Tagarchief: DriSteem

UZA kiest voor adiabatische luchtbevochtiging

Lees het gehele artikel

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) gonsde de laatste jaren van de bedrijvigheid. Ambitieuze nieuwbouwprojecten moeten het ziekenhuis klaar maken voor de toekomst. Eén van de grote werven op de site, was het optrekken van het zogenaamde ‘Gebouw J’, dat dienst zal doen als centrum voor klinische farmacologie en tevens als donorcentrum voor het Rode Kruis Vlaanderen. In dit gebouw springt de vooruitstrevende keuze op vlak van luchtbevochtiging in het oog. Het adiabatische systeem van DriSteem garandeert een energiezuinige en bovenal hygiënische luchtbevochtiging.

Onder impuls van studiebureau BUREAU PARTNERS – ARCHITECTEN & INGENIEURS werd gekozen voor luchtbevochtiging op lage druk, meer bepaald: adiabatische luchtbevochtiging.

Gebouw J bevindt zich pal in het hart van het UZA-domein, in de schaduw van het majestueuze hoofd­gebouw. In een latere fase zal het gebouw ver­bonden worden met de Spoed­afdeling, die in de nabije toekomst een uit­breiding onder­gaat. Hoewel Gebouw J in de strikte definitie geen ziekenhuis­gebouw is – en dus ook niet valt onder de strenge ziekenhuis­normeringen – vertoont het gebouw op vlak van functie en bezoekers natuurlijk wel enkele parallellen met een ziekenhuis. En in een ziekenhuis is hygiëne uiteraard van levensbelang.

Een doordachte luchtbehandeling was dan ook in Gebouw J onontbeerlijk. Dirk Gestels, Project­leider Technieken Nieuwbouw bij UZA: “Alle lucht­behandelings­groepen op de site zijn standaard voorzien van luchtbevochtiging. In de bestaande gebouwen van het ziekenhuis gebruiken we daarvoor het centrale stoomnet, en dus ook de reeds aanwezige stoom”, aldus Gestels. In Gebouw J lagen de kaarten echter anders. “Al van vroeg in het proces werd beslist om hier geen beroep te doen op fossiele brandstoffen. De HVAC-installatie is dus volledig elektrisch, met een warmtepomp als centrale pion. Dat betekent ook dat er geen stoomproductie is en dat we dus een alternatief moesten zoeken voor de luchtbevochtiging. De keuze moest bovendien voldoen aan enkele praktische vereisten. Zo was de beschikbare lengte van de bevochtigingssectie beperkt, en was een onmiddellijke verstuiving en absorptie een cruciale eis.”

Wat het gekozen systeem op vlak van hygiëne een streepje voor geeft, is dat B-Eco hygiënische lucht garandeert zonder toevoeging van bijkomende producten.

VDI 6022

Elektrische luchtbevochtigers vielen uit de boot, om­dat het vermogen van deze toestellen te groot is. Onder impuls van studiebureau BUREAU PARTNERS – ARCHITECTEN & INGENIEURS werd gekozen voor luchtbevochtiging op lage druk, meer bepaald: adiabatische luchtbevochtiging. En laat die technologie nu net de specialisatie zijn van DriSteem. “Met B-Eco bieden we een adiabatische luchtbevochtigingsunit aan waar nauwelijks elektriciteit aan te pas komt en die perfect voldoet aan de strengste eisen op vlak van hygiëne”, zegt Marc Briers, zaakvoerder van DriSteem Belgium. Dat B-Eco beschikt over het certificaat VDI 6022, bewijst volgens Briers des te meer dat deze oplossing een op en top hygiënische luchtbevochtiging garandeert. “VDI 6022 is een van oorsprong Duitse hygiënenorm, die omschrijft dat alle mensen die zich in een welbepaalde ruimte bevinden, alleen maar worden blootgesteld aan perfect hygiënische lucht.” Ook Dirk Gestels geeft aan dat dit certificaat een belangrijk argument was om voor B-Eco te kiezen.

Wat het gekozen systeem op vlak van hygiëne een streepje voor geeft, is dat B-Eco hygiënische lucht garandeert zonder toevoeging van bijkomende producten. Bij andere technologieën dient men bijvoorbeeld chemicaliën, biocides of zware legeringen toe te voegen om ziektekiemen te doden. Bij B-Eco zijn deze additieven niet nodig – er wordt immers met RO-water gewerkt”, klinkt het.

Ook op energetisch vlak brengt B-Eco alleen maar voordelen met zich mee. “De luchtbevochtiging an sich gebeurt uiterst zuinig, omdat de lucht wordt voorverwarmd via het warmtewiel. Zo wordt de warmte op zuinige manier aangeboden voor de adiabatische bevochtiging. Bovendien: als je met stoom werkt, moet je altijd rekening houden met transmissie-en condensatieverliezen. Dat probleem stelt zich hier niet”, zegt Marc Briers, die bovendien tevreden is over de uitstekende samenwerking met Dirk Gestels en zijn collega Dirk De Man, Afdelingshoofd Technische Dienst op het UZA.

‘B-Eco werkt zo nauwkeurig als een Zwitsers horloge.’

Nauwkeurig modulerende regeling

B-Eco vernevelt de lucht op lage druk, in combinatie met een naverdampingspakket. “Dat noemen we een tweetrapshybridewerking”, haalt Briers aan. “Dat levert alleen maar voordelen op, zoals een lage luchtzijdige drukval en een bijzonder nauwkeurig modulerende regeling van de hoeveelheid water die in de luchtstroom wordt verneveld. Deze methode laat dus toe om de unit tot in de puntjes te regelen – in het UZA bedraagt de afwijking hierop minder dan 1 procent.”

“We zijn onder de indruk van de nauwkeurigheid van de oplossing die DriSteem heeft voorzien”, erkent Dirk Gestels. Aan de keuze voor B-Eco gingen lange discussies met de aannemer vooraf. “Ook ikzelf moest overtuigd worden van het regulerend vermogen – ik dacht dat stoom beter aangestuurd kon worden – maar al snel is gebleken dat die bezorgdheid onterecht was. We kunnen de werking van de luchtbevochtiging te allen tijde monitoren via ons gebouwbeheersysteem, en we kunnen op onze beide oren slapen: B-Eco werkt zo nauwkeurig als een Zwitsers horloge. Als we in de toekomst opnieuw nood hebben aan luchtbevochtiging op plekken waar geen stoom voorhanden is, zullen we zeker en vast opnieuw voor dit adiabatische systeem kiezen.”

Nieuwe stoombevochtiger biedt ­energetische en hygiënische voordelen

Lees het gehele artikel

Met de RTS® RX lanceert DriSteem een nieuwe robuuste, hygiënische elektrische stoombevochtiger die aan een laag energieverbruik werkt. De RTS®-stoombevochtiger is een compact toestel, geschikt voor elk type watervoeding en vraagt een eenvoudige installatie met een keuze van muur- of vloermontage.

Met deze innovatie beantwoordt DriSteem aan de vraag uit de markt naar een echte alleskunner: “Vroeger boden we twee types stoombevochtigers aan: een kleiner en een groter toestel, die van elkaar verschilden op vlak van capaciteit”, legt Marc Briers, zaakvoerder van DriSteem Belgium, uit. “De RTS® RX kan je gebruiken voor alle toepassingen met een capaciteit van 2 kg/h tot ongeveer 147 kg/h stoom – per toestel, maar we kunnen tot acht toestellen in cascadeschakeling op één regelaar hangen. Dat maakt alles een stuk eenvoudiger voor de klant, want die kan voor elke capaciteit identiek hetzelfde toestel gebruiken. Het onderhoud is eenvoudiger geworden, omdat we werk hebben gemaakt van een gemakkelijke toegang voor de installateur.” Ook met de een­voudige installatie en de fast fill-eigenschap, die het mogelijk maakt om de tank zeer snel vol te laten lopen, speelt DriSteem in de kaarten van de installateur. 

‘Het toestel voert enkel water af wanneer dat nodig is – zuiver water hoeft immers minder weggespoeld te worden. Het toestel is dus geoptimaliseerd om energieverlies tegen te gaan.’

Watermanagement

Een ander belangrijk voordeel is het universeel en instel­baar watermanagement, ongeacht het type water­voeding. Briers: “Het toestel detecteert zelf de kwaliteit van het water. Vroeger had je toestellen voor zowel geleidend als niet-geleidend water, maar als je dat niet op voorhand wist kon je op de werf wel eens voor problemen te komen staan. Met de RTS® RX hoeft de klant zich daar het hoofd niet over te breken. Het toestel voert enkel water af wanneer dat nodig is – zuiver water hoeft immers minder weggespoeld te worden. Het toestel is dus geoptimaliseerd om energie­verlies tegen te gaan.”

Ook met andere eigenschappen gooit de RTS® RX op energetisch vlak hoge ogen. “Uniek aan dit toestel is de modulerende manier van vullen: er wordt evenveel water toegevoegd dan er verdampt wordt. Aangezien er dus geen bruuske afkoeling van het kokend water plaatsvindt – er bevinden zich immers steeds kleine hoeveelheden ‘vers’ water in de tank – kan men een continu kookproces realiseren. Bovendien zijn warmteverliezen uitgesloten dankzij de goede isolatie”, vervolgt Briers. 

Hygiëne 

DriSteem Belgium is ervan overtuigd dat de RTS® RX ook op vlak van hygiëne een uniek toestel is. Briers: “Dat heeft te maken met de manier waarop het toestel volledig geledigd kan worden, dankzij een uitgekiende constructie van de bodem. Zo kan de tank, wanneer er gedurende een instelbare periode geen bevochtigings­vraag is, volledig leeg­lopen. Er blijft geen water maandenlang stil staan, waardoor de gezondheidsrisico’s beperkt zijn.”

De RTS® RX is geschikt voor toepassing in onder meer de farmaceutische sector, ziekenhuizen en clean rooms, maar DriSteem Belgium wil de unit ook uitrollen in kantoorgebouwen.     

Luchtbevochtiging, bondgenoot in de strijd tegen virussen

Colorful  corporate office
Lees het gehele artikel

En nu er nog steeds een dodelijk virus door het land raast, groeit het besef dat luchtvochtigheid geen onschuldige factor is wanneer het om virussen gaat. Met gerichte oplossingen die de luchtvochtigheid op peil houden of brengen, draagt DriSteem Belgium zijn steentje bij in de strijd voor gezonde werk- en leefomgevingen.  

In een vorig artikel omschreven we lucht­vochtigheid al eens als ‘de onzichtbare vijand’. Niet omdat luchtvochtigheid niet aanwezig of meetbaar is, maar omdat het een abstract ­gegeven is. Marc Briers, zaakvoerder van ­DriSteem Belgium: “Je voelt alleen de extremen. Een te hoge vochtigheid resulteert soms in een ­klammerig gevoel, maar je kan in een ruimte ­verblijven met een te lage vochtigheid en daar op het eerste zicht niets van merken. Toch zijn de gevolgen, bijvoorbeeld op vlak van comfort en gezondheid, niet te onderschatten.”

In tijden waarin er meer aandacht dan ooit gaat naar virussen die zich door de lucht verspreiden, doet men er goed aan om het belang van luchtvochtigheid niet te onderschatten.

Strengere wetgeving

Het bewustzijn dat een goede luchtvochtigheid belangrijk is, neemt gestaag toe. De verstrengde wetgeving is daar een logisch gevolg van. “Sinds 2019 moet de relatieve luchtvochtigheid op de werkvloer tussen de 40 en de 60 procent ­liggen. Voordien was dat nog tussen de 30 en de 70 procent. Een groot verschil, want er is veel meer nood aan bevochtiging om aan die 40 procent te geraken. Om aan de vroegere vereisten te voldoen, volstond het om bijvoorbeeld een raam open te zetten”, zegt Briers. “De vereisten op vlak van luchtbevochtiging gaan hand in hand met de verplichting om de CO2-concentratie onder de 900 ppm houden. Dat betekent dat er veel meer verse lucht moet aangevoerd worden, die op haar beurt absoluut bevochtigd dient te worden. Dat maakt van luchtbevochtiging een cruciale pijler in het luik luchtbehandeling.”

Met de extra aandacht voor indoor air quality (IAQ) en de rol van luchtvochtigheid daarin, is ook de actieradius van DriSteem Belgium toegenomen. “Studieburelen houden er veel meer rekening mee. Ze doen tegenwoordig ook een beroep op ons om bestaande gebouwen aan te pakken, waar er geen of een te kleine luchtbevochtigingsinstallatie aanwezig was. Vandaag de dag bevochtigen we volledige ziekenhuizen, daar waar we ons in het verleden doorgaans beperkten tot bijvoorbeeld operatielokalen of specifieke ­afdelingen”, vermeldt Briers. 

De gevolgen van een slechte luchtvochtigheidsgraad, bijvoorbeeld op vlak van comfort en gezondheid, zijn niet te onderschatten.

Anderhalve meter

In tijden waarin er meer aandacht dan ooit gaat naar virussen die zich door de lucht verspreiden, doet men er goed aan om het belang van lucht­vochtigheid niet te onderschatten. Want, zo zegt Marc Briers, in de strijd tegen corona en andere ­virussen is een optimale luchtvochtigheid een bondgenoot. “Droge lucht is een betere drager voor druppels en aerosolen over langere afstanden. Als de relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en de 60 procent ligt, wordt een virus minder actief. Dat hebben verschillende studies en richtlijnen reeds aangetoond (cfr Rehva, Eurovent. ­European ­Center for Disease Prevention and Control (ECDC)). Waarom gedijen virussen zoals corona beter in de winter? Omdat de luchtvochtigheid dan snel onder de 40 procent duikt. Druppels die vrij­komen bij het spreken, niezen, hoesten,… gaan bij die lage vochtigheid sneller verdampen, waardoor de virus­deeltjes lichter worden. Ze kunnen als het ware een langere weg afleggen. Daarom is ook de befaamde ‘anderhalve meter afstand’-regel in het leven geroepen : de zwaardere virusdeeltjes slaan binnen die anderhalve meter neer en zijn minder risicovol, maar de kleinere en lichtere ­virusdeeltjes ­(aerosolen) ­kunnen zich bij een te lage lucht­vochtigheid makkelijker en verder verspreiden.”

De oplossingen van het bedrijf creëren een ideale luchtvochtigheid om een mogelijke virusverspreiding te reduceren. Afhankelijk van de concrete situatie zijn er verschillende mogelijkheden. “In elk project zijn er verschillende facetten die een impact hebben op de finale keuze van een bevochtigingssysteem, zoals energiekosten, CO2-uitstoot, gezondheid en veiligheid”, licht Briers toe. “Een stoombevochtiger is de meest veilige oplossing, omdat water hierbij gekookt wordt en virusdeeltjes dus geen kans hebben om te overleven, maar stoombevochtiging is niet altijd mogelijk vanwege bepaalde energienormen en/of milieuoverwegingen. Dan kijken we in de richting van watergedragen VDI 6022 gekeurde oplossingen. Onze sterkte is dat we een brede waaier aan systemen bieden, zodat we voor elk project samen met de klant naar de ideale oplossing kunnen zoeken.”