Tagarchief: Aardgas

‘Dit is de oplossing voor ons energieprobleem’

waterstofpaneel_martens_bosserez__mg_9511s-kopieren
Lees het gehele artikel

Leuvense wetenschappers ontwikkelen zonnepaneel dat waterstof maakt uit de lucht

Een zonnepaneel dat waterstof maakt uit het vocht in de lucht, tot 250 liter per dag. Onderzoekers van de KU Leuven hebben die wereldprimeur sinds kort op hun naam staan. “Ons zonnepaneel is het ontbrekende puzzelstuk om een woning volledig op hernieuwbare energie te laten draaien”, aldus professor Johan Martens. Ten vroegste over twee jaar kan de productie starten.   

Professor Johan Martens en zijn onderzoeksteam van het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse hebben tien jaar gewerkt aan hun zonnepaneel en maakten hun uitvinding eind februari bekend aan het grote publiek. “We zijn vertrokken van het idee om een energiesysteem te bouwen dat overal werkt”, legt professor Johan Martens uit. “Zonlicht en water zijn overal voorhanden, zelfs in de woestijn. Ons paneel vangt water uit de lucht en zet het op een zo efficiënt mogelijke manier om in waterstof en zuurstof, die apart worden opgevangen.” De technische details wil de professor om evidente redenen niet prijsgeven maar het nieuwe zit hem in de manier van het vangen en splitsen van water. Vandaag wordt waterstof doorgaans geproduceerd door middel van elektrolyse. Deze technologie wordt voornamelijk toegepast om het net te ontlasten bij overproductie. De klassieke technologie is grootschalig en energie-intensief, terwijl het systeem van professor Martens met veel lagere stroomdichtheden werkt omdat het gedimensioneerd is op de energiedensiteit van de zon. Het is 100 % hernieuwbaar.

Leuvense wetenschappers ontwikkelen zonnepaneel dat waterstof maakt uit de lucht

Het paneel vangt water uit de lucht en zet dat op een zo efficiënt mogelijke manier om in waterstof en zuurstof, die apart worden opgevangen.

 

Ontbrekende puzzelstuk

Tien jaar onderzoek heeft geleid tot een rendement van 250 liter waterstof per dag. Twintig panelen zouden een gezin een winter lang van stroom en warmte kunnen voorzien, al is dat niet zozeer de bedoeling. “Als je elektriciteit nodig hebt, gebruik je beter een pv-paneel dat rechtstreeks elektriciteit opwekt”, zegt professor Martens. “Waterstof kan wel zijn nut bewijzen om tekorten op te vangen in de winter.” Dat is precies wat het onderzoeksteam gaat uittesten in een proefopstelling in een woning in Oud-Heverlee. Deze woning draait al op hernieuwbare energie maar ondanks tientallen elektrische batterijen is het onmogelijk om de koude wintermaanden te overbruggen. “In april gaan we onze waterstofpanelen in deze woning installeren en de komende twee winters gaan we bekijken hoe ze zich in de praktijk gedragen”, aldus prof. Martens. “Ons zonnepaneel is het ontbrekende puzzelstuk om een woning volledig op hernieuwbare energie te laten draaien: rechtstreeks met zonnepanelen, thermisch met een zonneboiler en met waterstof ter vervanging van aardgas. Voor één woning is deze combinatie van technologieën vrij complex, maar in een wijk of groot gebouw kan dit wel heel interessant zijn.”

Wat met aardgas?

Zal waterstof aardgas dan volledig vervangen in de toekomst? Zo’n vaart zal het volgens professor Martens niet lopen, en dat hoeft ook niet, zegt hij: “De formule van aardgas is CH4. Dat betekent dat het vier waterstofatomen bevat en nog steeds één koolstofatoom. Onze economie zal nooit helemaal koolstofvrij zijn. Maar waterstof kan wel helpen om het CO2-probleem op te lossen. Onze technologie brengt geen koolstof in de lucht en je kan ze ook gebruiken om bijvoorbeeld synthetisch aardgas te produceren. Je kan een CO2-bron combineren met onze waterstof en op die manier nieuw aardgas maken. Zo vervang je de natuurlijke cyclus door een snellere kunstmatige cyclus. CO2 an sich is ongevaarlijk, alleen is de concentratie in de lucht nu veel te hoog, dus als we CO2 langer in de cyclus houden, lossen we het probleem ook op.”

Leuvense wetenschappers ontwikkelen zonnepaneel dat waterstof maakt uit de lucht

Het eerste waterstofpaneel staat nu in Leuven, maar het zal niet lang duren vooraleer het op de markt is.

 

Synergie van energiebronnen

Professor Martens verwacht dan ook niet dat de omschakeling naar een waterstofeconomie nu definitief is ingezet, maar wil de technologie wel zoveel mogelijk ingang laten vinden in onze energiebevoorrading. “We hebben niet de pretentie om te stellen dat wij hét systeem hebben uitgevonden”, zegt hij. “De energiebevoorrading zal altijd een mix zijn van verschillende energiebronnen. Maar we hebben wel een belangrijk puzzelstuk in handen om het energieprobleem op te lossen. Over de waterstofeconomie is al veel inkt gevloeid, ook door criticasters. Je mag niet vergeten dat er in de energiewereld enorme belangen meespelen. Een zuivere waterstofeconomie zal nooit realiteit worden. Er zijn voor- en nadelen verbonden aan elke technologie en afhankelijk van de toepassing zal één technologie de voorkeur krijgen. Vandaag bestaat onze energiemix voor 80 % uit brandstof en 20 % uit elektriciteit. Die verhouding zal evolueren maar zal nooit 100-0 zijn of 0-100. Er zal altijd een synergie nodig zijn. Hetzelfde gaat op voor waterstof als aandrijving voor voertuigen. Voor korte afstanden en lichtere voertuigen is elektrisch rijden het meest geschikt, voor zwaarder vervoer en lange afstanden is waterstof interessanter. Ons systeem werkt aan het tempo van de zon. Je kan niet zomaar het hele wagenpark vervangen met onze technologie. Daarvoor zijn er simpelweg niet genoeg waterstofproductiemogelijkheden.”

Op korte termijn op de markt

Het eerste waterstofpaneel staat nu in Leuven, maar het zal niet lang duren vooraleer het op de markt is. De komende twee jaar gaat het onderzoekteam proefopstellingen uitvoeren in verschillende toepassingsdomeinen: naast de woningmarkt ook in de landbouw, aquacultuur en in ziekenhuizen, waar waterstof kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de noodgeneratoren aan te drijven bij stroomstoringen. “Als de demo’s aantonen dat ons paneel een toegevoegde waarde biedt, gaan we een spin-offbedrijf oprichten”, aldus professor Martens. “Dat bedrijf zal niet gericht zijn op winstmaximalisatie, maar op het zoveel mogelijk verspreiden van de technologie. Daarom zullen we het paneel ook aanbieden aan democratische prijzen.” Tegelijk met de proeven start het onderzoeksteam een productielijn op. Als de proeven positief blijken, kan het paneel na twee jaar op de markt worden gebracht.

‘Stookolie en aardgas hebben wel degelijk toekomst’

Lees het gehele artikel

Op welke manier kunnen stookolie en aardgas bijdragen tot de broodnodige energietransitie en het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen? Dat was de brandend actuele kwestie die onder de loep genomen werd op Heating Avenue, een seminarie voor professionals uit de installatiesector dat plaatsvond in de marge van Batibouw. Ook in de toekomst zullen stookolie en aardgas hun rol blijven spelen, oordeelden de experts van initiatiefnemers Informazout, gas.be en Cedicol: “Het is dringend tijd dat we de sloganeske berichtgeving counteren met ecorealisme!”.

Auditorium 500 in Heizelpaleis 7 liep aardig vol voor de eerste editie van Heating Avenue op de tweede ‘professionele’ dag van Batibouw (vrijdag 22 februari). Liefst driehonderd professionals tekenden present voor een boeiende studiedag met presentaties van keynotesprekers, een panelgesprek en toegespitste workshops. Het toont nog maar eens aan hoe sterk het energiedebat deze dagen leeft, zowel bij professionals als bij particulieren en bedrijven die hun woningen en gebouwen op een duurzame, efficiënte en economische manier willen verwarmen. De razendsnelle technologische ontwikkeling en het opbod aan berichtgeving in de media wekt heel wat vragen op: hoe ziet de verwarming van morgen eruit? Wat wordt de rol van de installateur in de toekomst? En last but not least: hebben stookolie en aardgas nog een toekomst in een wereld die draait om het minimaliseren van CO2-uitstoot en milieu-impact? Op al deze vragen trachtte Heating Avenue een helder antwoord te formuleren.

‘Stookolie en aardgas hebben weL degelijk toekomst’

Auditorium 500 in Heizelpaleis 7 liep aardig vol voor de eerste editie van Heating Avenue.

 

Spitstechnologie versus renovatienood

Werner Neuville (Cedicol) mocht de spits afbijten met een blik op de verwarming van morgen. “De markt evolueert zeer snel: van een simpele stookolieketel gaat het naar weersafhankelijke en vanop afstand gestuurde technologieën. Maar technologie biedt niet altijd de ultieme oplossing. We kampen deze dagen met een enorme renovatienood, want er zijn nog steeds heel wat verouderde, onaangepaste en/of niet correct ingeregelde verwarmingssystemen in gebruik. Wetende dat installaties een totaalplaatje vormen met isolatie en andere bouwkundige oplossingen, zijn er nog veel energiewinsten te boeken door te focussen op rendement en efficiëntie – lees: zonder gebruik te maken van spitstechnologie. De toekomst is niet te voorspellen, maar het lijkt er wel op dat niet alles elektrisch zal kunnen, dat we niet elke woning zullen kunnen verwarmen met een warmtepomp, dat gas en stookolie nog steeds van pas zullen komen – al is het koffiedik kijken in welke toepassing – en dat de technologie van vandaag klaar is voor.     morgen”, aldus Neuville, die eveneens benadrukte dat de installateur een belangrijke rol zal spelen als adviseur voor de eindklant.

Prominentere rol voor installateurs

Jan Lhoëst (Techlink) pikte gretig in op de woorden van zijn voorganger en benadrukte dat installateurs meer dan hun steentje zullen (moeten) bijdragen aan de energietransitie. “Enerzijds zijn ze het rechtstreekse aanspreekpunt voor de steeds kritischere consument, die al lang het noorden kwijt is, anderzijds hebben ze een sterke band met fabrikanten en ontwikkelaars. Er staan bovendien heel wat veranderingen op til. Dankzij de komst van nieuwe ontwerpmethodieken bekleden installateurs een steeds prominentere positie in de bouwketen, wat maakt dat ze bepalende spelers worden en hun defensieve rol zullen moeten opgeven. De focus verschuift van de installatie (Design & Build) naar wat je ermee kan doen (Maintain & Operate), en van verkoop naar diensten (inclusief prestatiegaranties). Voorts vervaagt het onderscheid tussen HVAC en elektro, waardoor we evolueren naar ‘totaalinstallaties’. Om nog maar te zwijgen van de vele innovaties op ICT-vlak. Kortom: de installatiesector staat voor boeiende tijden!”

‘Stookolie en aardgas hebben weL degelijk toekomst’

Alle panelleden waren het erover eens: de rol van stookolie en aardgas is nog lang niet uitgespeeld.

 

Belangrijk deel van de oplossing

Fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas staan deze dagen behoorlijk onder druk. In het licht van de energietransitie en de klimaatdoelstellingen opperen sommige hardliners zelfs dat we ze volledig zouden moeten weren. Terecht? “Neen, want uit de prognoses blijkt dat we alle energievoorzieningen nodig zullen hebben die we momenteel kennen, en dus zijn fossiele brandstoffen wel degelijk een belangrijk deel van de oplossing”, gaf Willem Voets (Informazout) aan. “Op weg naar een koolstofarme toekomst zonder schadelijke uitstoot moeten we drie stappen zetten: de efficiëntie opkrikken (bouwschil optimaliseren, oude ketels vervangen), hybride oplossingen ontwikkelen (waarbij fossiele brandstoffen gecombineerd worden met hernieuwbare energie) en de overige besparingen realiseren via innovatieve technologieën zoals power-to-liquid en power-to-heat.” Steven Van Caekenberghe (gas.be) was dezelfde mening toegedaan: “Het is dringend tijd dat we de sloganeske berichtgeving counteren met ecorealisme. Met groene stroom alleen komen we er niet, dus groen gas is een van de cruciale stukjes in de energiepuzzel. Het potentieel van biogas, biomethaan en power-to-gas-toepassingen is enorm!” De conclusie klonk dan ook luid en duidelijk: “Efficiënt verwarmen met stookolie en aardgas is en blijft relevant met het oog op een duurzame toekomst!”