Tagarchief: Giacomini

Warmtenetten, warmtepompen en waterstof als verwarming van de toekomst

Warmtepompen
Lees het gehele artikel

Begin jaren ’50 startte de Italiaanse fabrikant Giacomini met de productie van messing componenten voor verwarmingsinstallaties. De onderneming groeide uit tot een internationale marktspeler met een compleet gamma voor verwarming en sanitair warm water, van de warmtepomp als opwekker over de leidingen en koppelingen tot het gehele vloerverwarmingssysteem. De werknemers van het bedrijf zijn dan ook over de jaren heen geëvolueerd tot echte systeemdenkers.

Verwarmingsinstallaties als systeem beschouwen, concipiëren en uitvoeren, komt hun kwaliteit en efficiëntie ten goede. Daarom levert Giacomini niet alleen producten maar ondersteunt de onderneming alle partijen in het bouwproces, van de installateur over het studiebureau tot de projectontwikkelaar, bij het ontwerp en de uitvoering van verwarmingsoplossingen voor kleine en grote projecten. Wim Gijbels, Sales Manager Benelux van Giacomini, schenkt ons een blik op de evolutie van het bedrijf waar hij al 10 jaar met hart en ziel voor werkt.   

Wim Gijbels, Sales Manager Benelux bij Giacomini (rechts op de foto)

Van messingfabrikant tot systeempartner

“Waar we van oorsprong een fabrikant van installatiecomponenten en appendages waren, eerst in messing, daarna ook in kunststof, zijn we geëvolueerd naar een producent van het totaalpakket aan oplossingen voor verwarming en warm water. We denken niet meer in producten, maar in systemen. Veel van onze werknemers werken al decennia in ons bedrijf, en bijgevolg hebben ze daar ook de nodige knowhow voor”, vertelt Wim Gijbels.

“Ons huidig productgamma omvat alle onderdelen voor een goed functionerende verwarmings­installatie, zowel opwekkers als verdeel- en afgifte­systemen. Ook onze service omvat alles van a tot z. We doen dimensioneringsberekeningen voor alle componenten van de installatie, we leveren materiaallijsten, aansluitschema’s en legplannen.”

Giacomini is marktleider in afleversets voor verwarming op warmtenetten op hoge of lage temperatuur, al dan niet in combinatie met prefab montageplaten.

Warmtepompen en warmtenetten

Giacomini heeft nu ook warmtepompen in het gamma, omdat ze er sterk in geloven als een van de drie verwarmingssystemen van de toekomst, naast warmtenetten en waterstof. Wim licht toe: “We bieden monobloc lucht-waterwarmtepompen aan in vermogens van 4 tot 18 kilowatt. Dat is het gemakkelijkste type voor de installateur om te plaatsen, zonder koeltechnische handelingen. Voor verwarming op warmtenetten, zowel op hoge als op lage temperatuur, hebben we afleversets. Ook daar passen we ons systeemdenken toe en dimensioneren we alles: de stookplaats, leidingen, buffervaten … We zijn bekommerd om de goede werking van het hele systeem, niet alleen om de producten die wij leveren.” 

De gepatenteerde waterstofketel van Giacomini werkt niet op verbranding maar op het katalytisch principe.

Pionier in verwarming op waterstof

In 2006 produceerde Giacomini, als allereerste wereldwijd, een waterstofketel. “We hebben daar toen heel het Olympisch dorp in Turijn mee verwarmd. Daarna zijn de plannen zo’n 15 jaar in de kast blijven liggen. Nu wordt het ineens weer een hot topic, nu de gasprijzen de hoogte inschieten en bij iedereen het besef groeit dat we echt, zoals de Nederlanders al lang zeggen, ‘van gas los’ moeten.”

De gepatenteerde waterstofketel van Giacomini werkt niet op verbranding maar op het katalytisch principe, waarbij geen NOX of stikstof vrijkomt. “We geloven hard in de toekomst van waterstof in de verwarmingssector. Niet elke woning kan verwarmd worden met een warmtepomp of via een warmtenet, we hebben nog een derde pijler nodig om alle gebouwen klimaatneutraal te verwarmen. Het voordeel van waterstofgas is dat je het kan transporteren door de bestaande gasleidingen. In Nederland zijn onze waterstofoplossingen al welgekend. Samen met Hylife Innovations hebben we er bijvoorbeeld een project lopen waar een energiecentrale met onze waterstofketels een hele wijk verwarmt”, sluit Gijbels met trots af.  

Energiebesparing met geconnecteerde 6-wegklep

Giacomini-Paradis-Express
Lees het gehele artikel

Waar vroeger enkel verwarming onontbeerlijk was voor thermisch comfort, is tegenwoordig ook koeling in onze contreien niet meer weg te denken. De meeste klimaatinstallaties zijn er dan ook op voorzien om te verwarmen én te koelen. Om de omschakeling tussen beide vlot te laten verlopen, is een thermisch kleppensysteem noodzakelijk. Die kleppen ondergingen het voorbije decennium een interessante evolutie.

Yves Roemen, Senior Business Development van Giacomini, licht de geschiedenis en het belang van de thermische klep toe. De nieuwste gepatenteerde ontwikkeling van de fabrikant is een staaltje van technisch vernuft. De vooraf ingeregelde klep verlost de installateur van de tijdrovende inregeling op de werf en zorgt voor energiebesparing dankzij monitoring van debieten in samenspel met het gecentraliseerd technisch beheersysteem. 

Energiebesparing en centraal technisch beheer zijn een hot topic in de bouwsector waarbij de 6-wegkleppen van Giacomini perfect aansluiten.

Van 2- naar 6-wegklep

“Bij verwarming en koeling met één installatie kan je via eenzelfde leiding het warme en koude water naar het afgiftesysteem sturen. Maar dan kan je niet tegelijk de ene ruimte koelen en een andere verwarmen. Vooral in tertiaire toepassingen wordt daarom meestal een systeem met vier leidingen geplaatst”, legt Yves Roemen uit. 

“De vloeistoffen mogen zich niet vermengen en ze hebben andere uitzettings­kenmerken. Een kleppensysteem dringt zich dan ook op. Eerst plaatste men vier 2-wegkleppen elk met een motor. Als een van de motoren faalde, kon er een klep openblijven. Daarom verkoos men twee 3-wegkleppen, met ook hier de beperking dat meerdere signalen nodig zijn voor de twee motoren. Uiteindelijk kwam de 6-wegklep: twee 3-wegkleppen op dezelfde as, die het risico op vermenging van de vloeistoffen volledig uitsluiten. Dat er maar één motor is, beperkt ook de kost en het verbruik.” 

Overdruk en vastlopen vermijden  

Met een gewone 6-wegklep is er gevaar op overdruk. “Daarom zit er in onze klep een haarfijne verbinding tussen de twee circuits die de druk in evenwicht brengt als de klep dicht is”, aldus Yves. De kleppen van de fabrikant hebben synthetische kogels in plaats van messing kogels. “Die lopen minder snel vast door slechte waterkwaliteit, een frequent probleem.”

De 6-wegkleppen worden vaak gebruikt voor klimaatplafonds en ventiloconvectoren, maar ook steeds meer voor vloerverwarming.

Dynamisch ingeregeld

De inregeling is belangrijk om de energie-efficiëntie van de installatie te garanderen. Als die bij de indienststelling wordt uitgevoerd en er nadien nooit meer controle is op de debieten, is het risico groot dat de installatie na verloop van tijd meer zal verbruiken. “Daarom brachten wij een gepatenteerd dynamisch inregelsysteem op de markt. In elke 6-wegklep zit een ultrasone debietmeter. De gemeten debieten kunnen altijd vergeleken worden met de vooraf bepaalde debieten. Afwijkingen ziet men in het GTB. Er zitten ook contacten in voor openraam-, afwezigheids- en vochtdetectie en een sonde om te sturen met ingestelde temperatuur en je kan ze sturen in master/slave”, verkondigt Yves. 

Zo’n dynamische 6-wegklep is wel wat duurder. Dat prijsverschil verdient zich volgens Yves snel terug omdat de installateur de kleppen niet moet inregelen, een klus die veel tijd in beslag neemt. Bovendien is ook het as-built rapport automatisch klaar voor zo’n vooraf ingeregelde klep.

Bluetoothcommunicatie met GTB 

De dynamische 6-wegkleppen van Giacomini zijn uitgerust met bluetooth. Ze zijn mobiel bedienbaar voor onderhoud of naregeling en communiceren rechtsreeks met het technisch beheersysteem, onafhankelijk van de regeling. Daardoor zijn ze compatibel met alle systemen en zijn kosten voor tussenkomsten van de leverancier van de regeling uitgesloten. Een mooi extraatje dat deze innovatieve oplossing helemaal af maakt.  

Sterke coördinerende rol maakt van Tweewaters een succesvol totaalproject

Giacomini-Tweewaters-Leuven-5285-0322
Lees het gehele artikel

Het indrukwekkende project Tweewaters in Leuven is een werk van lange adem geweest. Samen met Stéphane Beel Architecten en Xaveer de Geyter Architecten koesterde de stad Leuven de ambitie om het voormalige industriële gebied aan de Leuvense Vaartkom nieuw leven in te blazen. Tweewaters is het resultaat, met de befaamde ‘Balk van Beel’ als blikvanger. Giacomini kon een totaalpakket aanbieden voor de uitrusting van de verwarmingsinstallatie, die uit zowel vloerverwarming als radiatoren bestaat. Het inventieve Giacomini-systeem met satellieten, uitgerust met een dubbele warmtewisselaar, bleek de sleutel tot succes. 

External Project Manager Carla Van Gassen, en Internal Project Manager Arnaud Vard.

In een dergelijk groot project als Tweewaters is het voor het studie­bureau en het installatie­bedrijf alleen maar voor­delig om een beroep te kunnen doen op een en dezelfde partner voor de uit­rusting van de verwarmings­installatie. Giacomini, leiding­gevende speler op vlak van warmte­distributie, stond de ontwerper bij in de studie­fase. 

Vroeg betrokken

“Een groot voordeel was dat we onze expertise al vroeg in het project met de andere partijen konden delen. We waren immers al van bij de studiefase betrokken bij het project”, zegt Carla Van Gassen, Project Manager Vlaanderen bij Giacomini. “Dat betekent dat we het project van a tot z konden begeleiden vooraleer het tot uitvoering werd gebracht. Al van bij het begin kunnen mee­denken op vlak van leiding- en dimensionerings­berekening en de satelliet­bepaling is in zo’n project van on­schat­bare waarde. We kunnen vanuit onze over­koepelende rol een belang­rijk deel van het studie­werk voor onze rekening nemen en zo de klant ontzorgen.” 

Tweewaters bestaat uit twee delen: in het toren­gebouw is elk appartement voorzien van vloer­verwarming. In de Balk van Beel zijn de meeste woningen uit­gerust met standaard radiatoren, al is er in sommige apparte­menten ook vloer­verwarming gelegd. De warmte wordt vanuit een collectieve stookplaats via het primaire circuit tot bij de appartementen gebracht.

Als marktleider inzake woningstations heeft Giacomini een belangrijke troef: het bedrijf fabri­ceert alle nodige materialen en units in huis en kan zo een eerstelijnsoplossing bieden. Zo konden de 216 satellieten, montageplaten en overdrukventielen, de naregelingen, thermostaten, kringmotoren en clipthermometers stuk voor stuk bij dezelfde partner worden aangekocht. “Van het radiatorkraanwerk over de leidingen en perskoppelingen, tot de naregeling en de satellieten, we kunnen werkelijk een totaalpakket aanbieden”, zegt Van Gassen. 

Tweewaters bestaat uit twee delen: in het torengebouw is elk appartement voorzien van vloerverwarming. In de Balk van Beel zijn de meeste woningen uitgerust met standaard radiatoren, al is er in sommige appartementen ook vloerverwarming gelegd.

Vooraf geassembleerde montageplaten

Prefab speelde een belangrijke rol in Tweewaters en maakte een aardige efficiëntiewinst mogelijk. Van Gassen: “De montageplaten werden vooraf door ons geassembleerd. Het installatiebedrijf moest die op de werf alleen nog aan de muur bevestigen en de hoofdleiding aansluiten. Bij de oplevering kan de satelliet erop bevestigd worden en is de installatie – na ontluchting en
spoeling – gebruiksklaar.”

In alle grote projecten is een efficiënte logistieke organisatie een absolute must. Ook in Tweewaters was een planmatige aanpak essentieel om ervoor te zorgen dat alle materialen tijdig op de werf konden aan­komen. De recente make-over van de project­dienst van Giacomini heeft daar­toe bijgedragen. De spil van het systeem is de intense samen­werking tussen de External Project Manager, Carla Van Gassen, en de Internal Project Manager, Arnaud Vard. 

Als marktleider inzake woningstations heeft Giacomini een belangrijke troef: het bedrijf fabriceert alle nodige materialen en units in huis en kan zo een eerstelijnsoplossing bieden.

Coördinerende rol

Daarmee profileert Giacomini zich als een betrouw­bare partner voor het hele project, zo licht Sales Manager Wim Gijbels toe: “In het ver­leden nam Giacomini voornamelijk de rol van fabrikant op zich. Nu worden we meer en meer een systeem­leverancier. We leveren niet alleen de materialen, we sturen ook de plaatsing aan. De pre-assemblage van de montage­platen, zoals we in Tweewaters deden, sluit aan bij die filo­sofie. Dit vergt natuurlijk een grote coördinerende rol. Daarom is die samen­werking tussen Carla en Arnaud van groot belang. Dit zijn onze twee toppers, die elk dossier samen in handen nemen en er een totaal­project van maken.”   

Van componenten naar een totaalpakket: verwarmingsspecialist kiest voor geïntegreerde aanpak

HPM_R32
Lees het gehele artikel

Het grote publiek – en de installateur – kent Giacomini vooral als fabrikant van vloerverwarming en verscheidene componenten van een verwarmingsinstallatie. Minder bekend is dat de firma in thuis- en gidsland Italië al langer gespecialiseerd is in warmtepompen. Nu de ­warmtepomp ook in België steeds meer algemeen aanvaard wordt, acht Giacomini de tijd rijp om met één totaalsysteem naar de Belgische markt te stappen. ‘Van opwekking met de warmtepomp over distributie via een leidingsysteem tot en met appendages tot afgiftesysteem: we kunnen de installateur bijstaan van a tot z.’

De ervaring van Giacomini in alle onderdelen van het verwarmingssysteem – van warmteopwekker over leidingen en appendages tot afgiftesysteem – stelt de firma in staat om één systeem voor een hele woning te ontwerpen. “Onze studie omvat dan niet alleen de warmtepomp en het afgiftesysteem (de vloerverwarming), maar ook de leidingen en de appendages: denk maar aan de vuilfilters, de meerlagenbuis tussen warmtepomp en verdeler, en de vulset”, zegt Wim Gijbels, Sales Manager Benelux bij Giacomini. “We zorgen voor de correcte debieten en inregelstanden van de installatie, afhankelijk van de concrete situatie. Daarmee ontzorgen we de installateur, die niet altijd veel ervaring heeft met warmtepompen en dus niet gewend is aan de technische vraagstukken die hieraan vasthangen.”

Geloof in warmtepompen

Het spreekt voor zich dat Giacomini gelooft in het potentieel van de warmtepomp, dat ook op de Belgische markt steeds meer tot uiting komt. “Dit jaar werden er in België voor het eerst meer warmte­pompen verkocht dan stookolie­ketels. Dat wijst erop dat er een ommekeer aan de gang is. Boven­dien volgen we ook de trend in Nederland op de voet, waar men ervoor gekozen heeft om de gaskraan dicht te draaien”, zegt Gijbels. Dat betekent niet dat Giacomini gelooft dat een warmte­pomp in elke omstandigheid de juiste keuze is. “De toekomst zal bestaan uit een combinatie van verschillende technologieën. Ook inzake waterstof koesteren we hoge verwachtingen.” Het warmtepompengamma van Giacomini om­vat monobloc lucht-waterwarmtepompen met een ver­mogen van 4 tot 18 kW. “De keuze voor monobloc is een bewuste keuze, want zo maken we het werk van de installateur eenvoudiger. Hij hoeft enkel twee leidingen met water aansluiten en heeft dus geen bijkomende certificaten nodig”, licht Gijbels toe. Giacomini begeleidt de installateur in de keuze aan de hand van een doorgedreven studie van het huis. Om deze belofte waar te maken, heeft Giacomini natuurlijk nood aan heel wat expertise. Daarom zet het bedrijf sterk in op een studiedienst, die zich eerder al over vloer­verwarming en aflever­sets voor warmte­netten en centrale stook­plaatsen boog, en nu zijn expertisedomein uitbreidt naar warmte­pompen. “We staan erom bekend om heel snel plannen en offertes te kunnen opmaken. Die lijn trekken we nu door tot een totaalconcept, dat alle aspecten van de verwarmingsinstallatie omvat. We zijn de enige fabrikant die van a tot z het volledige project in eigen beheer kan aanbieden”, aldus Gijbels.

Warmtepomp én warmtepompboiler

Bovenop de warmtepomp kunnen installateur en klant kiezen voor een technisch buffervat, een sanitaire boiler, of een combinatie van de twee. Gijbels: “Bovendien hebben we ook warmtepomp­boilers in ons gamma. We raden onze klanten aan om niet te kiezen tussen een warmtepomp of een warmtepompboiler, maar om beide technologieën in te zetten. Dat laat immers toe om een gesplitst systeem op poten te zetten, zodat je in de zomer tegelijkertijd kan koelen en sanitair warm water kan aanmaken.” Het aspect koeling mag volgens Giacomini nooit uit het oog verloren worden. Gijbels: “Het is algemeen geweten dat in nieuwe huizen de koel­vraag belangrijker is dan de wartme­vraag. Onze vloerverwarming­systemen bieden daarom de mogelijkheid van vloerkoeling. Dit is een bij­komend voor­deel met het oog op de digitale meter, en het belang van door zonne­panelen opgewekte energie zelf te verbruiken. In plaats van de energie terug op het net te sturen, kan je die gebruiken om te koelen.”

Nieuw Zuid, Antwerpen | Intelligente verwarming in nieuwe wijk dankzij warmtenetwerk en satellieten

web-16121501ind022-kopieren
Lees het gehele artikel

De bouwsector is constant op zoek naar intelligente en duurzame oplossingen voor de verwarming. In het kader van collectief wonen koppelt Giacomini – dankzij haar satellieten – de voordelen van een centrale stookplaats voor de primaire kring met die van onderstations die verwarmings- en sanitair warm water produceren per appartement. De werf Nieuw Zuid is daar een sprekend voorbeeld van…

In deze wijk, 12 ha groot, gelegen aan de oevers van de Schelde, treft men appartementen, handelspanden, met fietspaden, talrijke groene wijken, speeloorden en wandelpaden. Het is als het ware een dorp binnen de stad en men vindt er voor iedereen wat wils: restaurants, sportinfrastructuren, kantoren, een crèche, een school en dienstencentra. Dit concept richt zich tot een breed publiek: ondernemers, families, studenten, senioren… De wijk wordt gebouwd met het oog op ecologie en duurzaamheid, zoals Secchni-Vigano, auteur van het project en wereldbefaamd voor architectuur en stadsontwikkeling, het heeft bedacht! De stad Antwerpen heeft nauw samengewerkt aan de verwezenlijking van dit project en heeft een “warmtenetwerk” ter beschikking gesteld.

Nieuw Zuid Antwerpen

Nieuw Zuid is een dorp binnen de stad.

 

Een centrale stookplaats, speciaal ontworpen voor deze site, doet dienst als primaire kring voor de installatie. Het opgewarmde water (in eerste instantie gebeurt dat door gas en nadien door hernieuwbare energiebronnen) circuleert naar de verschillende gebouwen van Nieuw Zuid via een netwerk van geïsoleerde buizen die op ± 1 meter diepte liggen. Vervolgens neemt het secundair circuit de taak over om via satellieten (onderstations) met warmtewisselaars de warmte naar de radiatoren te verdelen of om instantaan sanitair warm water te produceren en dit per gebruiker!

Nieuw Zuid Antwerpen

De parameters van deze satellieten worden volledig elektronisch gestuurd.

 

Giacomini draagt hier ook haar steentje bij door de levering van GE556Y601 satellieten die uitermate geschikt waren voor dit innoverend project:

• Dankzij de intelligente regeling voor sanitair warm water, kan energie afkomstig van het primair netwerk (warmtenetwerk) optimaal benut worden.

• De parameters van deze satellieten worden volledig elektronisch gestuurd. Het drukverschil wordt beheerd door een drukregelaar die instaat voor een perfecte controle en werking van de individuele verwarmingsinstallaties.

• Elke satelliet is uitgerust met een intelligente energiemeter om het thermisch verbruik correct te registreren.

Nieuw Zuid Antwerpen

Met de isolatieschaal in PPE van de GE556Y601 wordt oververhitting vermeden in de beperkte ruimtes van de woningen waar de satellieten meestal opgesteld staan.

 

Een vlotte technische support van Giacomini, een efficiënte dienst na verkoop en eventuele pre-montage, zijn een van de zovele redenen die ertoe hebben bijgedragen dat Giacomini Benelux uitgekozen is om mee te participeren in deze buitengewone werf, welcome to the future! Met de isolatieschaal in PPE van de GE556Y601 wordt oververhitting vermeden in de beperkte ruimtes van de woningen waar de satellieten meestal opgesteld staan.