Tagarchief: Confederatie Bouw

2 op 3 bouwbedrijven kampen met tijdelijke corona-afwezigen

Confederatie Bouw wall
Lees het gehele artikel

64% van de bouwbedrijven, of bijna 2 op 3, had afgelopen week één of meerdere afwezigen door de 4decoronagolf (ziekte of verplichte quarantaine), waardoor de bouwactiviteit vertraagd werd. Dat blijkt uit onderzoek van de Confederatie Bouw waaraan 220 bouwondernemingen hebben deelgenomen. 4 op de 10 bouwbedrijven gebruikt momenteel tijdelijke werkloosheid omwille van covid-19. En dat terwijl driekwart van de bouwbedrijven nu op zoek is naar extra medewerkers. “Daarom moet de overheid dringend en zonder taboes werk maken van de activering van werkzoekenden en inactieven”, zegt gedelegeerd bestuurder Niko Demeester. “Onze sector ontvangt elke kandidaat met open armen en leidt nieuwe medewerkers zelf op de werkvloer op.”

De 4de coronagolf houdt lelijk huis in de samenleving en ook de bouwbedrijven worden er momenteel zwaar door getroffen, zo blijkt uit onderzoek van de Confederatie Bouw. Ruim 6 op de 10 bouwbedrijven kampten afgelopen week met één of meerdere afwezigen als gevolg van corona zelf of de daaraan verplichte quarantaine, bijvoorbeeld wanneer een kind erdoor getroffen was. Dat hoog aantal corona-afwezigen hindert de bouwactiviteit: 95% van de getroffen bouwbedrijven ziet zijn opleveringstermijn verlengen als gevolg daarvan en 93% loopt kostenverhogingen op als gevolg van de vertraagde opleveringstermijn. 4 op de 10 bouwbedrijven moeten werknemers op tijdelijke werkloosheid plaatsen als gevolg van corona. Ter vergelijking: in september ging het slechts om 11%.

Tegelijkertijd stelt de Confederatie Bouw vast dat 75% van de bouwondernemingen momenteel één of meerdere vacatures heeft openstaan. Ook dat blijft niet zonder gevolgen voor de consument: een kwart van de bouwbedrijven beperkt hun offertes, terwijl één vijfde de leveringstermijnen verlengt. 56% van de aannemers zoekt hun personeel vooral van mond tot mond, 42% via de VDAB, 13% via rekrutering in het buitenland (voornamelijk bij gedetacheerden) en 12% door hogere lonen aan te bieden.

Momenteel zijn er 18.500 openstaande vacatures in de bouw, 7000 meer dan één jaar geleden. “Bovendien verwelkomen we elke kandidaat met open armen. Iemand die zin heeft om te werken, is steeds welkom in de bouw. We zorgen zelf wel voor de nodige opleiding”, weet Niko Demeester, topman van de Confederatie Bouw. “Daarom wordt het dringend tijd om de vele werkzoekenden en inactieven te activeren richting jobs.”

In de periode 2021-2026 is er ca. 6 miljard relancegeld voorzien, onder meer voor het duurzaam maken van woningen en gebouwen en voor infrastructuurwerken. Slechts een kwart van de bouwfirma’s merkt momenteel al een effect van die relanceplannen op het volume van de overheidsopdrachten op en bovendien is dat effect dan nog meestal beperkt of matig. Ook hier raadt de sectorfederatie de overheden aan een stevige tand bij te steken, zeker omdat er al jaren ondergeïnvesteerd wordt in ons land.

Wat de prijsstijgingen van de bouwmaterialen betreft, is er sprake van een lichte verbetering: ze blijken iets minder uitgesproken dan bij gelijkaardig onderzoek in september van dit jaar. Toch ziet nu nog steeds 53% van de aannemers prijsstijgingen van bouwmaterialen, tegenover 59% in september. Ook de levertermijnen van bouwmaterialen blijken licht te verbeteren. 54% van de bouwbedrijven spreekt van een verlenging met meer dan 2 weken (tegenover 62% in september) en 31% gewaagt van een verlenging van meer dan 4 weken (tegenover 36% in september).

Confederatie Bouw gematigd tevreden over begrotingsakkoord

Confederatie Bouw wall
Lees het gehele artikel

De Confederatie Bouw is, na een eerste analyse van het begrotingsakkoord van de federale regering, redelijk tevreden over de verhoogde defiscalisering van de opleidingspremies voor knelpuntberoepen, zoals een pak beroepen in de bouw, en over de uitdoving van de crisisbelasting die de regering-Dehaene in 1994 invoerde. Goed is ook dat er de komende 3 jaar 250 miljoen bijkomend wordt vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur en spoorwegen.

Eveneens positief: de afschaffing van het attest voor de 6% btw op renovatie. In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt de attesteringsplicht voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerkzaamheden vervangen door een standaardverklaring op de factuur, zoals de Confederatie al langer vroeg. Nog goed nieuws is dat het bouwsparen voor een tweede woning toch niet wordt afgeschaft. Wie leent voor een tweede verblijf, krijgt dus nog steeds een belastingvoordeel.

Tot eind 2022 geldt een btw-verlaging van 21% naar 6% op sloop en heropbouw. Om van dat voordelig tarief te kunnen genieten, is de heropbouw ook mogelijk voor slachtoffers van overstromingen die op een ander perceel moeten bouwen. Ook staat de vernietiging door overstroming gelijk met slopen, waardoor zulke slachtoffers ook van de voordelige btw kunnen genieten.

Onze organisatie pleitte ook voor de verlenging van de btw-verlaging op sloop en wederopbouw na 2022, maar van een langere termijn is momenteel nog geen sprake. De Confederatie zal hiervoor blijven lobbyen, zodat zeker ook daarna een verlaagde btw geldt op de afbraak en de reconstructie van woningen.

Thomas Scorier nieuwe voorzitter Confederatie Bouw

naamloos-2-kopieren-4
Lees het gehele artikel

Thomas Scorier volgt Paul Depreter op als voorzitter van de Confederatie Bouw. Scorier, industrieel ingenieur bouwkunde en zaakvoerder van TS Construct, een bouwonderneming gespecialiseerd in houtskeletbouw en CLT (Cross Laminated Timber), kijkt alvast uit naar deze nieuwe uitdaging. “De bouw evolueert aan een razendsnel tempo. Meer dan ooit is de bouw de industrietak met oplossingen voor een samenleving en economie in volle transformatie.”

Vandaag werd Thomas Scorier verkozen tot nieuwe voorzitter van de Confederatie Bouw. Hij volgt daarmee Paul Depreter op, die dat mandaat sinds 2017 bekleedde. Scorier: “Ik wil Paul Depreter van harte bedanken voor het harde, waardevol werk dat hij geleverd heeft. Ik denk dan aan in het bijzonder aan de vernieuwingsoperatie ‘Confederatie Bouw 2020’ en de veiligheidscampagne ‘Safety My Priority’ die hij lanceerde.”

Thomas Scorier is 56 jaar, vader van 5 kinderen en grootvader van een kleinzoon. Hij studeerde op zijn 22ste af als industrieel ingenieur bouwkunde, deed werkervaring op bij Ets. Béton Lemaire in Ottignies als verantwoordelijke voor de uitrol van Benor en speciale producties en bij NV Peremans in Halle waar hij van werfleider snel doorgroeide tot operationeel en technisch directeur.

In 1995 richtte Scorier TS Construct op, zijn eigen onderneming, die zich eerst specialiseerde in houtskeletbouw en later in CLT (Cross Laminated Timber). TS Construct begon met twee werknemers in dienst, maar is vandaag uitgegroeid tot een kmo met 35 werknemers. Het bedrijf boekt een omzet van 12 miljoen euro.

Paul Depreter, past-president van de Confederatie Bouw: “Thomas houdt van uitdagingen en ik ben ervan overtuigd dat hij het voorzitterschap van deze mooie organisatie met veel overgave en enthousiasme zal aangaan. Onze sector evolueert onder meer door digitalisering, demografische factoren en industrialisering razendsnel. Het is aan ons om de vinger aan de pols te houden en al onze leden te gidsen doorheen deze evoluties. De meer dan 16.500 leden-bouwbedrijven van de Confederatie zullen op hem kunnen rekenen.”

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Ik kijk alvast uit naar onze samenwerking. Thomas heeft duidelijk tijdens zijn carrière als ondernemer en aannemer aangetoond dat hij gelooft in innovatie en in de bouwsector meer algemeen. Hij beschikt over alle kwaliteiten, zowel professioneel als menselijk, om de bouw te verenigen op een sleutelmoment in zijn evolutie.”

Beleidsmakers moeten nu al postcorona-tijdperk voorbereiden

naamloos-2-kopieren-4
Lees het gehele artikel

De bouw heeft het zwaar te verduren door het coronavirus. 7 op de 10 bouwbedrijven is volledig of voor een groot stuk gesloten, de helft van de werknemers is tijdelijk werkloos. De financiële situatie van de sector is dan ook navenant: 6 op de 10 bedrijven krijgen liquiditeitsproblemen indien de crisis en bijbehorende maatregelen eind april aanhouden. Daarom roept de Confederatie Bouw de regeringen nu al op om, samen met de sector, te werken aan de heropstart van de sector.

In een buitengewone Raad van Bestuur, die de Confederatie Bouw deze morgen hield, werd een stand van zaken van de bouw opgemaakt. Daaruit blijkt dat de coronacrisis op korte tijd lelijk huis heeft gehouden binnen de sector. Zo is 70% van de bouwondernemingen volledig of voor een groot stuk dicht. De gevolgen zijn er naar: de helft van de werknemers in de bouw zit momenteel in tijdelijke werkloosheid. Verder blijkt ook dat de coronacrisis en de genomen maatregelen bij 6 op de 10 bouwondernemingen (58%) voor liquiditeitsproblemen zullen zorgen mochten beide maatregelen eind april nog gelden. Ze leiden bij 38% van de bouwbedrijven al begin april tot financiële problemen.

De Confederatie Bouw heeft respect voor alle bouwbedrijven die sluiten en zij die aan de slag blijven. Essentieel bij die laatste is dat ze de verschillende gezondheidsmaatregelen, zoals de ‘social distancing’ in de vervoermiddelen en de werven, rigoureus respecteren. Het gaat hier duidelijk om resultaatsverbintenissen die niet met de voeten getreden mogen worden. “We zijn een sector die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet schuwt en roepen alle bedrijven op om de nationale veiligheidsmaatregelen na te leven”, zegt gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw Robert de Mûelenaere. “Bij een strikte naleving is er bovendien een bijkomend voordeel, namelijk een snellere heropstart.”

De sectororganisatie is niet alleen bekommerd om de situatie zoals ze nu is, maar ook om de zogenoemde dag na corona. De bouw is geen sector die in één handomdraai kan worden heropgestart. Er is tijd nodig om opnieuw op kruissnelheid te komen. Daarom vraagt de Confederatie Bouw de beleidsmakers om ook al te werken aan het postcorona-tijdperk en dat samen zij aan zij met de sociale partners van de sector.

Bouw op kruissnelheid met hoge groeivooruitzichten en meer jobs

naamloos-2-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Confederatie Bouw waarschuwt wel voor bijgestuurd fiscaal beleid


De bouw verwacht dit jaar een groei van 3 procent, dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar in de bouw (tussen 1,5 en 2 procent) en veel beter dan de algemene prognose voor de Belgische economie (± 1,4 procent in 2020). Ondertussen kwamen er tijdens de drie eerste trimesters van vorig jaar 3500 werkenden bij in de bouw, waarvan 1200 loontrekkenden en 2300 zelfstandigen. Op fiscaal vlak mag een hervorming van de personenbelasting niet leiden tot een verhoging van de vastgoedfiscaliteit. De Confederatie Bouw wil ook onder geen beding dat loonlastenverlagingen afgevoerd worden. Vanaf dit jaar komt deze maatregel op kruissnelheid en zal die leiden tot nog meer extra jobs in de bouw. “We blijven ook resoluut voor een veralgemening gaan voor 6 procent op sloop en heropbouw”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.


Hoog aannemersvertrouwen

De bouwsector zet de start van 2020 veelbelovend in. Niet alleen verwacht de bouw dit jaar een groei van 3 procent, en dat terwijl het algemeen groeigemiddelde van de Belgische economie ± 1,4 procent bedraagt voor dit jaar. Het vertrouwen van de bouwondernemers ligt momenteel hoog in een historiek perspectief. Dat positief vertrouwen komt niet zomaar uit de lucht vallen: begin 2020 waren de orderboeken van de aannemers nog voor 6,1 maanden gevuld.

4 procent minder bouwvergunningen in België

Wat de bouwvergunningen in 2019 betrof, zien we naargelang de regio’s opmerkelijke verschillen. In Wallonië en in Brussel steeg het aantal bouwvergunningen met resp. 5 en 9 procent. In Vlaanderen daalde het aantal bouwvergunningen dan weer met 8 procent, wat op nationaal vlak tot een daling met 4 procent komt. Die daling in Vlaanderen is perfect te verklaren door de opmerkelijke verstrengde normen die ingingen begin 2018, waardoor veel kandidaat-bouwers in 2017 nog snel een bouwaanvraag indienden voor de intrede van de strengere energetische normen. Dit leidde tot een toename van de afgifte van bouwvergunningen in 2018, gevolgd door een afname in 2019.

Geen discriminatie voor bouw- en vastgoedinvesteringen

Op veel fronten wordt er gesproken over een hervorming van de personenbelasting. Op zich heeft Confederatie Bouw daar niets op tegen. Vastgoedinvesteringen kunnen uiteraard niet fiscaal gediscrimineerd worden tegenover andere vormen van beleggingen of ontmoedigd worden. Er mag niet vergeten worden dat investeerders nu voor de gezondheid van de vastgoedsector zorgen, alsook voor een evenwicht tussen vraag en aanbod van woongelegenheden.

Lagere btw in 32 stadsgebieden openbreken naar heel België

Een stokpaard van de Confederatie Bouw is het veralgemenen van de 6 procent op sloop en heropbouw, dat nu in 32 stedelijke gebieden geldt, naar heel België. Deze maatregel heeft ook een sterk ecologisch karakter, want deze lagere btw zorgt dat oude, energieverslindende woningen plaats maken voor behuizing die aan de recente energienormen beantwoordt. Volgens de sectororganisatie moet deze maatregel ook gelden voor investeerders die meerdere woningen en/of gebouwen aankopen, slopen, heropbouwen en vervolgens weer verkopen in het belang van stadsvernieuwingsoperaties.

Jobs, jobs, jobs

Dit jaar komt de loonlastenverlaging voor de bouwsector op kruissnelheid. De vorige regering had daartoe beslist om de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven te versterken tegenover de vele bouwbedrijven uit landen waarin lagere sociale lasten worden gehanteerd. Vorig jaar kwamen er tijdens de drie eerste kwartalen, dankzij onder meer deze maatregel, al 3500 banen vrij, waarvan 1200 loontrekkenden. Sinds 2017 zijn er al 5.000 banen in de sector bijgekomen.  In 2019 waren er in de bouw 203.000 loontrekkenden, 73.833 zelfstandigen, 35.146 gedetacheerden en 4259 interimwerknemers.