Tagarchief: Caleffi

Systeemsets ontzorgen installateurs

AdobeStock_133254154
Lees het gehele artikel

De geleidelijke opmars van warmtepompen krijgt door de trieste actualiteit een stevige duw in de rug. Ineens wordt het voor iedereen pijnlijk duidelijk dat we van het gas af moeten. De impuls van de portemonnee is sterker dan de druk van de milieuproblematiek. Om een snelle transitie van gas naar hernieuwbaar vlot te doen verlopen, moet er wel nog wat gebeuren.

De overheid komt nu eindelijk met hogere subsidies over de brug zodat warmtepompen voor alle lagen van de bevolking betaalbaar worden. [AV1] Om de overstap nu succesvol te realiseren, zullen installateurs een systeemaanpak moeten hanteren en op nog hogere toeren draaien. Dat is niet evident aangezien ze overbevraagd en onderbemand zijn. Caleffi staat hen bij met handige productoplossingen.

Om installateurs tijd en moeite te besparen, stelde Caleffi 8 vaste systeemsets samen voor warmtepompinstallaties.

Elke installatie vereist systeemaanpak

“Of het nu gaat om een stookketel, warmtepomp of hybride combinatie, wij pleiten van oudsher voor een integrale systeemaanpak”, zegt Mauro Manfredi, directeur van Caleffi België. “Elk onder­deel tussen opwekker en afgiftesysteem moet van goede kwaliteit zijn en correct geplaatst en geregeld voor een maximaal rendement van de installatie. Voor ons als fabrikant van al die componenten is dat vanzelfsprekend, en we spannen ons in om dat besef over te brengen aan de plaatsers. Daarom zijn we er ook graag van in de planningsfase van projecten bij betrokken. Als we van bij het begin advies kunnen geven, is de kans groter dat de installaties meteen helemaal in orde zijn en er geen problemen opduiken bij de indienststelling.”

Warmtepomp stelt hogere eisen

De systeemaanpak die de fabrikant vooropstelt, is bij warmtepompen van groter belang dan bij stookketels. “Bij warmtepompen zijn de appen­dages die de installatie bewaken en beschermen nog belangrijker, net als de waterkwaliteit en hydraulische in- en naregeling. Lacunes op dat vlak laten zich meteen sterk voelen in de werking en het rendement. We merken helaas nog regelmatig dat installaties daarin niet op punt staan. Daarom bieden we de essentiële onderdelen nu ook aan in vooraf samengestelde sets. Zo moet de installateur niet meer telkens uitzoeken welke van deze componenten hij nodig heeft. Tijdens de plaatsing zullen de voorgemonteerde componenten hem ook tijd besparen”, verklaart Manfredi. 

Bij elke componentenset stelt de fabrikant een duidelijk hydraulisch schema ter beschikking.

Essentiële componentensets

Per type warmtepomp, monoblock en split, biedt de fabrikant sets aan met de onmisbare componenten voor de goede werking van de installatie: vorst­beveiligingskleppen voor de mono­blocks, een expansievat­console waarin een overstort­ventiel, auto­matische ontluchter, manometer en expansievat­koppeling zijn voor­gemonteerd, een lucht- en vuilafscheider, een druk­verschilregelaar en optioneel een drieweg­klep voor zoneregeling – componenten die natuurlijk ook allemaal afzonderlijk verkrijg­baar zijn. Elke set is beschikbaar in een basic en premium versie. “Beide zijn kwalitatief maar de premium is beter voor installaties waar veel vervuiling in zit. In renovatie zal dus meestal de premium set aangewezen zijn”, aldus Manfredi. “De sets verschillen ook volgens het vermogen, van 0 tot 8 en van 8 tot 16 kilowatt. Zo hebben we acht sets die het leven van installateurs makkelijker maken en hen tijd besparen. Tijd die ze hard nodig hebben, gezien het chronisch gebrek aan mankracht in de sector.” Per set heeft de fabrikant ook nog een duidelijk hydraulisch schema uitgetekend. 

Op de Caleffi stand op de vakbeurs Mostra Convegno zijn tal van innovaties te ontdekken.

Meer nieuwigheden op til

Caleffi zal nog tal van andere nieuwigheden voor­stellen op de uitgestelde Mostra Convegno HVAC-vakbeurs in thuisland Italië. Belgische bezoekers kunnen er van 28 juni tot 1 juli hun ogen uit­kijken onder de warme begeleiding van het Belgisch Caleffi team.   

Bescherm de warmtepomp tegen vorst

Lees het gehele artikel

De vorstbeveiligingsklep van Caleffi (serie 108) laat de leidingen automatisch leeglopen wanneer de temperatuur bijna het vriespunt bereikt, en beschermt zo het circuit tegen de vorming van ijs: de oorzaak van veelvuldige schade en storingen bij warmtepompen.

Monoblock systeem
Bij een warmtepompsysteem met een monoblock, staat de unit buiten en worden er dus ook buiten leidingen geplaatst. Om deze reden loopt de hele installatie bevriezingsgevaar en moet er gedacht worden aan vorstbeveiliging. Vaak wordt er gekozen voor elektrische warmtetracing. Het nadeel hiervan is dat deze niet zal functioneren wanneer de stroom uitvalt. Een vorstbeveiligingsklep, die ervoor zorgt dat de leidingen bij bevriezingsgevaar automatisch leeg lopen, biedt hierbij uitkomst. 

Werking
Wanneer de geïntegreerde temperatuursensor aangeeft dat de watertemperatuur in de leiding 3 °C bereikt, zorgt het thermostatisch element van de vorstbeveiligingsklep ervoor dat de sluiter opengaat en de leidingen leeglopen. Zo wordt eventuele schade aan de warmtepomp en de leidingen voorkomen. Wanneer de watertemperatuur terug omhoog gaat, sluit de klep weer.

Installatie
Om ál het water uit de leidingen te krijgen, wordt de vorstbeveiliging in zowel de aanvoer- als in de retourleiding geplaatst. Ze moeten altijd in een verticale positie geïnstalleerd worden, om zo het water op de juiste wijze af te voeren. Zorg ervoor dat er tenminste 15 centimeter zit tussen de klep en de grond.
Plaats de vorstbeveiligingskleppen in het gedeelte van de leiding waar de laagste temperatuur wordt bereikt als de warmtepomp niet aan staat. Tijdens de installatie mogen er geen warmtebronnen in de buurt van de installatieplaats zijn, die de goede werking ervan kunnen beïnvloeden. Ook mag de klep nooit geïsoleerd worden.
Voor een goede werking van de kleppen, moet het systeem altijd onder druk blijven, ook als de kleppen geledigd worden.

Meer voordelen
Zowel het thermostatisch element en het vacuüm seal kunnen vervangen worden, indien nodig. Een hele nieuwe klep installeren is dan niet nodig. Bij het vervangen van het thermostatisch element voorkomt een automatische afsluitkraan dat het water wegloopt, terwijl de installatie onder druk blijft.
Naast zijn compacte afmetingen en eenvoudige installatie is serie 108 ook onderhoudsarm en universeel inzetbaar te noemen. Hij kan namelijk in elk systeem met een warmtepomp geïnstalleerd worden. 

Het is al met al een kleine investering die veel erger kan voorkomen. Better safe than sorry….

Systeemaanpak en connectiviteit van installaties cruciaal voor de energietransitie

heat_pump_set_2021
Lees het gehele artikel

De energietransitie is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse realiteit. Om ze te doen slagen moeten we ons energieverbruik beperken en zoveel mogelijk kiezen voor hernieuwbare energie. Duurzame verwarmingssystemen passen perfect in dat plaatje. Maar ze vereisen een andere aanpak dan klassieke cv-installaties: specifieke componenten, een nauwkeurige regeling en een perfecte afstemming van het geheel. Mauro Manfredi, Managing Director van Caleffi, legt uit hoe zijn onderneming u ontzorgt bij deze uitdaging.

Eén slecht werkend onderdeel kan het rendement van een cv-installatie grondig verstoren. Ook foute instellingen en vervuild water kunnen de energie-efficiëntie doen kelderen. En voor een optimale werking moeten alle componenten perfect op elkaar afgestemd zijn. Dat is veel meer het geval bij duurzame installaties dan bij stookketels. Caleffi’s directeur Manfredi kent dan ook een belangrijke rol toe aan cv-installateurs in het energiezuinig maken én houden van deze verwarmingsinstallaties. Caleffi ondersteunt hen daarbij op meerdere fronten.

Mauro Manfredi, Managing Director van Caleffi (Beeld: Caleffi).

Componenten voor duurzame systemen

Als fabrikant van onderdelen en systemen voor verwarming en drinkwaterbeveiliging zet Caleffi sterk in op duurzame systemen, met een breed gamma aan producten voor het optimaliseren en beveiligen van warmtepomp-, zonne- en biomassa-installaties. “We maken zelf geen warmtepompen of zonnepanelen, maar wel onderdelen en systemen die de installaties goed doen werken”, vertelt Manfredi. “Voor collectieve installaties met warmtenetten of combilus-systemen, de zogenaamde blokverwarming, bieden we ook individuele afleversets aan. Ze geven in elk appartement warmte, sanitair warm water en eventueel ook koeling af die werd opgewekt in de centrale stookplaats.”  

Systeemvisie essentieel voor rentabiliteit

“Een consument kan een belangrijke investering doen in een warmtepomp, maar als je bij­voor­beeld niet de nodige beveiligingen en optimali­saties voorziet, verlaag je het rendement van die investering enorm. Je moet zo’n installatie vanuit een systeemvisie bekijken en zorgen dat alles gesmeerd loopt, van de opwekker tot en met het afgiftesysteem”, stelt Manfredi. Dat vindt hij problematisch in de EPB-regelgeving: “In de EPB-software worden weliswaar bepaalde producten beloond met een puntensysteem, maar het zou veel beter zijn om het gehele systeem te belonen, onder andere op hydraulisch gebied.    

De fabrikant ondersteunt HVAC-professionals om zich dat nieuwe systeemdenken eigen te maken, onder meer met opleidingen in de Caleffi Academy.

Met een dynamisch radiatorventiel kan je radiatoren dynamisch inregelen. (Beeld: Caleffi).

Foutmarge nul op inregeling en waterkwaliteit

Bij een klassieke installaties werd nogal wat door de vingers gezien op het vlak van waterzijdig inregelen. De komst van duurzame systemen houdt echter in dat dit facet enorm aan belang wint, net als de waterkwaliteit. “Als een installatie niet goed ingeregeld is en daardoor niet de juiste flows genereert, levert dat meteen een hoger verbruik op, en dus mogelijk ook een hogere CO2-uitstoot. Dynamische inregelventielen kunnen helpen om het systeem in balans te houden”, zegt Manfredi. “Ook de waterkwaliteit is bij duurzame systemen van groter belang voor de efficiëntie van de warmtepomp en afleversets. Er is trouwens een Europese richtlijn (de EPBD III Directive 2018/844) om de systeemaanpak, het hydraulisch balanceren en het intelligent maken van verwarmingsinstallaties te verplichten. Helaas heeft de Belgische overheid daar tot nu toe geen werk van gemaakt.”

Connectiviteit voor lager verbruik

Ook het inzichtelijk maken van verbruiks­gegevens voor ver­warming en warm water is verplicht vol­gens een Europese richtlijn, de Energy Efficiency Directive 2018/2002 of ‘EED 2.0’. Want wie inzicht heeft, kan het ver­bruik gemakkelijker beperken. Connectiviteit is daar­bij ook van niet te onder­schatten belang om de gegevens van de installatie door te sturen naar inzichtelijke plat­formen of beheersystemen. Caleffi investeerde in de overname van gespecialiseerde bedrijven in data en connectiviteit, om zijn pro­ducten intelligent te maken en compatibel met slimme netwerken. Zo kan de installateur gerichter en vanop afstand interventies doen, en kunnen gebouwbeheerders en consumenten in de toe­komst kostbare verbruiks­informatie verkrijgen. 

De verduurzaming van HVAC-systemen is een grote uitdaging, onontbeerlijk voor het succes van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Caleffi neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid op, met unieke innovaties voor hernieuwbare systemen en door bijstand te verlenen aan installateurs bij de omschakeling naar de nieuwe realiteit. 

Innovatieve verwarmingsoplossing voor oude woongebouwen

PHOTO-PROJET-3
Lees het gehele artikel

De sociale huisvestingsmaatschappij “Foyer Châtelettain” stond vier jaar geleden voor een enorme uitdaging: 112 oude gasketels in hun appartementsgebouwen in Châtelet waren aan vervanging toe, en nieuwe individuele gascondensatieketels waren geen optie. Acht centrale stookinstallaties en een afleverset in elk appartement boden een comfortabele, energie-efficiënte en budgetvriendelijke uitkomst.

De sociale woongebouwen in de rue Leburton dateren van de jaren ‘70. Door de kleine woon­opper­vlakte en de huidige veiligheids­voorschriften was er in de apparte­menten geen plaats voor een gas­condensatie­ketel ter vervanging van de oude gas­ketel. De betrokken studie­bureaus vonden de oplossing bij Caleffi: een compacte afleverset in elk apparte­ment. De warmte die de sets afleveren voor de verwarming en het warm water, komt uit centrale stook­plaatsen. 

Per 14 afleversets is er een centrale stookinstallatie met 3 gasketels.

Van studie tot onderhoud

Op basis van de technische gegevens, de comfort- en energie-efficiëntie-eisen en het beschikbaar budget stelde Caleffi de verwarmings­oplossing met SATK22 intelligente afleversets voor. Na het akkoord van de studie­bureaus en de bouw­heer, leverde de fabrikant de hydraulische installatie­schema’s aan op maat van dit project. De techniekers die de afleversets plaatsten, kregen een op­leiding in de Caleffi Academy. Na de plaatsing van de eerste sets controleerde de fabrikant alles nauwgezet, om eventuele fouten op te merken voordat de overige sets geplaatst werden. Alles werd picobello geïnstalleerd, en dankzij een onderhoudscontract moet de gebouwbeheerder niet naar de installatie omkijken.

Collectieve warmte 

Per 14 appartementen is er een centrale stook­installatie met drie gas­condensatieketels. Vanuit de stookplaats gaat verwarmingswater van 70 °C met een debiet van 1200 m3/h naar 14 aflever­sets. Een performante automatische unit als vuilafscheider die zuiver cv-water garandeert en zo storingen voorkomt, is daarom onmisbaar. 

In dit project werd geopteerd voor de DIRTMAGCLEAN van Caleffi, een unieke, auto­matische, zelfreinigende magnetische vuil­afscheider met een totale filteroppervlakte van 1 m2 voor minimale drukval, die vuil­deeltjes tot 2 μm verwijdert. Omdat de bestaande ver­warmings­installatie in dit project al zeer oud was, waren er erg veel vuildeeltjes in het cv-water. De eerste vier maanden na de plaatsing werkten de vuil­afscheiders dan ook continu. Dankzij de uiterst efficiënte DIRTMAGCLEAN is de installatie vrij van alle vuildeeltjes.

Net als de SATK22 afleversets is de nieuwe vuilafscheider DIRTMAGCLEAN via Mod-BUS vanop afstand uitleesbaar en regelbaar en compatibel met gebouwbeheersystemen.

Individueel afgeleverd en afgerekend 

De afleversets halen warmte uit de centrale leiding, voor de verwarming op radiatoren en warm­water­productie met een ingebouwde warmte­wisselaar. De bewoners kunnen hun eigen comfort­temperatuur regelen met een thermostaat. Op hun afleverset zit een energie­meter zodat ze uiterst nauw­keurig voor hun persoonlijk verbruik betalen. Ze krijgen elke maand een gedetailleerde individuele verbruiks­afrekening. Alles gebeurt digitaal, vanop afstand, zodat niemand de woning moet betreden om het verbruik op te nemen. Perfect volgens de vereisten van de nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn. 

De zelfreinigende magnetische vuilafscheider verwijdert vuildeeltjes tot 2 μm uit het cv-water. Daardoor zijn er minder storingen en vraagt de installatie minder onderhoud.

Compact comfort, veilig en futureproof 

Deze verwarmingsoplossing, met een collectieve stookplaats en individuele afleversets, wordt in België nog relatief weinig toegepast. Noch­tans biedt ze naast het verwarmings- en warm­watercomfort en de beperkte plaatsinname in de appartementen nog vele voordelen. Omdat er geen stookketels in de appartementen zelf zijn, is daar ook geen ontploffingsgevaar, geen kans op CO-vergiftiging en geen CO2-uitstoot. Ook mooi meegenomen: de afleversets zijn compatibel met elk type verwarmingsinstallatie. Als de gasketels ooit vervangen worden door warmtepompen en het huidig afgiftesysteem door een op lage temperatuur, kunnen de afleversets behouden blijven. Tenslotte kunnen zowel de afleversets als de DIRTMAGCLEAN vuilafscheider via Mod-BUS vanop afstand uitgelezen en geregeld worden en gekoppeld worden met gebouwbeheersystemen. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat dit vernuftig systeem in de toekomst meer ingang vindt.   

Bezoek deze stands op Install Day

Install-Day
Lees het gehele artikel

Ontdek de Testo Herfstactie met 3 onmisbare tools – Standnummer 4

Altijd meer werk en steeds nieuwe technologieën en regels omtrent digitalisering en hernieuwbare energieën maken het werk van ­verwarmingsinstallateurs niet bepaald gemakkelijker. Testo wel. Met zijn meetinstrumenten biedt Testo u tools van hoge kwaliteit, die u bij het onderhouden en installeren van verwarmingsinstallaties en warmtepompen helpen met hun unieke superfeatures. 

Om te beginnen is er de testo 300 rookgasanalyser. Dankzij de slimme ­bediening, snelle en nauwkeurige resultaten is de testo 300 de superkracht waarmee elke rookgasmeting lukt. Ook combineerbaar met testo ProHeat voor databeheer en digitale attesten van keuringen en onderhoud. 

Voor koeltechniek stelt Testo zijn nieuwe reeks manifolds voor installatie en onderhoud bij warmtepompen voor. Ten slotte is er de warmtebeeldcamera testo 868, waarmee je radiatoren en vloerverwarmingen kan inspecteren en leidingen kan opsporen. 


Nieuwe innovatieve cv-filter: TF1 Sigma filter – Standnummer 161

Fernox, marktleider op het gebied van CV-waterbehandeling, lanceert de laatste vernieuwing in zijn reeks van filters, de TF1 Sigma Filter. Ontworpen in glasvezel versterkt kunststof is deze robuuste filter, net zoals zijn equivalent in messing de TF1 Omega, beschikbaar met een schuifmof voor 22 knelkoppeling. Betrouwbaar, snel installeerbaar, gemakkelijk te reinigen en met een garantieperiode van 10 jaar. 

Beschikbaar met een 22 mm knelverbinding zorgt deze kwalitatieve filter voor een snelle verwijdering van vervuiling uit een huishoudelijke cv-installatie, dankzij de speciale neodynium magneet.

De TF1 Sigma Filter is ontworpen als een gesloten unit zonder ver­wijder­baar deksel. Door zijn sublieme afgeronde vorm wordt luchtophoping volledig vermeden. De TF1 Sigma heeft een dubbele O-ring tussen het kunststof filterlichaam en het vernikkeld messing aansluitstuk om maximale dichting te garanderen. 

Het aansluitstuk kan vlot roteren over 360° voor horizontale en verticale leidingen. De aflaatkraan is gemakkelijk handmatig te bedienen en kan dienen als doseerpunt van additieven voor CV-waterbehandeling.


Caleffi presenteert afleversets, automatische waterbehandelingsunit en vuilafscheider – Standnummer 83

Als ‘total-solution provider’ is Caleffi voortrekker in de ontwikkeling en productie van ­systemen en hydraulische concepten voor centrale verwarming, watertechnologie en warmtesystemen.

Caleffi streeft steeds naar efficiënte, kwaliteits­volle en optimaal functio­nerende technische oplossingen in een installatie. Daar­door voldoen systemen perfect aan de ver­wachtingen en aan de meest strenge Europese normen. Het doel van Caleffi is om duurzame installaties te ontwerpen, samen met de HVAC-branche, en daarbij ondersteuning te bieden van ontwerp tot oplevering. Voor een optimale prestatie van duurzame installaties is een aanpak nodig waarbij samenwerking met verschillende partijen cruciaal is. Op Install Day spitst Caleffi zich toe op actuele thema’s zoals waterbehandeling, water­kwaliteit, legionellapreventie, inregelen en drinkwaterbescherming. Naast de welbekende hardlopers uit het Caleffi-assortiment, worden ook de nieuwste productinnovaties getoond. Enkele voorbeelden hiervan zijn de nieuwste generatie afleversets, de automatische waterbehandelingsunit en de zelfreinigende magnetische vuilafscheider DIRTMAGCLEAN®. 

Geen losse componenten meer: minder fouten, juiste debiet voor elke woning

P1010461
Lees het gehele artikel

In een groot appartementsgebouw vormt de efficiënte verdeling van de warmte vanuit de stookplaats over de afzonderlijke units mee de sleutel tot een duurzaam eindresultaat. Met de compacte, voorgemonteerde en montagevriendelijke afleversets Plurimod leverde Caleffi een aanzienlijke bijdrage aan het gloednieuwe project CityGate in Machelen.

‘Ook onrechtstreeks is er sprake van verduurzaming, want dankzij de centrale afleesmodule op de energiemeter kan je vanop afstand inzicht krijgen in de meterstanden. Zo wordt in één oogopslag en per appartement de actuele meetstand duidelijk.’

CityGate is een indrukwekkend nieuwbouwproject gelegen in Machelen, een rand­gemeente op een boogscheut van de bruisende hoofdstad. In een eerste fase werd een appartementsgebouw met in totaal 166 woningen afgerond. Later volgen nog twee soortgelijke complexen. “De centrale stookplaats is uitgerust met twee gasgestookte ketels in een cascade-opstelling, en een zonne­boiler voor de productie van sanitair warm water”, zegt Floris van ’t Verlaat, Project Solutions Manager bij Caleffi. “De meeste appartementen worden verwarmd via radiatoren, de meer luxueuze appartementen van het gebouw zijn uitgerust met vloerverwarming. In die appartementen leverden we de verdelers voor de vloerverwarming.”

Het systeem werd ook voorzien van Caleffi energiemeters, om de energie die aan de woning wordt geleverd precies te berekenen.

Voorgemonteerde afleversets

Caleffi draagt zijn steentje bij met oplossingen voor zowel de appartementen als de technische ruimte. Om de warmte van de stookplaats te verspreiden over de appartementen, voorzag Caleffi in de nodige afleversets. De keuze viel op Plurimod, een nieuwe en bovenal duurzame oplossing van Caleffi. “Dit is een compacte unit met kogelafsluiters, een drukverschilregelaar om de secundaire installatie correct te kunnen inregelen en balanceren, en een zoneventiel om de warmtevraag te reguleren”, zegt van ’t Verlaat. Het systeem werd ook voorzien van Caleffi energiemeters, om de energie die aan de woning wordt geleverd precies te berekenen. “Het grote voordeel is dat de afleversets volledig voorgemonteerd zijn. Een groot verschil met oplossingen van andere bedrijven, want doorgaans bevat de installatie vier afzonderlijke, losse componenten – afsluiters, inregelaars, een zoneventiel en een energiemeter – wat de kans op fouten en lekkages verhoogt. “ Met Plurimod biedt Caleffi een passend antwoord op de vraag naar meer duurzaamheid. “De dynamische inregeling, op basis van drukverschil, draagt daar toe bij. Op die manier kan Plurimod het juiste debiet voor elke woning instellen en kan de eindklant zich ervan verzekeren dat er nooit teveel water naar hetzelfde appartement wordt gestuurd. Zo blijft het temperatuurregime te allen tijde onder controle, en vermijd je dat de retourtemperatuur stijgt en zo het rendement afneemt”, legt van ’t Verlaat uit. Een bijkomend voordeel is dat de installatie relatief eenvoudig ingeregeld kan worden. “Bovendien bieden we als Caleffi hierbij de nodige ondersteuning. Ook in dit project hebben we de installaties in de eerste paar appartementen samen met de installateur uitgevoerd. Nadien kon de installateur er gemakkelijk zelf mee aan de slag. Toch is ondersteuning in de beginfase geen overbodige luxe, zeker bij complexe installaties waarbij de installateur niet altijd een zicht heeft op de berekeningen die bij de ontwerp- en studiefase zijn verricht.”

‘Het grote voordeel is dat de afleversets volledig voorgemonteerd zijn.’

Advies en kennis

“Zowel in België als in Nederland worden we geconfronteerd met de uitdaging om te verduurzamen. In Nederland is dan nog eens de duidelijke keuze gemaakt om ‘van het gas af te stappen’”, gaat van ’t Verlaat verder. “Dat resulteert in een noodzakelijke mentaliteitswijziging, ook bij installateurs, eindklanten, gebouweigenaren en studiebureaus. Die zijn, nog meer dan vroeger, op zoek naar kennis en gericht advies. Als bedrijf met een breed portfolio, gaande van oplossingen voor opwekking tot afgifte, denken we een mooie totaaloplossing te kunnen aanbieden, die op vlak van efficiëntie het beste uit een systeem haalt.” Van ’t Verlaat blikt terug op een knappe realisatie met een duurzaam eindresultaat. “Ook onrechtstreeks is er sprake van verduurzaming, want dankzij de centrale afleesmodule op de energiemeter kan je vanop afstand inzicht krijgen in de meterstanden. Zo wordt in één oogopslag en per appartement de actuele meetstand duidelijk. Dergelijk inzicht in het verbruik is van groot belang”, concludeert van ’t Verlaat.

Behoed je warmtepompsysteem voor lucht en vuil

Naamloos-2
Lees het gehele artikel

Caleffi breidt haar assortiment lucht- en vuilafscheiders wederom uit. De DISCALDIRTMAG® is een kunststof gecombineerde lucht- en vuilafscheider met magneet, uiterst geschikt voor toepassing in warmtepompsystemen. Niet alleen verwijdert de DISCALDIRTMAG® efficiënt alle lucht uit de installatie, maar dankzij de magnetische vuilafscheider ook vuil en magnetiet.

Twee vliegen in één klap

Lucht en vuil veroorzaken, zoals gekend, veel problemen in installaties. Met name in warmtepompsystemen kan dit uiterst destructief zijn. Met de nieuwe DISCALDIRTMAG® is dit verleden tijd.

Dit unieke combitoestel in kunststof én met verwijderbare magneet, verwijdert krachtig en efficiënt lucht en vuil uit de installatie. Alle lucht wordt automatisch en op continue wijze afgevoerd tot op het niveau van microbellen. Onzuiverheden zoals vuil, voornamelijk zandkorrels en slib, en magnetiet worden verwijdert tot 5 µm deeltjesgrootte.

Doordat er een lucht- en een vuilafscheider zijn gecombineerd in één toestel, levert dat een fijne tijds- én ruimtebesparing op. De installatie en onderhoud van het product zijn eenvoudig, en met de draaibare aansluiting kan de DISCALDIRTMAG® zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Het apparaat kan worden toegepast voor zowel verwarming als koeling.

Energiebesparing

Testing en onderzoek door Caleffi S.p.A. heeft uitgewezen dat de lucht- en vuilafscheiders van Caleffi tot 15% energie besparen in de totale installatie.

Warmtepompsets

De nieuwe DISCALDIRTMAG® is ook verkrijgbaar in de basic warmtepompsets van Caleffi. Met deze set ben je in één keer klaar voor de installatie van een warmtepompsysteem. Voor iedere unit is er een passende set; voor zowel monoblock warmtepompen als split units, ook is er de keuze tussen verschillende vermogens. In deze sets vind je de volgende producten: vorstbeveiliging (enkel voor monoblock), expansievatconsole, drukverschilregelaar en de gecombineerde lucht- en vuilafscheider.


CALEFFI @ VAKBEURS ENERGIE

Op 12 t/m 14 oktober vindt de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen. Op dit platform voor warmte, elektriciteit en energiebesparing komen professionals bij elkaar om de balans op te maken op het gebied van energie.

Caleffi is hier ook aanwezig en wij nodigen je graag uit op onze stand 03.C058 in hal 3.

Groene transitie vraagt om hydraulische inregeling

Caleffi-1518-0120
Lees het gehele artikel

Hydraulische inregeling is cruciaal in de omslag naar een energieneutrale samenleving. Europa beseft dat, en ook in omringende landen zorgt regelgeving voor een wettelijk kader. België blijft achter, terwijl de technologie wel al klaarstaat. Caleffi, fabrikant van hydraulische ­oplossingen, wil daar ook haar steentje toe bijdragen.

De Europese Unie zet al een paar jaar in op de omslag naar een groene economie. Dat blijkt ook uit een richtlijn uit 2018 rond de energie­prestatie van gebouwen. Die verplicht de lidstaten om een aantal initiatieven op te nemen in hun nationale wetgeving. Het hoofdstuk over ver­warming zet sterk in op hydraulische inregeling bij projectbouw.

De winst die regelsoftware met een variabel debiet kan boeken is immers enorm.

België loopt achter

De winst die regelsoftware met een variabel debiet kan boeken is immers enorm. Onder­zoek in verschillende Europese landen toont een besparing van 10 tot 40 procent aan in gesloten verwarmings­systemen. Als je dan weet dat 60 procent van alle Europese huizen met zo’n systeem verwarmt, is de rekensom snel gemaakt. Onder andere Nederland heeft de nood­zakelijke inhaal­beweging op het vlak van regel­geving al gemaakt (NTA 8800). België heeft daar nog wat werk voor de boeg.

‘We moeten nu in actie schieten. Niet op het vlak van de technologie, want die is er: ‘Caleffi Hydronic Design, powered by Hysopt’, waarmee installateurs hydraulische concepten goed kunnen doorrekenen.’

Voortrekkersrol

“Caleffi wil hierin ook een voorstrekkersrol op­nemen,” zegt Mauro Manfredi, Managing Director bij fabrikant Caleffi. Het bedrijf maakt deel uit van de stuur- en werkgroep Hydraulica bij het ATTB, met daarin diverse fabrikanten die dit thema eindelijk op de radar willen krijgen bij de diverse over­heden en stakeholders. “Als we de Europese doelstellingen van 2030 willen halen, moeten we nu in actie schieten. Niet op het vlak van de technologie, want die is er. Zo werken we met een verregaande ontwerpsoftware ‘Caleffi Hydronic Design, powered by Hysopt’, waarmee installateurs hydraulische concepten goed kunnen doorrekenen. Daarin zitten ook al de concrete inregel­componenten om de juiste plaats en instelling inzichtelijk te kunnen maken, op een heel efficiënte manier.” “Wij hebben trouwens opgeleide techniekers in dienst om installateurs bij te staan,” vervolgt Manfredi. “Wij hebben dus de producten, de software en ook de kennis om die installateurs te begeleiden. Caleffi kan daarom ook het hele systeem ontzorgen, met ondersteuning vanuit de pre-engineeringfase tot aan de oplevering. Er vallen dus al heel wat drempels weg. Vooral het wetgevend kader om die verbeteringen door te duwen ontbreekt nu nog. Als we willen inzetten op duurzaamheid en ecologie, dan moeten we vol aan de bak door de juiste omstandigheden te creëren en denken aan codes van goede praktijk en kwaliteitsvolle opleidingen. Maar we moeten ook vereisten in lokaal beleid vastleggen.”

Sterren staan juist

Geen verplichting, geen controle, geen kennis, geen budget, geen tijd: installateurs geven verschillende redenen aan waarom hydraulische inregeling de afgelopen jaren nog geen hoge vlucht nam. Maar met de grote renovatiegolf die op ons afkomt, samen met de oplossingen die fabrikanten aanbieden, lijken de sterren nu wél juist te staan. “En daar hopen wij met onze boodschap aan de overheid ons steentje toe bij te dragen,” besluit Manfredi.

Een snelle montage van het expansievat

consoleskopie
Lees het gehele artikel

Doordat de componenten zijn voorgemonteerd, levert het de installateur een korte montagetijd op. Bij Caleffi kun je kiezen tussen een kunststof, stalen of messing console.

Maar wanneer kies je voor welk type?

Dat hangt in principe af van de voorkeur van de installateur, want alle 3 de uitvoeringen hebben eenzelfde werking en vergelijkbare technische capaciteiten. Zoals hierboven vermeldt, zijn ze allen voorgemonteerd en bestaan uit een veiligheidsklep, automatische ontluchter en manometer. Het enige grote verschil is de materiaalkeuze, en het feit dat de stalen console enkel dient om te verwarmen en de rest zowel verwarming als koeling aankan. De verdere (kleine) verschillen kun je hieronder lezen.

Kunststof expansievatconsole

De console met kunststof componenten kan voor zowel verwarming als koeling worden gebruikt (tot 50% glycol). Hij is uitgerust met een automatische expansievatkoppeling, dit betekent dat het expansievat vervangen kan worden zonder lekkages. Ook beschikt deze console over een ijzeren ophangbeugel en isolatieschalen.

Stalen expansievatconsole

De stalen console wordt dus enkel toegepast bij verwarming. De reden dat deze niet geschikt is voor koeling, is dat er bij koeling condensvorming kan ontstaan, wat zorgt voor corrosievorming.
Deze versie beschikt ook over een expansievatkoppeling. Het stalen lichaam is als het ware een ophangbeugel die direct op de muur bevestigd wordt. Deze console wordt gebruikt bij expansievaten onder de 35 liter en draagt het CE-keurmerk.

Messing expansievatconsole

De messing console is geschikt voor zowel verwarmen als koelen. Er bestaat een versie mét en zónder automatische expansievatkoppeling. Die laatste beschikt wel over een kogelafsluiter voor het expansievat. Ook bij deze versie dient het lichaam als ophangbeugel en wordt direct aan de muur gehangen.

Let op: bij toepassing in koelinstallaties, moeten er zelf isolatieschalen voorzien worden.

Belgaqua-gekeurde vulset versnelt het bijvulproces van de cv-installatie

vulsetkopie
Lees het gehele artikel

Bijvullen met een stuk tuinslang aangesloten op een kraan is een optie, maar met een vulset gaat dit proces nét even iets gemakkelijker. Een vulset bestaat uit twee afsluitkranen, een terugstroombeveiliger en een flexibele slang van 40 cm. Deze kan per keer apart worden gebruikt, maar hij kan ook als permanente aansluiting geïnstalleerd worden tussen het verwarmings- en drinkwatersysteem (zelfs in installaties groter dan 45 kW).

Terugstroombeveiliging met keurmerk

Een groot voordeel van de vulset is de geïntegreerde terugstroombeveiliger Cab. Een terugstroombeveiliger voorkomt dat het water uit je cv-installatie, terugstroomt naar je drinkwaterinstallatie. Een stukje beveiliging dus, en bovendien verplicht bij het plaatsen van een vulset. Dit type terugstroombeveiliger beschermt tot en met vloeistofklasse 3 (cv-water). Hij is 100% getest en dus zeer betrouwbaar, en draagt bovendien het Belgaqua keurmerk. De vulset is daarmee volledig in overeenstemming met de EN1717-norm.

Installatie van de vulset

De vulset van Caleffi is zeer compact en heeft een flexibele slang van hoge kwaliteit, hierdoor kan een  korte inbouwlengte gerealiseerd worden.  De twee afsluitkranen worden bevestigd op de drinkwater- en verwarmingsinstallatie. Hiertussen worden achtereenvolgens de terugstroombeveiliger en slang gemonteerd. Hierin moet de stromingsrichting van de terugstroombeveiliging ten alle tijden gerespecteerd worden. Voor een eenvoudige en correcte montage van de terugstroombeveiliging wordt gebruik gemaakt van een draaibare wartel tussen de beveiliger en afsluitkraan. De flexibele slang beschikt over gemonteerde rubberen dichtingen en vleugelmoeren, zodat deze zonder hulpmiddelen gemonteerd kan worden.
Door de twee afsluitkranen gelijktijdig te openen kan men het water in de verwarmingsinstallatie bijvullen tot de gewenste druk.

1961 – 2021 CALEFFI S.p.A. viert haar 60e verjaardag

logo_60_caleffi_testi-1
Lees het gehele artikel

In 1961 richtte Francesco Caleffi, een koppige en visionaire ondernemer, Caleffi op, een klein bedrijf dat messing en stalen onderdelen levert voor de kranen-, fittingen- en afsluitersbranche. Zestig jaar zijn verstreken en vandaag is Caleffi S.p.A., met meer dan 1.300 medewerkers10 productievestigingen in Italië en ongeveer 20 verkoopkantoren wereldwijd, uitgegroeid tot een groep die actief is in meer dan 90 landen. De kernwaarden, die door de jaren heen zijn overgedragen, zijn altijd hetzelfde gebleven: werk, toewijding, onderzoek, ontwikkeling, liefde voor de omgeving, aandacht voor detail en Italiaansheid. Dit zijn de fundamenten waarop we blijven bouwen aan het Caleffi van de toekomst.

We zijn er trots op zo’n belangrijk jubileum te vieren, en het feit dat we deze mijlpaal hebben bereikt, komt ook doordat we voortdurend in dialoog zijn met onze klanten en leveranciers. 

Gedurende al die jaren hebben we onze flowing expertise, een stroom van vaardigheden, technologie, ervaring en innovaties, verworven die ons in staat hebben gesteld een referentie-fabrikant te worden van componenten voor hydraulische verwarmings- en huishoudelijke watersystemen. Voor ons, en voor onze oprichter, betekent verkopen onze klanten begeleiden bij het maken van technische keuzes, het anticiperen op hun behoeften en het vinden van de beste oplossingen die we hen kunnen bieden.

In de afgelopen 60 jaar hebben we tijdperken, trends en gebeurtenissen meegemaakt, maar dit laatste jaar was zeker het meest uitdagende jaar voor iedereen. We hebben geprobeerd lokaal een verschil te maken, omdat we een sterke band hebben met de omgeving. Voor ons betekent zorgen voor excellentie ook dat we ons concentreren op de lokale gemeenschap, het bevorderen van sociale verantwoordelijkheid en respect voor menselijk kapitaal. We hopen dat we hebben gehandeld als drijvende kracht voor andere onzelfzuchtige inspanningen, aangezien de beste resultaten alleen kunnen worden bereikt door samen te werken.

Onze grootste wens is om in onze markt zaken te kunnen blijven doen door gebruik te maken van de degelijkheid, volwassenheid, betrouwbaarheid en kennis die we in de eerste 60 jaar hebben opgedaan. Dit alles met hetzelfde verlangen om doelen te bereiken dat Francesco Caleffi ons heeft geleerd en waarvan zijn zoon Marco, die nu de groep leidt, ons blijft doordringen.

Bescherm de warmtepomp tegen vorst

slider_hp_108_
Lees het gehele artikel

Monoblock systeem

Bij een warmtepompsysteem met een monoblock, staat de unit buiten en worden er dus ook buiten leidingen geplaatst. Om deze reden loopt de hele installatie bevriezingsgevaar en moet er gedacht worden aan vorstbeveiliging. Vaak wordt er gekozen voor elektrische warmtetracing. Het nadeel hiervan is dat deze niet zal functioneren wanneer de stroom uitvalt. Een vorstbeveiligingsklep, die ervoor zorgt dat de leidingen bij bevriezingsgevaar automatisch leeg lopen, biedt hierbij uitkomst. 

Werking

Wanneer de geïntegreerde temperatuursensor aangeeft dat de watertemperatuur in de leiding 3 °C bereikt, zorgt het thermostatisch element van de vorstbeveiligingsklep ervoor dat de sluiter opengaat en de leidingen leeglopen. Zo wordt eventuele schade aan de warmtepomp en de leidingen voorkomen. Wanneer de watertemperatuur terug omhoog gaat, sluit de klep weer.

Installatie

Om ál het water uit de leidingen te krijgen, wordt de vorstbeveiliging in zowel de aanvoer- als in de retourleiding geplaatst. Ze moeten altijd in een verticale positie geïnstalleerd worden, om zo het water op de juiste wijze af te voeren. Zorg ervoor dat er tenminste 15 centimeter zit tussen de klep en de grond.
Plaats de vorstbeveiligingskleppen in het gedeelte van de leiding waar de laagste temperatuur wordt bereikt als de warmtepomp niet aan staat. Tijdens de installatie mogen er geen warmtebronnen in de buurt van de installatieplaats zijn, die de goede werking ervan kunnen beïnvloeden. Ook mag de klep nooit geïsoleerd worden.
Voor een goede werking van de kleppen, moet het systeem altijd onder druk blijven, ook als de kleppen geledigd worden.

Meer voordelen

Zowel het thermostatisch element en het vacuüm seal kunnen vervangen worden, indien nodig. Een hele nieuwe klep installeren is dan niet nodig. Bij het vervangen van het thermostatisch element voorkomt een automatische afsluitkraan dat het water wegloopt, terwijl de installatie onder druk blijft.
Naast zijn compacte afmetingen en eenvoudige installatie is serie 108 ook onderhoudsarm en universeel inzetbaar te noemen. Hij kan namelijk in elk systeem met een warmtepomp geïnstalleerd worden. 

Het is al met al een kleine investering die veel erger kan voorkomen. Better safe than sorry….