NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Bosch zet in op innovaties, partnerships en overnames – kostenverlaging blijft een focus

Bosch zet in op innovaties, partnerships en overnames – kostenverlaging blijft een focus

Groeidoelstellingen vereisen een hoge rentabiliteit en financiële kracht

  • Vooruitgang in het boekjaar 2023: verkoop steeg naar 91,6 miljard euro / EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten naar 5,3 procent op jaarbasis
  • Vooruitzichten voor 2024 blijven gematigd: verwachte groei van de verkoop van 5 tot 7 procent / EBIT-marge ten hoogste op het peil van vorig jaar
  • Ondanks aanhoudende moeilijke economische omstandigheden noteert Bosch in België een groei van 11% in vergelijking met het jaar ervoor
  • Expansie focust op groeidomeinen: voorbeeld van medische technologie – 300 miljoen euro investeringen met twee nieuwe partners
  • Stefan Hartung: “We zetten in op innovaties, partnerships en overnames. Ondanks de economische tegenwind zal dit ons in staat stellen te blijven groeien en onze opportuniteiten maximaal te benutten terwijl onze industrieën zich transformeren.”
  • Markus Forschner: “Onze doelstellingen voor 2024 zijn zeer ambitieus. We verwachten geen economische meevallers en moeten de kosten verder verlagen om competitief te blijven.”

De Bosch Groep verhoogde zijn omzet en winst in 2023 en implementeert met succes zijn groeistrategie, ondanks een moeilijke omgeving. Bij de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf zei Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH: “We hebben in het boekjaar 2023 onze financiële doelstellingen bereikt en onze marktpositie versterkt in een aantal bedrijfsdomeinen, van halfgeleiders tot geïntegreerde gebouwsystemen. We zetten in op innovaties, partnerships en overnames om onze verdere groei te verzekeren terwijl onze industrieën zich transformeren – en dat ondanks de economische tegenwind.” De leverancier van technologie en diensten wil op lange termijn een gemiddelde jaarlijkse groei van 6 tot 8 procent bereiken met een marge van minimaal 7 procent. Bosch wil bovendien tot de top drie van de leveranciers behoren op zijn belangrijkste markten in alle regio’s van de wereld.

Bosch breidt innovatiegebieden met groeimogelijkheden ook strategisch uit. Zo heeft het bedrijf bekendgemaakt dat het in de medische technologie aan een nieuwe BioMEMS-technologie werkt die moleculaire diagnostiek met microsysteemtechnologie combineert. Die technologie maakt nauwkeurige tests mogelijk voor tot 250 genetische eigenschappen, zoals pathogenen of genetische mutaties, op één enkele chip en dat direct op het zorgpunt, bijvoorbeeld het kabinet van de arts. “BioMEMS combineert modulaire diagnostiek met de microsysteemtechnologie die Bosch al in smartphones en ESP-antislipsystemen toepast”, zegt Hartung. Een van de eerste bioMEMS-tests die het bedrijf ontwikkelt, richt zich op verschillende ziekteverwekkers die sepsis of bloedvergiftiging veroorzaken. Bosch is daartoe onlangs een ontwikkelings- en verkoopsamenwerking met Randox aangegaan. Een bijkomende strategische samenwerking met r-Biopharm moet de ontwikkeling versnellen van een volautomatische test voor multiresistente bacteriën. Bosch zal samen met deze twee partners tegen 2030 ongeveer 300 miljoen euro investeren.

Verbetering van omzet en resultaat in 2023 – 2024 blijft uitdagend
In het voorbije boekjaar realiseerde Bosch ondanks ongunstige economische en marktomstandigheden een omzet van 91,6 miljard euro . Dat is een stijging met 3,8 procent, of 8,0 procent aangepast voor wisselkoerseffecten. Het bedrijfsresultaat voor interesten en belastingen (EBIT) bedroeg 4,8 miljard euro (2022: 3,8 miljard euro). De EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten was met 5,3 procent 1 procentpunt hoger dan vorig jaar. Dat was beter dan verwacht, maar nog steeds lager dan de op lange termijn beoogde marge van minstens 7 procent. Bosch wil die marge tegen 2026 bereiken. “We hebben een hoge rentabiliteit en grote financiële kracht nodig om onze groeidoelstellingen zo veel mogelijk zelf te kunnen financieren”, aldus Markus Forschner, lid van de raad van bestuur en chief financial officer van Robert Bosch GmbH. “Een geslaagde eindsprint in 2023 heeft ons geholpen om onze verwachtingen waar te maken. Maar het boekjaar 2024 zal minstens even uitdagend zijn als 2023.”

De algemene vooruitzichten van Bosch voor het huidige jaar blijven gematigd, zeker in het licht van de actuele economische context. “Wij verwachten in 2024 geen economische meevallers”, verklaart Forschner. Hij verwacht een wereldwijde economische groei van slechts 2,3 procent in 2024, samen met een stagnerende voertuigproductie en een aanhoudend zwakke markt van de machinebouw. Anderzijds zou de markt van de consumentenproducten licht kunnen verbeteren na twee jaar van terughoudendheid bij de consument. Bosch verwacht dat zijn eigen activiteiten zullen stabiliseren, dankzij zowel innovaties als de uitbreiding van zijn internationale voetafdruk. Zo worden momenteel een nieuwe fabriek voor ovens in Egypte en een fabriek voor koelkasten in Mexico gebouwd.

In het eerste kwartaal van 2024 daalde de omzet met 0,8 procent op jaarbasis; aangepast voor wisselkoerseffecten komt dat overeen met een toename van 2,7 procent. “Daaruit blijkt duidelijk dat de omzetgroei van 5 tot 7 procent die we nastreven met onze planning voor het volledige jaar heel ambitieus is”, voegt Forschner toe. Volgens de CFO zal het moeilijk zijn om de EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten te verbeteren tegenover vorig jaar: “We krijgen niet alleen te maken met een gematigde marktomgeving en een verwachte verdere stijging van de initiële investeringen in strategisch belangrijke domeinen. Ook de herstructureringen en procesverbeteringen zullen in eerste instantie een negatieve impact hebben. Het zal dan ook even duren voor het positieve effect ervan voelbaar wordt.” Bovendien wil Bosch de kosten verder verlagen en zijn structuren aanpassen om competitief te blijven terwijl zijn industrieën zich transformeren. Zoals Forschner zei: “We zullen de nodige maatregelen consequent invoeren, maar met gevoel voor proportie.” Eventuele personeelsaanpassingen zullen zonder gedwongen ontslagen verlopen en in overleg met de sociale partners.

Ontwikkeling van de bedrijfsactiviteit in België: groei in 2023
Bosch in België sloot het boekjaar 2023 af met een geconsolideerde omzet van bijna 914 miljoen euro, een groei van 11% in vergelijking met het jaar ervoor. “Ondanks de aanhoudende moeilijke economische omstandigheden zijn wij er in België in geslaagd om in het boekjaar 2023 een positieve groei te behalen”, zegt Patrick Incoletti, directeur Bosch Benelux. De verkoop van Bosch in België is gestegen, voornamelijk dankzij de prestaties van de bedrijfssector Mobility. Op 31 december 2023 telde de Groep Bosch in België ongeveer 1160 medewerkers. De prognose van Bosch in België voor het huidige boekjaar is gematigd, in het licht van de aanhoudende wereldwijde economische- en geopolitieke uitdagingen. “Hoewel we in België een uitdagend jaar verwachten, blijven we onze positie en ons potentieel op lange termijn op de lokale markt versterken”, licht Incoletti toe.

Bosch in België houdt vast aan zijn ambitie om zijn kantoorgebouwen en fabrieken te verduurzamen. “Onze vestiging in Anderlecht heeft nu ook zonnepanelen om haar eigen energie op te wekken”, vervolgt Incoletti. Om nog meer bij te dragen aan de klimaatwerking van Bosch stelde Bosch in België het initiatief BrefurbiSH voor. Die samenwerking tussen Sirris, Circular.brussels, Lichtwerk en BSH Home Appliances heeft tot doel het refurbishing-proces van huishoudapparaten efficiënter te maken aan de hand van geavanceerde data-analyse en cognitieve en functionele ondersteuning van de operator. Zo wil Bosch elk jaar 50 ton toestellen uit de afvalstroom halen.

Bosch in België blijft ook aan de verkeersveiligheid werken. Eind 2023 werd Vlaanderen de eerste regio ter wereld met een realtime-detectiesysteem dat zowel de spookrijder zelf als bestuurders in de buurt van een spookrijder persoonlijk waarschuwt via navigatie-apps in de auto. Het systeem werd ontwikkeld door Bosch en past in het Mobilidata-programma van de Vlaamse regering en imec.

Groeidomein: duurzame mobiliteit
In zijn kernactiviteiten op het gebied van mobiliteit werkt Bosch verder aan strategische beslissingen voor toekomstige groei. Dit jaar alleen al lanceert het bedrijf een dertigtal productieprojecten voor elektrische voertuigen. “Elektromobiliteit komt eraan. De enige vraag is hoe snel het in de verschillende delen van de wereld zal aanslaan”, zegt Hartung. “Wij schatten dat 70 procent van alle nieuwe auto’s in Europa tegen 2030 puur elektrisch zal zijn. Dit cijfer zal in China en Noord-Amerika wellicht 40 tot 50 procent bedragen.” Waar zware voertuigen nodig zijn om lange afstanden te overbruggen, zal volgens de voorzitter van Bosch nog een tijdlang een vraag blijven bestaan naar oplossingen zoals plug-in hybride aandrijvingen en range extenders. De bedrijfssector Mobility verwacht een bijkomende stimulans van de voertuigdynamica. Met nieuwe en redundante remsystemen die afgestemd zijn op elektrisch en geautomatiseerd rijden, groeit Bosch jaarlijks met 10 procent – aanzienlijk sneller dan de markt. En met Vehicle Motion Management (VMM) werkt Bosch aan een innovatieve systeemoplossing die alle aspecten van de voertuigbeweging coördineert, door de remmen, de stuurinrichting, de aandrijflijn en de dempers aan te sturen. Alleen al in recente wintertests heeft Bosch meer dan 20 voertuigen van grote merken met varianten van VMM uitgerust. “Wij zijn er vroeg bij en zullen dit jaar onze eerste bestelling in serieproductie brengen”, zegt Hartung. Het bedrijf verwacht tegen 2030 een omzet van honderden miljoenen te realiseren.

Groeidomein: waterstof
Bosch bevestigt zijn verwachtingen voor het groeidomein waterstof: zijn omzet in de waterstoftechnologie zou tegen 2030 5 miljard euro kunnen bereiken. “In 2023 zijn we begonnen met de productie van brandstofcelsystemen in het Duitse Stuttgart en het Chinese Chongqin”, zegt Hartung. Waarschijnlijk zal China voorlopig de belangrijkste markt zijn. Bosch verwacht pas in het volgende decennium een sterke groei in Europa of Noord-Amerika. Vanuit technisch oogpunt zijn waterstofmotoren de snelste weg naar een klimaatneutraal vrachtwagentransport. Bosch verwacht dat de markt voor deze technologie tegen 2030 bijna 1 miljard euro waard zal zijn. De CEO van Bosch legt uit: “Dit jaar zullen er in India al waterstofmotoren met onze injectietechnologie op de weg zijn. We werken reeds aan vijf bestellingen van bekende vrachtwagenfabrikanten uit de drie belangrijkste economische regio’s ter wereld.” Bosch wil ook deelnemen aan de snelgroeiende markt voor waterstofproductie: tegen 2030 zal de wereldwijde geïnstalleerde productiecapaciteit voor waterstofelektrolyse meer dan 170 gigawatt bedragen. Dat is ongeveer 25 keer meer dan vandaag. “Onze elektrolysemodule ligt op schema voor marktintroductie volgend jaar”, zegt Hartung. “Bosch zal in de toekomst niet alleen synoniem zijn met waterstofaandrijvingen maar ook met waterstofproductie. Wij zullen als leverancier de toekomstige markt actief helpen vormgeven.”

Groeidomein: warmtepompen
Bosch benut ook systematisch groeikansen op het gebied van verwarmingstechnologie. Hoewel de Europese markt van de warmtepompen in 2023 stagneerde, kon Bosch haar omzet met bijna 50 procent verhogen. Bosch zal de komende jaren in dit segment aanzienlijk sneller blijven groeien dan de markt. “We hebben niet alleen geïnvesteerd in productiecapaciteit maar ook ons productportfolio uitgebreid, met warmtepompen die stil, efficiënt én kosteneffectief zijn”, zegt Hartung. De voorzitter van Bosch ziet een bijkomend omzetpotentieel in de hybride verwarmingssystemen: een combinatie van een warmtepomp voor de basiswerking en een gasketel voor de piekbelastingen. Dat zal de efficiënte decarbonisatie van miljoenen bestaande gebouwen mogelijk maken. In een eerste fase introduceert Bosch een oplossing met deze technologie voor appartementsgebouwen met maximaal 100 wooneenheden. Hartung verwijst ook naar het controversiële debat over de Duitse verwarmingswet, die de aankoopbeslissingen op lange termijn heeft belemmerd en de verwarmingsmarkt ernstig heeft verzwakt. “Als het klimaat- en het energiebeleid met elkaar in tegenspraak zijn, investeren de investeerders niet, maar wachten ze af,” zegt hij. “Groei vraagt om een helder en voorspelbaar subsidiebeleid.”

Klimaatbeleid: een koolstofneutrale toekomst vereist duurzame investeringen
De klimaatactie blijft een centrale rol spelen voor Bosch. Volgens Hartung biedt het grote groeikansen, ook al ontwikkelen markten zoals elektromobiliteit zich trager dan verwacht. “Toch zien we dat de klimaatactie niet langer als enige uitdaging bovenaan de politieke agenda staat, in het licht van de complexe geopolitiek en de toenemende sociale spanningen in onze samenleving”, zegt hij. Toch blijft Bosch grote initiële investeringen doen in technologieën voor een koolstofneutrale toekomst, om deze transformatie van bovenaf vorm te geven. Hartung verklaart: “De subsidiëring van CO2-efficiënte technologieën staat onder druk. Maar klimaatactie vereist aanhoudende investeringen door de overheid, door de bedrijven en door ieder van ons.”
Boekjaar 2023: verbeterde free cash flow, grote initiële investeringen
Terwijl de voorraadniveaus van Bosch vorig jaar nog sterk werden beïnvloed door de onzekerheden na de COVID-19-pandemie en de chipschaarste, wordt de situatie nu weer normaal. Als gevolg hiervan verbeterde de free cash flow tot 2,2 miljard euro. Dat komt overeen met 2,4 procent van de omzet en is beter dan het minimale streefdoel van 1,0 procent. De eigenvermogensratio bedroeg 44,2 procent (2022: 46,6 procent). De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bleven stabiel op een hoog peil van 7,3 miljard euro (2022: 7,2 miljard euro), wat leidde tot een R&D-ratio van 8 procent (2022: 8,2 procent). De kapitaalinvesteringen bereikten een nieuwe piek van 5,5 miljard euro (2022: 4,9 miljard euro). Forschner licht toe: “We zijn ook zeer aandachtig voor de kosteneffectiviteit van onze initiële investeringen, die in 2023 meer dan 12 miljard euro bedroegen, en we passen onze projecten indien nodig aan.”

Boekjaar 2023: ontwikkelingen per bedrijfssector
De bedrijfssector Mobility realiseerde een omzetgroei van 6,9 procent naar 56,2 miljard euro. Aangepast voor wisselkoerseffecten komt deze groei neer op 10,9 procent. De EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 4,4 procent (2022: 3,4 procent). In de bedrijfssector Industrial Technology steeg de omzet naar 7,4 miljard euro. Deze groei met 6,8 procent (10,2 procent aangepast voor wisselkoerseffecten) is te danken aan de eerste consolidatie van de overnames van HydraForce en Elmo Motion Control. De EBIT-marge bleef stabiel op 9,1 procent (2022: 9,8 procent). In de bedrijfssector Consumer Goods bedroeg de omzet 19,9 miljard euro, een daling met 6,6 procent tegenover het vorige jaar; aangepast voor wisselkoerseffecten is dat een lichte terugval met 1,2 procent. De EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten bleef ongewijzigd op 4,5 procent. In de bedrijfssector Energy and Building Technologies steeg de omzet met 10,5 procent naar 7,7 miljard euro of 13,2 procent aangepast voor wisselkoerseffecten. De EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten kwam uit op 9 procent (2022: 6 procent).

Boekjaar 2023: ontwikkelingen per regio
In Europa bedroeg de omzet 46,8 miljard euro. Dat is een stijging met 5,5 procent tegenover vorig jaar, of 7,9 procent aangepast voor wisselkoerseffecten. In Noord-Amerika steeg de omzet met 6,2 procent naar 15,2 miljard euro. Aangepast voor wisselkoerseffecten is dat een groei van 8 procent. De omzet in Zuid-Amerika bereikte 1,7 miljard euro, vergeleken met 1,8 miljard euro het jaar ervoor. Aangepast voor wisselkoerseffecten komt deze daling van 6,2 procent neer op een groei van 1,8 procent. In Azië-Pacific, inclusief andere regio’s, bedroeg de omzet 27,9 miljard euro. Aangepast voor wisselkoerseffecten vertegenwoordigt deze lichte groei van 0,6 procent een aanzienlijke groei van 8,6 procent.

Boekjaar 2023: groei van het personeelsbestand met ongeveer 2 procent
Op het eind van het jaar telde het bedrijf wereldwijd 429.416 medewerkers, dat zijn er 8078 meer dan het jaar ervoor. Het aantal medewerkers steeg in alle regio’s, ook in Duitsland. De sterkste regionale groei werd in Amerika genoteerd.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details