Tagarchief: Geothermiecentrale

Gesofisticeerde diepteboringen voor geothermiecentrale in Mol

p1220822-kopiëren
Lees het gehele artikel

In september 2015 weerklonk in Mol het startschot van een ambitieus project: de Kempense regio duurzame energie leveren door middel van diepe geothermie. VITO liet op de Balmatt-site een energiecentrale optrekken, die warmte en elektriciteit produceert door heet water uit de lokale bodem te onttrekken. Hiervoor waren enkele complexe diepteboringen nodig, wat een uiterst gesofisticeerde werkwijze vereiste.

SMET GWT“Als marktleider op het vlak van bodemenergie en pionier inzake KWO- en BEO-toepassingen volgen we alle technologische ontwikkelingen op de voet”, opent Wim Smet, CEO bij Smet Group. “Zo vernamen we in 2012 dat VITO plannen koesterde voor een diep geothermisch project op de Balmatt-site, letterlijk in onze achtertuin. We zijn dan ook meteen in actie geschoten en zijn een alliantie aangegaan met een van de Europese marktleiders op het vlak van diepe geothermie, meer bepaald het Duitse Daldrup & Sohne. Onze THV bleek initieel de enige kandidaat te zijn, maar eind 2013 kregen we het bericht dat het project ‘on hold’ werd gezet vanwege een gebrek aan financiering. In 2015 volgde een nieuwe aanbesteding, waarvoor we de goedkoopste inschrijver waren. Zo konden we eind 2015 dan toch eindelijk aan de slag.”

Heus avontuur

In eerste instantie voerde de THV Smet-Daldrup Deep Geothermal Drilling een verticale exploratieboring uit tot op een diepte van 3600 meter, inclusief pomptest. “Vermits er in het verleden zeer weinig diepe boringen uitgevoerd waren en we dus niet echt konden vergelijken, was dit zowel voor ons als voor VITO een heus avontuur. De ondergrond en het gedrag ervan tijdens het boren waren een vraagteken”, vertelt Wim Smet. “De exploratieboring omvatte vijf dieptefases, waarvan de laatste fase is uitgevoerd in het targetreservoir (lees: de kalkstenen van het Carboon). In de eerste vier fases is er telkens een stalen casing geplaatst en gecementeerd, en in de laatste fase is er een stalen filter geïnstalleerd. Omdat de resultaten van de pomptest voldoende bevredigend waren, gaf VITO ons al snel groen licht voor een tweede put, die dienst zou doen als injectieput. Deze reikt tot op dezelfde diepte (in dezelfde laag), maar heeft vanwege de vereiste deviatie een totale boorlengte van 4.200 meter. Op basis van onze ervaringen tijdens het uitvoeren van de eerste boring, waarbij we onstabiele formaties aantroffen die stabilisatie door middel van cementering en zelfs een side track vereisten, hebben we het oorspronkelijke boorprogramma licht gewijzigd. Tot slot werd er na een studiefase van ongeveer een jaar beslist om nog een derde put uit te voeren, ditmaal tot op een verticale diepte van 4.250 meter (de top van het Devoon) en met een totale boorlengte van 5.000 meter.”

Positieve balans

Hoewel Smet Group in de jaren 80 al de nodige ervaring opdeed met diepteboringen – denk maar aan het diep geothermisch proefproject in Merksplas en andere diepteboringen in het kader van het onderzoek van de (diepe) ondergrond in Vlaanderen – verloor het voeling met dit specifieke kennisdomein en had het nood aan een buitenlandse partner met de nodige knowhow. “Het is echter wel de bedoeling om onze inbreng in eventuele volgende projecten te vergroten, om uiteindelijk uit te monden in een volledige Vlaamse en Kempische verankering van de specifieke diepgeothermische knowhow, met uitbreiding van de lokale tewerkstelling tot gevolg”, benadrukt Wim Smet. “We zijn het in principe gewend om volledig zelfstandig te werken, maar in de wereld van de olie- en gasboringen is het zaak om tal van expertises te bundelen. Elk onderdeel van het boorproces (bitkeuze, mudcontrole, boorbeschrijving, casinginstallatie, cementatie, deviatie …) wordt er begeleid door specifieke specialisten/onderaannemers. Ook de opdrachtgever levert de nodige boorspecialisten, wat het overleg tussen alle betrokken partijen zeer intens maakt. Dit zorgt er echter voor dat iedereen voluit streeft naar de goede afloop van het project. Wat ons betreft, is de balans dan ook zeer positief. Het was een zéér boeiend project – weliswaar met de gebruikelijke technische problemen, maar enorm uitdagend en vernieuwend. We kunnen niet wachten om een volgend project aan te vatten!”  

Tekst Tim Janssens     |    Beeld VITO