Tagarchief: Bosch Thermotechnology

Het verwarmingssysteem van de toekomst

Buderus—FOTBP—Planet-(1)
Lees het gehele artikel

Na een moeilijk coronajaar kijkt Bosch Thermotechnology vol vertrouwen naar de toekomst. De firma stelt vast dat het zijn omzet, ondanks de pandemie en bijhorende lockdowns, kon handhaven op 3,5 miljard euro. Vooral de trend naar elektrificatie en de uitbreiding van het gamma in airconditioning en warmtepompen droegen volgens de firma bij tot het succes. “Met onze shift weg van fossiele brandstoffen en richting elektrificatie en digitalisering, hebben we de energietransitie in de bouwsector gestimuleerd. Met deze energiesystemen van de toekomst zullen we blijven groeien”, vat Jan Brockmann, voorzitter van de Bosch Thermotechnology Division, samen.

Elektrische toepassingen winnen steeds meer aan belang binnen verwarming en air­conditioning. Deze producten gebruiken energie op bijzonder efficiënte wijze. In 2019 al investeerde Bosch Thermotechnology 100 miljoen euro in de uit­breiding van zijn warmtepomp­activiteiten. Die inspanningen hebben geloond, legt Jan Brockmann uit. “In 2020 noteerden we al een groei van 22,5 procent inzake warmte­pompen in de hele EU. In Duitsland groeide de warmtepomp­activiteit zelfs met 48 procent. Daarom blijven we ook in 2021 investeren in warmtepompen. We willen onze klanten opleiden, om hen te helpen de sprong te maken op vlak van elektrificatie. Dit zal onze groei versnellen en de mate van elektrificatie en dus CO2-besparing in de residentiële sector versnellen”, aldus Brockmann. 

“We willen de Europese woningen elektrificeren, met regionaal aangepaste warmtepompen en hybride apparaten die het beste van twee werelden bieden. Twee elementen staan voorop: een eenvoudige installatie voor de installateurs en een eenvoudige bediening voor de eindklanten”, zegt Jan Brockmann.

De lucht-waterwarmtepomp Logatherm WLW196i.

Energiezuinige airconditioning 

Niet enkel binnen verwarming is elektrificatie de orde van de dag. Bosch Thermotechnology zal ook zijn assortiment energiezuinige airconditioning­units, met elektriciteit als voedings­bron, uitbreiden. Deze lucht-luchtwarmtepompen werken efficiënt als ze niet alleen worden gebruikt voor koeling, maar ook voor verwarming. Deze toepassing komt vaak voor in kleinere eengezinswoningen of appartementen in warmere streken. 

In heel wat landen, ook bij ons, is airconditioning in woningen en bedrijfspanden onmisbaar om een ​​aangenaam en gezond temperatuurniveau in het gebouw te creëren. “Met onze airconditioners willen we bijdragen aan gezondheid en welzijn en tegelijkertijd ook een duurzame bijdrage leveren aan de besparing op CO2-uitstoot”, legt Jan Brockmann uit. 

Waterstof, parallel met elektrificatie 

Ook de omschakeling naar klimaatneutrale gassen is een essentieel onderdeel van de EU Green Deal die alle EU-landen in 2050 CO2-neutraal moet maken. Bosch Thermotechnology stimuleert multi-technologische oplossingen die – parallel met elektrificatie – waterstof (H²) omarmen als milieu­vriendelijke energie­drager van de toe­komst. Waterstof is makkelijker op te slaan dan elektriciteit en kan via het bestaande gas­net worden gedistribueerd. “Voor een CO2-neutraal energie­systeem hebben we naast de focus op elektrificatie een waterstof­strategie nodig voor de warmte­markt. Ook in de komende decennia zullen we nog verbrandings­apparatuur nodig hebben. Daarom investeren we nu al in een H²-Ready portfolio. We zijn duidelijk voorstander van een multi-technologische aanpak. Zo zijn we voorbereid om via verschillende paden de klimaat­doelstellingen te halen”, zegt Jan Brockmann.

Zo presenteerde Bosch Thermotechnology in november 2020 het prototype van de H2-Ready-ketel. Deze nieuwe verwarmings­ketel kan in eerste instantie op conventioneel aardgas of een waterstof­bijmenging tot 20 procent draaien. Zodra het lokale netwerk is overgeschakeld op water­­stof, kan de ketel met een paar aan­passingen binnen enkele uren worden om­gebouwd, zodat deze puur op waterstof werkt. Het eerste veldtest­apparaat op pure water­­stof draait sinds september 2020 in een eengezins­woning in Groot-Brittannië. Binnenkort volgen nog meer proefprojecten op grote schaal.

‘In 2020 noteerden we een groei van 22,5 procent inzake warmtepompen in de hele EU.’

Digitale diensten  

Deels ten gevolge van de pandemie en bijhorende lockdowns zet Bosch Thermotechnology verder in op digitale diensten en online klanten­onder­steuning. “Het coronavirus heeft ons geleerd dat digitalisering nieuwe deuren opent. We werden overspoeld met aanmeldingen voor een aantal van onze online opleidingen. Zeker in tijden waar­in persoonlijke contacten sterk beperkt zijn, biedt de uitbreiding van onze digitale dienst­verlening ons de mogelijk­heid om onze sterke merken nog sterker te maken en nog beter te verankeren in het klant­bewustzijn”, zegt Thomas Bauer, directielid verantwoordelijk voor verkoop en marketing.  

Blue Forest – Waasmunster | Boomplantdag Bosch Thermotechnology  – Buderus op 19 februari 2022 

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

Op zaterdag 19 februari 2022 plant Bosch Thermotechnology – Buderus in Waasmunster het Blue Forest aan. Hiermee dragen wij ons steentje bij tot het behoud van het milieu en de reductie van de CO2-uitstoot.

Ons Blue Forest kwam tot stand dankzij de Buderus-campagne ‘Voor de toekomst van de Blauwe Planeet’ (01.09.2021 t.e.m. 31.12.2021). 
In deze campagne lag de focus op hernieuwbare energie en de inspanningen die we doen om de CO2-uitstoot te reduceren. Eindklanten konden deelnemen aan een wedstrijd om een Buderus-warmtepomp te winnen. 
Buderus verbond zich ertoe om voor elk ingezonden deelnameformulier een boom te planten in het Blue Forest

In samenwerking met Bwoods (www.bwoods.be) hebben wij een mooi stukje grond gevonden in Waasmunster waarop wij maar liefst 2.500 bomen zullen aanplanten. 

Wil u graag ter plaatse een kijkje komen nemen tijdens de aanplanting van ons Blue Forest op zaterdag 19 februari 2022 tussen 10u00 & 12u00
Geef dan een seintje via caroline.godts@be.bosch.com en we geven u graag wat meer uitleg over onze boomplantdag. 

Locatie : 
Blue Forest
Edmond Verstraetendreef
9250 Waasmunster

HVAC-pionier met een multitechnologische blik

Europa-Kampagne_Naturset_Planet_shutterstock_1129214138_CMYK_39
Lees het gehele artikel

Bosch Thermotechnology wil de leiding nemen als het gaat over energie-efficiënte oplossingen op vlak van verwarming, koeling of het opwekken van warm water. Met als doel: warmte, comfort en gezondheid voor gebruikers bieden, en tegelijkertijd de leefomgeving in bescherming nemen. Daarbij zweert de firma bij verschillende technologieën, want een breed aanbod is nodig om op alle vragen een antwoord te kunnen bieden. 

Bij Bosch leeft men volgens het adagium ‘invented for life’. Het bedrijf creëert technologie voor het leven, en dat uit zich in het ontwerpen van innoverende, kwalitatieve en eenvoudig te bedienen toestellen. Topkwaliteit en betrouwbaarheid zijn twee voorname criteria waaraan alle producten moeten voldoen. De jongste jaren zet Bosch bovendien steeds meer in op digitalisering: een manier om klanten en producten met elkaar te verbinden. 

Energiemanagement is een belangrijke sleutel om de gevraagde CO²-reductie te realiseren.

Verouderde verwarmingsinstallaties verduurzamen

Bosch is gespecialiseerd in uiteenlopende sec­toren, van residentieel over industrieel tot commer­cieel, en technologieën: anders dan vele fabri­kanten pint Bosch zich niet vast op één verwarmings­bron. Die multi­techno­logische aan­pak is een grote troef van de firma, meent Gerd Vrieling, algemeen directeur bij Bosch Thermotechnology. “We zijn deze weg enkele jaren geleden zeer bewust ingeslagen. De waarheid is immers dat uiteenlopende situaties andere oplossingen vragen. We geloven in de belangrijke rol van de warmte­pomp in de energietransitie – Bosch investeerde dan ook al meer dan 100 miljoen euro aan warmtepomptechnologie – maar geloven niet dat de warmte­pomp in elk project de juiste keuze is. Daarom is een breed pakket nood­zakelijk. België kent nog meer dan twee miljoen bestaande gebouwen die nog niet klaar zijn voor een warmte­pomp. Die talloze verouderde verwarmings­installaties verduur­zamen is de prioriteit. Wellicht is een tussenstap, in de vorm van een hybride systeem, noodzakelijk en haalbaarder.”

Bosch wil een pioniersrol in de HVAC-wereld blijven opnemen en mee een steentje bijdragen aan de energietransitie, vervolgt Vrieling: “Met ons huidige aanbod kunnen we tachtig procent van de vraagstukken in de markt beantwoorden, maar het eindpunt is zeker nog niet bereikt. Zo zijn de eerste projecten met fuel cell technologie lopende, een innovatie waar we heel hard aan werken. Ook in ontwikkelingen op vlak van waterstof investeren we voluit”, aldus Vrieling. De jongste jaren heeft Bosch zich bovendien toegelegd op het aanbieden van koeling. “De behoefte naar koeling is immers sterk toegenomen. Zeker in nieuwbouwprojecten is het nuttig en makkelijk haalbaar om een warmtepomp ook in te zetten voor koeling. Dan is de stap naar specifieke koelingoplossingen niet ver meer. Bovendien heeft de coronacrisis en de bijhorende lockdowns ons dubbel zo hard gewezen op het belang van comfort in huis. Efficiënte koeling speelt daar een belangrijke rol in, zeker nu we steeds meer te maken krijgen met hete zomers”, aldus Vrieling. 

‘Met ons huidige aanbod kunnen we tachtig procent van de vraagstukken in de markt beantwoorden, maar het eindpunt is zeker nog niet bereikt.’

Energiemanagement

Ook de toenemende elektrificatie van de samen­leving schept nieuwe mogelijkheden, zegt Vrieling. “Mobiliteit en wonen raken steeds meer onder­ling verstrengeld. Er zullen in de komende jaren steeds meer elektrische toepassingen op ons afkomen. Bosch wil een rol spelen in dit ver­haal. Bovendien gaat dit fenomeen hand in hand met het toenemende belang van energie­management: een belangrijke sleutel om de gevraagde CO²-reductie te realiseren, maar trans­parantie verkrijgen in het energie­verbruik is vandaag de dag eveneens nood­zakelijk om de stijgende energie­kosten de baas te kunnen. Je kan immers pas energie­besparingen realiseren als je een inzicht hebt in hoeveel energie je waarvoor verbruikt.”

Naast de energietransitie ziet Vrieling nog een belangrijke uitdaging: het gebrek aan geschoold installatie­personeel. Daarom zet Bosch de jongste jaren meer in op prefab­ontwikkelingen, en wil het bedrijf installateurs onder­steunen via preventief onder­houd: “We kunnen data van verwarmings­installaties gebruiken om installateurs aan te sturen eenmaal ze het onderhoud verrichten. Zo weet een installateur meteen welke onderdelen hij nodig heeft en kan hij efficiënter te werk gaan. Dat sluit aan bij onze doelstelling om van ‘big data’ naar ‘smart data’ te gaan: de data zijn er, maar wat ga je er juist mee doen? Dat is dé grote uitdaging”, besluit Vrieling.     

Elektrificatie én waterstof als sleutel tot succes

Buderus-FOTBP-Planet
Lees het gehele artikel

Na een moeilijk coronajaar kijkt Bosch Thermotechnology vol vertrouwen naar de toekomst. De firma stelt vast dat het zijn omzet, ondanks de pandemie en bijhorende lockdowns, kon handhaven op 3,5 miljard euro. Vooral de trend naar elektrificatie en de uitbreiding van het gamma in airconditioning en warmtepompen droegen volgens de firma bij tot het succes. “Met onze shift weg van fossiele brandstoffen en richting elektrificatie en digitalisering, hebben we de energietransitie in de bouwsector gestimuleerd. Met deze energiesystemen van de toekomst zullen we blijven groeien”, vat Jan Brockmann, voorzitter van de Bosch Thermotechnology Division, samen.

Elektrische toepassingen winnen steeds meer aan belang binnen verwarming en air­conditioning. Deze producten gebruiken energie op bijzonder efficiënte wijze. In 2019 al investeerde Bosch Thermotechnology 100 miljoen euro in de uitbreiding van zijn warmtepomp­activiteiten. Die inspanningen hebben geloond, legt Jan Brockmann uit. “In 2020 noteerden we al een groei van 22,5 procent inzake warmtepompen in de hele EU. In Duitsland groeide de warmtepompactiviteit zelfs met 48 procent. Daarom blijven we ook in 2021 investeren in warmtepompen. We willen onze klanten opleiden, om hen te helpen de sprong te maken op vlak van elektrificatie. Dit zal onze groei versnellen en de mate van elektrificatie en dus CO 2 -besparing in de residentiële sector versnellen”, aldus Brockmann . “We willen de Europese woningen elektrificeren, met regionaal aangepaste warmtepompen en hybride apparaten die het beste van twee werelden bieden. Twee elementen staan voorop: een eenvoudige installatie voor de installateurs en een eenvoudige bediening voor de eindklanten”, zegt Jan Brockmann.

‘In 2020 noteerden we een groei van 22,5 procent inzake warmtepompen in de hele EU.’

Energiezuinige airconditioning

Niet enkel binnen verwarming is elektrificatie de orde van de dag. Bosch Thermotechnology zal ook zijn assortiment energiezuinige airconditioning­units, met elektriciteit als voedings­bron, uitbreiden. Deze lucht-luchtwarmtepompen werken efficiënt als ze niet alleen worden gebruikt voor koeling, maar ook voor verwarming. Deze toepassing komt vaak voor in kleinere eengezinswoningen of appartementen in warmere streken. In heel wat landen, ook bij ons, is airconditioning in woningen en bedrijfspanden onmisbaar om een ​​aangenaam en gezond temperatuurniveau in het gebouw te creëren. “Met onze airconditioners willen we bijdragen aan gezondheid en welzijn en tegelijkertijd ook een duurzame bijdrage leveren aan de besparing op CO 2 -uitstoot”, legt Jan Brockmann uit.

Waterstof, parallel met elektrificatie

Ook de omschakeling naar klimaatneutrale gassen is een essentieel onderdeel van de EU Green Deal die alle EU-landen in 2050 CO 2 -neutraal moet maken. Bosch Thermotechnology stimuleert multi-technologische oplossingen die – parallel met elektrificatie – waterstof (H²) omarmen als milieuvriendelijke energiedrager van de toekomst. Waterstof is makkelijker op te slaan dan elektriciteit en kan via het bestaande gasnet worden gedistribueerd. “Voor een CO 2 -neutraal energiesysteem hebben we naast de focus op elektrificatie een waterstofstrategie nodig voor de warmtemarkt. Ook in de komende decennia zullen we nog verbrandingsapparatuur nodig hebben. Daarom investeren we nu al in een H²-Ready portfolio. We zijn duidelijk voorstander van een multi-technologische aanpak. Zo zijn we voorbereid om via verschillende paden de klimaatdoelstellingen te halen”, zegt Jan Brockmann. Zo presenteerde Bosch Thermotechnology in november 2020 het prototype van de H2-Ready-ketel. Deze nieuwe verwarmingsketel kan in eerste instantie op conventioneel aardgas of een waterstofbijmenging tot 20 procent draaien. Zodra het lokale netwerk is overgeschakeld op water­stof, kan de ketel met een paar aan­passingen binnen enkele uren worden om­gebouwd, zodat deze puur op waterstof werkt. Het eerste veldtestapparaat op pure water­stof draait sinds september 2020 in een eengezinswoning in Groot-Brittannië. Binnenkort volgen nog meer proefprojecten op grote schaal.

De lucht-waterwarmtepomp Logatherm WLW196i.

Digitale diensten

Deels ten gevolge van de pandemie en bijhorende lockdowns zet Bosch Thermotechnology verder in op digitale diensten en online klanten­onder­steuning. “Het coronavirus heeft ons geleerd dat digitalisering nieuwe deuren opent. We werden overspoeld met aanmeldingen voor een aantal van onze online opleidingen. Zeker in tijden waarin persoonlijke contacten sterk beperkt zijn, biedt de uitbreiding van onze digitale dienstverlening ons de mogelijkheid om onze sterke merken nog sterker te maken en nog beter te verankeren in het klantbewustzijn”, zegt Thomas Bauer, directielid verantwoordelijk voor verkoop en marketing.

Bosch Thermotechnology onthult toekomstplannen

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Grotere focus op warmtepompen en nieuwe logistieke strategie voor Buderus

• Focus op high-end warmtepompen en gaswandketels
• Toekomstbestendig nationaal logistiek netwerk
• Positionering Buderus als high-end expert op vlak van verwarmingstechnologie

Bosch Thermotechnology, via de merken Bosch en Buderus expert in verwarmingstechnologie, kondigt enkele wijzigingen in de Belgische organisatie aan. Het bedrijf wil daarmee inspelen op een gewijzigde marktsituatie, gekenmerkt door het toenemend belang van warmtepompen en het veranderend koopgedrag van klanten. 

Focus op warmtepompen

Bosch Thermotechnology is actief in een dynamische markt. Verwarmingstechnologie kent, onder andere door de toenemende populariteit van warmtepompen, een ware innovatieslag. Bosch is een van de drijvende krachten achter die innovatie: de Bosch Groep kondigde onlangs een investering van 100 miljoen euro aan in de verdere ontwikkeling van warmtepompen. Door de strengere milieuvoorschriften en een verwachte daling in de verkoop van mazoutketels wil Buderus voortaan voluit de kaart van de residentiële high-end warmtepompen en gaswandketels trekken.

Logistiek aangepast aan de klantbehoefte

Tegelijkertijd merkt het bedrijf een duidelijke wijziging in het koopgedrag van de Buderus-klanten. Zij plaatsen hun bestellingen steeds meer online, en laten ook vaker hun toestellen of wisselstukken aan huis, op de werf of via een afhaalpunt leveren. Om aan die blijvende trend tegemoet te komen, investeerde Bosch Thermotechnology in de verdere ontwikkeling van een uitgebreide e-shop en heeft het bedrijf een logistiek netwerk van Superdealers en Buderus System Partners in alle Belgische provincies opgezet. Dat netwerk garandeert een nationale dekking, zodat installateurs steeds bij een Buderus-expert in hun buurt terecht kunnen.

Deze logistieke strategie houdt ook in dat Bosch Thermotechnology in Vlaanderen een lokale aanwezigheid via eigen vestigingen niet langer noodzakelijk vindt. De vestigingen in Deinze en Tessenderlo sluiten vanaf 7 september 2020 de deuren. Het centrale warehouse in Mechelen en de vestiging in Gosselies – als thuisbasis voor Franstalige klanten – blijven open.

“Om onze organisatie te wapenen voor de toekomst willen we nu nog meer investeren in nieuwe technologieën en Buderus positioneren als dé high-end expert op vlak van verwarmingstechnologie. Daarbij hoort ook een toekomstbestendig logistiek model, dat past bij de veranderingen in de markt. Met leveringen vanuit Mechelen, pick-ups via Mechelen en Gosselies, leveringen via Dockx ophaalpunten, maar ook een nieuwe klantenstructuur met Buderus System Partners en Superdealers, garanderen we een nationale dekking. Installateurs die tot nu toe vooral van onze vestigingen in Deinze en Tessenderlo gebruik maakten voor hun materialen, hebben dus niets te vrezen: we bieden hen volwaardige alternatieven, waarbij we eenzelfde niveau van service en ondersteuning garanderen”, zegt Gerd Vrieling, algemeen directeur bij Bosch Thermotechnology N.V.