Tagarchief: InfoWarmtePomp.be

Warmtepompen zijn altijd de verstandigste keuze, ook bij renovatie

ctxa-bb_22_installation-pictures-kopieren
Lees het gehele artikel

Het is ondertussen voldoende bekend, of zou dat toch moeten zijn, dat bij nieuwbouw een warmtepomp altijd een uitstekende investering is. Een goed geïsoleerde, luchtdichte bouwschil zorgt ervoor dat de warmteverliezen beperkt zijn en een warmtepomp optimaal kan renderen.

Het consortium InfoWarmtePomp.be, een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen, wil er graag op wijzen dat ook bij verbouwingen bijna steeds een warmtepomp kan geïnstalleerd worden, op voorwaarde dat het gebouw eerst goed wordt geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Indien dat gebeurt, is ook bij renovatie een warmtepomp de verstandigste keuze voor zowel de verwarming als voor de productie van warm water.

 

Vraag deskundig advies aan een installateur vooraleer je aan de verbouwing begint

Bij de renovatie van een woning zijn er een aantal praktische beperkingen. Is de woning al dan niet voldoende geïsoleerd? Als je de vloer wil isoleren, kan je misschien meteen vloerverwarming laten installeren? Is het mogelijk aan te sluiten op de bestaande centrale verwarming? Zijn de aanwezige radiatoren niet te klein of net te groot? Kan je niet beter direct investeren in een systeem met lage afgiftetemperatuur, de ideale combinatie met een warmtepomp? Enzovoort, enzovoort. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk om goed te controleren of er wel voldoende ruimte is voor het type warmtepomp dat je wil plaatsen. Een buitenunit neemt niet zoveel plaats in, een horizontaal of verticaal captatienetwerk voor een geothermische installatie al wat meer.

Raadpleeg dus zeker op voorhand een gespecialiseerde warmtepompinstallateur zodat je weet wat mogelijk is en wat niet.

Eerst isoleren, dan investeren in een warmtepomp

De verstandigste manier om te investeren in een warmtepomp is om eerst en vooral je woning heel goed te isoleren en luchtdicht te maken. Daardoor wordt het warmteverlies tot een minimum beperkt en kan een kleinere en dus goedkopere warmtepomp geïnstalleerd worden die toch voor het gewenste comfortniveau zal zorgen.

Er is een warmtepomp voor iedere renovatie of BENOvatie, voor verwarming én warm water

Op basis van hun energiebron en het afgiftesysteem worden er grosso modo 4 types warmtepompen onderscheiden: lucht-luchtwarmtepompen (halen de warmte uit de buitenlucht en geven die af aan de lucht van de ruimte die wordt verwarmd), lucht-waterwarmtepompen (halen de warmte eveneens uit de buitenlucht maar geven die af aan het warmwatercircuit) en grond-water- en water-waterwarmtepompen (die de warmtecalorieën uit de grond of het grondwater afgeven aan het water van het verwarmingscircuit).

Bij de renovatie of BENOvatie van een vrijstaande villa of een driegevelwoning met een voldoende grote tuin (minstens 250 m2) zijn in principe alle types van warmtepompen mogelijk.

Indien je een rijwoning hebt is de kans groot dat er geen toegang is om geothermische boringen te realiseren in je tuin of dat die te klein is. In dat geval zal je alleen kunnen kiezen tussen een lucht-water- en een lucht-luchtwarmtepomp, omdat daarvoor geen grondwerken nodig zijn. Voor een appartement is meestal alleen de laatste optie mogelijk, en dan nog op voorwaarde dat je toestemming krijgt van de Algemene Vergadering van mede-eigenaars. Tenzij het ganse appartementsgebouw in een keer gerenoveerd wordt.

Ook sanitair warm water kan je bij renovatie gemakkelijk en ecologisch produceren met dezelfde warmtepomp als voor de woningverwarming, al dan niet in combinatie met een zonneboiler.

Bij renovaties waarbij de warmtepomp enkel warm water voor de keuken, douche, bad… moet produceren, is een warmtepompboiler de beste oplossing. Een warmtepompboiler verbruikt drie tot vier keer minder dan een elektrische boiler, waardoor jaarlijks tot 70% op de energiefactuur kan worden bespaard. In het voordeligste geval werkt een warmtepompboiler met restwarmte, zoals de afgevoerde warme lucht van het ventilatiesysteem en de warmte in de ruimte waar de boiler staat, of gebruikt hij  warmte uit de buitenlucht.

Ook een hybride systeem en een gasabsorptiewarmtepomp zijn interessante mogelijkheden

In sommige gevallen is het beter dat je in fases renoveert: eerst overschakelen naar verwarming op lage temperatuur met vloerverwarming en/of grotere radiatoren, dan pas een warmtepomp installeren. Een heel interessante oplossing bij gefaseerde renovaties is een hybride systeem. Dat koppelt de technologie van de warmtepomp aan andere energiebronnen of -systemen (bijvoorbeeld een condensatieketel op gas). Afhankelijk van de buitentemperaturen zoekt het systeem steeds naar de oplossing met het hoogste rendement. Tijdens het grootste deel van het verwarmingsseizoen is dat de warmtepomp.

Vrij nieuw voor residentiële gebouwen zijn gasabsorptiewarmtepompen. Die combineren de voordelen van een condensatieketel op gas en een warmtepomp. De gasabsorptiewarmtepomp produceert warm water voor het verwarmen van gebouwen en voor de productie van sanitair warm water, maar het traditionele koelmiddel wordt hier vervangen door een water-ammoniakoplossing, en de compressor door een ‘thermische compressie’ die aangedreven wordt door een condensatieketel op gas.

Een gasabsorptiewarmtepomp heeft maar een heel laag elektrisch vermogen nodig, haalt ook bij lage buitentemperaturen nog een mooi rendement én kan gebruikt kan worden voor hogetemperatuurverwarmingssystemen (radiatoren). Hij kan dus een oude gas- of stookolieketel vervangen.

Breng zeker een bezoek aan Paleis 12 van Batibouw

Een zaak is zeker: wie nu een warmtepomp plaatst, kan er zeker van zijn dat zijn woning aan alle huidige

en toekomstige energievereisten voldoet en dus ook klaar is voor de toekomst. Warmtepompen helpen bovendien de CO2-uitstoot te verminderen.

Tijdens Batibouw 2020, van zaterdag 29 februari tot en met zondag 8 maart, vind je de belangrijkste producenten en verdelers van warmtepompen in Paleis 12.

Verkoop van warmtepompen stijgt met meer dan 20%

altherma-3-ech2o-ip-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Warmtepompen zetten de gratis energie die in de grond, het water of de lucht is opgeslagen om in warmte voor de verwarming en het sanitair warm water van onze gebouwen. Ze zijn de meest efficiënte toepassing van hernieuwbare energie zowel bij nieuwbouw als bij renovatie van grote én kleine projecten. Het is dan ook een beetje verwonderlijk dat het marktaandeel nog steeds vrij bescheiden is. Vorig jaar steeg de verkoop wel met meer dan 20% en werden er voor het eerst meer dan 78.000 stuks grond-water-, water-water-, lucht-water- en lucht-luchtwarmtepompen én warmtepompboilers verkocht. Het consortium InfoWarmtePomp.be, een initiatief van de belangrijkste Belgische producenten en verdelers van warmtepompen, toont zich daarover zeer tevreden, maar is zeker niet euforisch. Daarvoor zouden er jaarlijks nog vele (tien)duizenden warmtepompinstallaties méér moeten geplaatst worden.

Als je weet dat er in ons land per jaar nog steeds ruim 200.000 gas-en stookolieketels verkocht worden, is het duidelijk dat de groei van de warmtepompenmarkt helemaal niet in overeenstemming is met het potentieel dat deze technologie heeft op het vlak van hernieuwbare energie en vermindering van CO2-uitstoot. De verwarming van onze gebouwen is – naast transport – de belangrijkste bron van die uitstoot. Wil België de klimaatdoelstellingen halen, dan moet ons land nog een enorme inspanning leveren. Indien we tegen 2030 de ruim 2.000.000 verouderde ketels uitsluitend door warmtepompen zouden vervangen, zou de CO2-uitstoot zodanig verminderen, dat we de Europese eisen ter zake met de vingers in de neus kunnen respecteren. We zouden dan wel jaarlijks 200.000 warmtepompen moeten installeren!

Het prijsverschil tussen gas en elektriciteit is te groot

Warmtepompen kunnen het stookolie- en aardgasverbruik tot nul reduceren, maar ze hebben wel elektriciteit nodig om de installatie te laten draaien. En daar situeert zich in ons land een groot probleem: de prijskloof met fossiele brandstoffen is te groot. Deze kloof moet kleiner worden of zelfs volledig verdwijnen om de omschakeling naar warmtepompen te versnellen.

Het was heel recent nog in het nieuws: nergens in Europa – uitgezonderd in Duitsland en Denemarken – kost elektriciteit zo veel als in België, in Vlaanderen nog meer dan in Wallonië en Brussel. De elektriciteitsfactuur van de Vlaamse gezinnen is zelfs 17 keer sterker gestegen dan in onze buurlanden. Nochtans is de elektriciteit zelf niet veel duurder geworden, maar die maakt nog amper een kwart uit van de stroomfactuur. Drie kwart bestaat dus uit andere componenten, zoals de btw die verhoogd is van 6 naar 21%, allerlei heffingen om de schuldenberg van de groenestroomcertificaten te financieren, en de kosten voor de elektriciteitsnetten. Die nettarieven – wat we betalen voor de kabels die de stroom tot in onze huizen brengen – zijn de duurste van heel Europa en stegen de voorbije drie jaar met bijna 50%.

Een verschuiving van de lasten (heffingen) van elektriciteit naar fossiele brandstoffen is noodzakelijk om het marktaandeel van warmtepompen substantieel te vergroten. De verkoop zal toenemen door de kloof tussen de prijs van elektriciteit en fossiele brandstoffen te laten dalen tot een aanvaardbaar niveau.

Er zou ook een onderscheid kunnen gemaakt worden tussen de diverse toepassingen waarvoor mensen elektriciteit gebruiken. Iemand die zijn woning verwarmt met een milieuvriendelijke warmtepomp betaalt voor de elektriciteit die hij daarvoor nodig heeft hetzelfde tarief als iemand die zijn huis nog steeds rechtstreeks elektrisch verwarmt. Het zou toch veel logischer zijn om voor wie investeert in groene verwarming een ander elektriciteitstarief te hanteren.

Verkoop van warmtepompen stijgt met meer dan 20%Een echte groene taxshift is nodig

Elektriciteit wordt aanzienlijk belast. De fossiele sector ontsnapt grotendeels aan heffingen, hoewel het net de CO2-uitstoot van die sector is, die bijdraagt aan de klimaatopwarming.

Al sinds 2017 word door onze overheid een groene taxshift voorgesteld: door meer belastingen te heffen op aardgas en stookolie en minder op elektriciteit, moet het gebruik van elektriciteit aantrekkelijker worden. InfoWarmtepomp.be dringt er daarom bij de volgende regering op aan om snel serieus werk te maken van een echte groene taxshift.

Warmtepompen zijn mogelijk in alle gebouwen

In nieuwe, goed geïsoleerde woningen, met vloerverwarming of radiatoren op lage temperatuur zijn warmtepompsystemen al vrij populair. Maar ook bij renovaties bieden zij vaak mogelijkheden waarbij naast de standaard warmtepompen ook hybride warmtepompen kunnen gebruikt worden voor de verwarming en warmtepompboilers voor sanitair warm water.

Ook voor nieuwe appartementsgebouwen zijn warmtepompen de verstandigste keuze. Een grote pomp kan een heel appartementsgebouw of zelfs een hele wijk bedienen.

Bij de duizenden bestaande appartementsgebouwen in onze steden en aan de kust, ligt de ‘Wet op de Mede-eigendom’ nog wat dwars. Daar zou de overheid moeten ingrijpen om eigenaars die een warmtepomp willen installeren, te ondersteunen.

Voor nog grotere projecten kunnen warmtepompen gecombineerd worden met collectieve koude/warmtenetten op lage temperatuur, kunnen boosterwarmtepompen worden gebruikt of combiwarmtepompen… De mogelijkheden zijn talrijker dan algemeen bekend.

Verkoop van warmtepompen stijgt met meer dan 20%

InfoWarmtePomp.be vraagt een duidelijk stappenplan richting 2030 en 2050

België heeft zich op Europees vlak geëngageerd om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Zowel de federale als de regionale regeringen en de meeste politieke partijen zijn grote voorstanders van hernieuwbare energie. Maar in de praktijk gebeurt er veel te weinig om alle mogelijke toepassingen van die hernieuwbare energie te ondersteunen.

InfoWarmtePomp.be pleit ervoor dat de overheid deze sector via diverse positieve maatregelen stimuleert. Concrete voorbeelden zijn een snellere implementatie van de Europese richtlijnen, premies gebaseerd op de CO2-vermindering (bij nieuwbouw én renovatie), een echte groene taxshift die zorgt voor lagere elektriciteitsprijzen of een specifiek warmtepomptarief.

De volgende regering moet zorgen voor een langetermijnvisie richting 2030 en zelfs 2050, en voor een standvastig beleid dat het nodige investeringskader waarborgt. We hebben nood aan een duidelijk, langdurig en stabiel stappenplan dat bedrijven en particulieren die willen investeren in hernieuwbare energie de nodige zekerheid biedt.


Alles over warmtepompen

Wil je meer weten over warmtepompen en een antwoord krijgen op vragen als “Waarom zou ik een warmtepomp installeren?”, “Welke soorten warmtepompen bestaan er?”, “Waarvoor kan ik een warmtepomp gebruiken?”, “Hoe werkt een warmtepomp precies?” en “Op welke premies kan ik een beroep doen?”, dan kan je voor een niet-merkgebonden antwoord terecht op www.InfoWarmtePomp.be, een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken van warmtepompen en alternatieve systemen en WPAC, de beroepsfederatie van warmtepompleveranciers).