Tagarchief: E-Peil

SBM en Duco stellen voor: ‘Ventilatie & EPB: 2020’

schermafbeelding-2020-03-06-om-08.53-kopieren
Lees het gehele artikel

Voorschrijvende partij? Blokkeer dan donderdag 26 maart in uw agenda voor het event ‘Ventilatie & EPB: 2020’, in samenwerking met SBM. Tijdens het namiddagprogramma werpt u een blik op de EPB-regelgeving van 2020. En kijkt u al even vooruit richting 2021.

Update EPB-regelgeving

Bent u voorschrijver, ventilatieverslaggever, EPB’er of bouwpromotor? Kunt u wel een update rond de EPB-regelgeving van 2020 gebruiken? Wilt u al even vooruitkijken richting 2021? Bent u benieuwd naar Duco’s E‑peil verlagende oplossingen op het vlak van zonwering en ventilatie? Noteer dan alvast 26 maart 2020 in je agenda voor het Ventilatie- & EPB-event in samenwerking met SBM.

Ventilatie- en zonweringoplossingen verlagen het E-peil

De E-peileisen worden strenger en strenger. Vanaf 2020 is E35 de norm, vanaf 2021 zijn ‘BEN-woningen’ dat met een E-peil van 30. Welke maatregelen zijn er op het vlak van ventilatie en zonwering? Of beter gezegd: welke performante ventilatieoplossingen zijn er om het E-peil te verlagen? Hoe zit het met het S-peil? Wat is de rol van vraaggestuurde ventilatiesystemen C en D binnen het toekomstig wonen? Wat zijn de mogelijkheden om oververhitting tegen te gaan? Tijdens deze namiddag krijgt u hierop een antwoord.

Een update rond de regelgeving van ventilatie, hernieuwbare energie en zonwering wordt vakkundig gemodereerd door Luc Dedeyne. Door zijn praktische ervaring als architect, gekoppeld aan zijn passie voor energie & technieken, heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Als energieconsulent is hij het aanspreekpunt voor menig architect en EPB-verslaggever.

Het namiddagprogramma

 • 13u00 Ontvangst
 • 13u30 Verwelkoming + update regelgeving ventilatie, hernieuwbare energie & zonwering door Luc Dedeyne.
 • 14u00 Presentatie Duco deel 1: Ventilatie & EPB 2020  + praktijkvoorbeelden
 • 15u00 Pauze met gebak en koffie
 • 15u30 Presentaties Duco deel 2: Ventilatie & EPB 2020 + praktijkvoorbeelden
 • 16u00 Synthese door Luc Dedeyne
 • 16u30 Netwerkborrel met verzorgde hapjes
 • 18u00 Einde

 

Verplichte inschrijving

De infosessie is volledig gratis, maar inschrijven is verplicht. Heeft u interesse? Schrijf u dan zeker in via de SBM website.

Centrale locatie

AuditoRium4 is een moderne eventruimte. De locatie bevindt zich op de Communicatiecampus in Gent, langs de R4 en de Gentse ringvaart. Makkelijk te bereiken met de auto voor wie van de E40 of de E17 komt, of met de trein.

Permanente vorming

Deze sessie is goed voor 1 uur permanente vorming.

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Vlaming bouwt vooruitziend: Bijna Iedereen nu al BEN!

iedereenben-022019-rgb-kopieren
Lees het gehele artikel

Minister Zual Demir maakt resultaten meest recente EPB-cijferrapport bekend:

Vanaf volgend jaar moeten alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen BEN (Bijna-Energieneutraal) zijn en dus een E-peil van maximaal 30 hebben. BEN is sinds 2012 de Vlaamse invulling van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen die in 2010 uitgevaardigd werd. Maar halen we die richtlijn, als we de EPB-evolutie van het Vlaamse nieuwbouwbestand bekijken? Het korte antwoord: ja. Want de Vlaming bouwt al sinds jaar en dag beter dan wat de Vlaamse EPB-verplichtingen voorschrijven. Meer zelfs: uit het meest recente EPB-cijferrapport, dat minister Zual Demir op de openingsdag van Batibouw2020 besprak, blijkt dat de bouwsector al enkele jaren vooruitloopt op de Europese doelstelling en dat in Vlaanderen bijna iedereen nu al BEN is.

Sinds 2006 bestaat in Vaanderen de EPB-regelgeving die de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vastlegt. Die wettelijke eisen – uitgedrukt in E-peil – werden in d eloop der jaren stelselmatig verstrengd. Zo mocht in 2016 het E-peil van nieuwe woningen maximaal E50 bedragen, ligt de E-peil-eis sinds 2018 op maximaal E40 en dit jaar op E35 en is de BEN-norm met E-peil 30 pas vanaf 2021 verplicht.

Maar wat blijkt uit het meest recente EPB-cijferrapport  ‘2006 – 2020’? Dat het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen in Vlaanderen jaar na jaar beter is dan de E-peileisen van dat jaar. Meer zelfs, bijna alle Vlaamse nieuwbouwwoningen en heel wat appartementen scoren nu al beter dan E30, één van de kernvoorwaarden om van een BEN-woning te kunnen spreken.

6 voorwaarden voor BEN

BEN is de Vlaamse invulling van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Die stelt: “Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten.”

In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw appartement als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan:

 1. het E-peil is lager of gelijk aan E30,
 2. het S-peil is lager of gelijk aan S31,
 3. elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis,
 4. de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh,
 5. de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,
 6. de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.

Iedereen BEN!

Om op een overzichtelijke manier duidelijk te maken wat BEN-bouwen betekent in de praktijk, en om aan te tonen dat er nu al tal van bouwoplossingen bestaan die BEN-bouwen haalbaar en betaalbaar maken, sloegen diverse marktleiders uit de Vlaamse verbouwsector reeds in 2014 de handen ineen voor de realisatie van de website www.IedereenBEN.be.

Op www.iedereenBEN.be loodst coach BEN kandidaat-bouwers doorheen de 5 stappen die moeten worden genomen om een woning BEN te maken. . Van ‘dak en vloer‘, over ‘buitenmuren‘, ‘glasramen en deuren‘, ‘ventilatie‘ en ‘verwarming en hernieuwbare energie‘ tot ‘luchtdichting’. Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers, financieringstips…

Met bijna 50.000 Vlaamse bezoekers per jaar – dat zijn meer bezoekers dan er in Vlaanderen bouwaanvragen zijn –  is www.IedereenBEN.be inmiddels uitgegroeid tot de meest bezochte site over BEN-bouwen.

Al sinds 2016 beter dan BEN

De nieuwe eengezinswoningen met vergunningsaanvraag van 2016 behalen nu gemiddeld al E28. Dat is maar liefst 22 E-peilpunten beter dan wat wettelijk verplicht is voor vergunningsaanvragen van 2016 (namelijk E50) en 2 E-peilpunten beter dan BEN (E30). In totaal zijn sinds 2006 al 16.930 BEN-woningen gebouwd: een stijging met  bijna 50% tov vorig jaar (11.500). ​

En het gaat snel. Voor bouwvergunningen die in 2018 werden aangevraagd, waarvan nu de eerste definitieve EPB-aangiftes worden ingediend, bereiken we nu al een gemiddeld E-peil bij woningen van E19 (waar de eis nog op E40 ligt).  Ook in de appartementsbouw is er een duidelijke evolutie naar lagere E-peilen. Het gemiddelde E-peil blijft hoger dan bij de eengezinswoningen, maar daalt ook naar gemiddeld E34 (voor aanvraagjaar 2017).

Vlaams-Brabant (gemiddeld E-peil E15), Antwerpen (E14) en Limburg (E19) zijn de beste leerlingen van de IedereenBEN-klas. In Oost-Vlaanderen (E26) en West-Vlaanderen (E26) ligt het E-peil gemiddeld iets hoger.

Appartementen scoren historisch minder indrukwekkend dan de eengezinswoningen, maar ook daar is een forse daling van het E-peil merkbaar, richting een gemiddelde van E36. Bijna 1 op 4 van de appartementen is BEN (23% van de aanvragen van 2016).

www.IedereenBen.be werd gerealiseerd i.s.m. AXA Bank, Deceuninck, ISOVER, Recticel Insulation, Renson, Soudal, Viessmann en Wienerberger. Zij sluiten zich als voorlopers aan bij het Vlaams Energieagentschap om de voordelen en principes van bijna-energieneutraal bouwen bij kandidaat-bouwers bekend te maken.