Tagarchief: Klimaatdoelstelling

Twee premies maken gasinstallaties interessanter

acr294430908864-1670041-kopieren
Lees het gehele artikel

Om de klimaatdoelstellingen te behalen én om een wezenlijke besparing op energiekosten mogelijk te maken, moet er dringend werk gemaakt worden van het vervangen van verouderde gasketels. België telt 2,9 miljoen gasaansluitingen, maar nog al te vaak zijn daar verouderde toestellen op aangesloten. Zo’n 25 procent van de toestellen is verouderd en verbruikt dus teveel energie. Om dat probleem aan te pakken reikt sectorfederatie Gas.be een interessante premie uit.

Steven Van Caekenberghe, general manager van Gas.be, licht het premiestelsel toe: “Als uw ketel ouder is dan twintig jaar en u kiest voor een vervanging, heeft u recht op een premie tot van minstens 500 euro. Die komt bovenop de CO2-vermindering van 30 procent en een besparing op uw energiefactuur van 440 tot 700 euro per jaar.”

‘Een gascondensatieketel niet tegenstrijdig met de Europese klimaatdoelstellingen: ook gas is een groen alternatief.’

 

Schoorsteenpremie

Deze premie kan gecombineerd worden met een andere interessante premie: de schoorsteenpremie, voor het renoveren van de collectieve schoorstenen in een bestaand appartementsgebouw. Wanneer in een

bestaand appartementsgebouw verschillende individuele gasketels worden aangesloten op een gemeenschappelijke schoorsteen, vraagt dit een ingrijpende aanpassing van het centrale rookafvoerkanaal. Nochtans is dit vanuit ecologisch en economisch standpunt vaak de juiste beslissing. Daarom steunt Gas.be deze renovatie met € 300 per aangesloten condensatieketel.

Wie kiest voor een renovatie van de collectieve schoorsteen, waar op ieder aansluitpunt een efficiënte condenserende ketel wordt aangesloten, maakt aanspraak op de premie. Alleen condensatieketels met CE-markering voor België die het energielabel van minimum EEklasse ‘A’ komen in aanmerking.

Uiteraard moet de installatie voldoen aan alle huidige installatie- en productnormen. Een collectieve schoorsteenrenovatie om eventueel in de toekomst de centrale verwarmingsketel te vervangen door individuele condensatieketels, voldoet niet voor de premie. Hetzelfde geldt voor een tubering van een individueel rookgasafvoerkanaal in een bestaande collectieve schoorsteen.

‘Als uw ketel ouder is dan twintig jaar en u kiest voor een vervanging, heeft u recht op een premie tot van minstens 500 euro.’

 

Betrouwbaar, beschikbaar en betaalbaar

Met deze premies wil gas.be een installatie op gas verder promoten als een betrouwbare, beschikbare en betaalbare oplossing. Bovendien is een gascondensatieketel niet tegenstrijdig met de Europese klimaatdoelstellingen: ook gas is een groen alternatief, zegt Van Caekenberghe. “Blijven verwarmen op stookolie is eerder vervuilend, en verwarmen op elektriciteit is duur en geeft ook CO2– uitstoot. Blijven verwarmen op elektriciteit is niet alleen vervuilend en duur, het is ook quasi onmogelijk. Slechts 15 procent van onze elektriciteitsmix is groene elektriciteit. Hierdoor stoot onze elektriciteitsmix te veel CO2 uit, net als de stookolie-installaties. Slechts 15 procent van de elektrische installaties werkt vandaag met groene elektriciteit. Bovendien kwamen we de voorbije jaren al enkele keren in een precaire situatie terecht waarbij sprake was van het uitvallen van de elektriciteit. Als we z’n allen voor elektriciteit zouden blijven kiezen, zal zo’n stroomtekort wellicht geen voorspelling, maar een feit zijn.” Bovendien wordt gas in de toekomst nog groener. “Binnenkort werken de nieuwste condensatieketels met biomethaan – hernieuwbaar gas met dezelfde kwaliteit als gas – en op langere termijn met injecties van waterstof. Daarnaast is de combinatie van gas met hernieuwbare energie een toekomstgerichte oplossing met nóg meer rendement. Denk maar aan een zonneboiler, waarbij u aan de hand van thermische panelen warm water kan opwekken.”

Met een mix van technieken naar een CO2-vrije samenleving

beeld-remeha-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Een populair Chinees spreekwoord luidt: “Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden. Het tweede beste moment is vandaag.” Dit gezegde is ook van toepassing op hoe we omgaan met de aarde en hoe we de ambitieuze, maar belangrijke klimaatdoelstellingen kunnen behalen. Als verwarmingsfabrikant met meer dan 80 jaar ervaring is Remeha, tevens marktleider in het groot vermogen, goed geplaatst om een blik te werpen op de toekomst. De uitdagingen waar de maatschappij in het algemeen en zeker ook de verwarmingssector voor staan vragen om een snelle, kordate maar tegelijk realistische oplossing.

Remeha gaat er prat op een langetermijnvisie naar voren te schuiven. Christophe Leroy, Managing Director Remeha Belgium: “Onze groep is eigendom van een stichting, hetgeen betekent dat wij geen aandeelhouder hebben aan wie wij een deel van onze winst moeten uitkeren. Wij investeren elke euro terug in onze activiteit.” Ook wat betreft energietransitie en verduurzaming verricht Remeha al jaren onderzoek.

Leroy ziet heil in een mix van technieken, die gebruik maken van duurzame en groene energiebronnen.

 

Geen tijd voor trial & error

“Iedereen beseft stilaan de sense of urgency. Er is geen tijd voor trial & error. Maar de acties moeten wel realistisch en betaalbaar zijn.” Leroy vindt dat het debat niet verengd mag worden tot een discussie
over duurzame en fossiele technologieën. “Volgens ons is die discussie naast de kwestie: een technologie kan namelijk niet duurzaam óf fossiel zijn.
Het hangt ervan af welke energie gebruikt wordt. Die moet duurzaam zijn. Elektriciteit die ‘s nachts in een gascentrale wordt gemaakt is niet duurzaam. Dus een elektrische warmtepomp is enkel duurzaam wanneer ze met duurzame elektriciteit werkt. Op dezelfde manier is een gasketel niet duurzaam als hij met aardgas werkt, maar is hij wel duurzaam als hij met groen gas werkt, zoals bijvoorbeeld waterstofgas.”

Om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn, moeten er snel stappen gezet worden. Wachten op een nieuwe, alles oplossende technologie is geen optie, meent Leroy. “We zullen moeten werken met de techno-
logieën die vandaag bestaan. Door het verduur
zamen van onze energiedragers, warmte, elektriciteit en gas, gaan we naar een duurzame toekomst.”

‘We zullen moeten werken met de technologieën die vandaag bestaan.’

 

2 miljoen ton CO2

Een eerste, noodzakelijke stap is de 1 op 1 vervanging van een oude verwarmingsketel door een nieuw, condenserend exemplaar. “Het grootpotentieel voor energiebesparing en CO2-reductie zit in het bestaande gebouwenpark. Er staan vandaag meer dan twee miljoen niet-condenserende ketels in België die vaker meer dan 20 jaar oud zijn. Een grootschalige vervangingsoperatie kan resulteren in een besparing van 2 miljoen ton CO2. En dat is 15% van wat we tegen 2030 moeten bereiken.”

Leroy pleit voor realisme wanneer over duurzame oplossingen gesproken wordt. “Groene elektriciteit is uiteraard een goede stap vooruit. Alleen is het onmogelijk om alle nodige energie uit windmolenparken en zonnepanelen te halen. We verbruiken vandaag zeven keer zoveel energie voor mobiliteit en het verwarmen van gebouwen dan elektriciteit. Het is een illusie dat alles elektrisch kan. Dus de enige oplossing is om gas ook te verduurzamen, bijvoorbeeld via waterstofgas.”

Leroy ziet wel heil in een mix van technieken, die gebruik maken van duurzame en groene energiebronnen. Zonnecollectoren, warmtenetten, WKK’s en natuurlijk warmtepompen zijn allemaal oplossingen die aandacht verdienen, al zijn geen van deze technieken altijd en overal van toepassing. Er moeten heel wat randvoorwaarden vervuld zijn om een welbepaalde technologie efficiënt te kunnen gebruiken.

Er bestaat geen toveroplossing: de toekomst zal hoe dan ook bestaan uit meer dan één technologie, zo besluit Leroy: “Welke technologie of combinatie van technologieën gekozen wordt hangt af van
iedere situatie: gaat het om een nieuwbouw, renovatie, of een simpele vervanging? Wat is het beschikbare budget, het ambitieniveau, de omgeving, het energiegebruikersprofiel,…? Al deze aspecten leiden tot de conclusie welke technologie beter geschikt is dan een andere.”