Tagarchief: Installatietechniek

Vooruitstrevend installatiebedrijf gelooft in warmtepompen

wpu-5g_voorraadvat200_garage_be_productfoto_06_3612ent_id6052-kopieren
Lees het gehele artikel

Een totaalconcept van ontwerp tot realisatie

Domutec is een jong installatiebedrijf uit Denderhoutem, opgericht door twee mensen die gebeten zijn door de installatietechniek. Het bedrijf heeft een voorliefde voor uitdagende projecten. In zijn ambitie vond Domutec Itho Daalderop op zijn weg. Op vlak van filosofie blijken beide partijen heel wat gemeenschappelijk te hebben, en dus maakt Domutec regelmatig gebruik van de WPU-warmtepompen van Itho Daalderop.

Jeroen De Bundel, medezaakvoerder van Domutec: “Installeren is voor ons echt veel meer dan wat buizen aan elkaar koppelen. We leveren projecten als een totaalconcept af, van ontwerp tot realisatie. Een doordacht ontwerp met energiezuinigheid als uitgangspunt en een correcte uitvoering ervan zijn cruciaal. Het verschil maak je pas echt met het nauwkeurig hydraulisch in­regelen: het effectief optimaliseren van de installatie. Hierbij speelt kennis op niveau van ontwerp, product en materiaal een héél belangrijke rol.”

‘Itho Daalderop schrijft geothermische bronsystemen voor op basis van zuiver water, en dus niet op basis van een water/glycol mengsel.’

 

Warmtepomp zijn een evidentie

Warmtepompen zijn een onmisbaar element in de filosofie van Domutec. “Vroeger moest je het concept nog met handen en voeten uitleggen, nu is de warmtepomp als verwarmingssysteem stilaan een evidentie. Mensen vragen zelf actief naar de mogelijkheden”, zegt De Bundel. Ook internationale evoluties spelen een belangrijke rol. “In Nederland is men al volop bezig met het loskoppelen van het gasnet. Vroeg of laat staat ons dat ook te wachten.”

Domutec werkt vaak met oplossingen van Itho Daalderop. De Bundel: “Net als wij streeft Itho Daalderop naar een totaalconcept. “De geothermische WPU-warmtepomp, de Autotemp regelunit van de vloerverwarming en de Spider kamerthermostaten vormen één op elkaar afgestemd geheel dat uitblinkt in gebruiksgemak voor de eindgebruiker. De temperatuur kan op kamer­niveau geregeld, zowel voor verwarming als voor koeling. De bediening is duidelijk en eenvoudig voor de eindgebruiker.”

Sanitair warm water

Vooral voor de productie van sanitair warm water is de WPU een warmtepomp waar Domutec graag mee werkt. “Dit is vaak een pijnpunt bij warmtepompen, vanwege de hoge aanvoertemperaturen die nodig zijn. Bij de WPU van Itho Daalderop wordt het sanitair water echter niet aangemaakt via de klassieke warmtepompboilers, maar wordt er gebruik gemaakt van direct geladen voorraadvaten in rvs. In tegenstelling tot boilers met een spiraal erin, wordt het water dus over de condensor van de warmtepomp opgewarmd. Zo is er meer warm tapwater beschikbaar en blijven er netto meer liters in het vat over”, vertelt De Bundel.

‘Bij de WPU van Itho Daalderop wordt het sanitair water niet aangemaakt via de klassieke warmtepompboilers, maar wordt er gebruik gemaakt van direct geladen voorraadvaten in rvs.’

 

“De WPU-warmtepompen kunnen ook geleverd worden om gebruikt te worden als variant voor inpassing in een collectief gesloten of open bron, en voor een klein collectief geothermisch boorveld, zonder dat hier een ombouw als installateur voor nodig is”, gaat De Bundel verder. “Deze laatste variant is interessant omdat er geen centrale circulatiepomp in het verdeelnet nodig is. De warmtepompen worden bij een klein collectieve variant uitgerust met een tweede interne pomp om extra opvoerhoogte te creëren. Zo kunnen een aantal warmtepompen aan één bronveld worden gekoppeld zonder dat een gemeenschappelijk technisch lokaal ingericht moet worden voor opstelling van een centrale circulatiepomp of evenwichtsfles. Het energieverbruik zit dan, evenals het onderhoud van het systeem, alleen bij de bewoner of gebruiker.”

Uitstekende samenwerking

Momenteel werken Itho Daalderop en Domutec samen in een groot project waar 20 warmtepompen aan te pas komen. “We zijn voor de uitvoering pas laat in het vizier gekomen. Ondanks de tijdsdruk verloopt de samenwerking uitstekend. Van bij de eerste contacten was er een vlotte ondersteuning voor technische vragen, EPB-waarden en labels over de technische inpassing van de WPU in dit project.”

Het onderlinge vertrouwen is groot, en dat heeft ook positieve gevolgen voor het gerealiseerde systeem. ”Itho Daalderop schrijft geothermische bron­systemen voor op basis van zuiver water, en dus niet op basis van een water/glycol mengsel. Een goed gedimensioneerd bronsysteem wordt in de wintermaanden niet tot negatieve temperaturen getrokken, waardoor glycol niet nodig is. Hierdoor kan een hoger rendement gehaald worden en gaat het systeem langer mee, maar dat vergt wel een pak vertrouwen tussen fabrikant en installateur over het ontwerp van het systeem”, besluit De Bundel.    

Installatietechniek heeft specifieke werkrisico’s

industrial-1636391_1920-kopieren
Lees het gehele artikel

Voor medewerkers in de installatietechniek ziet iedere dag er weer anders uit. Slechts één ding blijft onveranderd: Veiligheid staat voorop.

Daarom is er de Arbowet voor een veilige en gezonde werkplek. Het is echter aan de werkgevers en de werknemers om de specifieke normen om te zetten in concrete uitgangspunten voor veilig werken.

Een verhoogd risico in de werkzaamheden

  • Regelmatig komen medewerkers in aanraking met asbesthoudende materialen. Bijvoorbeeld tijdens de renovatie van woningen of kantoren. Gevaarlijke vezels, zoals asbest, kunnen onopgemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Zo kan blootstelling aan bijvoorbeeld asbest zelfs na jaren tot ernstige schade aan de gezondheid leiden.
  • Medewerkers hebben te maken met bouwstoffen die kwartshoudend zijn, zoals: beton, kalkzandsteen, bakstenen en tegels. Aan het werken met kwartsstof zijn risico’s verbonden die kunnen leiden tot silicose (stoflongen) of zelfs tot longkanker.
  • Werken onder spanning is risicovol werk. Bij werken onder spanning worden stringente veiligheidseisen gesteld.
  • Veel medewerkers werken regelmatig op hoogte, bijvoorbeeld om een airconditioningsysteem te installeren of om verlichting te vervangen aan een gevel.
  • Medewerkers hebben regelmatig te maken met werken in kruipruimten.
  • Fysieke belasting. Bij veel is sprake van fysieke belasting. Denk aan de spierkracht bij trekken, duwen, het tillen of verplaatsten van objecten, lichaamshouding en repeterende bewegingen. Dit kan leiden tot fysieke overbelasting van spieren en gewrichten en/of gezondheidsklachten.

 

Veilig werken

Het komt vaak voor dat installateurs in moeilijke omstandigheden of ongemakkelijke houdingen moeten werken. Dit vraagt om flexibele bedrijfskleding waarmee werkzaamheden zonder hinder uitgevoerd kunnen worden. Kleding en schoenen of werklaarzen dienen over een goede pasvorm, een hoog draagcomfort en hoogwaardige materialen te beschikken. Voor werkzaamheden in de installatietechniek is het belangrijk dat handschoenen een goede grip, beweeglijkheid en een hoge mate van vingergevoeligheid hebben. De werkzaamheden moeten namelijk met precisie en zorgvuldigheid uitgevoerd worden.

Het werken met asbest en kwartsstof, werken met spanning, werken op hoogte of in lage ruimten vereisen een specifiek veiligheidscategorie. De persoonlijke beschermmiddelen dienen hier op toegepast te worden.

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Elke medewerker dient de gevaren op de eigen werkplek te herkennen. Voorafgaand aan de start van werkzaamheden dienen medewerkers een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) te maken. Het doel is het herkennen van risico’s en gevaren op de eigen werkplek en deze risico’s en gevaren weg te nemen. De LMRA bestaat uit drie stappen:

1.   Beoordeel het risico. Start niet met de werkzaamheden indien niet alle risico’s zijn weggenomen of aanvaardbaar zijn.

2.   Bepaal maatregel. Bepaal de maatregelen die noodzakelijk zijn om de risico’s weg te nemen of te verminderen.

3. Neem actie voor een veilige uitvoering. Voer de maatregelen uit, vraag indien nodig hulp en bespreek vooraf met collega’s de maatregelen.

Installateurs moeten de houding hebben om veilig te werken en zelf een inschatting te maken van de risico’s. De werkgever dient de middelen te faciliteren om deze veilig te kunnen doen.