Tagarchief: KOREX Benelux

Drukbehoudstations voor Canadees zero emissie warmtenet

IMG_7598_1
Lees het gehele artikel

Na vier jaar van ontwikkeling en voorbereiding is de hoofdstad van Canada, Ottawa, klaar om versneld toe te werken naar een toekomst­bestendig en zero emissie warmtenet. Met het Energy Services Acquisition Program (ESAP) project wordt het bestaande district-energiesysteem, dat 80 parlements- en overheidsgebouwen (totale vloeroppervlakte: > 1.83 miljoen m2) van warmte en 67 parlements- en overheidsgebouwen (totale vloeroppervlakte: 1.73 miljoen m2) van koude voorziet, flink gemoderniseerd.

Het oude stoomnet in het hoofdstedelijke gewest maakt als eerste in Noord-Amerika plaats voor een elektrisch systeem voor koeling en lage temperatuur warm water voor verwarming. Het nieuwe energiesysteem zal de uitstoot van broeikasgassen flink verminderen, ozonafbrekende koelmiddelen uitfaseren en de kosten verlagen om essentiële temperatuurbeheersing te leveren aan de parlements- en overheidsgebouwen in het centrum van Ottawa. De Ottawa-rivier zal helpen om het water te koelen dat gebruikt zal worden om alle op het netwerk aangesloten gebouwen te koelen. 

Voor de warmte- en koudelevering zijn zes power plants aangewezen: Cliff, Tunney’s, NPB, NRC, RCMP en Confederation Hights. Belangrijk onderdeel van het energiesysteem zijn de AIR-SEP® drukbehoudstations van KOREX Benelux, die zorgdragen voor het drukbehoud en de vacuümontgassing, expansie, vuilopvang en bijvulling van de installaties. De drukbehoudstations bestaan hiertoe uit een expansietank met instroomventiel, ontluchtingsventiel, bijvulautomaat en drukbehoudpomp, die luchtbellen uit het leidingsysteem elimineren. Hierdoor kan het installatiewater beter doorstromen, met als resultaat een hoger rendement, minder storingen en een aanzienlijk langere levensduur van de installaties.

Compacte en complete expansieautomaat

Het zaadje voor het project in Ottawa werd al in 2018 geplant, toen Mario van Gorsel, directeur van KOREX Benelux tijdens de ISH beurs in Frankfurt in contact kwam met een grote handelsonderneming in HVAC-apparatuur. “We hebben een prettig gesprek gehad, maar op dat moment speelden geen relevante projecten”, vertelt Van Gorsel. “Dat veranderde in 2020. Toen nam de handelsonderneming opeens weer contact op. Men was op zoek naar een compacte en complete expansieautomaat, die alle functies (drukbehoud, vacuümontgassing, expansie, vuilopvang en bijvulling) volautomatisch en geïntegreerd kon controleren én uitvoeren. De AIR-SEP® maakt dit zonder problemen mogelijk.”

De RCMP power plant wordt aan de verwarmingszijde gekoppeld aan 4 AIR-SEP® units, met een waterinhoud voor expansie van 2.400 liter (totale inhoud: 9.600 liter).

Eerste fase

Als eerste fase van het ESAP-project wordt de RCMP power plant ingericht, met een verwarmingsvermogen van 18 MW, een waterinhoud voor verwarming van 550.000 liter, een druk van 2,5 Bar en een totale expansie van 13.000 liter. “Begin mei hebben wij de AIR-SEP® drukbehoudstations voor dit deelproject opgeleverd en in een 40ft High Cube container vanuit onze fabriek in Duitsland naar Canada verstuurd”, vertelt Van Gorsel. “Het gaat hierbij om 6 cascade aangesloten AIR-SEP® drukbehoudstations. De RCMP power plant wordt aan de verwarmingszijde gekoppeld aan 4 AIR-SEP® units, met een waterinhoud voor expansie van 2.400 liter (totale inhoud: 9.600 liter). Voor het drukbehoud aan de koelzijde zijn twee AIR-SEP® units geleverd met een waterinhoud voor expansie van gezamenlijk 4.800 liter. Ook hebben we alvast 2 AIR-SEP® units geleverd voor de power plant van Tunney’s.”

Afwijkende temperatuurtrajecten

Op dit moment is KOREX Benelux druk bezig met de engineering van de AIR-SEP® drukbehoudstations voor de Cliff power plant, die een verwarmingsvermogen heeft van maar liefst 120 MW. “Leuk detail in het ESAP-project is dat het temperatuurverschil tussen dag en nacht in Canada vele malen groter is dan in de Benelux”, vertelt Van Gorsel. “In Nederland hebben we maar twee keer per jaar een moment dat alle verwarming tegelijkertijd uitgaat en weer aangaat (mei en oktober). In Canada gebeurt dit echter twee keer per dag. Het is daar heel gebruikelijk dat overdag gekoeld en ’s nachts verwarmd wordt. Waar in Nederland een aanvoer- en retourtemperatuur van 80-70°C of 70-60°C voor verwarming gebruikelijk is, is dit in Canada 90-70°C. En waar de koeling in Nederland 12–16°C is, wordt in Canada gerekend met een temperatuur van 4-6°C. In onze engineering houden we hier nadrukkelijk rekening mee, waardoor ook onze installaties in Canada perfect zullen functioneren.”    

Verminder zuurstofinbrenging in uw HVAC-installaties

AIR-SEP®-4.0
Lees het gehele artikel

Met de AIR-SEP® 4.0 zet fabrikant KOREX Benelux een nieuwe standaard in het drukbehoud en de ontluchting, vacuümontgassing, expansie, vuilopvang, reiniging en bijvulling van verwarmings-, koel- en vriesinstallaties. Een nieuwe drukloos vacuümmembraan, een slimme vormgeving zonder instroombochten én een volledig geïntegreerd controlesysteem zorgen voor een nog hoger installatierendement, minimale storingen, een eenvoudiger onderhoud én een aanzienlijk langere levensduur van uw installaties.

De AIR-SEP® drukbehoudstations van KOREX Benelux worden al meer dan 30 jaar succes­vol toegepast in verwarmings-, koel- en vries­systemen in heel Europa. Of het nu gaat om appartements­gebouwen, hotels, zieken­huizen, scholen, culturele centra, kantoor­gebouwen, stads­verwarmings­projecten of industriële projecten: overal draagt de AIR-SEP® op unieke wijze zorg voor het drukbehoud en de vacuüm­ontgassing, expansie, vuil­opvang en bijvulling van uw installaties. De druk­behoud­stations bestaan hiertoe uit een expansie­tank met instroom­ventiel, ontluchtings­ventiel, bijvul­automaat en druk­behoud­pomp, die lucht­bellen uit het leiding­systeem elimineren waardoor het installatie­water beter kan doorstromen.

Om voldoende ruimte voor het membraan te creëren, is de zuigleiding bij de AIR-SEP® 4.0 buitenlangs geplaatst.

Volledig afgesloten systeem

Begin dit jaar is de AIR-SEP® uitgebreid met een nieuwe vacuümmembraan (of: onderdruk­membraan), die een lichte vacuüm en een volledig afgesloten systeem garandeert. “Het installatie­water in de AIR-SEP® 4.0 wordt te allen tijde gescheiden van de atmosfeer”, benadrukt Mario van Gorsel, directeur van KOREX Benelux. “Onder andere dankzij een hoog­waardig bitumen vacuüm­membraan van 1,6 mm dikte (DIN-EN 13831), die standaard in de expansie- en ontgassingstank van de nieuwe AIR-SEP® 4.0 wordt geplaatst.”

Nóg efficiënter ontgassen

“De vacuümmembraan in de AIR-SEP® 4.0 opent zichzelf volledig automatisch, zodra de onderdruk in de expansie- en ontgassingstank te groot wordt”, aldus Van Gorsel. “Hierdoor blijft de onderdruk in de tank te allen tijde behouden. Atmosferische lucht kan op geen enkele manier in contact komen met het installatiewater, wat het ontgassen nóg efficiënter maakt.” Door de aan­wezige (onder-)druk in het water van de tank treedt er minimale participale druk op tussen de zuurstof­moleculen en de atmosfeer, ver­duidelijkt hij. “Hierdoor vindt bijna geen zuurstof­overdracht meer plaats en wordt de kwaliteit van het installatie­water enorm verbeterd, blijft de pH-waarde optimaal én worden corrosie, vervuiling en rendements­verliezen tot een minimum beperkt. Dat maakt de nieuwe AIR-SEP® 4.0 uniek in de markt. Niet voor niets hebben wij onlangs een patent voor deze techniek aangevraagd.”  

Geschikt voor lage én hoge temperaturen

“De vacuümmembraan is ontwikkeld in Duitsland, is van een zeer hoge kwaliteit en kan zonder problemen lage én hoge water­temperaturen aan”, vertelt Van Gorsel. “Installatiewater tussen de -20 en +85°C kan probleem­loos worden behandeld, waar­bij zelfs pieken tot 110°C mogelijk zijn. Om voldoende ruimte voor het membraan te creëren, is de zuig­leiding bij de AIR-SEP® 4.0 buitenlangs geplaatst. Hier­door wordt het onderhoud aan­zienlijk vereenvoudigd.”

De vacuümmembraan in de AIR-SEP® 4.0 opent zichzelf volledig automatisch, zodra de onderdruk in de expansie- en ontgassingstank te groot wordt.

Eenvoudige integratie

Net zoals bij de AIR-SEP® AS-T SmartControl zijn bij de AIR-SEP® 4.0 drukbehoudstations instroom­bochten niet meer nodig, waardoor in plaats van 3 slechts 2 aansluitingen voldoen. “Hier­door wordt integratie in nieuwe en bestaande water­voerende systemen vergemakkelijkt en ont­gassing in de installatie geoptimaliseerd”, aldus Van Gorsel. “Aan de installatie kunnen optio­neel een onthardingsbuis en magneet­filter worden toegevoegd, waar­mee zouten, mineralen, magnetiet en andere vervuilingen nog efficiënter uit het water in de expansie- en ontgassings­tank gefilterd kunnen worden. Dankzij een continue druk­bewaking blijft de systeemdruk in de AIR-SEP® optimaal. In plaats van periodiek water te ontgassen, worden ontgassingsinterval en -looptijd exact afgestemd op de actuele installatiestatus.”

Eenvoudige controle

Controle van de (optionele) onthardingsbuis en het magneet­filter geschiedt via een volledig geïntegreerd en vrij programmeer­baar micro­processor controlesysteem, dat tevens vol­automatisch drukbehoud, ontluchting, vacuüm­ontgassing, expansie, vuilopvang, reiniging en bijvulling met vacuüm ontgast water regelt en bewaakt. Van Gorsel: “De kleurendisplay van de touchscreen is eenvoudig te bedienen met een vingertop of invoerpen. Een verbeterde MODBUS/TCP interface maakt beheer op afstand mogelijk. In de toekomst wordt hier nog een BACnet gateway aan toegevoegd. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor monitoring en service op afstand door KOREX Benelux, zodat installateurs en eindgebruikers nog meer worden ontzorgd.”  

Voorkom corrosie en vervuiling en houd uw installaties in topconditie

Vul-Sep
Lees het gehele artikel

Het aantal warmte- en koudeopslagsystemen in ons land neemt snel toe. Niet verwonderlijk, want in combinatie met lagetemperatuur­afgiftesystemen kan een aangenaam binnenklimaat in álle seizoenen worden gegarandeerd, tegen een minimaal energieverbruik. Voorwaarde is wel dat het installatiewater op de juiste manier wordt behandeld. Daarover vertelt Mario van Gorsel, directeur van KOREX Benelux.

“Als gevolg van de temperatuurverlaging in warm­water­systemen en temperatuur­verhoging in gekoeld-watersystemen nemen corrosie­problemen snel toe. Ook in relatief nieuwe installaties. Boven­­dien komt tijdens de montage van gesloten installaties regel­matig vuil en slib in het systeem terecht. Denk bijvoor­beeld aan stof, las­korrels of bouw­vuil, die samen met vrijgekomen kalk­deeltjes voor flinke rendements- en comfort­verliezen, storingen en defecten kunnen zorgen.” Om kleppen, afsluiters, pompen en andere geavanceerde installatiecomponenten hiertegen te beschermen, ontvangt KOREX Benelux steeds meer aanvragen voor (deelstroom)filtratie. Maar ook voor een efficiënte waterbehandeling van gesloten installaties, waarin de VUL-SEP® filter- en onthardingsstraat en AIR-SEP® drukbehoudstations uitstekend kunnen voorzien.

AIR-SEP® drukbehoudstation.

“Voordat een installatie in dienst wordt genomen, kunnen wij het installatiewater al ontdoen van stof, laskorrels en bouwvuil”, vertelt Van Gorsel. “Vervolgens wordt het water onthard conform de Duitse VDI 2035 norm, die stelt dat de waterkwaliteit in gesloten circuits kleur- en geurloos moet zijn, zonder bezinksel en met een geleidingswaarde ≤ 1.500 μS (afhankelijk van de grootte van de installatie). Hiervoor wordt tijdelijk een VUL-SEP® in de installatie geplaatst, die deeltjes tot 50 micron uit het installatiewater filtert. Een ultrakrachtige magneet slaat de vuil­deeltjes op in de unit en houdt deze vast in een ‘dirt zone’, terwijl een waterontharder zorgt dat er sec nog zacht water van 3˚dH aan de installatie wordt toegevoegd.”

De VUL-SEP® wordt na enkele dagen of weken vervangen door een AIR-SEP®, die bestaat uit een expansietank met instroomventiel, ontgassings­ventiel, bijvulautomaat en druk­behoudpomp. “De drukbehoudpomp haalt steeds 5 tot 20 liter uit de installatie, die via het instroomventiel in het AIR-SEP®-vat wordt teruggestort. Hier wordt de druk verlaagd tot een vacuümdruk van -0,3 tot -0,5 bar. Onze gepatenteerde vacuümtechniek garandeert hierbij een luchtvermindering van 28 tot 40 mg/liter ten opzichte van het installatie­water, waar­door de pH-waarde stijgt, de beschermende oxidatie­lagen in de installatie intact blijven en geen lucht en vuil meer worden afgescheiden. Het resul­taat zijn een opti­maal com­fort, een nóg hoger rende­ment, minder storingen en een aan­zienlijk langere levens­duur van de lage tempe­ratuur installaties.”