Tagarchief: Circulaire verlichting

Seminarie over circulaire verlichting

img_0701-kopieren
Lees het gehele artikel

Eind november organiseerde het BIV, het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde, haar jaarlijks seminarie. Het thema van deze editie was:  Circulaire verlichting, hoe rond is de cirkel nu? Een ietwat gedurfde keuze aangezien circulaire verlichting nog in zijn kinderschoenen staat. We spraken hierover met Raoul Lorphèvre, afscheidnemend voorzitter van het BIV.

Op de website van het BIV (www.ibe-biv.be) lezen we volgende omschrijving van de opdracht: zich toe te leggen op alle wetenschappelijke of technische activiteiten met betrekking tot zowel natuurlijke als kunstmatige verlichting. Vijf pijlers worden naar voren geschoven waarbij de communicatie binnen de sector (nationaal en internationaal), de opvolging van de normen en het onderhouden van contacten en samenwerkingen (ook nationaal en internationaal) de meest opvallende zijn.

Mensen samenbrengen rond verlichting

De carrière van Lorphèvre binnen het BIV begon in 2010 toen hij directeur werd van Groep C. Deze cluster houdt zich binnen het BIV bezig met alles wat met buitenverlichting te maken heeft. Een logische stap aangezien Lorphèvre toen ook bij Schréder aan de slag was. “Het BIV is vrij goed gekend bij iedereen die actief is binnen de verlichtingssector”, aldus Lorphèvre. “Het kan natuurlijk altijd beter en daar werken we met z’n allen hard aan. Met studiedagen, zoals de reeds geplande studiedag rond normen (16 mei) en het jaarlijkse seminarie hopen we geïnteresseerden aan te trekken en mensen met elkaar in contact te brengen.”

Tijdens het voorzitterschap van Lorphèvre wisselde het BIV het geweer van schouder wat betreft de thema’s van het jaarlijkse seminarie. Lorphèvre: “Vroeger organiseerden we het ene jaar een seminarie met een thema inzake binnenverlichting en het jaar erna eentje met buitenverlichting als topic. We stelden jammer genoeg vast dat het doelpubliek steeds bij zijn eigen leest bleef en dat er van kruisbestuiving geen of nauwelijks sprake was. In 2016 pakten we het anders aan: één thema waarbij alle groepen aanwezig waren en hun ideeën voorstelden. De afgelopen jaren waren het vooral technologische onderwerpen, vorig jaar kozen we bewust een andere richting met het thema ‘Circulaire verlichting: hoe rond is de cirkel nu?’. Een heel interessant onderwerp maar zeker geen voor de hand liggende keuze. We kregen regelmatig de feedback dat ‘circulaire verlichting niets voor ons is’ of ‘dat het helemaal niets voor de verlichtingssector is’. Daar ben ik niet mee akkoord. We weten vandaag inderdaad nog niet alles hierover, maar het was dan ook onze bedoeling de mensen aan het denken te zetten, de deur te openen en hen het concept te leren kennen. In de toekomst is een duurzame visie noodzakelijk. Met het BIV willen we onze leden hierover informeren. We kennen zelf de antwoorden (nog) niet maar durven wel vragen stellen en een discussie op gang brengen. Ook dat behoort tot de taken van het BIV.”

Circulaire verlichting in Antwerp Management School

signify-foto-2-kopieren
Lees het gehele artikel

De Antwerp Management School huurde tot voor kort enkele gebouwen van de Universiteit Antwerpen. Ze bouwden een eigen campus toen de universiteit aangaf de gebouwen zelf te gaan gebruiken. De verlichting in de nieuwbouw werd niet gekocht maar gehuurd, een baanbrekend concept.

Antwerp Management School koos voor een verlichtingstraject dat nog maar pas komt piepen. Ze klopten aan bij Signify en werkten één van de eerste projecten rond circulaire verlichting in Vlaanderen uit. Tom De Fruytier van Signify: “We willen de perfecte verlichting voorzien voor onze klanten. Vandaag kopen klanten hun producten bij een bepaalde fabrikant. We geloven echter sterk in de opkomende circulaire economie en zijn trots met Antwerp Management School één van de eerste projecten in Vlaanderen te hebben gerealiseerd.”

Circulaire verlichting in Antwerp Management School

De nieuwbouw van Antwerp Management School, één van de eerste projecten in Vlaanderen met circulaire verlichting.

 

Andere denkwijze

Vandaag kopen klanten hun verlichtingstoestellen bij een fabrikant. Op het moment van de transactie krijgt de klant de volledige verantwoordelijkheid van de toestellen in handen. Hij moet dus instaan voor het onderhoud van de installatie zodat deze de gevraagde lichtprestaties blijft leveren. Op het einde van de levensduur beslist de klant dan ook wat er met de toestellen moet gebeuren. Dit is een voorbeeld van een transactie in wat de lineaire economie wordt genoemd.

Bij circulaire economie is dit helemaal anders. De fabrikant blijft immers eigenaar van de verlichtingsinstallatie en de klant betaalt gedurende de looptijd van een afgesloten contract een (vaste) maandelijkse som. De fabrikant staat ook in voor het onderhoud van de producten zodat deze gedurende de looptijd van het contract de gevraagde lichtprestaties leveren. Is het contract afgelopen, zorgt de fabrikant ervoor dat alle producten opnieuw worden opgehaald en verwerkt op de meest passende manier.

De Fruytier: “Circulaire verlichting vraagt een andere manier van denken. Fabrikanten krijgen immers niet de volledige kostprijs van de installatie in één keer uitbetaald maar ontvangen een afgesproken maandelijks bedrag. Boekhoudkundig biedt het verschuiven van Capex naar Opex vaak ook voordelen. Bovendien wordt de klant volledig ontzorgd. Signify kent zijn producten het best en stuurt lokale partners aan om preventief onderhoud uit te voeren wanneer het nodig is, op die manier gaan producten het langste mee. De positieve impact op het milieu is in die zin dubbel, de klant kan versneld investeren in energiezuinige led en we dragen optimaal zorg voor de grondstoffen die daar voor nodig zijn.”

Circulaire verlichting in Antwerp Management School

De verschillende armaturen worden na afloop van het contract op gepaste wijze verwerkt.

 

Wat gebeurt er met de toestellen?

Gedurende de looptijd van het dienstverleningscontract garandeert de fabrikant bepaalde lichtprestaties. Daarom zijn onderhoud, herstellingen en technologische upgrades in het contract opgenomen, net om de prestaties te kunnen garanderen. Een belangrijke vraag die steeds gesteld wordt is wat er met de toestellen zal gebeuren na afloop van het contract. Signify ziet enkele mogelijke pistes. Een eerste mogelijkheid betreft het ‘refurbishen’ van de armaturen zodat ze opnieuw inzetbaar zijn. Dit gebeurt door bepaalde onderdelen te vervangen of te herstellen. Mogelijkheid twee focust op de onderdelen. Een toestel dat niet meer gerefurbished kan worden, kan nog onderdelen bevatten die wel inzetbaar zijn. Alle andere onderdelen gaan het recyclagetraject in zodat eventuele waardevolle materialen gerecupereerd worden.

Antwerp Management School

De nieuwbouw van Antwerp Management School werd in gebruik genomen bij de start van het academiejaar 2019-2020. Signify en de directie sloten een contract met een looptijd van tien jaar met een optie voor nog eens vijf jaar extra. Enkele parameters werden duidelijk omschreven en Signify garandeert dat deze gedurende de looptijd van het contract steeds worden behaald. Ook zal ten gepaste tijde een onderhoud van de installatie plaatsvinden.