NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Verwijderen van afzettingen van kalk en corrosie in cv-installaties

Verwijderen van afzettingen van kalk en corrosie in cv-installaties

Momenteel werkt het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch centrum voor het Bouwbedrijf) aan nieuwe aanbevelingen, met als doel: het beperken van afzettingen en corrosie in gesloten watersystemen in gebouwen.

Aangezien het merendeel van de warmte-opwekkers (zoals ketels en warmtepompen) zich momenteel nog steeds in de renovatiemarkt situeert, is het ook van belang om de waterkwaliteit in de bestaande systemen te meten en te evalueren. Vaak blijkt dat in deze bestaande installaties vervuiling aanwezig is, zowel in zwevende vorm (slib in suspensie) als harde afzettingen. Deze vervuiling veroorzaakt verschillende problemen. In NBN 14336 worden enkele methodes beschreven voor het chemisch reinigen en spoelen van installaties. Uiteraard dienen steeds vellige producten te worden gebruikt, dit wil zeggen; producten met een categorie 3 certificaat van Belgaqua. 

1. Ketelsteen in warmtewisselaars verwijderen

Afzettingen van kalk, al dan niet vermengd met zwart magnetiet, vormen zich vaak in de warmtewisselaar van de ketel. Boven 60 °C slaat de kalk immers permanent neer, en zet zich af als een harde laag. Deze laag verhindert de goede warmteafgifte en verlaagt het rendement van de warmtewisselaar en de installatie. In extreme gevallen kan dit leiden tot oververhitting van de warmtewisselaar. De meest toegepaste remedie is om de warmtewisselaar uit te zuren met een niet-agressief zuur met een corrosie-inhibitor. Zuren zoals zoutzuur (HCl) of azijnzuur zijn absoluut te vermijden omdat zij bepaalde onderdelen van de ketel zullen aantasten.    

Het uitzuren gebeurt het snelst als er op hoge temperatuur, tot 80° C, kan worden gewerkt met een omkeerbare spoelpomp. Hierbij kan de volledige warmtewisselaar gecontroleerd in beide stroomrichtingen worden gereinigd. 

2. Lichte vervuiling verwijderen uit een huishoudelijke cv-installatie

Vaak wordt bij een verketeling gebruik gemaakt van een hydrocycloon magneetfilter, zoals beschreven in NBN 14868. Hierbij wordt de filter ingebouwd op de retour van de bestaande cv-installatie en wordt een pH-neutrale chemische reiniger aan de bestaande cv-installatie toegevoegd. Deze reiniger circuleert gedurende enkele dagen in de bestaande cv-installatie, terwijl de filter maximaal de vervuiling capteert en uit het cv-water verwijdert. 

Bij het vervangen van de ketel volstaat het vaak om de installatie af te laten, de filter te reinigen en de volledig installatie grondig te spoelen met vers water, alvorens de vernieuwde installatie te beschermen met een geschikte corrosie-inhibitor.

Vaak wordt bij het reinigen van een cv-installatie gebruik gemaakt van een krachtige, omkeerbare spoelpomp.

3. Zware vervuiling verwijderen en problemen van doorstroming en circulatie oplossen

Bij installaties met veel afzettingen in leidingen en afgiftesystemen, zoals onder andere radiatoren en vloerverwarming, kan het aangeraden zijn om met een spoelpomp de installatie te reinigen (zie NBN 14868). Hierbij wordt (door combinatie van een krachtige spoelpomp met groot debiet, pH-neutrale reinigers en een magneetfilter) de installatie maximaal gereinigd. Bij het gebruik van hoge temperaturen kan men gemakkelijk controleren of de doorstroming in het afgiftesysteem is hersteld. Dit kan handmatig worden vastgesteld, of met behulp van thermografische camera’s.

Steeds meer een aandachtspunt

Conclusie: het verwijderen van vervuiling en afzettingen in cv-installaties is steeds meer een aandachtspunt bij werkzaamheden aan de installatie. Steeds vaker leggen de verschillende fabrikanten van onderdelen van de installatie hier de nadruk op. De verwachting is immers dat het cv-water vrij is van vervuiling. Ook de afgiftesystemen, die berekend en ingeregeld werden voor een bepaald debiet, zullen maximaal renderen als ze vrij zijn van slib en harde afzettingen. 

Het is dan ook noodzakelijk om de nodige maatregelen te nemen, met als doel het reinigen en het verwijderen van afzettingen van kalk en corrosie in de cv-installatie. De technieken, de toestellen, de producten en de professionele ondersteuning staan ter beschikking van de servicemonteurs en installatiebedrijven. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details