Tagarchief: Co2

De complete “CO2, relatieve vochtigheid en temperatuur” datalogger voor luchtkwaliteit analyse.

DKCO2-Log_schräg_freigestellt1
Lees het gehele artikel

Een te hoge CO2concentratie resulteert in een verslechtering van de concentratie en vermoeidheid. Tevens is een goede luchtkwaliteit van groot belang om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.

Met de DKCO2-log datalogger kunt u de luchtkwaliteit van een binnenruimte meten, zodat u de werkkwaliteit, veiligheid en productiviteit kan bewaken. De logger meet en registreert nauwkeurig de CO2, Relatieve vochtigheid, Temperatuur en Barometrische druk waarden. Deze gemeten data kan worden uitgelezen met behulp van bijgeleverde analyse software of kan direct afgelezen worden van het display op de datalogger.

Verder maakt de datalogger gebruik van een z.g. stoplicht LED’s , zodat u weet wanneer de CO2waarde te hoog is in een ruimte.

 • Rood: Waarde boven de 1500/2000 ppm (parts per million)
 • Geel: Waarde boven de 1000 ppm
 • Groen: Waarde onder de 1000 ppm

De logger beschikt over:

 • Een betrouwbare CO2  sensor die meet d.m.v. een druk gecompenseerde NDIR meetmethodiek.
 • Lange levensduur met een uitstekende/langdurige stabiliteit (15 jaar afhankelijk van de toepassing).
 • Instelbaar akoestisch alarm.
 • Gratis Software: InfraLog Basic.
 • Batterijvoeding.

Wilt u gebruik maken van grafieken en de gegevens en deze op een mooie wijze presenteren?

Informeer dan naar onze InfraLog Enhanced software. Deze helpt u om op een overzichtelijke wijze uw data te verwerken en op te slaan.

Voor meer info: www.catec.be/nl-nl

Verschillende Belgische scholen installeerden reeds de Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor van Netatmo

NHC-Desk-WEB-HD2-kopiëren
Lees het gehele artikel

Nieuwe maatregel verplicht Belgische scholen om klaslokalen uit te rusten met CO2-melders

Netatmo, de toonaangevende Franse leverancier van slimme producten voor een veiliger en comfortabeler huis, lanceert de Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor PRO voor openbare ruimten zoals scholen, bedrijven en restaurants. Dit terwijl de Belgische regering op 3 december de nieuwe maatregelen voor scholen aankondigde waarbij alle klaslokalen voortaan dienen uitgerust te zijn met CO2-melders. Ondertussen installeerde diverse Belgische scholen de Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor PRO van Netatmo al.

Nu Europa wordt geconfronteerd met een vijfde coronagolf, heeft de Belgische regering nieuwe maatregelen voor scholen aangekondigd. Volgens het overlegcomité Codeco moeten alle klaslokalen voortaan uitgerust zijn met CO2-melders. Vanaf 900 PPM (parts per million), moeten leraren het lokaal verluchten. Een overschrijding van 1200 PPM betekent dat de leerlingen de klas moeten verlaten. 

Wanneer is lucht ‘gezond’?

De luchtkwaliteit kan worden beoordeeld op basis van de CO2-concentratie. CO2 is van nature in de lucht aanwezig. Doordat CO2-waarden oplopen door toedoen van mensen zijn die waarden een goede indicator voor de mate van verontreiniging binnen een ruimte. De waarden nemen hoofdzakelijk toe door de verbranding van olie en gas, alsook een gebrek aan ventilatie. 

Het CO2-gehalte wordt uitgedrukt in PPM. Waarden tot 700 PPM duiden op een gezonde omgeving. Vanaf 1.000 PPM spreken we van een hoog niveau aan CO2. Het is een indicatie van te weinig circulatie van frisse lucht, waardoor individuen negatieve effecten kunnen ervaren. 

Realtimemetingen 

Netatmo werkt al enkele jaren samen met AirTeq, een Nederlands bedrijf, aan De Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor PRO. Die nieuwe oplossing meet in real time essentiële gegevens voor schoolverantwoordelijken, zoals de temperatuur, de luchtkwaliteit, de vochtigheidsgraad en het geluidsniveau. Daarnaast hebben gebruikers toegang tot een online dashboard met informatie over alle Netatmo-sensoren binnen één of meerdere gebouwen. Het platform stelt gebruikers in staat de luchtkwaliteit in real time te analyseren, meldingen op maat te creëren en wekelijkse of maandelijkse rapporten op te stellen.

Conform de nieuwe Belgische maatregelen

Sinds de aanvang van het schooljaar 2021-22 biedt Netatmo ook een functionaliteit aan die beantwoordt aan de Belgische regelgeving. De sensor geeft namelijk een realtimeindicatie van het CO2-niveau, waarbij groen, geel of rood een overschrijding van 1.200 PPM weergeeft. Hierdoor kunnen leerlingen, leerkrachten of werknemers ingrijpen bij een te hoge CO2-concentratie in overeenstemming met de officiële richtlijnen. Netatmo voorziet ook een wandbevestiging die eenvoudig aan de muur kan worden vastgeschroefd, zodat het toestel geschikt is voor elke openbare ruimte. 

De Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor PRO van Netatmo wordt inmiddels al in verschillende scholen in België gebruikt, waaronder het CAW in Antwerpen, het Sint-Michielscollege in Braschaat en Campus Kajee in Schoten. 

Neem voor meer informatie contact op met het betrokken team op info.be@legrandgroup.be.

VELUX Groep en Schneider Electric verlengen partnerschap om levenslange CO2-neutraal belofte te versnellen

velux4
Lees het gehele artikel

 • De VELUX Groep heeft Schneider Electric gevraagd om een versnelde decarbonisatiestrategie op te stellen om zo sneller gehoor te kunnen geven aan de levenslange CO2-neutraalbelofte
 • De samenwerking bouwt voort op de eerder aangekondigde adviesdiensten voor hernieuwbare energie

Deze nieuwe overeenkomst is een gevolg van de toenemende behoefte om klimaatverandering proactief aan te pakken. Op deze manier wil de dakramenleverancier de plannen om in 2030 levenslang CO2-neutraal te zijn versnellen.  

Eerder dit jaar werd duidelijk dat Schneider Electric VELUX helpt om tegen 2023 het equivalent van 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken om de RE100-doelstelling te bereiken. Binnen de nieuwe overeenkomst zal Schneider Electric een wereldwijd programma ontwikkelen met ‘Zero Carbon Action-plannen’ voor elk van de fabrieksterreinen van de VELUX Groep om zo het energieverbruik te verminderen en hernieuwbare energie op te schalen.

Het collectief van bedrijven, overheid en samenleving moet meer doen om de klimaatcrisis aan te pakken en de CO2-uitstoot te verminderen”, zegt Jörn Neubert, Senior Vice President Supply, van de VELUX Groep. “De VELUX Groep heeft een aanzienlijk klimaatbudget vrijgemaakt om onze klimaatstrategie en ambities prioriteit te geven. We hebben Schneider Electric als onze partner aangewezen vanwege gedeelde waarden en het vermogen van Schneider om ons te helpen bij het ontwikkelen en realiseren van een versneld wereldwijd programma.”

Het uitgebreide partnerschap focust op de ambitie van de VELUX Groep om tegen 2030 100% CO2-neutraal te zijn (scope 1 en 2) en levenslang CO2-neutraal te zijn wanneer de VELUX Groep het 100-jarig jubileum viert in 2041. Met deze belofte legt de VELUX Groep haar volledige historische koolstofvoetafdruk vast, en zal het haar toekomstige koolstofemissies verminderen. Dit is in lijn met het meest ambitieuze traject van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5°C. De VELUX Groep is partner van het Wereld Natuur Fonds (WWF) op het gebied van bosbehoudprojecten over de hele wereld. Daarnaast werkt de VELUX Groep ook aan het halveren van de CO2-uitstoot in haar waardeketen (scope 3), een doel wat in 2030 moet zijn bereikt.

“We zijn trots om door de VELUX Groep te zijn geselecteerd als partner voor koolstofneutraliteit”, zegt Christel Heydemann, EVP Europe Operations, Schneider Electric. “Om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen, is versnelde klimaatactie essentieel. Door middel van bewezen decarbonisatie-oplossingen zoals hulpbronnenefficiëntie, on-site en off-site inkoop van hernieuwbare energie en hoogwaardige koolstofkredieten en -compensaties weten we dat het mogelijk is om binnen een temperatuurstijging van 1,5°C te blijven. We prijzen de VELUX Groep voor het erkennen van de urgentie van klimaatverandering, het versnellen en in gang zetten van hun klimaatambities om ruim voor 2050 koolstofneutraal te zijn.”

Het driejarige partnerschap omvat alle fabrieksterreinen van VELUX. Schneider Electric zal een wereldwijd decarbonisatieprogramma ontwikkelen, met daarin:

 • Energiebeoordeling van alle fabriekslocaties van de VELUX Groep, resulterend in de ontwikkeling en implementatie van ‘Zero Carbon Action-plannen’;
 • Ondersteuning van het Energy Excellence-programma van de VELUX Groep in overeenstemming met ISO50001: verbetering van activiteiten op het gebied van energie-efficiëntie en uitbreiding van de capaciteit voor hernieuwbare verwarming en elektriciteit op locatie om daarmee fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen; en
 • Implementatie van een wereldwijd monitoringsysteem via Schneider Electric’s EcoStruxure™ Resource Advisor om het energieverbruik te meten en te analyseren.

De CO2-neutrale actieplannen worden in twee van de belangrijkste energieverbruikende fabrieken van het bedrijf getest. JTJ Sonneborn Industrie GmbH in Duitsland en NM Polska Sp. zo o.o. in Polen vertegenwoordigen ongeveer 25% van alle energie die wordt gebruikt in de VELUX-productie. Op deze locaties zullen aanzienlijke investeringen worden gedaan om over te schakelen op hernieuwbare warmtebronnen door bijvoorbeeld warmtepompen op groene stroom te installeren en houtafval te gebruiken uit gecertificeerde (FSC/PEFC) bossen die ter plaatse worden geproduceerd. VELUX zal ook investeren in on-site fotovoltaïsche (PV) zonne-energie-installaties en de energie-efficiëntie van de sites blijven verbeteren door toevoersystemen, productieprocessen en energiebeheer te optimaliseren.

Betere luchtkwaliteit met de nieuwe luchtkwaliteitssensor WS-VOC-HVAC-KNX

VOC-sensor-Woonkamer
Lees het gehele artikel

Met de nieuwe sensor kunnen deze waarden worden gemeten en kan de nodige regeling via KNX worden aangestuurd.

Gemeten waarden voor luchtkwaliteit:

VOC (vluchtige organische stoffen)

Vluchtige organische stoffen zijn gasvormige en dampvormige stoffen in de lucht, zoals koolwaterstoffen, alcoholen, aldehyden en organische zuren. Dit zijn normale bestanddelen van de ruimtelucht in gebouwen. De CO2-waarden worden indirect bepaald door equivalente berekening uit de VOC-waarden. 

CO2

Kooldioxide is een natuurlijk bestanddeel van de lucht, het hoopt zich binnenshuis vooral op uit de lucht die door levende organismen wordt uitgeademd. Een te hoog kooldioxidegehalte in de ruimtelucht kan echter schadelijk zijn. DIN EN 13779 verdeelt de ruimtelucht in vier kwaliteitsniveaus, afhankelijk van de kooldioxideconcentratie:

 • < 800 ppm = goed
 • 800 en 1000 ppm (0.08 tot 0.1 Vol.-%) = gemiddeld
 • 1000 tot 1400 ppm = matig
 • >1400 ppm = laag

De maximale CO2-concentratie waaraan werknemers gedurende een 8-urige werkdag mogen worden blootgesteld, bedraagt 5000 ppm. Volgens studies leidt een aanzienlijk verhoogde CO2-concentratie en/of een gebrek aan ventilatie in binnenruimten tot een sterke en vermijdbare verslechtering van de hersenprestaties, vooral op het gebied van besluitvorming en complex, strategisch denken.

Productinformatie:

 • Display (verkeerslicht) voor luchtkwaliteit en vochtigheid
 • Display verwarming / koeling
 • Uitgang van luchtkwaliteit (ppm), temperatuur (°C) en rel. vochtigheid (%) naar de bus
 • Meetmethode luchtkwaliteit VOC of CO2-equivalent
 • Vier grenswaarden voor vochtigheid en luchtkwaliteit elk
 • Regeling van vochtigheid, luchtkwaliteit en temperatuur (verwarming / koeling)
 • PI-regelaar (continu), tweepuntsregelaar %, tweepuntsschakeling, PWM
 • Controle of stap modus
 • Vooraf ingestelde temperatuurcurven voor verschillende verwarmings- / koelsystemen
 • Extra verwarmings- /  koelingstrap kan worden geactiveerd
 • Verschillende bedrijfsmodi (met prioriteit)
 • Bepaling van het dauwpunt
 • Setpoint-begrenzing (temperatuur) via buitentemperatuur mogelijk
 • Verlenging van de duur voor de comforttemperatuur via drukknop op het toestel
 • Instellen van regelwaarden via draaiknop of object
 • Terugkoppeling als bit, byte en RHCC formaat
 • Geschikt voor schakelmateriaal van 55 x 55 mm, adapter voor 63×63 mm schakelmateriaal meegeleverd

Een vuiltje aan de binnenlucht? De Renson Sense vertelt het jou!

RENSON_Sense_03b-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het CO2-gehalte in de lucht leert je daarover heel veel, maar het probleem is dat je CO2 niet ruikt als je lang in dezelfde ruimte vertoeft en al helemaal niet kan zien. Daarom lanceert Renson de Sense, een slimme CO2-meter die je laat weten wanneer de binnenluchtkwaliteit achteruit gaat en het dus tijd is om te ventileren.

Man holding smart phone with blurred background.

Uitgeademde lucht, vocht en schadelijke stoffen

CO2 zit in de lucht die we uitademen. En hoewel ook vocht en schadelijke stoffen mee de kwaliteit van de binnenlucht bepalen, is CO2 – zeker met veel mensen in dezelfde ruimte – een goede indicator voor de binnenluchtkwaliteit. Als dat CO2-gehalte alarmerend hoog stijgt, betekent dat namelijk dat de uitgeademde lucht van de aanwezigen niet voldoende ververst wordt.  Zeker in luchtdichte, goed-geïsoleerde en niet-geventileerde ruimtes, loopt dat CO2-gehalte al snel op tot boven de 1200 ppm (parts per million). En dan kan je niet langer spreken van gezonde binnenlucht. Ter vergelijking: buitenlucht bevat doorgaans 400 ppm CO2. Binnenshuis is een maximum van 800 ppm ideaal, 1000 ppm acceptabel en 1200 ppm een bovengrens om van gezonde binnenlucht te kunnen spreken.

GRAFIEK_NL kopiëren

Meten is weten: de Sense doet het voor jou

Maar hoe weet je dan wanneer het hoog tijd is om een raam te openen en de binnenlucht te verversen als een ventilatiesysteem dat niet automatisch in je plaats doet? Want zelf heb je voor CO2 helaas geen ‘zesde zintuig’. Gelukkig heeft de nieuwe Sense van Renson dat wel. Die slimme sensor houdt het CO2-gehalte in de binnenlucht constant in het (digitale) oog en geeft aan wanneer dat te sterk stijgt. Is de lucht gezond, dan licht de sensor blauw op. Bij een CO2-gehalte tussen 800 en 1200 ppm krijg je een oranje kleur als waarschuwing dat de luchtkwaliteit slechter wordt. En rood betekent dat de hoeveelheid CO2 in de lucht de 1200 ppm grenswaarde voor gezonde binnenlucht overschreden heeft. In dat geval moet je de ruimte zo snel mogelijk intensief verluchten door ramen en deuren open te zetten. Of je moet op zoek naar een geschikt, energiezuinig ventilatiesysteem om ook in de winter altijd gezonde binnenlucht te kunnen ademen zonder je stookkosten de hoogte in te jagen.

RENSON_Sense_blauw

Meer dan een CO2-meter

Maar de Sense is meer dan een visuele CO2 meter. Het toestel brengt ook andere parameters in kaart die bijdragen aan een gezond en comfortabel binnenklimaat, zoals de hoeveelheid schadelijke stoffen, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de hoeveelheid licht. Ook handig: je kan alle parameters in real time volgen via de bijbehorende app op je smartphone én ook de historiek oproepen. Zo kom je te weten of je woning eventueel ook te kampen heeft met andere structurele problemen die dringend moeten aangepakt worden.

De Sense aan het woord: https://youtu.be/ieH7q44EtQk

Meer weten over de Sense en/of jouw exemplaar bestellen? https://www.renson.eu/nl-be/renson-sense-b2c

Met een mix van technieken naar een CO2-vrije samenleving

beeld-remeha-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Een populair Chinees spreekwoord luidt: “Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden. Het tweede beste moment is vandaag.” Dit gezegde is ook van toepassing op hoe we omgaan met de aarde en hoe we de ambitieuze, maar belangrijke klimaatdoelstellingen kunnen behalen. Als verwarmingsfabrikant met meer dan 80 jaar ervaring is Remeha, tevens marktleider in het groot vermogen, goed geplaatst om een blik te werpen op de toekomst. De uitdagingen waar de maatschappij in het algemeen en zeker ook de verwarmingssector voor staan vragen om een snelle, kordate maar tegelijk realistische oplossing.

Remeha gaat er prat op een langetermijnvisie naar voren te schuiven. Christophe Leroy, Managing Director Remeha Belgium: “Onze groep is eigendom van een stichting, hetgeen betekent dat wij geen aandeelhouder hebben aan wie wij een deel van onze winst moeten uitkeren. Wij investeren elke euro terug in onze activiteit.” Ook wat betreft energietransitie en verduurzaming verricht Remeha al jaren onderzoek.

Leroy ziet heil in een mix van technieken, die gebruik maken van duurzame en groene energiebronnen.

 

Geen tijd voor trial & error

“Iedereen beseft stilaan de sense of urgency. Er is geen tijd voor trial & error. Maar de acties moeten wel realistisch en betaalbaar zijn.” Leroy vindt dat het debat niet verengd mag worden tot een discussie
over duurzame en fossiele technologieën. “Volgens ons is die discussie naast de kwestie: een technologie kan namelijk niet duurzaam óf fossiel zijn.
Het hangt ervan af welke energie gebruikt wordt. Die moet duurzaam zijn. Elektriciteit die ‘s nachts in een gascentrale wordt gemaakt is niet duurzaam. Dus een elektrische warmtepomp is enkel duurzaam wanneer ze met duurzame elektriciteit werkt. Op dezelfde manier is een gasketel niet duurzaam als hij met aardgas werkt, maar is hij wel duurzaam als hij met groen gas werkt, zoals bijvoorbeeld waterstofgas.”

Om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn, moeten er snel stappen gezet worden. Wachten op een nieuwe, alles oplossende technologie is geen optie, meent Leroy. “We zullen moeten werken met de techno-
logieën die vandaag bestaan. Door het verduur
zamen van onze energiedragers, warmte, elektriciteit en gas, gaan we naar een duurzame toekomst.”

‘We zullen moeten werken met de technologieën die vandaag bestaan.’

 

2 miljoen ton CO2

Een eerste, noodzakelijke stap is de 1 op 1 vervanging van een oude verwarmingsketel door een nieuw, condenserend exemplaar. “Het grootpotentieel voor energiebesparing en CO2-reductie zit in het bestaande gebouwenpark. Er staan vandaag meer dan twee miljoen niet-condenserende ketels in België die vaker meer dan 20 jaar oud zijn. Een grootschalige vervangingsoperatie kan resulteren in een besparing van 2 miljoen ton CO2. En dat is 15% van wat we tegen 2030 moeten bereiken.”

Leroy pleit voor realisme wanneer over duurzame oplossingen gesproken wordt. “Groene elektriciteit is uiteraard een goede stap vooruit. Alleen is het onmogelijk om alle nodige energie uit windmolenparken en zonnepanelen te halen. We verbruiken vandaag zeven keer zoveel energie voor mobiliteit en het verwarmen van gebouwen dan elektriciteit. Het is een illusie dat alles elektrisch kan. Dus de enige oplossing is om gas ook te verduurzamen, bijvoorbeeld via waterstofgas.”

Leroy ziet wel heil in een mix van technieken, die gebruik maken van duurzame en groene energiebronnen. Zonnecollectoren, warmtenetten, WKK’s en natuurlijk warmtepompen zijn allemaal oplossingen die aandacht verdienen, al zijn geen van deze technieken altijd en overal van toepassing. Er moeten heel wat randvoorwaarden vervuld zijn om een welbepaalde technologie efficiënt te kunnen gebruiken.

Er bestaat geen toveroplossing: de toekomst zal hoe dan ook bestaan uit meer dan één technologie, zo besluit Leroy: “Welke technologie of combinatie van technologieën gekozen wordt hangt af van
iedere situatie: gaat het om een nieuwbouw, renovatie, of een simpele vervanging? Wat is het beschikbare budget, het ambitieniveau, de omgeving, het energiegebruikersprofiel,…? Al deze aspecten leiden tot de conclusie welke technologie beter geschikt is dan een andere.” 

Energietransitie & Vastgoed: op naar een CO2-arm(er) gebouwenbestand

beeld-event-spryg-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Vlaanderen staat op energievlak voor bijzonder grote uitdagingen. We moeten het energieverbruik drastisch terugschroeven en hernieuwbare energiebronnen maximaal inzetten. Kortweg energietransitie. Niet eenvoudig met een energie-intensieve industrie, een verouderd gebouwen-bestand en de typisch Vlaamse ruimtelijke ordening. Verschillende actoren wierpen tijdens het seminarie ‘Energietransitie & Vastgoed’ van SPRYG Real Estate Academy een blik op een CO2-arme(re) toekomst.

De energietransitie staat als internationaal beleidsdoel opgetekend in het Klimaatakkoord van Parijs. 195 landen engageerden zich om de opwarming van de aarde tegen 2100 met 2 graden Celsius te beperken. Een ambitieuze doelstelling die een algemene aanpak vereist van de overheid, bedrijven, energieleveranciers én burgers.

Duurzame obligaties

De Vlaamse overheid zet sterk in op een energie-efficiënter gebouwenbestand. In november 2018 plaatste de Vlaamse Gemeenschap een duurzame obligatie en haalde op één dag 500 miljoen euro op bij 61 institutionele investeerders uit 11 verschillende landen. Bij de recente uitgave van een tweede duurzame obligatie haalde de overheid 750 miljoen op. Met dit bedrag gaat het Vlaams Kabinet Energie van minister Lydia Peeters de energie-efficiëntie van zijn gebouwen verbeteren, betaalbare woningen bouwen en passiefscholen financieren in het kader van ‘Scholen van Morgen’. In de toekomst zal Vlaanderen er ook initiatieven in de circulaire economie mee financieren.

beeld-event-spryg-03-kopieren

Het Hermann Teirlinckgebouw in Brussel, een mooi voorbeeld van de Vlaamse overheid om energieneutrale gebouwen neer te poten.

 

Voorbeeldrol Vlaamse Overheidsgebouwen

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen stipuleert dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Bijna-Energieneutraal moeten zijn. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dit sinds 2019. Het Facilitair Bedrijf heeft ruim 180 gebouwen van de Vlaamse Overheid in beheer en is al een decennium bezig met energiebesparingen. Die inspanningen resulteerden begin 2017 in een gecertificeerd energiemanagementsysteem volgens ISO 50001.

De toepassing van de ISO 50001 standaard zorgt niet alleen voor energiewinsten, maar garandeert ook een steeds verbeterend energiemanagement. Ten opzichte van 2018 waren alle ISO50001-gebouwen goed voor een besparing van 22.5% op het primaire energieverbruik per werkplek. Het Facilitair Bedrijf stelt ook drie ambitieuze doelstellingen voorop om het patrimonium te optimaliseren. Ten eerste wil het tot 2030 3% kWhpr/jaar besparen met de ISO50001-gebouwen. Ten tweede wil het bij het inhuren van gebouwen streven naar circulaire duurzaamheid op lange termijn. Ten derde streeft het bij nieuwbouw naar energiepositieve gebouwen.

Energiealternatieven vinden ingang

Duurzame warmte zoals industriële restwarmte, aardwarmte of biomassa, biedt opportuniteiten en wordt volop onderzocht. Een mooi voorbeeld is de eerste geothermiecentrale voor diepe aardwarmte in Vlaanderen die VITO bouwt op de Balmatt-site in Mol. Vijf boorputten zullen in eerste instantie 1,5 megawatt elektrische energie leveren, maar op termijn moet dat 5 megawatt worden. De geothermiecentrale wordt in Mol en Dessel gekoppeld aan een warmtenet. Het resultaat: volledig hernieuwbare en CO2-neutrale aardwarmte.

beeld-event-spryg-02-kopieren

Simulatiebeeld Nieuw Zuid in Antwerpen. (Beeld: antwerpen.be)

 

Duurzame stadsontwikkeling

Hernieuwbare energieproductie wordt idealiter gekoppeld aan uitgekiende ruimtelijke strategieën. Zo wordt Nieuw Zuid een toonvoorbeeld en kataly-sator voor duurzame stadsontwikkeling in Antwerpen. Bouwheer Triple Living engageert zich om duurzaam om te springen met energie en grondstoffen. Zo is er een warmtenet, een passiefhuisstandaard voor een CO2-neutrale wijk, veel groen en wadi’s voor een hemelwaterneutrale wijk.

Het project De Nieuwe Dokken in Gent van Van Roey en CAAAP trekt voluit de kaart van hernieuwbare energie, dankzij de toepassing van het innovatieve concept ZAWENT (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning). Afvalwater uit vacuümtoiletten wordt samen met vermalen keukenafval gescheiden opgehaald en in een vergister omgezet in biogas. Van het grijze afvalwater wordt ter plaatse warmte gerecupereerd. Na zuivering zal het naburige zeepbedrijf Christeyns het water hergebruiken. Van dat bedrijf zal laagwaardige restwarmte naar de woonwijk terugkeren.