Tagarchief: Intellicht

“Inspirerende praktijkcases met intelligente lichtregelsystemen”

pixabay_success-2081168_1280_revcl
Lees het gehele artikel

Online IntelLicht babbels op 29/10/2020 (9.00u – 10.15u) rond

Doelstelling

Nieuwe verlichtingsinstallaties worden vandaag uitgerust met ledverlichting. De energiebesparing én het visueel comfort kunnen verder geoptimaliseerd worden via een performante lichtregeling. En hier is nog veel rond te doen. Daarom willen we aan de hand van sprekende en herkenbare praktijkvoorbeelden de deelnemers informeren rond de implementatie van intelligente lichtregelsystemen. Er worden inzichten gegeven rond het verloop alsook rond de hoofdaspecten die deze cases bijzonder maken en men gaat dieper in op de lessen die werden getrokken (lessons learned) bij de realisatie ervan.

Maar er is nog meer…

We verwijzen naar de nieuwste e-learning tools die tot stand kwamen binnen dit IntelLicht project en als intermezzo zal een integrator zijn visie geven over hoe de installateurs richting slimme verlichting evolueren. Wat gaat goed, wat kan beter?

Aanpak

Het betreft een online sessie (webinar). Na registratie ontvangen de deelnemers een link naar de geplande MS Teams Meeting.

Doelgroep

primaire doelgroep: Elektro-installateurs, Integratoren

secundiare doelgroep: Studiebureaus, Architecten

Meer info en inschrijven via deze link

Brainstormen over intelligente lichtregelsystemen

intellicht-foto-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Intellicht heeft zijn start niet gemist. In onze vorige editie las u over de start van het tweejarig project rond intelligente lichtregelsystemen. Een geanimeerde brainstormsessie eind 2018 was één van de eerste wapenfeiten. Ervaringsdeskundigen van verschillende studiebureaus wisselden ervaringen, ideeën, aandachtspunten en toekomstvisies uit.

Het project Intellicht draait op volle toeren. Intellicht is een samenwerking tussen Volta, WTCB (Labo Licht) en het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven. De aanvrager van het gesubsidieerde VLAIO VIS-iv project is vzw Groen Licht Vlaanderen. De initiatiefnemers merken een positieve buzz rond lichtregeling ‘in het veld’, maar zien ook nog een aantal moeilijkheden en uitdagingen. “Intellicht kwam er als antwoord op de vraag naar – zeg maar de noodzaak aan – meer duidelijkheid inzake installatie, integratie, inregeling en opvolging van intelligente lichtregeling”, horen we. Tal van initiatieven worden de komende periode genomen om te interageren met de doelgroep van elektro-installateurs. De kennis rond intelligente lichtregelsystemen zal worden gebundeld en via verschillende kanalen verspreid. Met een brainstormsessie werd de aftrap gegeven voor de andere doelgroep van het project (die van studiebureaus): een interessante discussie in de gebouwen van KU Leuven, Technologiecampus Gent. Een verslag.

Brainstormen over intelligente lichtregelsystemen

Wat zijn nu intelligente lichtregelsystemen?

Een makkelijke maar tegelijk ook een moeilijke vraag om de sessie te starten. Er is wel meteen een consensus aan tafel, maar dan wel eentje die zegt dat er geen pasklaar antwoord is op deze vraag. Wat voor persoon A intelligent is, bijvoorbeeld het toepassen van allerhande sensoren, is voor persoon B de evidentie zelve en wordt daarom niet als ‘intelligent’ gecatalogeerd.

Bij eindklanten zal het antwoord op deze vraag steeds anders zijn en dat was eveneens zo bij onze gesprekspartners.

Energieverbruik en de controle erover blijken de grootste drijfveren te zijn wanneer intelligente lichtregelsystemen ter sprake komen. “De energienormen die moeten behaald worden, doen bouwheren over intelligente lichtregelsystemen nadenken”, klinkt het aan tafel. “De EPB-eisen worden steeds strenger.” Naast het energieverbruik zijn er uiteraard ook andere motivaties om voor een intelligent lichtregelsysteem te kiezen. Denk maar aan het visueel comfort, de flexibiliteit en de veiligheid, en ook het gebruiks- en installatiegemak van deze oplossingen. De implementatie van intelligente lichtregelsystemen is geen onmogelijke opdracht, meer en meer plug-and-playsystemen zijn beschikbaar. We hebben het hier voornamelijk over intelligente lichtregelsystemen, maar de intelligentie gaat verder dan licht en verlichting alleen. De technologie laat immers toe een systeem te koppelen aan, of zelfs te integreren in, een gebouwbeheersysteem. Zo wil men verschillende functionaliteiten aan elkaar koppelen. Schijnt de zon te fel buiten, dan zou de zonwering automatisch naar beneden moeten gaan. Meteen zou ook de verlichting aangepast moeten worden zodat het niet te donker wordt in een ruimte. Maar hoe gebeuren al de gesprekken tussen bouwheren, eindklanten en gebruikers? Wat wil de eindklant en wat wil hij niet?

Brainstormen over intelligente lichtregelsystemenBrainstormen over intelligente lichtregelsystemen

Simon Vansteenlandt, Boydens Engineering: “In het belang van de huidige klimaatdoelstellingen is er nood aan intelligente lichtregelsystemen.”

 

Nazorg

Intelligent is voor iedereen anders, daar is iedereen het over eens. Maar moet het systeem geconnecteerd zijn om over een intelligent systeem te praten?

Een systeem kan nog zo intelligent, geconnecteerd of geautomatiseerd zijn, de gebruikers van een gebouw dienen wel te weten hoe het systeem werkt en hoe ermee te interageren. Daar blijkt het schoentje nog te wringen. “Een uitgebreide technische uitleg is niet meteen nodig”, horen we aan tafel. “Wat het systeem doet en kan doen, dat is een must.