Tagarchief: Coronavirus

Ontwikkeling van UV-C tegen virussen zet zich verder

Lena_L_Mlynska_12_003-kopiëren
Lees het gehele artikel

Na de lerarenkamers, nu ook de restaurants

Het coronavirus heeft veel leed veroorzaakt, maar heeft toch ook één positief resultaat: vernieuwende technologieën vinden sneller ingang. Zo ook UV-C, een straling die bijzonder doeltreffend is gebleken in de strijd tegen het virus. Nadat de techniek reeds met succes werd ­toegepast in lerarenkamers, breidt verdeler Engels Group de actieradius uit: nu zijn de restaurants aan de beurt, eveneens een wereld waar afstand houden niet altijd vanzelfsprekend is en er nood is aan andere oplossingen om een gezonde en vooral virusgecontroleerde ­omgeving te ­verzekeren.

‘Er is nood aan een snelle oplossing, zodat de horecazaken veilig en op volle capaciteit kunnen draaien.’

De maatschappelijke debatten over corona verengen zich – zeker in het onderwijs – doorgaans tot het ventilatie-vraagstuk. Heel wat scholen beschikken echter niet over een (performant) ventilatiesysteem, en er op korte termijn eentje installeren is vaak omslachtig en duur. En dus dringen alternatieven zich op, zegt Patrick Leenaerts, Sales Director bij Thermo Comfort. “Ventilatie is natuurlijk een prima oplossing, maar wat als je niet kan ventileren? Een raam open zetten in de winter of langs een drukke baan is niet altijd een zaligmakende oplossing. Daarom leggen wij de nadruk op twee andere performante oplossingen: luchtreiniging en luchtdesinfectie.” In samenwerking met onderwijsvakbond COC zorgde Thermo Comfort in lerarenkamers voor luchtreiniging met een HEPA filter – bedoeld om aerosolen uit de lucht te halen – en desinfectie van de lucht, via de UV-C-technologie.

De succesvolle resultaten van dat proefproject leiden nu tot een uitbreiding. Want er zijn nog sectoren die beschermd moeten worden, zoals de horeca. Ook daar is UV-C een goede oplossing, stelt Leenaerts. “UV-C is een techniek die al meer dan honderd jaar bestaat en is ook tegen aerosolen doeltreffend. Onderzoek heeft aangetoond dat we niet zozeer besmet worden door contact met vervuilde oppervlakken, maar vooral via luchtgedragen deeltjes waar vocht en virusdruppels inzitten.” UV-C-oplossingen zoals de B-Air van Thermobel zuigen lucht aan. De UV-C-lamp die zich in het toestel bevindt vernietigt vervolgens de bacteriën en virussen in de aangezogen lucht. Aangezien het om een gesloten systeem gaat, is de veiligheid te allen tijde gewaarborgd – in tegenstelling tot de open UV-C systemen die een potentieel schadelijke straling geven.

Verticale B-AIR v2 Uv-C desinfector in lerarenlokaal te hotelschool ‘Ter Groene Poorte’ Brugge

Alle restaurants in de kustregio

Thermo Comfort past deze oplossing nu al toe in het restaurant De Savoye in Knokke. In een eerste fase wil Thermo Comfort alle restaurants in de kustregio beveiligen. “De vraag vanuit de horeca is enorm”, vervolgt Leenaerts. “Er is vooral nood aan een snelle oplossing, zodat de zaken veilig en op volle capaciteit kunnen draaien. Als een ventilatiesysteem op korte termijn niet mogelijk is, dan komt het erop aan om de bestaande lucht die circuleert zo goed mogelijk te ontsmetten en desinfecteren.”

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals een stand-alone toestel – aansluiten aan het stop­contact en klaar – maar ook een vaste bevestiging tegen het plafond is mogelijk, evenals het plaatsen van de toestellen in ventilatiekanalen. Bovendien wordt er ook veel aandacht besteed aan het verkrijgen van een optimaal resultaat. “We maken eerst een 3D-scan van de ruimte, zodat we kunnen inschatten wat de ideale positie van het toestel is. Dankzij CO2- en aerosolenmeters kunnen we na de installatie meteen zien wat het resultaat is”, vervolgt Lenaerts. “We bieden ook toestellen – onder de naam Sterilon – aan die luchtreiniging en luchtdesinfectie combineren: het beste van beide werelden dus. Dit is zeker nuttig in restaurants, omdat deze units de lucht ook verversen en zo ontdoen van bijvoorbeeld geuren.”

Het eindpunt van UV-C is nog lang niet bereikt, zo meent Thermo Comfort. “Het coronavirus is nog niet verdwenen, en UV-C is bovendien niet enkel doeltreffend tegen corona, maar tegen alle virussen, bacteriën en alle SARS-COV2 mutanten. Het is dus zeker geen tijdelijke oplossing voor een tijdelijk probleem. Zelfs het hardnekkige griepvirus kunnen we hiermee bestrijden. Corona heeft im­mers de ogen geopend voor alles wat er door de lucht zweeft. Meer dan ooit beseffen we dat nieuwe technieken noodzakelijk zijn”, besluit Leenaerts.  

Schoolventilatie campagne in de strijd tegen het Coronavirus

Lees het gehele artikel

Ventilatie beperkt de kans op overdracht van het Coronavirus aanzienlijk. Daarom gaat Ventilair Group samen met scholen de strijd aan met het Coronavirus. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts stelde richtlijnen op over verluchting en ventilatie in het klaslokaal. Natuurlijke ventilatie waarbij af en toe een raam opengezet wordt heeft weinig zin. Na een halfuur in een gesloten klaslokaal zonder ventilatie stijgt de CO2-concentratie enorm. Dat betekent dat het virus meer kans heeft om zich te verspreiden wanneer er virusdeeltjes aanwezig zijn in de ruimte. Om deze reden voert Ventilair Group een nationale campagne om de luchtkwaliteit in klaslokalen aan te pakken met oplossingen op de korte of lange termijn.

De wetgeving over ventilatie en Covid-19

Scholen vallen onder de noemer “werkplaatsen”. De focus bij ventilatie bij werklokalen ligt vooral op de CO2-concentratie. Deze kan gemeten worden met een CO2-meter. Hierbij krijgt de aflezer direct een idee over de luchtkwaliteit in de ruimte. Hoe hoger deze CO2-waarde, hoe hoger de concentratie van eventuele virusdeeltjes in het klaslokaal en hoe hoger dus de kans op verspreiding van corona.

Het KB legt op dat het CO2-gehalte niet meer dan 900 ppm of deeltjes per miljoen mag bevatten. Die waarde moet gedurende 95% van de dag nagestreefd worden. Ter vergelijking: de concentratie van de buitenlucht bedraagt 400 ppm. Uit recent onderzoek bleek al dat een klaslokaal zonder ventilatie of verluchting na een halfuur al aan een waarde zit van 1500 deeltjes per miljoen. Dat betekent dat de luchtkwaliteit er bijzonder slecht is én dat de kans op verspreiding van het coronavirus stijgt. Daarom is het dus noodzakelijk om te zorgen voor een continue luchtstroom.

Een oplossing voor elke school

De hele dag de ramen en deuren openzetten is tijdens de koude herfst- en wintermaanden niet haalbaar. Mechanische ventilatie is hier dé oplossing waarbij gezonde lucht en een comfortabele leeromgeving gegarandeerd worden, bij warme en koude buitentemperaturen.

Ventilair GroupVentilair Group bedacht daarom zowel een snelle en budgetvriendelijke oplossing voor de korte termijn als een energetische en volledig geïntegreerde oplossing op maat. Voor elke school een gepast systeem.

Samen voor een gezond klaslokaal.

De gewijzigde werkomgeving na corona

jasper-leonard-_leo0044-hdr-edit-kopieren
Lees het gehele artikel

‘Thuiswerken zal niet meer verdwijnen’

Het coronavirus heeft een enorme impact op mens en maatschappij, en zal de werkomgeving ook op lange termijn ingrijpend veranderen. Volgens VINCI Facilities zal het hoofdkantoor naar alle waarschijnlijkheid verkleinen en ook een andere functie en indeling krijgen. “Werken moet aangenaam en duurzaam blijven: niemand wil nog elke dag drie uur in de file staan om in een legbatterij te komen werken. Mensen moeten graag naar kantoor komen”, klinkt het bij VINCI Facilities.

VINCI Facilities is onderdeel van VINCI Energies. Het bedrijf heeft een jarenlange expertise inzake het onderhoud van kantooromgevingen, maar ook de goede en efficiënte inrichting van het kantoor is voor VINCI Facilities geen onbekend terrein. Het bedrijf is van mening dat het coronavirus een trigger is om echte veranderingen in de kantooromgeving door te voeren. De doorgedreven quarantainemaatregelen hebben er immers voor gezorgd dat werknemers van de ene op de andere dag op een totaal andere manier aan de slag moesten.

‘We analyseren samen met onze klanten de behoeften van het bedrijf, en denken daarna mee over de functionele en esthetische indeling van de werkruimte.’

 

Veilige werkvloer

Marnix Dejonghe, Cluster Manager bij VINCI Facilities: “Sinds de afkondiging van de strenge coronaveiligheidsmaatregelen, zijn bedrijven meteen aan de slag gegaan om de werkvloer veilig te maken. Er kwam een andere indeling om social distancing mogelijk te maken, er werd een circulatieplan ingevoerd, of allerlei sanitaire maatregelen – zoals dispensers – maakten hun intrede. Zeker nu thuiswerken niet meer verplicht is, beseffen werkgevers dat ze ervoor moeten zorgen dat hun mensen op een veilige en comfortabele manier kunnen werken.”  

“We zien dat heel wat bedrijven zich de vraag stellen wat de impact van de voorbije maanden zal zijn op de organisatie, het waar en het wanneer werken, en hoe ze hun kantoor op lange termijn moeten inrichten”, vervolgt ­Dejonghe. In de toekomst zullen werknemers volgens hem op drie verschillende soorten locaties werken. “Het belangrijkste effect van corona, is dat thuiswerken niet meer zal verdwijnen. De voordelen, en dan vooral de tijdswinst, zijn onmiskenbaar. Er bestaat immers heel wat technologie om het thuiswerken heel efficiënt te laten verlopen. Vertrouwen is hierbij natuurlijk cruciaal.”

‘We zien dat heel wat bedrijven zich de vraag stellen wat de impact van de voorbije maanden zal zijn op de organisatie.’

 

Minder vierkante meters

Als tweede is er de hoofdzetel, het klassieke kantoor, dat zal blijven bestaan, maar wel op een andere manier. “Ik kan me inbeelden dat toekomstige hoofdkantoren minder vierkante meters in beslag zullen nemen. Sommige klanten hebben nu al de beslissing genomen om hun kantoor te verkopen en kleiner te gaan wonen. Niet iedereen heeft een vaste werkplek nodig, en het is aannemelijk dat we niet meer elke weekdag naar kantoor moeten. Ook vergaderen kan perfect vanop afstand – ook dat hebben de coronamaat­regelen duidelijk aangetoond. Toch blijft het kantoor belangrijk, maar de functie ervan verschuift: in de toekomst zal de hoofdzetel vooral dienst doen als ontmoetingsplaats voor de medewerkers. De indeling en inkleding moet aan die nieuwe functie aangepast worden”, aldus Dejonghe. Tot slot verwacht hij dat bedrijven steeds meer zullen inzetten op zogenaamde hubs, “zodat niet iedereen richting het hoofdkantoor moet pendelen. Dat kunnen eigen vestigingen zijn, maar ook bijvoorbeeld coworkinglocaties.

VINCI Facilities stelt deze tendensen nu al vast bij vele klanten, en helpt hen om de juiste keuzes te maken. Dejonghe: “Naast technische aspecten zoals kantooronderhoud denken we ook mee na over space planning. We analyseren samen met onze klanten de behoeften van het bedrijf, en denken daarna mee over de functionele en esthetische indeling van de werkruimte. Daarvoor spreken we met het management, maar we richten ook werkgroepen op, met mensen uit alle geledingen van het bedrijf. Je moet er immers voor zorgen dat de aanpassingen gedragen worden door de mensen op de vloer. Alle stappen worden bovendien analytisch onderbouwd: hoe en hoe vaak worden de verschillende ruimtes gebruikt? Die concrete data en visie vertalen we naar de nieuwe lay-out van het gebouw.”    

Voorstel voor een sloopregeling voor oude en inefficiënte verwarmingsinstallaties

naamloos-1-kopieren-4
Lees het gehele artikel

Inleiding en kader 

Behalve de crisis op het gebied van de volksgezondheid heeft het coronavirus ook een ernstige impact op de Europese economie. Nadat de eerste prioriteit erin bestond deze gezondheidscrisis zo doeltreffend mogelijk aan te pakken, moeten we nu absoluut starten met het plannen en implementeren van het economische herstel. Het herstel van een land wordt vaak gemeten aan de bedrijvigheid in de bouw- en renovatiesector. Dat zal ook deze keer niet anders zijn.

De Europese toeleveringsketen voor de bouwsector omvat Europese bedrijven, zoals diegene die in de EHI vertegenwoordigd zijn en zich bezighouden met het produceren, installeren en onderhouden van systemen voor verwarming en koeling, sanitair warm water en ventilatie. Deze diensten zijn van belang geweest tijdens de gezondheidscrisis om te verzekeren dat de gezondheidsmaatregelen veilig konden worden geïmplementeerd, zowel in ziekenhuizen, supermarkten, woonzorgcentra of gewoon de woningen.

In de volgende, cruciale fase van de reconstructie kan de verwarmingssector, die over een brede waardeketen beschikt, bijdragen tot het economisch herstel, zonder daarbij de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen op lange termijn ter vermindering van de CO2-uitstoot in gebouwen in het gedrang te brengen.

De stimulans die nodig is om de herstelfase op gang te brengen, zou kunnen komen van de invoering van een programma bedoeld om de Europese burgers te stimuleren de oude, inefficiënte verwarmingssystemen in hun woningen te vervangen, zoals een sloopregeling. Dit kan een doeltreffend instrument zijn om de vraag in de bouwsector te stimuleren en deze zelfs naar een hoger niveau te tillen door het pad te effenen voor decarbonisatie van gebouwen.

Dit biedt heel wat voordelen:

(1) Zowel de lokale als de Europese werkgelegenheid wordt ondersteund: de toeleveringsketen voor de verwarmingssector alleen al vertegenwoordigt 1,8 miljoen jobs1.

(2) Het motiveert mensen om de Europese Green Deal te verdedigen.

(3) Heel Europa profiteert hiervan, niet slechts een enkel geografisch gebied.

(4) De CO2-uitstoot door gebouwen, die tegenwoordig bijna de helft van het Europese energieverbruik uitmaakt, wordt verminderd.

En het allerbelangrijkste: dit zou een cruciale sector binnen de Europese economie de nodige stimulans geven om sneller opnieuw te kunnen opstarten. In deze nota legt de Europese vereniging voor de verwarmingsindustrie een voorstel voor een dergelijke sloopregeling voor.

Bekijk hier het volledige document. 

Beleidsmakers moeten nu al postcorona-tijdperk voorbereiden

naamloos-2-kopieren-4
Lees het gehele artikel

De bouw heeft het zwaar te verduren door het coronavirus. 7 op de 10 bouwbedrijven is volledig of voor een groot stuk gesloten, de helft van de werknemers is tijdelijk werkloos. De financiële situatie van de sector is dan ook navenant: 6 op de 10 bedrijven krijgen liquiditeitsproblemen indien de crisis en bijbehorende maatregelen eind april aanhouden. Daarom roept de Confederatie Bouw de regeringen nu al op om, samen met de sector, te werken aan de heropstart van de sector.

In een buitengewone Raad van Bestuur, die de Confederatie Bouw deze morgen hield, werd een stand van zaken van de bouw opgemaakt. Daaruit blijkt dat de coronacrisis op korte tijd lelijk huis heeft gehouden binnen de sector. Zo is 70% van de bouwondernemingen volledig of voor een groot stuk dicht. De gevolgen zijn er naar: de helft van de werknemers in de bouw zit momenteel in tijdelijke werkloosheid. Verder blijkt ook dat de coronacrisis en de genomen maatregelen bij 6 op de 10 bouwondernemingen (58%) voor liquiditeitsproblemen zullen zorgen mochten beide maatregelen eind april nog gelden. Ze leiden bij 38% van de bouwbedrijven al begin april tot financiële problemen.

De Confederatie Bouw heeft respect voor alle bouwbedrijven die sluiten en zij die aan de slag blijven. Essentieel bij die laatste is dat ze de verschillende gezondheidsmaatregelen, zoals de ‘social distancing’ in de vervoermiddelen en de werven, rigoureus respecteren. Het gaat hier duidelijk om resultaatsverbintenissen die niet met de voeten getreden mogen worden. “We zijn een sector die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet schuwt en roepen alle bedrijven op om de nationale veiligheidsmaatregelen na te leven”, zegt gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw Robert de Mûelenaere. “Bij een strikte naleving is er bovendien een bijkomend voordeel, namelijk een snellere heropstart.”

De sectororganisatie is niet alleen bekommerd om de situatie zoals ze nu is, maar ook om de zogenoemde dag na corona. De bouw is geen sector die in één handomdraai kan worden heropgestart. Er is tijd nodig om opnieuw op kruissnelheid te komen. Daarom vraagt de Confederatie Bouw de beleidsmakers om ook al te werken aan het postcorona-tijdperk en dat samen zij aan zij met de sociale partners van de sector.