Tagarchief: ENGIE

Geïntegreerde beveiliging is de toekomst

david_plas_31181_2
Lees het gehele artikel

ENGIE Fabricom is al jarenlang pleitbezorger van een geïntegreerde, holistische visie op brandveiligheid en beveiliging: de firma benadert gebouwen vanuit een brede kijk op risicobeheersing, veiligheid, comfort en gebruiksgemak, en zet in op het realiseren van één geïntegreerd systeem. Toch weegt de mogelijkheid tot integratie nog niet genoeg door in de studiefase. Een mentaliteitswijziging is noodzakelijk om het potentieel volledig te benutten.

Het Departement Security & Audiovisual is voornamelijk gespecialiseerd in de geïntegreerde beveiliging van kritische infrastructuur in België. “Het gaat dan bijvoorbeeld om havens, luchthavens, gevangenissen, en gebouwen voor defensie, de nucleaire sector, en het openbaar vervoer”, zegt Patrick Naze, Department Manager Infra, Security & Audiovisual bij ENGIE Fabricom. 

In de filosofie van ENGIE Fabricom is brandveiligheid een onderdeel dat naadloos moet ingepast worden in de volledige risicobeheersing.

Volledige risicobeheersing 

In de filosofie van ENGIE Fabricom is brandveiligheid een onderdeel dat naadloos moet ingepast worden in de volledige risicobeheersing. Daarom zet het bedrijf sterk in op de samenhang tussen alle gebouwtechnieken. Het einddoel: één geïntegreerd systeem, dat rekening houdt met alle facetten van veiligheid en comfort. 

“Dat laat toe om verschillende technieken beter te benutten en een betere interactie te bekomen”, stelt Naze. “Bijvoorbeeld: als er een brandalarm is, moet de toegangscontrole aangestuurd worden om de deuren automatisch te sluiten of (vooral) te openen. Afhankelijk van het alarm kunnen we ook de ventilatie en de noodverlichting aansturen, en enkele camera’s automatisch op de brandhaard of de plaats van het alarm laten richten. Dat laat toe om meteen de oorzaak van de brand en het type brand te verifiëren.”

ENGIE Fabricom specialiseert zich al meer dan 20 jaar in geïntegreerde beveiliging. Zo zijn verschillende technieken in grote gebouwen als Brussels Airport al lange tijd geïntegreerd. Toch merkt Naze dat er nog een lange weg af te leggen is, omdat nog niet alle geesten gerijpt zijn. “In de studiefase wordt er nog te weinig nagedacht over integratie. Het is moeilijk om de integratie te verzorgen tussen systemen die niet op elkaar afgestemd zijn. Dikwijls zijn daar ook geen budgetten voorzien.”

Daarom zet ENGIE Fabricom in op het informeren van studiebureaus over de voordelen van de integratie. “Tot op zekere hoogte lukt dat ook, maar ook de klant en bouwheer moeten mee de stap willen zetten. Daarom ondernemen we ook via Agoria inspanningen om een nieuwe mindset ingang te laten vinden.” 

ENGIE Fabricom benadert gebouwen vanuit een brede kijk op risicobeheersing, veiligheid, comfort en gebruiksgemak.

Nieuwe brandcentrale

Recent lanceerde ENGIE Fabricom ook een nieuwe versie van de Fideni MK V-brandcentrale. Die is intussen aan de vijfde generatie toe. “De centrale verzekert continuïteit bij klanten. De vernieuwing laat toe om de centrale eenvoudig uit te breiden, door verschillende centrales aan elkaar te koppelen. Zo kan deze centrale gebruikt worden voor grotere systemen, met 20.000 detectoren en meer. Een toepassing waarvoor er geen alternatieven beschikbaar zijn  op de markt.”

Naze: “Een ander voordeel is dat de centrale op verschillende protocollen van branddetectoren kan functioneren, en zelfs een mix van verschillende protocollen ondersteunt. Een niet te verwaarlozen voordeel voor bestaande installaties die uitgerust zijn met verschillende types detectoren.” 

Fideni MK V is bovendien integreerbaar in het open gebouwbeheersysteem ICAROS+ van ENGIE Fabricom. Dit systeem brengt alle gebouwtechnieken samen in één duidelijk en makkelijk te bedienen totaalplatform. Zo behoudt de klant op elk moment overzicht en controle over zijn gebouw. Bij een mogelijk incident kan de operator gepast reageren dankzij de operationele workflows, die hem stap voor stap begeleiden bij het afhandelen van een alarmprocedure. De automatische rapportering van incidenten helpt dan weer om de alarmafhandeling te evalueren en procedures te optimaliseren.

 

‘Inhaalbeweging nodig voor grote PV-installaties’

beeld-pv-vlaanderen-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Op 8 mei blies de Vlaamse PV-sector verzamelen in de gebouwen van ENGIE in Brussel, voor de PV-Vlaanderen studiedag. PV-Vlaanderen organiseerde deze reeks presentaties in samenwerking met Techlink. Een hele dag lang werd het recente beleid onder de loep genomen én werden innovatieve projecten in de schijnwerpers geplaatst. De onzekerheid over de introductie van de digitale meters kaapte uiteraard heel wat aandacht weg.

Jozefien Vanbecelaere, Beleidsmedewerker PV bij ODE Vlaanderen verklaarde de studiedag voor geopend met een kwinkslag. “Het is regenachtige voormiddag. Laten we hopen dat de zon erdoor komt, want dit gebouw ligt vol PV-panelen.” En het gebouw van ENGIE is niet alleen, want uit de recente cijfers die Vanbecelaere had meegenomen, bleek een stabiele aangroei van PV-installaties sinds 2013. “Volgens de laatste stand van zaken is er in 2018 225 MW (50.000 nieuwe zonnepaneleninstallaties) bijgekomen, goed voor een totaal van 2.764 MW. We voorspellen dat die groei zeker tot eind 2020 zal blijven aanhouden.”

Het potentieel voor een toename van de groei is er zeker en vast, aldus Vanbecelaere. “De Zonnekaart voor Vlaanderen wijst op een maximum- potentieel van 57 GW tegen 2040. Er zijn echter heel wat inspanningen nodig om dat potentieel te realiseren en de groei te bestendigen.”

beeld-pv-vlaanderen-02-kopieren

De gevolgen van de digitale meter: ‘Hoe meer stroom de prosumenten onmiddellijk verbruiken, hoe lager de afname van het net en dus hoe lager de factuur.’ (Beeld: Shutterstock)

 

Bedrijfs-en openbare gebouwen

Veronique Vens (Vlaams Energie Agentschap) vult aan: “Zeker gezinnen hebben duidelijk de smaak te pakken. 85 procent van het nieuw geïnstalleerde vermogen ligt op gezinsdaken. Er is vooral behoefte aan meer grote installaties, om de doelstellingen te behalen. Er is een inhaalbeweging nodig in bedrijfs- en openbare gebouwen.” Het VEA heeft verschillende tools ter beschikking, zoals de Energiekaart (die het mogelijk maakt om Vlaamse gemeenten in detail met elkaar te vergelijken), de recent uitgebreide stroomvoorspeller, de Zonnekaart en de Zonnegids.

De Vlaamse regering besliste dat eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 zonnepanelen plaatsen nog 15 jaar lang gebruik kunnen maken van het principe van de terugdraaiende teller, ook na introductie van de slimme meters. Maar daarmee is het werk nog niet af, zegt Vanbecelaere: “Het nieuwe vergoedingssysteem voor nieuwe prosumenten, die er vanaf 2021 bijkomen, zal bepalend zijn. Dat is een belangrijke taak van de toekomstige Vlaamse minister van Energie.”

beeld-pv-vlaanderen-03-kopieren

De stroomvoorspeller laat zien welke rol zonnepanelen en windturbines spelen in het energiesysteem van vandaag en morgen.

 

Negatief advies VREG

Het spreekt voor zich dat de wijzigingen die op til staan voor onzekerheid zorgen in de sector. Ook op de studiedag werden er heel wat vragen gesteld over de digitale meters en het einde van de terugdraaiende teller. Zeker het negatieve advies van de Vlaamse Energieregulator (VREG) over de compensatieregeling doet heel wat stof opwaaien. Volgens de VREG zal de maatregel eigenaars van zonnepanelen niet stimuleren om hun zelfconsumptie te verhogen. Bovendien bestaat de vrees voor een verhoogde financiële last voor de energieleverancier, en voor discriminatie tussen wie voor en na eind 2020 zonnepanelen zou plaatsen.

Dirk Van Evercooren (VREG) gaf tekst en uitleg bij dit advies. “We moeten af van het beeld dat de digitale meter sowieso een slechte zaak is voor prosumenten. Uit zo’n 30.000 simulaties is gebleken dat zes op de tien prosumenten net voordeel halen uit de digitale meter, namelijk bij die mensen die veel stroom onmiddellijk verbruiken. Hoe meer stroom de prosumenten onmiddellijk verbruiken, hoe lager de afname van het net en dus hoe lager de factuur.”

‘Distributienettarieven moeten omlaag’

De balans voor 40% van de prosumenten valt evenwel negatief uit, beseft ook Van Evercooren. “Dat zijn prosumenten die mikken op een hoge productie in de zomer, om die stroom in de winter te verbruiken, zoals de mensen die PV-panelen gebruiken om een warmtepomp aan te drijven. Dat probleem moet echter vooral aangepakt worden door een aanpassing van de distributienettarieven: ontvet de elektriciteitsfactuur van kosten die daar helemaal niet thuishoren.”

Meest groene postale operator ter wereld wil CO2-uitstoot met minstens 20% verminderen

ENGIE-bpost
Lees het gehele artikel

Federaal Minister van Post Philippe De Backer, Vlaams Minister van Energie Lydia Peeters, CEO van bpost Koen Van Gerven en CEO van ENGIE Fabricom Mark Dirckx hebben vandaag de zonnepaneleninstallatie op het dak van het bpost sorteercentrum van Antwerpen officieel ingehuldigd. Het is ondertussen het 4de sorteercentrum dat werkt met zonne-energie. Met deze initiatieven wil bpost zijn titel van “meest groene postale operator ter wereld” handhaven en gaat ENGIE verder op zijn elan om van België een rolmodel te maken in energie-efficiëntie. Tegen 2030 zal bpost ook meer dan de helft van haar voertuigenpark naar elektrisch omschakelen. Vandaag al gebruikt bpost in sommige steden, waaronder Antwerpen, de nieuwe “Colibus”, een 100% elektrische voertuig, speciaal ontworpen voor de pakjesmarkt.

De 3.700 fotovoltaïsche panelen werden geïnstalleerd door ENGIE Fabricom en hebben een capaciteit van 1 megawatt. Met deze nieuwe installatie in Antwerpen heeft bpost nu in totaal 33.000m² zonnepalen op zijn verschillende gebouwen in België, waarmee het duidelijk een van de belangrijkste spelers is in ons land op het gebied van zonne-energie.

Als leider in de energietransitie zet ENGIE al jaren sterk in op energie-efficiëntie. ENGIE is niet enkel de grootste groene stroomproducent van het land, maar zorgt er ook voor dat zijn klanten zelf groene, lokale energie kunnen produceren. ENGIE heeft inmiddels al meer dan 900.000 zonnepanelen geïnstalleerd, waaronder 12.460 op het dak van de sorteercentra in Gent, Luik, Charleroi en Antwerpen. De vier installaties hebben een totaalcapaciteit van 3,2 megawatt, het equivalent van het jaarlijks verbruik van ongeveer 900 gezinnen, en moeten zorgen voor een CO₂-besparing van ruim 1.200 ton per jaar.

ENGIE heeft de installaties gefinancierd via het derde investeerdersmodel en levert de groene energie aan een voordelige prijs. Na 10 jaar wordt bpost eigenaar van de installaties. ENGIE Fabricom staat eveneens in voor het onderhoud van de zonnepanelen.

Sinds 2007 heeft bpost zijn CO₂-uitstoot met bijna 40% verminderd. En de inspanningen van het bedrijf om zijn ecologische voetstap zichtbaar te verkleinen blijven niet onopgemerkt. IPC, het internationale netwerk van postale operatoren, heeft bpost recent voor het zesde jaar op rij verkozen tot “meest groene postale operator ter wereld”.

-20% CO2 uitstoot dankzij de omschakeling naar elektrische vloot

Daarnaast blijft bpost zich bewust van de impact van het feit dat de Belgische consumenten meer en meer gebruik maken van webshops, wat leidt tot een groeiende pakjesdistributie. Om deze groei ook ecologisch op te vangen en binnen de top van de meest duurzame logistieke spelers te blijven, heeft bpost nieuwe CO₂-reductie objectieven opgesteld voor 2030.

bpost wil een voortrekkersrol spelen als één van de voornaamste Belgische bedrijven en heeft als doelstelling tegen 2030 met minstens 20% de CO2 uitstoot uit zijn activiteiten te verminderen. Deze doelstelling is goedgekeurd door de “Science Based Target” initiatief die garandeert dat bpost in lijn is met de klimaatdoelstelstellingen van Parijs.

Om deze doelstelling te behalen zal bpost daarom tegen 2030, 50% van haar dieselvoertuigen omruilen voor een elektrisch alternatief. Over heel België zullen er tegen 2022 zo’n 600 nieuwe elektrische bestelwagens ingezet worden. Tegen 2030 zullen dat er meer dan 3.400 zijn.

Voorstelling nieuwe “Colibus”, 100% elektrische en ergonomische uitreiking van pakjes

bpost heeft het grootste elektrische voertuigenpark van België en breidt deze verder uit met de nieuwe “Colibus”, een primeur voor de Belgische pakjesmarkt. De Colibus is een 100% elektrische voertuig, speciaal ontworpen voor de pakjesmarkt, die in stedelijk gebied de middelgrote diesel bestelwagens zal vervangen. Het voertuig heeft een laadcapaciteit van meer dan 100 pakjes.

bpost is de eerste postale operator in Europa om de Colibus in gebruik te nemen, na een testfase van tien maanden. Naast de nieuwe Colibus en de elektrische bestelwagens, heeft bpost ook 2.652 elektrische fietsen en 324 elektrische driewielers.

Vlaams Minister van Energie Lydia Peeters: “Als twee grote bedrijven – bpost en ENGIE Fabricom – de handen in mekaar slaan, ontstaat er iets moois. Met de expertise van ENGIE Fabricom als groene stroomleverancier kan bpost zijn groene langetermijnvisie in realiteit omzetten. Een nieuw groot zonnepanelenproject van 3700 zonnepanelen op het dak van het postsorteercentrum is daarvan het resultaat. Daarnaast zet bpost ook in op vergroening van zijn wagenpark, met een fikse verlaging van de CO2-uitstoot tot gevolg. Zulke voorbeelden hebben we nodig in Vlaanderen om bedrijven die nog aarzelen over de streep te trekken.”

Koen Van Gerven, CEO van bpost: “Door zijn activiteiten en als een van de grootste werkgevers in België speelt bpost een belangrijke rol in de maatschappij. Meer dan ooit zijn we dus vastberaden om het goede voorbeeld te geven om de CO₂-uitstoot van onze activiteiten zo beperkt mogelijk te houden. In dat opzicht is de zonnepaneleninstallatie die we vandaag hebben ingehuldigd in ons sorteercentrum in Antwerpen ongetwijfeld een stap in de goeie richting, net zoals het gebruik van meer en meer elektrische voertuigen om de brieven en pakjes aan onze klanten te leveren. Duurzame logistiek is voor bpost al jaren een topprioriteit en het zal ook zo blijven in de toekomst.”

Mark Dirckx, CEO van ENGIE Fabricom : “De installatie die we vandaag inhuldigen illustreert de ambitie van ENGIE om bij te dragen aan een harmonieuze vooruitgang met lokale en steeds groenere energie. Wij geloven meer dan ooit in het potentieel van zonne-energie en de projecten die we ontwikkelen met onze B2B-klanten moedigen ons aan om deze activiteiten verder uit te breiden. Als leider van de energietransitie zijn we zeer goed geplaatst om de beste oplossingen, aangepast aan de noden van onze klanten aan te bieden zoals we dat vandaag doen voor bpost.”

Bron: Lydiapeeters.be