebied en de voordelen. Gunther Van Duyse: “Zo komen er extra BIM-databankondersteuningen voor alle GST®-gebaseerde producten en zijn er nieuwe opleidingstools klaar voor beter gebruik van de bestaande stekerbare componenten. Ook zien we steeds meer oplossingen om in de niet-tertiaire gebouwen meer toepassingen stekerbaar te maken. Modules zoals sanitaire eenheden worden kant-en-klaar (‘plug-and-play’) aangeleverd op de bouwwerf, en façadesystemen worden bekabeld aangeleverd. Er zijn talloze voorbeelden die aantonen dat de
wereld van stekerbaar installeren nog steeds in volle uitbreiding en ontwikkeling is. Dagelijks ontstaan er nieuwe toepassingen, steevast ingegeven door de noodzaak om sneller en systematisch te bouwen.”

Stekerbaar installeren laat ook toe om het materiaalgebruik te minimaliseren én bij te dragen aan een duurzamere, circulaire maatschappij. Een belangrijke troef, aangezien het principe ‘circulair bouwen’ anno 2019 steeds meer aan belang wint. “Aangezien je onze snoeren in principe eenvoudig kan hergebruiken bij aanpassingen in de installatie, of bij het verwijderen van een deel van de installatie, spelen we ook hier een belangrijke rol in de keuze van het materiaal. Recyclage zal een pak gemakkelijker zijn met stekerbare producten dan met traditionele installatiekabels die op maat gesneden zijn. Duidelijke vermeldingen (geprint) van gebruikte kabeltype, lengte en andere noodzakelijke informatie (CPR klasse) voor eventuele recyclage is standaardpraktijk bij Wieland.”  

Techbim Content vanaf nu open-source

bim
Lees het gehele artikel

BIM

BIM staat voor Building Information Modelling of Building Information Management. In beide gevallen betekent BIM een ingrijpende vernieuwing van het bouwproces met nieuwe sleutelbegrippen zoals samenwerking i.p.v. concurrentie, openheid i.p.v. afscherming van knowhow. De implementatie van BIM vereist een goede samenwerking binnen de eigen organisatie, een optimale samenwerking met andere partijen in de keten en resulteert in een kostenbesparing door een efficiëntere werkvoorbereiding, calculatie en uitvoering.
Door het toenemend gebruik van BIM door de verschillende actoren in het bouwproces groeide ook de noodzaak tot standaardisatie.

Techbim Content

Daarom heeft Techlink op de beurs Install Day 2018 samen met beroepsfederaties ORI (advies- en ingenieursbureaus) en IFMA Belgium (Facility Managementbedrijven) alsook met steun van de Confederatie Bouw en het WTCB, het standaardisatie-initiatief Techbim gelanceerd.
Techbim voorziet in een Gemeenschappelijke Generieke Parametrische Objecten Bibliotheek voor technische installaties in België om te gebruiken in BIM-modelleersoftware. De Techbim objectenbibliotheek (=Techbim Content) is vandaag enkel beschikbaar voor Autodesk Revit ®. Deze software wordt vandaag door het merendeel van de ingenieurs- en adviesbureau’s, aannemers en installatiebedrijven gebruikt in een BIM-omgeving.
In een latere fase is het de bedoeling dat Techbim zal werken aan bibliotheken voor andere BIM-modelleersoftware.

Techbim Content vanaf nu open-source

Als objectenbibliotheek van én voor de sector zijn de initiatiefnemers blij te kunnen aankondigen dat de Techbim Content vanaf vandaag open-source ter beschikking is voor gebruik in Belgische bouwprojecten. Joël Dewalheyns, Teamleader van Techlink stelt “Geen betere gelegenheid dan de beurs Digital Construction Brussels om aan te kondigen dat de Techbim Content vanaf nu open-source ter beschikking is voor alle BIM-gebruikers”. Dit zijn installatiebedrijven & algemene aannemers, advies- en ingenieursbureaus, facilitaire bedrijven en gebouweigenaars.

Kris Van Dingenen, Algemeen Directeur van Techlink is heel enthousiast: “Door het open-sourcen realiseren we een open speelveld voor Belgische partijen die elkaar nu kunnen aanspreken en vinden rond een sectorstandaard inzake BIM voor technische installaties. Applicatiebouwers kunnen eindelijk software ontwikkelen waarmee ze de hele sector kunnen bedienen. Fabrikanten kunnen nu ook de data van hun producten specifiëren en structureren volgens de Techbim Content waardoor de BIM-gebruikers deze makkelijk kunnen gebruiken in de generieke objecten van de sector. Fabrikanten zoals Daikin, Niko, Grada, Tolemail, Jaga, Interalu, Henrad, Stelrad en B.E.G. kunnen vandaag al productgegevens conform Techbim aanleveren of zullen dit op korte termijn doen. Welkom in de open digitale wereld!” De Techbim Content is toegankelijk via de Techbim Content Suite op www.techbim.be

Naar de Belgische top inzake BIM

beeld-stabiplan-02-kopieren
Lees het gehele artikel

Multi-technisch specialist Imtech Belgium is van alle markten thuis: sectoren als HVAC, elektriciteit en sanitair kennen geen geheimen voor dit bedrijf. Sinds 2016 zet Imtech Belgium actief in op BIM en het bedrijf merkt dat het belang van BIM intussen exponentieel is toegenomen. De overstap van 2D AutoCAD naar 3D Revit, en de samenwerking met Stabiplan zijn belangrijke factoren in het succesverhaal.

Wouter Bouttery is sinds 2016 BIM-manager bij Imtech Belgium. In de jaren voordien kon hij al praktijkervaring opdoen op de werf en in studiefase. Zo kon hij de engineering gaan digitaliseren en automatiseren. “Deze inzichten zijn later, samen met het 3D-gegeven en Digitale Informatie, in mijn ervaringen met BIM al goed van pas gekomen.”

Het BIM-team van Imtech Belgium is geëvolueerd van vijf modelleurs naar meer dan dertig. “BIM ingeburgerd laten worden is niet zonder slag of stoot gegaan. Imtech Belgium bestaat bovendien uit verschillende business units, die elk hun eigenheid en werkmethodiek kennen. Het vergt tijd, kennis, politieke moed en voldoende motivatie om succesvolle BIM-methodieken uit te dokteren.”

‘In een BIM-proces dienen alle partijen vanaf de start van het ontwerp aan tafel te zitten, om zo de modellen ter uitvoering klaar te hebben alvorens de werf van start gaat.’

 

3D

Vroeger werkte Imtech Belgium met AutoCAD en Stabicad for AutoCAD. Intussen is de overstap naar Revit en Stabicad for Revit een feit. Bouttery: “Natuurlijk is Revit complexer en moeilijker hanteerbaar. Er komt een flink leerproces bij kijken. De druk op onze modelleurs is niet min.” Zeker niet omdat er in projecten van Imtech heel vaak tijdsdruk mee gemoeid is. “Daarom vind ik het als BIM-Manager belangrijk om iedere bimmer te ondersteunen bij het leerproces en actief te assisteren bij problem solving.”

Bouttery vervolgt: “Wij met Technieken hebben dan soms nog eens de kans dat we pas in een latere fase van het project aan bod komen. Daarnaast kunnen architecturale wijzigingen een grote impact hebben op alle technieken. In een BIM-proces dienen alle partijen vanaf de start van het ontwerp aan tafel te zitten, om zo de modellen ter uitvoering klaar te hebben alvorens de werf van start gaat. Wijzigingen tijdens de uitvoering worden zo beperkt omdat het digitaal model reeds goedgekeurd is. In realiteit is dit nog lang niet altijd het geval, maar de eerste positieve signalen over BIM beginnen zichtbaar te worden op de werf.”

“Voor het slagen van BIM-projecten hangen we natuurlijk ook vaak af van andere partijen en factoren, zoals architectuur, structuur of het studiebureau: hier zien we ook een exponentiële stijging in BIM-awareness. Ook de klant speelt hierin een belangrijke rol”, vertelt Bouttery.

Imtech Belgium en Stabiplan hebben een nauwe samenwerking om software en werkmethodieken beter af te stemmen op elkaar. Imtech Belgium modelleert alle technieken met de Stabiplan-software Stabicad. “En we kunnen bij Stabiplan op maat gemaakte opleidingen volgen, en hebben daar reeds gretig gebruik van gemaakt. Bovendien konden wij Stabiplan ook helpen met het aanbrengen van
optimaliseringen aan de software”, aldus Bouttery. De BIM-manager is zeer te spreken over de samenwerking: “Stabiplan is een partner die luistert en die ons actief laat meedenken. We hebben allemaal dezelfde doelstelling: sneller en efficiënter BIM-modellen opbouwen.”

Wouter Bouttery, BIM-manager bij Imtech Belgium.

 

4D, 5D en 6D

Het spreekt voor zich dat Wouter Bouttery rotsvast gelooft in het potentieel van BIM. De laatste stap in de evolutie van BIM is nog lang niet gezet, meent hij. “In de nabije toekomst zullen we verder evolueren naar 4D, 5D en 6D. De belangrijkste uitdaging momenteel is het verder digitaliseren van werkprocessen en het nog meer betrekken van de werf in het hele BIM-verhaal.“

De BIM-toekomst binnen Imtech Belgium oogt veelbelovend, besluit Bouttery: “Alles zit in een stroomversnelling: de nodige kennis is aanwezig, het management ziet het belang in van BIM en heel het bedrijf is klaar om de volgende stappen in hogere dimensies te zetten. Ik heb de ambitie om met Imtech Belgium de Belgische top inzake BIM te bereiken. We zijn een divers bedrijf, de materie is complex, en er zitten intern bij Imtech Belgium genoeg knappe bollen om BIM mogelijk te maken en verder uit te bouwen.” 

Deschacht biedt als eerste rioleringsspecialist een ‘Building Information Modeling aan

deschacht
Lees het gehele artikel

Binnenkort gaan twee werven van start waarvan de plannen, bestekken en begrotingen met de BIM-bibliotheek van Deschacht zijn aangemaakt. Hiermee zet Deschacht inzake Building Information Modeling de stap van theorie naar praktijk. Vanaf nu zullen architecten, ingenieurs en studiebureaus gebruik kunnen maken van een almaar completere bibliotheek met intelligente objecten waarmee ze hun plannen, lastenboeken en prijsberekeningen kunnen ontwikkelen en beheren. Het gebruik van BIM laat aannemers en installateurs toe om zowel in de ontwerpfase als op de werf substantieel tijd te besparen en ontwerpfouten met de daaraan verbonden faalkosten te voorkomen.

Beginnen met riolering & afvoer

Deschacht is de eerste en vooralsnog enige rioleringsspecialist die een BIM-bibliotheek aanbiedt en daarvoor zelfs een BIM-manager in zijn rangen telt. In een eerste fase worden de verschillende producten uit het gamma riolering en waterafvoer geïntegreerd in de BIM- bibliotheek, te beginnen met de infiltratie- en buffersystemen. Geleidelijk aan zullen alle rioleringsartikelen – toezichtputten, leidingen, geulen, regenwater- en septische putten – aan bod komen, totdat het complete Deschacht assortiment vertaald zal zijn in BIM-objecten.

“Een en ander kadert binnen onze keuze voor innovatie en specialisatie met het oog op een nog betere service naar aannemers, architecten- en studiebureaus, installateurs en andere bouw gerelateerde bedrijven. Onze studiedienst is daar een voorbeeld van. Digitalisering van onze diensten hoort daar ook bij. Onze doelstelling is het gebruiksgemak van onze producten en oplossingen nog te verbeteren”, vertelt Filip Ausloos, Business Unit Manager bij Deschacht.

Volledig rioleringstraject uittekenen met één bibliotheek

Dat een rioleringsspecialist als Deschacht, die per definitie een zeer groot assortiment aanbiedt, een BIM-bibliotheek ontwikkelt, heeft nog een extra meerwaarde voor klanten. Fabrikanten bieden enkel voor hun eigen producten een BIM-bibliotheek aan. Elk gebruikt daarvoor zijn eigen software en die pakketten communiceren niet vlot met elkaar. De bibliotheek van Deschacht zal daarentegen het volledige rioleringsgamma omvatten, over de merken heen. Een aannemer of zijn studiebureau zal uit de BIM van Deschacht slechts één file moeten downloaden om zo bijvoorbeeld een rioleringstraject compleet te kunnen ontwerpen. Vervolgens kan vanuit het BIM ontwerp zéér eenvoudig een meetstaat worden opgeladen in de webshop van Deschacht, zodat er meteen ook een begroting of prijsofferte kan worden opgemaakt.

Wijzigingen automatisch zichtbaar in alle tekeningen

“Voor de architect, ingenieur en bouwkundig tekenaar die onze producten wil integreren in het ontwerp betekent onze BIM-bibliotheek echt wel een vooruitgang in efficiëntie en gebruiksgemak”, aldus Dirk Stuyven, Project Manager bij Deschacht. “Met de 2D- programma’s moest je alles, elke buis, elke bocht manueel opmeten. In BIM gebeurt dat automatisch. BIM biedt ook meer soepelheid en bewegingsvrijheid inzake wijzigingen aan het model. In 2D ontwerppakketten vereisen laattijdige wijzigingen nog een tijdrovende revisie van tekeningen en documenten. Omdat de objecten binnen BIM gekoppeld zijn, worden wijzigingen onmiddellijk gereflecteerd in de diverse tekeningen. Dit verhoogt de efficiëntie en dialoog tussen de bouwpartners. De 3D BIM modellen worden uiteindelijk vertaald naar praktische 2D installatieplannen voor op de werf.

BIM. Intelligent ontwerpen om bouwfouten te vermijden

Building Information & Modeling, in het Nederlands Bouwwerkinformatiemodel, is een vorm van 3D computerontwerp. Het verschil met klassieke, 2D ontwerpprogramma’s is dat de gebruikte objecten (bv. een afvoerleiding) in BIM intelligent zijn. D.w.z. ze houden rekening met elkaar, zodat conflictsituaties tussen verschillende objecten vermeden worden. Concreet: een situatie waarbij een afvoerleiding die – als puntje op de werf bij paaltje komt – dwars door een betonnen steunbalk blijkt te moeten gaan, is met BIM vrijwel uitgesloten.

Een tweede voordeel van BIM is dat aan de verschillende objecten informatie gekoppeld is zoals te gebruiken producten, maatvoering, rekenmodellen, tot en met het kostenplaatje.

Optimale BIM-ondersteuning voor stabiel montagesysteem

linum-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Big Foot Systems heeft al uitgebreid zijn meerwaarde bewezen voor het stabiel en veilig bevestigen van zware units als luchtbehandelingsgroepen op bijvoorbeeld platte daken. Als verdeler van Big Foot Systems voorziet Linum Europe ook intensieve ondersteuning, bijvoorbeeld om een maatwerksysteem te realiseren. Bovendien is ook het gebruik van BIM geen enkel probleem, dankzij een uitgebreide objectendatabank.

Big Foot Systems staat synoniem voor stevige, multifunctionele sokkels. Op deze structuren kunnen diverse technische groepen, buitenunits, luchtbehandelingsgroepen,… eenvoudig en flexibel gemonteerd worden. De montage van Big Foot Systems is zowel op industriële platte daken als de begane vloer mogelijk. Het veelzijdige aanbod biedt oplossingen voor een brede range aan toepassingen.

Linum Europe

Linum Europe werpt zich op als service partner met betrekking tot windbelasting, gedetailleerde drukberekeningen, technisch advies rond constructie naargelang het daktype,…

 

Door gebruik te maken van Big Foot Systems hoeft er nooit in het dakoppervlak te geboord worden om de units te bevestigen. Er is dus geen kans op penetatrie in of verzwakking van de dakstructuur. Het lichte gewicht en de flexibele hanteerbaarheid van deze Big Foot Systems supports maakt het werk ook voor de monteurs eenvoudig. Een ander voordeel is dat de luchtgroep volledig los van het dak staat, en dat technici de luchtgroep ook langs onderen kunnen bereiken. Big Foot Systems levert ook walkways waarmee een veilige toegang op het dak gegarandeerd wordt. Louvreschermen zorgen voor een adequate bescherming van de units of groepen, evenals voor geluidsdemping.

Linum Europe, exclusieve verdeler van Big Foot Systems, gaat er prat op een uitstekende service te kunnen bieden aan de HVAC-installateur. Het bedrijf werpt zich op als service partner met betrekking tot windbelasting, gedetailleerde drukberekeningen, technisch advies rond constructie naargelang het daktype,… Dankzij kant-en-klare pakketten belooft ook de montage geen problemen.

Linum Europe

Big Foot Systems heeft al uitgebreid zijn meerwaarde bewezen voor het stabiel en veilig bevestigen van zware units als luchtbehandelingsgroepen op platte daken.

 

Online BIM-modellen

Aangezien BIM steeds meer de weg vindt naar de bouwprofessionals, is ook voor het gebruik van Big Foot Systems optimale BIM-ondersteuning voorzien. Zo stelt de fabrikant heel wat BIM-modellen ter beschikking van de voorschrijver. Deze zijn terug te vinden op de website van Big Foot Systems: https://www.bigfootsupport.com/bim-objects

Natuurlijk biedt Linum Europe de nodige ondersteuning. In-house specialisten van het bedrijf assisteren klanten met het berekenen van maatwerksystemen. Dat proces begint doorgaans met een eenvoudig invulformulier. Hierop worden verschillende parameters ingevuld, zoals gewicht, lengte, breedte, hoogte, werkruimte tussen de unit en frequentie. Ook de hoogte van het frame en informatie over het dak (zoals het type dakbedekking en de hellingsgraad) worden aangegeven. Op basis van dit document gebeurt de verdere studie en wordt in een latere fase een montageplan uitgewerkt.  

BIM LIVE Experience wil koudwatervrees wegnemen

beeld-stabiplan-01-kopieren
Lees het gehele artikel

That’s one small step for man, one giant leap for mankind. Armstrongs legendarische woorden hadden evengoed de samenvatting kunnen zijn van de boodschap die Stabiplan wou uitdragen op de BIM LIVE Experience, die de BIM-softwareproducent eind maart organiseerde in Mechelen. “De stap is groot, maar eens gezet betekent BIM écht een meerwaarde. Er zijn geen redenen meer om de overstap niet te maken”, sprak Ruud Kats, sales director Benelux, de aanwezigen toe.

Al sinds 1990 maakt Stabiplan BIM-software die specifiek gericht is op MEP: Mechanical, Electrical en Plumbing. Voor de installatiesector dus; alle technieken met betrekking tot HVAC, elektriciteit en riolering maken hier deel van uit. Met het softwarepakket Stabicad kan de klant een digitale maquette maken om MEP te modelleren. Die begint heel algemeen en breidt in de loop van het bouwproces steeds uit.

Naast Stabicad biedt Stabiplan MEPcontent aan: een digitale bibliotheek die alle informatie bevat die nodig is voor coördinatie, clash detectie, montage en oplevering. En met de cloudoplossing Trimble Connect krijgen betrokkenen binnen een bouwproject toegang tot relevante en actuele projectgegevens om te analyseren, beheren en delen. Trimble Connect werkt over de grenzen van verschillende programma’s heen.

Stabiplan

Stabiplan experimenteert ook al volop met virtual reality. De aanwezigen kregen daarvan al een voorproefje. (Beeld: Woodmonkey Photography)

 

BIM-experts

Maar Stabiplan ziet het los van de eigen business ook als zijn taak om de markt, waarvan een groot deel nog met de 2D-software AutoCAD werkt, zo snel mogelijk te doen overschakelen naar BIM. Het trekt daarvoor dit jaar het land door met de BIM LIVE Experience. Een eerste seminarie ging door op 25 maart in Technopolis in Mechelen. Klanten konden er nader kennismaken met de BIM-oplossingen van Stabiplan en enkele BIM-experts kwamen er ook spreken. Het evenement bestond uit twee sessies. In een eerste sessie, ‘Van BIM naar Constructible’, werden volgende topics behandeld: de uitdagingen van de installatiesector, alle nieuwigheden van Stabicad en alle oplossingen die Stabiplan als Trimble Company te bieden heeft. Een tweede sessie was specifiek gewijd aan Stabicad LT – dat werkt op een eigen CAD-platform – en bevatte onder meer een live demonstratie van het programma, dat volgens Stabiplan meer uitgesproken en completer is dan andere BIM-programma’s, omdat het bedrijf louter focust op MEP.

Stabiplan

Ruud Kats, sales director Benelux: ‘Architecten en studiebureaus moeten nauwer samenwerken met installateurs en aannemers.’ (Beeld: Woodmonkey Photography)

 

“Constructible world”

“De stap van CAD naar BIM is voor velen nog te groot. Het klopt dat werken met BIM iets complexer is, maar eens je het onder de knie hebt, betekent het écht een meerwaarde en kan je zelfs spreken van een ‘constructible world’”, zei Ruud Kats, sales director Benelux bij Stabiplan. “We zien bepaalde bedrijven, zoals Mitsubishi, nu voorop lopen, terwijl andere hopeloos achterop hinken. We moeten vooral de fabrikanten in beweging krijgen. Content is essentieel voor BIM en die is nu leverbaar. We zien ook dat installateurs niet altijd van bij aanvang betrokken worden in het BIM-proces. Architect en studiebureau maken eerst hun model aan, daarna gaan ze op zoek naar aannemers en, in een nog latere fase, naar installateurs. Terwijl het eigenlijk een must is om eerst samen te zitten en alles meteen mee te nemen in het model, dus ook technieken. Architecten en studiebureaus moeten dus nauwer gaan samenwerken met installateurs en aannemers zodat modellen niet telkens opnieuw moeten worden gemaakt. AE+ Engineering is daar een mooi voorbeeld van. Dat studiebureau voor technieken werkt enkel nog met BIM. Installateurs hebben bij hen geen andere keuze en worden van meet af aan in het ontwerpproces betrokken.”

Stabiplan zal met de BIM LIVE Experience ook nog halt houden in West-Vlaanderen, Brussel en Wallonië. “Want het is nu echt tijd dat iedereen in beweging komt. Alles is er om volledig over te stappen op BIM”, besluit Kats.

Digitale innovatie als bouwsteen voor de toekomst

astena-beeld-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Digitalisering is tegenwoordig een hot topic. Ook de bouwwereld ontsnapt er niet aan. Digitalisering is niet meer weg te denken in de moderne dienstverlening. Het besef dat technologie noodzakelijk is voor een efficiëntere bedrijfsvoering is duidelijk aanwezig, maar de meeste bouwbedrijven missen vandaag nog de juiste software. Net hier speelt Astena op in als trusted advisor.

‘The future is tomorrow’

De technologische vooruitgang lijkt een positieve impact te hebben op de verschillende facetten van de bouw- en installatiewereld. Dankzij de digitale technologieën liggen de mogelijkheden om te blijven innoveren binnen ieders bereik. De digitalisering heeft tot uitstekende hulpmiddelen geleid bij het proces van ontwerp en uitvoering, en binnen de bouwwereld liggen er nog grote kansen. Bij Astena hebben ze als geen ander begrepen dat de toekomst vandaag reeds begint. De expert in software voor bouwbedrijven specialiseert zich sinds 2006 in digitale oplossingen voor bouw- en installatiebedrijven.

astena-beeld-02-kopieren

“Met behulp van de ERP-software worden alle bedrijfsprocessen zo met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf, van kantoor tot op de werf, door iedereen, bruikbaar is.”

 

“Alles draait om data en informatie. Vaak wordt net die informatie-uitwisseling bemoeilijkt door een uiterst gefragmenteerd proces met tijdverlies en faalkosten tot gevolg. Astena kan met het ERP-systeem (Enterprise resource planning) van Microsoft Dynamics NAV de link vormen tussen de verschillende functies en partners. Calculator, planner, magazijnier, technieker, projectleider en boekhouder: iedereen werkt op deze manier efficiënt samen. Maar je moet ook denken aan onderaannemers, de opdrachtgever, leveranciers, architecten en overheden. Zo verlopen de bouwprojecten vlotter en stijgen de marges.” Aldus John Van de Velde, Marketingmanager bij Astena.

Digitalisering en flexibilisering

Digitalisering gaat over veel meer dan technologie alleen. Het vormt de link tussen elke schakel in de waardeketen. Digitalisering doordringt elk bedrijfssegment. Met de huidige boom aan bouw apps is het zelfs voor de jongste bedrijven vaak niet meer mogelijk om tussen het bos de bomen te zien. Ze zoeken een houvast. Daarom onderscheidt Astena zich als trusted advisor. Het belangrijkst blijft het zoeken naar de meest efficiënte oplossingen.

Wim Vandesompele, Managing Director Sales & Marketing bij Astena licht toe: “Gebruik de standaardoplossingen die vandaag reeds bestaan. Bij Astena zijn we steeds op zoek naar de beste oplossingen – ERP of andere applicaties in de bouwwereld – om de verschillende pijnpunten op te lossen. We wensen die aan te bieden en te integreren, als een all-in programma, als een toolbox. Met behulp van de ERP-software worden alle bedrijfsprocessen zo met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf, van kantoor tot op de werf door iedereen, bruikbaar is. Verder staan we vandaag ook aan de vooravond van een nieuw soort ERP-pakket met zelflerende systemen, met AI (artificiële intelligentie). Dit zal uiteindelijk leiden tot meer efficiëntie en een verbeterde veiligheid.”

astena-beeld-03-kopieren

De juist tools voor digitaal werken. Dankzij de digitale technologieën liggen de mogelijkheden om te blijven innoveren binnen ieders bereik.

 

Inspiratiesessies

Elke maand organiseert Astena webinars of inspiratiesessies waarbij bouwbedrijven net dat extra duwtje in de rug kunnen krijgen. John Van de Velde: “Samen met enkele partners stellen we tijdens deze evenementen een aantal oplossingen voor aan de bouw- en installatiewereld. Van ERP tot documentmanagementsystemen, werfapps en grafische plannings- systemen. Sinds enige tijd merken we bovendien dat vakverenigingen mee katalysator geworden zijn in de eerste stappen naar digitalisering. Een goede zaak voor de sector die op die manier opnieuw aantrekkelijker wordt voor jonge medewerkers”

Woonzorgcentrum, Merelbeke | ‘Voor de nazorg en service achteraf wordt alles van technieken tot in detail uitgewerkt’

render-ds-en-eeg-samenstelling_.nwd_2019-mar-22_11-08-00am-000_current_view_tiff-kopieren
Lees het gehele artikel

Eind vorig jaar viel Vanhout tijdens de Benelux BIM Awards opnieuw in de prijzen. In de categorie ‘Overheidsopdrachten – Grote Ondernemingen’ kregen ze goud voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum te Merelbeke. De EEG Group zit mee in dit BIM-project en is verantwoordelijk voor de installaties van sanitair, verwarming, ventilatie en elektriciteit. Voor het uittekenen van de plannen werkt EEG onder meer samen met DS Tekenbureau.

Het project Woonzorgcentrum Merelbeke is een groot complex met 142 kamers en wordt opgeleverd tegen 2021. Voor de installateurs was het vorig jaar één van hun eerste BIM-projecten. BIM is een heel andere manier van werken, waarbij het tekenwerk veel tijdsintensiever wordt. In het project van Merelbeke hebben de bouwheer en zijn bouwpartners hier ruim voldoende tijd voor voorzien.

‘Alles verloopt in een goede flow’

Riemer Van Campe, CAD en Revit tekenaar EEG: “In dit project werkt EEG als onderaannemer voor het lot HVAC, sanitair en elektriciteit. Voor de installatie van de ventilatie hebben wij beroep gedaan op de firma Beltherm. Ondertussen valt Beltherm ook onder de EEG Group en hebben we het grote voordeel dat alle technieken door één partij onder handen wordt genomen. Het is gemakkelijk afstemmen en conflicten oplossen. Bovendien werken we allemaal met BIM software Stabicad for Revit, en dat vergemakkelijkt zeker het samenwerken. Open BIM en IFC zijn mooi, maar als je een IFC inlaadt in een ander tekenprogramma gaat er veel informatie verloren. Ondertussen verloopt alles in een goede flow. We krijgen tijd om de technieken volledig in 3D uit te werken.”

Van BIM tot mixed reality

Het project Wooncentrum Merelbeke is een doorgedreven BIM-project waarbij bouwheer Vanhout het virtueel model gaat gebruiken voor het onderhoudsmanagement van het gebouw.

Stabiplan Vakblad Installatie Bouw België

Links: Deef Segaert, zaakvoerder van DS Tekenbureau: ‘Iedereen is qua BIM voorlopig nog zijn eigen koers aan het varen.’. | Rechts: Riemer Van Campe, CAD en Revit tekenaar EEG: ‘Stilaan zal het papieren plan verdwijnen’.

 

Deef Segaert, zaakvoerder van DS Tekenbureau: “Er wordt in BIM-projecten veel over LOD 500 gepraat maar in Merelbeke gaan we echt heel ver. Alles is tot in detail uitgetekend en aangesloten.”

Riemer: “In andere projecten kan je soms de vraag stellen wat de meerwaarde is van alles zo in detail te gaan designen, als er nadien enkel as built dossiers in papier worden afgegeven. Bij het Woonzorgcentrum is het virtuele model het einddoel. Voor de nazorg en service achteraf wordt alles van technieken tot in detail uitgewerkt.”

Vanhout brengt in dit project ook mixed reality naar de bouwplaats. Samen met Xella (producent van cellenbeton en kalkzandsteen) gaan ze een stap verder dan BIM en brengen ze een holografische lens naar de bouwwerf. Riemer: “Ook EEG zet verdere stappen richting digitalisering. We hebben geïnvesteerd in enkele licenties van Trimble Connect. Hiermee kunnen we modellen online opslaan en via de tablets op de werf gaan bekijken. Soms duurt het even om mensen mee te krijgen met de nieuwste technologieën, maar eens ze de voordelen of het gemak ervan inzien dan veranderen ze vaak van mening. Stilaan zal het papieren plan verdwijnen.”

‘We moeten samen BIM in de praktijk even geweldig maken’

Maar niet alle installateurs zijn even klaar voor het hele BIM gebeuren; laat staan voor mixed reality. Velen hebben weinig ervaring of zetten nog maar hun eerste stappen in BIM. Er zijn er zelfs die de boot nog volledig afhouden. Riemer: “Zij die kiezen voor een afwachtende houding hebben het spel al lang verloren. BIM vraagt een leerproces en een mentaliteitswijziging en dit kost tijd.”

Segaert: “Er zijn heel wat BIM-projecten waar je nog tegen heel wat moeilijkheden aanloopt. De verschillen in kennis is één ding. Verder willen bouwpartners hun plannen niet zomaar delen, omdat er heel wat intellectuele eigendom achter zit. Voor mij als tekenaar kost BIM in eerste instantie ook meer geld, want er wordt veel meer tijd gespendeerd aan het tekenwerk, ook clashes worden op voorhand opgelost en niet op de werf. Iedereen is voorlopig nog zijn eigen koers aan het varen. Voor de ene is BIM iets helemaal anders als voor de andere. Op papier en in theorie is BIM geweldig. Als sector hebben we nog wat werk voor de boeg om BIM ook in de praktijk even geweldig te maken.”

Riemer vult aan: “BIM staat in deze sector nog in de kinderschoenen. Termen als BIM, Revit en 3D worden niet door iedereen correct begrepen. Elke bouwheer hanteert ook zijn eigen BIM-protocol. Voor mij als installateur is het belangrijk om aanwezig te zijn bij de eerste vergaderingen.”

Stap verder in BIM-verhaal dankzij snelle en gebruiksvriendelijke configurator

COLT-EXTRA-BEELD-john-schnobrich-520019-unsplash-kopiëren
Lees het gehele artikel

Bij Colt zijn ze ervan overtuigd: de BIM-technologie zal een grotere impact hebben op het ontwerp en de constructie van gebouwen dan de verschuiving van met de hand tekenen naar CAD (Computer Aided Design)-tekenen. Daarom lanceerde het bedrijf eind 2017 een innovatieve, multiregionale, meertalige configurator voor zijn producten. Dat maakt van Colt wereldwijd een van de eerste spelers in de bouwsector om een BIM-configurator in te bedden op zijn verschillende websites.

COLTTijdens de configuratie worden de producten stap voor stap, quasi in real time en in 3D gepresenteerd.

Slimme presentatie
Als een multidisciplinaire organisatie ontwikkelt Colt International voortdurend nieuwe en duurzame systemen zoals natuurlijke (adiabatische) koeling, rook- en warmteafvoer, natuurlijke ventilatie, buitenzonwering en klimaattechniek voor utiliteitsbouw en industrie. Die slimme systemen vereisen een slimme presentatie, en hier komt de Colt BIM-configurator om de hoek kijken.

COLT

Klanten kunnen hun product onafhankelijk en snel configureren naargelang hun behoeften.

Complexe data in een eenvoudige tool
De klanten van Colt zijn zich er goed van bewust: geen enkel Colt-product is gelijk. Het Colt-productassortiment bestaat uit een groot aantal varianten: verschillende maten, ontwerpen, opties, enzovoort. Het is net deze verscheidenheid die zo gewaardeerd wordt. De Colt BIM-configurator is een eenvoudige ontwerptool die klanten kunnen gebruiken in hun eigen ontwerpsoftware. Zo vereenvoudigen ze de complexiteit en het volume aan productinformatie.

Productpresentatie in real time
De Colt BIM-Configurator is snel, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk: tijdens de configuratie worden de producten stap voor stap, quasi in real time en in 3D gepresenteerd. Klanten kunnen hun product onafhankelijk en snel configureren naargelang hun behoeften. Ze kunnen de afgewerkte configuratie downloaden en in hun CAD / BIM-software plaatsen. De CAD-downloads worden aangeboden in Revit, AutoCAD, ASD voor Adomi en IFC-formaat. Technische tekenaars kunnen een kant-en-klare (STABU-2) technische specificatie downloaden.

Geen registratie nodig
De voordelen van het gebruik van de Colt BIM-configurator liggen voor de hand: maximale flexibiliteit, aanzienlijk verbeterde samenwerking tussen architecten, planners en projectteams en een aanzienlijk snellere gegevensoverdracht. En, ook heel belangrijk: vooraf registreren of inloggen is niet nodig.

Maar er is meer: ook de intuïtieve bediening, het gebruik op tablet en pc de mogelijkheid om tekeningen en bestekteksten te generen maken indruk. Bovendien worden alle productgegevens centraal beheerd. Op deze manier blijft alle informatie volledig up to date en zijn productinnovaties snel online beschikbaar.

Eddy Van der Auwermeulen, Managing Director Colt Belux France: “We krijgen veel enthousiaste reacties over de Colt BIM-configurator. Sinds de lancering werden er wereldwijd al 7000 bezoekers gemeten. We blijven continu updates toevoegen en de lancering binnenkort van de Franse versie bewijst dat het ons menens is: Colt is en blijft BIM ready.”    

Tekst  Annelies Niemegeers    |    Beeld Colt International
Uitgelichte afbeelding: 
Alle productgegevens worden centraal beheerd.


De Colt BIM-configurator wordt in 27 landen gebruikt en is beschikbaar in het Nederlands,
Duits en Engels. In de loop van 2019 wordt de Franse versie gelanceerd.

Zelf gebruiken?

Op de homepagina www.coltinfo.be en op elke afzonderlijke productpagina

van de Colt-website vind je een link naar de BIM-configurator.