Tagarchief: Jules Bordet Instituut

Comfort en veiligheid in het nieuwe Jules Bordet Instituut

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

In Anderlecht is de bouw van het nieuwe Jules Bordet Instituut volop aan de gang. Screening, klinische zorg, onderzoeks- en onderwijsactiviteiten: dit openbare universitaire ziekenhuis wordt een Europees referentiecentrum in de strijd tegen kanker. Voortbouwend op haar jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, zorgde EQUANS voor de elektrische installatie, verlichting, toegangscontrole, evenals de IT- en telecominfrastructuur voor dit nieuwe ziekenhuiscomplex van 80.000 m².

Na het UVC Brugmann en het CHIREC-ziekenhuis is EQUANS opnieuw betrokken bij de volledige elektrische uitrusting van een Brussels ziekenhuis, van de primaire leidingen over de hoogspanningscabines tot de distributie. Het Jules Bordet Instituut was gehuisvest in te kleine gebouwen, die bovendien steeds minder aangepast waren aan de moderne ziekenhuis­sector. Daarom koos het ziekenhuis voor een gloednieuw gebouw in Anderlecht, in de vorm van een parallellepipedum van 9 verdiepingen.

‘De volledige installatie is behoorlijk omvangrijk en indrukwekkend’

Een state-of-the-art en 100 procent veilig ziekenhuis

Met zijn 250 ziekenhuisbedden, operatiekwartier, radiotherapie­bunkers en onderzoeks­laboratoria is het nieuwe gebouw gestructureerd rond een hoofd­as die alle stromen van het gebouw op elk van de negen verdiepingen bedient en structureert. In dit state-of-the-art zieken­huis is aan alles gedacht om de veilig­heid van de patiënten en de voort­durende beschikbaarheid van kritische appara­tuur te waar­borgen: uninter­ruptible power supply solutions (UPS), genera­toren, een back-upnetwerk,… Een toegangs­controle- en beveiligings­systeem (CCTV) garandeert de veiligheid van het pand.

Onderling verbonden

Vandaag de dag is connectiviteit een basis­voorwaarde in elk ziekenhuis. “Vandaag is het niet langer een kwestie van een ‘eenvoudig’ elektrisch installatiewerk”, legt Rudy Renard, Project Manager bij EQUANS, uit. “De nadruk ligt niet meer op het elektriciteitsnet, maar op het datanetwerk. Dat is dé grote ontwikkeling van de afgelopen 15 jaar.” Om ervoor te zorgen dat het personeel in het hele ziekenhuis voortdurend met elkaar verbonden is, heeft EQUANS (in nauwe samen­werking met het studiebureau TPF) een krachtig communicatiesysteem ontwikkeld. Elke kamer is uitgerust met een ‘Bedside’-terminal: een soort boordcomputer die toegang geeft tot internet, digitale radio of tv, maar ook tot de telefoon (via het SIP-protocol). Public Address-, videofoon- en intercomsystemen bieden ook een comfortabele werkomgeving voor alle medewerkers van het Instituut.

Het Jules Bordet Instituut koos voor een gloednieuw gebouw in Anderlecht, in de vorm van een parallellepipedum van 9 verdiepingen.

Continuïteit van de dienstverlening

In de ziekenhuissector is het noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Rudy Renard: “Het elektriciteitsnet moet permanent bruikbaar zijn, met verschillende bronnen, schakelingen en omvormers. Het datanetwerk moet volledig beveiligd zijn, met name via dubbele schakelaars met dubbele voedingen, zodat de informatie correct wordt overgebracht. Dit vereist veel kabels en kabelgoten, wat de volledige installatie behoorlijk omvangrijk en indrukwekkend maakt.”

Intelligente ledverlichting

Als onderdeel van dit project is er speciale aandacht besteed aan duurzaamheid. Op vlak van verlichting hebben de EQUANS-teams meer dan 16.000 ledarmaturen geplaatst, die aangesloten zijn op een intelligent managementsysteem. Dit is bedoeld om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Ook aan slimme oplossingen zoals aanwezigheidssensoren, programmatie op vastgelegde tijdstippen en geautomatiseerd beheer is gedacht. “ We hebben ervoor gezorgd dat de instelling van de verlichtingsinstallaties perfect is afgestemd op het gebruik en de bezetting van het pand”, aldus Renard. Er zijn ook andere systemen geïnstalleerd om energie te besparen, vervolgt hij. “Het hele gebouw is voorzien van zonwering, aangestuurd door twee sensoren op het dak met windsensoren. Deze jaloezieën worden bediend en ingezet wanneer dat nodig is om oververhitting van het gebouw te vermijden. Zo moet er de airconditioning minder gebruikt worden en wordt er dus opnieuw energie bespaard.” De teams van EQUANS zorgden ook voor een state-of-the-art computerlokaal, om het ziekenhuis te kunnen koppelen aan een betrouwbaar en veerkrachtig computernetwerk. In dit lokaal wordt gebruik gemaakt van een gekoeld waternetwerk, airconditioningkasten (In-Row), koude batterijen, ventilatoren,… Elk apparaat is zorgvuldig gekozen om het energieverbruik te verminderen en de best mogelijke omgeving te bieden voor de toekomstige ziekenhuisservers.”

Nieuwe Jules Bordet Instituut is toonbeeld van hygiëne

Lees het gehele artikel

Het Jules Bordet Instituut verhuist binnenkort naar een gloednieuw gebouw in Anderlecht. Screening, klinische zorg, onderzoek en onderwijs, dit openbare universitaire ziekenhuis is een referentiecentrum in Europa in de strijd tegen kanker. Meer dan in enig ander ziekenhuis werd aandacht besteed aan hygiëne, met name voor de waterinstallaties. DELABIE heeft producten en oplossingen geleverd die een hoge mate van veiligheid op dit gebied garanderen.

In Anderlecht werden meer dan 500 TEMPOFIX 3 voorwandsystemen met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletkranen met directe spoeling geïnstalleerd.

Het Jules Bordet Instituut, dat al 70 jaar in het­zelfde gebouw is gehuisvest, verhuist binnenkort naar een gloednieuw gebouw. “Onze huidige gebouwen zijn totaal ongeschikt”, erkent Frédéric Coteur, directeur infrastructuur van het instituut en projectleider voor deze nieuwe locatie. “Dit nieuwe gebouw zal ons in staat stellen onze ambities op het gebied van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg verder te ontwikkelen, met alle nieuwe technologieën die nu beschikbaar zijn, om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.”

TEMPOFIX 3 voorwandsystemen met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletkranen met directe spoeling: snelle installatie, vereenvoudigd onderhoud, optimale hygiëne en waterbesparing samengebracht in één product!

Welzijn van patiënten en personeel

Het nieuwe Jules Bordet Instituut is een parallelle­pipedum van 9 verdiepingen en 80.000 m², gestructu­reerd rond een centrale as die alle verticale circulatiesystemen bedient. Frédéric Coteur: “De zorg voor de patiënten bij Bordet is veelomvattend en multidisciplinair. De vorm en de indeling van dit gebouw weerspiegelen onze wens om op een geïntegreerde manier te werken en niet met een versnippering van gespecialiseerde diensten. Bij de bouw van een ziekenhuis staat de patiënt natuurlijk op de eerste plaats, maar het welzijn van deze patiënt hangt samen met het feit dat de teams een goed instrument hebben en er met plezier werken.” De indeling van het gebouw zal de zorgpaden van patiënten en verplegend personeel optimaliseren (het zogenaamde ‘aantal dagelijkse stappen van een verpleger’). Ook de strakke architectuur van het gebouw en de gebruikte materialen dragen bij tot de kalme en vredige sfeer van het gebouw.

Toenemend belang van hygiëne

Het nieuwe gebouw moet uiteraard voldoen aan alle criteria en kwaliteitsnormen, met name op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de patiënten. “Dit is hier bij­zonder belangrijk”, zegt Frédéric Coteur, “aan­gezien wij een speciale hematologie-activiteit hebben waarbij patiënten hematopoietische celtransplantaties krijgen, een behandeling die hun immuunafweer verzwakt. Natuurlijk hebben we specifieke ruimten met positieve luchtdruk, gecontroleerde luchtdeeltjes, geclassificeerde ruimten, ISO 5-ruimten. Maar één element wordt vaak minder gecontroleerd: de hydraulische netwerken. Legionellose wordt genoemd, maar het is niet het enige gevaar. Deze netwerken zijn elementen die in het gebouw zijn geïntegreerd: ingrijpen in geval van een probleem is zeer complex en de actiemiddelen zijn beperkt en moeilijk uitvoerbaar.”

Proactieve samenwerking

“Specifieke aandacht voor de hydraulische net­werken vanaf de ontwerpfase van het gebouw is daarom van het grootste belang”, aldus de directeur infrastructuur. DELABIE haalde de overheidsopdracht binnen voor de kranen van het instituut (mengkranen, thermostatische douches en toiletspoelers). De samenwerking tussen DELABIE en het Jules Bordet Instituut is in de loop der jaren, tot volle tevredenheid van Frédéric Coteur, opgebouwd: “Er is een regelmatige uitwisseling van kennis en knowhow tussen ons. Dit laat ons toe om aandacht te besteden aan bepaalde punten die niet onmiddellijk voor de hand liggen voor een ziekenhuisoperator, maar die DELABIE op de voorgrond plaatst.” “Ik hoor al te vaak van sommige bouwbedrijven dat een ziekenhuis een beetje op een hotel lijkt en dat de sanitaire uitrusting die er geïnstalleerd kan worden vergelijkbaar is” voegt Thomas Bottemanne, Business Development Manager bij DELABIE, eraan toe. “Dit is volstrekt onwaar en gelukkig zijn de echte professionals in de zorgsector zich hiervan bewust. DELABIE werd voor dit project gekozen omdat wij aan alle eisen van de klant, de architecten en het studiebureau konden voldoen op het gebied van hygiëne, veiligheid en onderhoudsgemak van de kranen, de accessoires en het spoelsysteem van de toiletten. Het is ook belangrijk de installateur niet te vergeten, die gerustgesteld is te kunnen werken met een bedrijf dat actief is op de Belgische markt. Tenslotte maken wij er een erezaak van om tijdens het hele bouwproject aanwezig te zijn om technische ondersteuning te bieden bij de installatie van de producten, maar ook na de oplevering van het gebouw om de garantie te waarborgen.”

Totaal geschikte producten

In Anderlecht werden meer dan 500 TEMPOFIX 3 voor­wand­systemen met TEMPOFLUX 2 zelf­sluitende toilet­kranen met directe spoeling geïnstalleerd. Thomas Bottemanne: “Toilet­systemen met reservoir zijn ongeschikt voor intensief gebruik en zijn een terug­kerende bron van problemen in zorg­instellingen. Ze zijn gevoelig voor kalk­aanslag, werken de verspreiding van bacteriën in de hand en vormen een permanent risico op lekken bij gebruik in publieke gebouwen. De vele voordelen van het toilet­systeem met directe spoeling maken het product snel economischer. De toilet­kraan met directe spoeling, die speciaal werd ontwikkeld voor gebruik in open­bare ruimten en aangepast is aan de nieuwe voorschriften, biedt de beste kwaliteit/levensduur/prijsverhouding voor dit soort omgevingen.” DELABIE leverde ook 740 mechanische SECURITHERM BIOSAFE kranen, de eerste was­tafel­kraan zonder uitloop die beantwoordt aan alle eisen van de patiënten en bewoners in zorginstellingen: comfort, totale veiligheid, hygiëne en controle op de bacteriegroei. Volgens Thomas Bottemanne “vermindert het unieke ontwerp van deze mengkraan de hoeveelheid water in het lichaam tot 85 %, waardoor de verspreiding van bacteriën wordt beperkt. Gecombineerd met kleinere waterdoorgangen maakt dit een hogere watercirculatiesnelheid mogelijk en dus een betere beheersing van de biofilm. Bovendien heeft hij geen uitloop: de BIOSAFE-kraanuitgang is rechtstreeks in het kraanhuis geïntegreerd. De gladde binnenzijde van deze uitgang is gemaakt van Hostaform®, zodat onzuiverheden en kalk zich niet kunnen vasthechten en bacteriën en watergedragen ziektekiemen zich niet kunnen verspreiden.” Voor de douches ten slotte werd gekozen voor 157 SECURITHERM Securitouch thermostatische meng­kranen, uit­gerust met Securitouch anti-­verbrandings­isolatie en een dubbele temperatuur­begrenzing (eerste ontgrendelbaar bij 38°C, tweede vergrendeld bij 41°C) en dus perfect aangepast aan de eisen van de ziekenhuizen. DELABIE biedt een brede waaier van producten en oplossingen die perfect zijn aangepast aan de behoeften van de ver­schillende afdelingen binnen een zorg­instelling: openbare toiletten voor bezoekers, bad­kamers voor patiënten, hygiëne­posten voor verplegend personeel of operatie­zalen. In elke afdeling van het Jules Bordet-instituut bestonden er specifieke vereisten waarop DELABIE een passend antwoord kon geven.

Nieuwe Jules Bordet Instituut is toonbeeld van hygiëne

Lees het gehele artikel

Het Jules Bordet Instituut verhuist binnenkort naar een gloednieuw gebouw in Anderlecht. Screening, klinische zorg, onderzoek en onderwijs, dit openbare universitaire ziekenhuis is een referentiecentrum in Europa in de strijd tegen kanker. Meer dan in enig ander ziekenhuis werd aandacht besteed aan hygiëne, met name voor de waterinstallaties. DELABIE heeft producten en oplossingen geleverd die een hoge mate van veiligheid op dit gebied garanderen.

Het Jules Bordet Instituut, dat al 70 jaar in het­zelfde gebouw is gehuisvest, verhuist binnenkort naar een gloednieuw gebouw. “Onze huidige gebouwen zijn totaal ongeschikt”, erkent Frédéric Coteur, directeur infrastructuur van het instituut en projectleider voor deze nieuwe locatie. “Dit nieuwe gebouw zal ons in staat stellen onze ambities op het gebied van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg verder te ontwikkelen, met alle nieuwe technologieën die nu beschikbaar zijn, om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.”

TEMPOFIX 3 voorwandsystemen met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletkranen met directe spoeling: snelle installatie, vereenvoudigd onderhoud, optimale hygiëne en waterbesparing samengebracht in één product!

Welzijn van patiënten en personeel

Het nieuwe Jules Bordet Instituut is een parallelle­pipedum van 9 verdiepingen en 80.000 m², gestructu­reerd rond een centrale as die alle verticale circulatiesystemen bedient. Frédéric Coteur: “De zorg voor de patiënten bij Bordet is veelomvattend en multidisciplinair. De vorm en de indeling van dit gebouw weerspiegelen onze wens om op een geïntegreerde manier te werken en niet met een versnippering van gespecialiseerde diensten. Bij de bouw van een ziekenhuis staat de patiënt natuurlijk op de eerste plaats, maar het welzijn van deze patiënt hangt samen met het feit dat de teams een goed instrument hebben en er met plezier werken.” De indeling van het gebouw zal de zorgpaden van patiënten en verplegend personeel optimaliseren (het zogenaamde ‘aantal dagelijkse stappen van een verpleger’). Ook de strakke architectuur van het gebouw en de gebruikte materialen dragen bij tot de kalme en vredige sfeer van het gebouw.

Toenemend belang van hygiëne

Het nieuwe gebouw moet uiteraard voldoen aan alle criteria en kwaliteitsnormen, met name op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de patiënten. “Dit is hier bij­zonder belangrijk”, zegt Frédéric Coteur, “aan­gezien wij een speciale hematologie-activiteit hebben waarbij patiënten hematopoietische celtransplantaties krijgen, een behandeling die hun immuunafweer verzwakt. Natuurlijk hebben we specifieke ruimten met positieve luchtdruk, gecontroleerde luchtdeeltjes, geclassificeerde ruimten, ISO 5-ruimten. Maar één element wordt vaak minder gecontroleerd: de hydraulische netwerken. Legionellose wordt genoemd, maar het is niet het enige gevaar. Deze netwerken zijn elementen die in het gebouw zijn geïntegreerd: ingrijpen in geval van een probleem is zeer complex en de actiemiddelen zijn beperkt en moeilijk uitvoerbaar.”

In Anderlecht werden meer dan 500 TEMPOFIX 3 voorwandsystemen met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletkranen met directe spoeling geïnstalleerd.

Proactieve samenwerking

“Specifieke aandacht voor de hydraulische netwerken vanaf de ontwerpfase van het gebouw is daarom van het grootste belang”, aldus de directeur infrastructuur. DELABIE haalde de overheidsopdracht binnen voor de kranen van het instituut (mengkranen, thermostatische douches en toiletspoelers). De samenwerking tussen DELABIE en het Jules Bordet Instituut is in de loop der jaren, tot volle tevredenheid van Frédéric Coteur, opgebouwd: “Er is een regelmatige uitwisseling van kennis en knowhow tussen ons. Dit laat ons toe om aandacht te besteden aan bepaalde punten die niet onmiddellijk voor de hand liggen voor een ziekenhuisoperator, maar die DELABIE op de voorgrond plaatst.” “Ik hoor al te vaak van sommige bouwbedrijven dat een ziekenhuis een beetje op een hotel lijkt en dat de sanitaire uitrusting die er geïnstalleerd kan worden vergelijkbaar is” voegt Thomas Bottemanne, Business Development Manager bij DELABIE, eraan toe. “Dit is volstrekt onwaar en gelukkig zijn de echte professionals in de zorgsector zich hiervan bewust. DELABIE werd voor dit project gekozen omdat wij aan alle eisen van de klant, de architecten en het studiebureau konden voldoen op het gebied van hygiëne, veiligheid en onderhoudsgemak van de kranen, de accessoires en het spoelsysteem van de toiletten. Het is ook belangrijk de installateur niet te vergeten, die gerustgesteld is te kunnen werken met een bedrijf dat actief is op de Belgische markt. Tenslotte maken wij er een erezaak van om tijdens het hele bouwproject aanwezig te zijn om technische ondersteuning te bieden bij de installatie van de producten, maar ook na de oplevering van het gebouw om de garantie te waarborgen.”

Totaal geschikte producten

In Anderlecht werden meer dan 500 TEMPOFIX 3 voor­wand­systemen met TEMPOFLUX 2 zelf­sluitende toilet­kranen met directe spoeling geïnstalleerd. Thomas Bottemanne: “Toiletsystemen met reservoir zijn ongeschikt voor intensief gebruik en zijn een terugkerende bron van problemen in zorginstellingen. Ze zijn gevoelig voor kalkaanslag, werken de verspreiding van bacteriën in de hand en vormen een permanent risico op lekken bij gebruik in publieke gebouwen. De vele voordelen van het toiletsysteem met directe spoeling maken het product snel economischer. De toiletkraan met directe spoeling, die speciaal werd ontwikkeld voor gebruik in openbare ruimten en aangepast is aan de nieuwe voorschriften, biedt de beste kwaliteit/levensduur/prijsverhouding voor dit soort omgevingen.” DELABIE leverde ook 740 mechanische SECURITHERM BIOSAFE kranen, de eerste was­tafelkraan zonder uitloop die beantwoordt aan alle eisen van de patiënten en bewoners in zorginstellingen: comfort, totale veiligheid, hygiëne en controle op de bacteriegroei. Volgens Thomas Bottemanne “vermindert het unieke ontwerp van deze mengkraan de hoeveelheid water in het lichaam tot 85 %, waardoor de verspreiding van bacteriën wordt beperkt. Gecombineerd met kleinere waterdoorgangen maakt dit een hogere watercirculatiesnelheid mogelijk en dus een betere beheersing van de biofilm.

Bovendien heeft hij geen uitloop: de BIOSAFE-kraanuitgang is rechtstreeks in het kraanhuis geïntegreerd. De gladde binnenzijde van deze uitgang is gemaakt van Hostaform®, zodat onzuiverheden en kalk zich niet kunnen vasthechten en bacteriën en watergedragen ziektekiemen zich niet kunnen verspreiden.” Voor de douches ten slotte werd gekozen voor 157 SECURITHERM Securitouch thermostatische meng­kranen, uit­gerust met Securitouch anti-­verbrandings­isolatie en een dubbele temperatuur­begrenzing (eerste ontgrendelbaar bij 38°C, tweede vergrendeld bij 41°C) en dus perfect aangepast aan de eisen van de ziekenhuizen. DELABIE biedt een brede waaier van producten en oplossingen die perfect zijn aangepast aan de behoeften van de ver­schillende afdelingen binnen een zorg­instelling: openbare toiletten voor bezoekers, bad­kamers voor patiënten, hygiëne­posten voor verplegend personeel of operatie­zalen. In elke afdeling van het Jules Bordet-instituut bestonden er specifieke vereisten waarop DELABIE een passend antwoord kon geven.