Tagarchief: COVID-19

De Europese CEO-Alliantie pleit voor een ambitieuze klimaatstrategie

Official+Photo+2020+Jean+Pascal+Tricoire
Lees het gehele artikel
 • De “CEO-Alliantie voor het Herstel, de Hervorming en Veerkracht van Europa” werd in 2020 opgericht om samen te werken rond intersectorale projecten inzake klimaatbescherming.
 • De Alliantie streeft naar een voortdurende constructieve dialoog met de Europese Commissie.

Een stapsgewijze invoering van een intersectorale prijs van CO2 en ambitieuze data voor de afbouw van het gebruik van steenkool: dit zijn enkele van de voornaamste eisen van de tien topmanagers uit de energie-, transport en technologiesector die werden gepubliceerd in een gemeenschappelijke beleidsnota. Bovendien vragen de toonaangevende Europese CEO’s verregaande maatregelen voor de bescherming van het klimaat.

De tien bedrijfsleiders Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlanckerl (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Johannes Teyssen (E.ON), José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Søren Skou (Maersk), Christian Klein (SAP), Henrik Henriksson (Scania), Jean-Pascal Tricoire (Schneider Electric) en Herbert Diess (Volkswagen) zijn leden van de “CEO-Alliantie voor het Herstel, de Hervorming en Veerkracht van Europa”.

Deze CEO-Alliantie werd opgericht in 2020 in de context van de Covid-19 pandemie en de historische beslissingen over de Europese Green Deal. Hun gemeenschappelijk doel is de EU te laten uitgroeien tot ‘s werelds meest toonaangevende regio voor klimaatbescherming, door investeringen in de technologieën van de toekomst en toekomstbestendige banen te creëren.

De topmanagers publiceerden een gemeenschappelijke beleidsnota met enkele ambitieuze voorstellen. Ze verklaren het volgende: “We zijn er vast van overtuigd dat de Europese Green Deal en Next Generation EU de innovatie en zakelijke inventiviteit van Europa ten dienste zullen stellen van de wereldwijde klimaataanpak en zullen zorgen voor een kickstart van een reeks investeringen in duurzaamheid en veerkracht om toekomstbestendige banen te creëren binnen Europa.” De CEO’s moedigen Europese beleidsmakers aan om moedige stappen vooruit te zetten richting klimaatneutraliteit, bijvoorbeeld “blijven werken aan een genormaliseerde intersectorale CO2-prijs” en “bepalen van einddata voor het gebruik van koolstofintensieve industrieën”.

De CEO-Alliantie beschouwt zichzelf als een echte “drijvende kracht” die samen werkt aan concrete gezamenlijke projecten. Laadinfrastructuur binnen de EU-lidstaten voor zwaar vervoer, integratie van Europese energiesystemen, digitale tracking van de ecologische voetafdruk, duurzame gezonde gebouwen, e-bussen voor Europa, groene waterstofwaardeketen en snelle toename van de batterijproductie.

De ambitie van de topmanagers bestaat erin om samen met hun bedrijven over de sectoren heen te werken aan praktische oplossingen voor doeltreffende klimaatbescherming. Hiermee streeft de Alliantie naar een voortdurende constructieve dialoog met de Europese Commissie. Tijdens een digitale vergadering bespraken de Vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans en de CEO’s de vooruitgang van de implementatie van de Green Deal en de tussentijdse status van de gezamenlijke projecten van de Alliantie.

Ventilatiesystemen en COVID-19: enkele richtlijnen

d-ahu-modular-r_installation-picture_ibis_001-kopieren
Lees het gehele artikel

Wat met HVAC-installaties in tijden van Corona? Daikin, marktleider in klimaatsystemen, informeert en verduidelijkt enkele zaken met betrekking tot het onderhoud en de werking van Air Handling Units in een omgeving met COVID-19.

De huidige COVID-19 pandemie werpt heel wat op en dit op zowat alle vlakken. Ook de HVAC-sector moet zich bewust zijn van enkele technische voorzorgsmaatregelen die bij de COVID-19 pandemie genomen kunnen worden.

Ventileren blijft noodzakelijk

Het is aangeraden de luchttoevoer en extractieventilatie te verhogen. Het doel van ventileren is luchtreiniging door het verdunnen of verdringen van vervuiling (luchttoevoer) en het verwijderen van die vervuiling (luchtafvoer). Over het algemeen wordt aangenomen dat meer ventilatie het aantal infecties vermindert. Het REHVA, Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, geeft enkele concrete richtlijnen. Ze bevelen verlengde werkingstijden voor, en zelfs een 24/7 ventilatie. Hetzelfde geldt voor afzuigsystemen van toiletten, die ook continue moeten werken. Een maximale hoeveelheid buitenlucht moet geleverd worden en het aantal personen in de ruimt moet geminimaliseerd worden. Op die manier verhoogt men het luchtvolume per persoon.

Bij het ontbreken van mechanische ventilatie is het belangrijk gebruik te maken raamventilatie om voldoende te verluchten.

adt-fdi_open-kopieren

Bevochtiging en airconditioning hebben geen praktisch effect

COVID-19 is behoorlijk bestendig tegen veranderingen in de omgeving en is enkel beïnvloedbaar door een relatieve vochtigheid boven de 80% en een temperatuur boven de 30°C, wat onder meer omwille van het thermische comfort niet haalbaar en aanvaardbaar is in gebouwen. Bevochtiging biedt dus geen oplossing om de overdracht en verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Veilig gebruik van warmteterugwinning secties

Aanbevolen wordt om warmtewisselaars uit te zetten tijdens deze pandemie. Dit omdat de virusdeeltjes kunnen lekken van de afvoerlucht naar de toevoerlucht. Als vermoed wordt dat er lekken zijn in de secties voor warmterugwinning dan kan drukaanpassing of bypassing een optie zijn om een situatie te voorkomen waar een hogere druk aan de extractiezijde lekkages naar de toevoerzijde veroorzaakt.

Geen gebruik van recirculatie

Virusdeeltjes in retourkanalen kunnen een gebouw weer binnenkomen, daarom moeten de recirculatieregisters gesloten worden. Indien dit leidt tot problemen met het koeling- of verwarmingsvermogen, dan moet dit worden aanvaard omdat het belangrijker is om besmetting te voorkomen en de volksgezondheid te beschermen, dan om thermisch comfort te verzekeren.

round-flow-cassette-with-fine-mesh-filter_illustration-filter_illustrations-kopieren

Reinigen van kanalen en verandering van buitenluchtfilters niet nodig

Qua onderhoud blijkt dat het reinigen van kanalen praktisch geen effect heeft. Virussen die aan kleine deeltjes zijn gehecht zullen niet makkelijk in de ventilatiekanalen terecht komen en zullen normaal gezien door de luchtstroom worden afgevoerd. Ook verandering van buitenluchtfilters is niet nodig. Ondanks een filter dat de lucht moet zuiveren, is het afvangeffect voor virusdeeltje beperkt. De grootte van een coronavirusdeeltje is 80-160 nm, hetgeen kleiner is dan het vanggebied van de fijne filters (vang efficiëntie 65-90% voor PM1). De virusdeeltjes aggregeren met grotere deeltjes die al in het vanggebied van de filters aanwezig zijn. In zeldzame gevallen van met virus besmette buitenlucht, bieden fijne buitenluchtfilters een redelijke bescherming tegen een lage concentratie en eventuele verspreiding van virussen in de buitenlucht. Vanuit het standpunt van filtervervanging, kunnen de normale onderhoudsprocedures gevolgd worden. Verstopte filters zijn in deze context geen besmettingsbron maar ze kunnen de luchttoevoer verminderen hetgeen een negatief effect heeft op mogelijke binnen besmettingen. Filters moeten dus worden vervangen volgens de normale procedure wanneer de druk of tijdslimieten worden overschreden.

Daikin verwijst voor meer gedetailleerde informatie naar de REHVA-website en bijhorende documenten: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance

Temperatuurmeting als indicatie voor koorts

euro-index_afb-01-kopieren
Lees het gehele artikel

De huidige Covid-19 (Corona) crisis stelt heel wat bedrijven, instanties en vervoersmaatschappijen voor een ongeziene uitdaging. Vooral de laatste categorie speelt een bepalende factor bij het indammen van de verspreiding. Het screenen van reizigers op een verhoogde lichaamstemperatuur (koorts) is één van de middelen die hiervoor worden ingezet. Uiteraard dient dit contactloos te gebeuren. Hiervoor zijn 2 types meettoestellen beschikbaar, waarbij met diverse factoren rekening moet worden gehouden.

In de medische sector worden warmtebeeldcamera’s en infraroodthermometers wel vaker gebruikt bij bijvoorbeeld een uitbraak van Ebola in voor ons ‘ver afgelegen landen’. De huidige Covid-19 crisis zorgt ervoor dat patiënten en medisch personeel ook in ons land nu snel, eenvoudig en frequent dienen te worden gecontroleerd op ziektesymptomen. Daarnaast worden er ook in treinstations en luchthavens controles uitgevoerd op reizigers.

euro-index_afb-02-kopieren

Infrarood technologie en valkuilen

Zowel warmtebeeldcamera’s als infrarood thermometers maken gebruik van infrarood technologie om de temperatuur van een object / persoon te bepalen. Belangrijk hierbij is te weten dat het puur over de oppervlaktetemperatuur gaat en dat, voor betrouwbare metingen, de emissiviteit (energie-uitstralingsfactor) van het meetobject en de nauwkeurigheid van het meettoestel van groot belang zijn. Diverse toestellen stellen de gebruiker in staat om de emissiviteit van een materiaal exact in te stellen, maar lang niet allemaal. Voor de menselijke huid is deze factor ± 0,98. Bij materialen kan de emissiviteitsfactor sterk diversifiëren van 0,1 tot 0,98. De reflectie van een materiaal (bv. aluminium t.o.v. beton) is hierbij een sterk bepalende factor. Let er bij uw aankoop op welke instellingen er mogelijk zijn op vlak van emissiviteit!

Verder is dus ook de nauwkeurigheid van essentieel belang. Een infrarood thermometer met een precisie van ±2°C kan bij een reële temperatuur van 38°C een meetwaarde aangeven van 36 t/m 40°C. Niet echt betrouwbaar dus voor het opsporen van koorts, waarbij 1°C het verschil kan maken. Lees de technische fiches van IR thermometers en warmtebeeldcamera’s dus steeds goed na op hun nauwkeurigheid.

Tenslotte moet er ook met de omgevingsomstandigheden rekening worden gehouden. Als iemand net uit een zonnige omgeving komt, is het logisch dat de oppervlaktetemperatuur van zijn huid wat hoger is dan normaal, terwijl de persoon in kwestie in feite helemaal niet ziek is. Hou je rekening met al deze factoren, dan ben je goed op weg naar betrouwbare, nauwkeurige metingen. Er zijn echter nog wat productspecifieke eigenschappen die in acht moeten worden genomen.

euro-index_afb-03-kopierenWarmtebeeldcamera’s

Een warmtebeeldcamera geeft een volledig beeld van de temperatuur van een persoon. Deze kan per pixel in het beeld variëren en geeft zo een realistische weergave van bijvoorbeeld het volledige gezicht van een persoon. Bij geavanceerde camera’s kan per pixel de temperatuur worden uitgelezen. Hierbij geldt, net als bij fotocamera’s, hoe hoger de beeldresolutie, hoe nauwkeuriger het resultaat. Brillen en andere gezichtsbedekking laat u best wel even afzetten om het resultaat niet te beïnvloeden. Indien de camera voorzien is van een handmatige focus en/of speciale lenzen, dan kan ook van op grotere afstand een goede inspectie worden uitgevoerd. Een toestel met automatische of vaste (fixed) focus is hiervoor minder geschikt. Idealiter wordt de lichaamstemperatuur van een persoon gemeten aan de binnenste hoek van het oog, wat een zeer nauwkeurige plaatsbepaling van de temperatuurmeting vereist. Dit is mogelijk met een functie voor automatische hotspotdetectie.

Infraroodthermometers

Bij infraroodthermometers is, naast de hierboven reeds genoemde valkuilen, ook de afstandsverhouding (distance-to-spot ratio (D:S)) van het toestel zeer belangrijk. Een infraroodthermometer geeft vaak door middel van een laserstraal het centrum van zijn meting weer. In realiteit wordt echter niet de temperatuur van dat punt gemeten, maar wordt er een gemiddelde temperatuur weergegeven van de oppervlakte rond dat punt. Hoe groot die oppervlakte is, hangt af van de afstandsverhouding van het toestel en de afstand tot het meetobject. Zo betekent afstandsverhouding 12:1 dat de diameter van het meetoppervlak één twaalfde is van de afstand tot het meetobject. Op 1 meter afstand zal het toestel dus de gemiddelde temperatuur weergeven van een cirkel met 8,33 cm diameter (100 cm : 12) rond het middelpunt van de meting. Op 2 meter afstand is dat een diameter van 16,66 cm, etc. Als u dus de (gemiddelde) temperatuur van een gezicht wilt meten, moet u hier rekening mee houden en voldoende dichtbij staan om niet ook de temperatuur van voorwerpen op de achtergrond mee te nemen in de temperatuurberekening.

Het is daarbij ook aan te raden om, indien mogelijk, de laserstraal van de IR thermometer uit te schakelen zodat u hiermee niet in de ogen kunt schijnen. Dit geldt natuurlijk ook voor warmtebeeldcamera’s die een laserstraal als richthulpmiddel ter beschikking hebben. Bij infrarood themometers maakt dat het natuurlijk wel heel wat moeilijker om de exacte locatie van uw meetoppervlak te bepalen, laat staan de binnenste hoek van een oog.

Extra handige functies

Afhankelijk van het toestel kunnen er ook enkele extra handige functies gebruikt worden. Denk daarbij aan het weergeven en registreren van de maximaal gemeten (pixel)temperatuur, of het automatisch waarschuwen wanneer de gemeten temperatuur hoger is dan bijvoorbeeld 37,5 °C. Bij de wat duurdere warmtebeeldcamera’s kunnen thermografische beelden vaak ook live gestreamd worden naar een beeldscherm en kunnen de resultaten met behulp van professionele software geanalyseerd en bewerkt worden.

Privacy wetgeving

Of het gebruik van een camera voor het screenen van personen in strijd is met de privacy wetgeving, is nog voer voor discussie. Wellicht primeert het algemeen belang in deze context, voor zolang de genomen maatregelen noodzakelijk en proportioneel zijn.

Wat na de crisis

Heeft u uw thermografische camera of IR thermometer niet meer nodig voor gezondheidsscreenings, dan kunt u hem nog voor talrijke andere toepassingen gebruiken, zoals het opsporen van problemen in elektriciteitskasten, CV-installaties, vloerverwarming, isolatie, etc.

Bekijk hier ons assortiment Infrarood-thermometers en warmtebeeldcamera’s.

Update werking Isoleco n.a.v. COVID-19

naamloos-2-kopieren-5
Lees het gehele artikel

We staan voor bijzondere tijden en de ontwikkelingen van de coronacrisis dwingen ons de zaken van dag tot dag te bekijken.

Wat de toekomst betreft …. deze is nog steeds onduidelijk op korte en middellange termijn.

Als gevolg hiervan, hebben we besloten om ons magazijn te sluiten vanaf dinsdag 24/03 en tot ten minste 19 april. (verlenging mogelijk tot 03/05)

Maar we blijven hard achter de schermen doorwerken om onze klanten te ondersteunen.

Onze dienstverlening wordt uiteraard als essentieel  gezien en goede afspraken worden daarom actief aangeraden.

Het is uiterst belangrijk dat onze klanten op Isoleco / M&G kunnen blijven rekenen om hun bestellingen verder te behandelen.

Daarom werken wij wel door om op afspraak deze bestellingen conform de opgelegde beperkingen toch uit te voeren.

Ook kunnen zij steeds terecht via de gekende kanalen met al hun vragen betreffende offerte aanvragen en technische ondersteuning.

Gezondheid voorop

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, volgen onze medewerkers nauwgezet alle hygiëneprocedures, zoals regelmatig de handen wassen en 1,5 meter afstand houden.

Vertragingen mogelijk

Hou er rekening mee dat de openingsuren vrij beperkt zijn.

Zoals eerder gezegd: alles gebeurt op afspraak!

Twijfel niet ons per mail te contacteren “.

info@isoleco.be

Met vriendelijke groeten het Isoleco team.

Fesah neemt maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus

coronavirus-4923544_1920-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Op 23 maart 2020 werd een nieuw ministerieel Besluit inzake COVID-19 uitgevaardigd, dat het ministerieel besluit van 18 maart 2020 volledig vervangt.

Wij ook stellen echter vast dat er voor het PSC 149.01 nog steeds een tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds het nieuwe ministerieel besluit waar er geen beperkingen zijn voor PSC 149.01 en anderzijds de FAQ op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Wij wensen vanuit FEE toch het een en ander te willen verduidelijken.

In het MB van 23 maart 2020 staat duidelijk in de bijlage dat er geen beperkingen zijn voor het PSC 149.01. De beperkingen die vermeld zijn in ‘dezelfde groep van paritaire subcomités’ zijn enkel beperkingen van toepassing op PSC 149.03 en PSC 149.04. Dit betekent dat voor bedrijven die vallen onder PSC 149.01 er mag worden afgeweken van de verplichting tot social distance. Aan de andere kant is de lijst met FAQ’s van de FOD Binnenlandse Zaken niet in lijn met dit MB en spreken zij dat enkel in het geval van dringende onderhouds- en herstellingswerken, er mag worden afgeweken van de verplichting tot social distance. Als F.E.E. beschouwen wij de regels zoals beschreven in het MB overheersend aan een FAQ lijst.

 1. PSC 149.01

Het PC 149.01 werd zonder beperkingen opgenomen in de lijst van de cruciale sectoren opgenomen in het laatste ministerieel besluit van 23 maart 2020 (MB).

In de strikte lezing van het ministerieel besluit én de voorzichtigheid in acht genomen, zijn wij de mening toegedaan dat alle ondernemingen van het PSC 149.01 hun activiteit kunnen verderzetten aangezien de sector bijdraagt aan de diensten (die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking).

Hierbij dient men wel in de mate van mogelijke de volgende regels in acht nemen :

 • Telewerk
 • Social distancing (verplicht 1,5 meter afstand houden) indien telewerk niet mogelijk is.

 

Een sluiting van de onderneming is bij strikte lezing van het MB van 23 maart 2020 niet van toepassing. Schriftelijk  werd er ons via e-mail vanuit het IBZ/FGOV bevestigd dat in de kolom ‘beperkingen’ in de bijlage aan het nieuwe MB van 23 maart 2020 geen vermelding staat naast PSC 149.01 en dat de beperkingen in deze groep enkel gelden voor het PSC 149.03 en PSC 149.04.

 1. PC 124

Hieronder vallen bvb de loodgieters en chauffagisten.

In het nieuwe MB van 23 maart 2020  werd ook het PC 124 ook opgenomen in de lijst van essentiële sectoren. Hier is er wel een beperking vermeld mat name ‘beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten’. Hier kunnen we dus een onderscheid maken tussen de dringende en de niet-dringende activiteiten.

Dringende activiteiten

Het PC 124 valt onder de lijst van de cruciale sectoren, maar enkel wat betreft de dringende herstellings- of onderhoudswerken. Dat betekent dat installateurs deze activiteiten altijd mogen uitvoeren, zelfs als het onmogelijk is om daarbij de social distancing maatregel te respecteren. Uiteraard dienen zij in de mate van het mogelijke alternatieve veiligheidsmaatregelen te treffen om de werknemers optimaal te beschermen, bv:

 • Handschoenen
 • Mondmaskers
 • Veiligheidsbril

 

De werknemers dienen zich apart te verplaatsen tenzij ze in het bedrijfsvoertuig de social distancing maatregel kunnen respecteren (strenge controle). Indien nodig, kan men zijn werknemers stimuleren om de verplaatsing met eigen wagen te doen.

Niet-dringende activiteiten

Bedrijven die vallen onder het PC 124 kunnen andere niet-dringende activiteiten uitoefenen, maar hierbij gelden de algemene verplichtingen zoals voor andere niet-essentiële bedrijven, d.w.z.:

 • Telewerk te voorzien waar mogelijk (denk aan administratief bedienden of interventies op afstand);
 • Voor werknemers waarbij telewerk niet mogelijk is, de regels van social distancing te respecteren namelijk verplicht 1,5 meter afstand houden;
 • Indien geen van beide mogelijk is, dient de onderneming (gedeeltelijk of volledig) te sluiten.

 

 1. PSC 149.04

Hieronder vallen o.a. de groothandels in sanitair & verwarming

In het nieuwe MB van 23 maart 2020  werd het PSC 149.04 ook opgenomen in de lijst van essentiële sectoren.
Hier staat in de kolom van de beperkingen vermeld “beperkt tot onderhoud en herstelling”.

In de strikte lezing van het MB van 23 maart 2020 én de voorzichtigheid in acht genomen, zijn wij de mening toegedaan dat de ondernemingen van het PSC 149.04 die ingezet worden in het kader van hun diensten tot onderhoud en herstelling deze activiteit kunnen verderzetten.

Hierbij dient men wel in de mate van mogelijke de volgende regels in acht nemen :

 • Telewerk;
 • Social distancing (verplicht 1,5 meter afstand houden) indien telewerk niet mogelijk is.

 

Dit betekent dat de groothandel materialen mag klaarmaken voor de installateurs die deze dan kunnen komen afhalen bij de groothandel. Hier zullen de regels van social distance dienen te worden gerespecteerd en bij voorkeur worden de materialen in bvb een nachtkluis klaargezet om vervolgens te worden afgehaald door een persoon van de installateur zonder enig fysiek contact.

Toonzalen en toonbanken in de filialen van de groothandel dienen gesloten te zijn.