Tagarchief: Koeling

Innovatie en duurzaamheid liggen aan de basis van digitaliseringsproject Online bestelplatform voor installateurs

Lees het gehele artikel

JAGA, de Belgische innovatieve speler op gebied van verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen, kiest met de lancering van een online bestelplatform resoluut voor innovatie. Belgische installateurs kunnen voortaan – 24/24 en 7/7 – rechtstreeks de nodige materialen bestellen. Door de uitrol van deze webshop, op basis van SAP Commerce Cloud, positioneert JAGA zich als digitale pionier in een eerder ‘klassieke’ sector.

Klanten bij JAGA hebben de keuze uit ongeveer 5 miljard mogelijke varianten binnen een uitgebreid gamma producten en opties.

Innovatie en creativiteit lopen als een rode draad doorheen JAGA. Ook op gebied van bedrijfs­voering wordt voort­durend bekeken op welke manier processen kunnen geoptimaliseerd wor­den. De digitalizering van het bestel­proces is de eerste stap in een groter project. Met de transitie naar een online verkoops­kanaal zal JAGA sneller en efficiënter orders kunnen verwerken. Installateurs en distributeurs zullen boven­dien nog beter begeleid worden.

Extra servicekanaal

“Met de ontwikkeling van onze eigen B2B webshop willen we Belgische installateurs een extra servicekanaal aanbieden” zegt Jan Kriekels, CEO van JAGA. “Niet alleen kunnen ze altijd op het online verkoopskanaal terecht, ook buiten de werkuren, het platform geeft ook meteen aan welke toebehoren zoals installatie-onderdelen bij hun bestelling hoort. Op die manier kunnen ze optimaal aan de plaatsing beginnen en zijn ze zeker alles bij de hand te hebben. We streven ernaar om, binnen de 12 maanden, de helft van onze jaaromzet via het online platform te genereren en om de manuele orderverwerking met 50% terug te schroeven.” De ingebruikname van het online verkoopskanaal levert ook een aanzienlijke tijdswinst op. De verwerkings­tijd van de orders is met 60% ver­minderd. Hier­door hebben mede­­werkers van JAGA meer tijd om zich te focussen op hun klanten. Professionele klanten zullen nog beter begeleid worden en het plaatsen van de juiste bestelling wordt gemakkelijker. Dit alles draagt ook bij tot snellere leveringstijden. ❯ De digitalisering van het bestelproces heeft bovendien een belangrijk, duurzaam effect dankzij een aanzienlijke vermindering van papierverbruik. Voor de ontwikkeling van het online plat­form koos JAGA voor SAP partner Digitalum* en SAP Commerce Cloud. “Het was een boeiende uit­daging om de product­catalogus van JAGA te ver­talen in een online verkoops­kanaal” zegt Diederik Bots, CEO Digitalum. “De resul­taten spreken voor zich. Naast de belangrijke tijds­winst zorgt de automatisering van het bestel­proces ook voor een grote nauw­keurigheid van de data, tot 99,5%. Klanten bij JAGA hebben de keuze uit ongeveer 5 miljard mogelijke varianten binnen een uitgebreid gamma producten en opties. Het efficiënt beheren daarvan is dan ook uiterst belangrijk.”

Stijn De Beuckelaer, Managing Director bij SAP België & Luxemburg: ‘Investeren in digitalisering biedt een bedrijf een solide basis voor de toekomst.’

Innovatie en technologie versterken elkaar

“We zijn trots op het feit dat een innovatief Belgisch bedrijf zoals JAGA voor SAP kiest als partner voor zijn digitaliseringsprojecten” zegt Stijn De Beuckelaer, Managing Director bij SAP België & Luxemburg. “Investeren in digitalisering biedt een bedrijf een solide basis voor de toekomst. Het digitale project dat JAGA heeft opgestart, illustreert hoe innovatie en technologie elkaar alleen maar versterken.” “Dankzij het inzetten van technologie kunnen we een heleboel zaken efficiënter aanpakken. De optimalisatie van onze processen stopt hier nog niet. We blijven samen met onze partners innoveren. Innovate or Die!” besluit Jan Kriekels. *De integratie tussen het SAP Commerce platform en het ERP systeem wordt uitgevoerd door SAP Partner Canguru.

Koeling wint aan belang: ‘Nieuwe ­gebouwen zijn ontworpen voor de winter’

landscape-sea-coast-water-nature-rock-698004-pxhere kopiëren
Lees het gehele artikel

In 2019 waren het er zelfs drie. Dat betekent dat er ook op een heel andere manier naar binnenklimaat gekeken wordt. Oververhitting is in steeds meer woningen een groot probleem. Op een panelgesprek van architectura.be gaven experts uit verschillende sectoren hun visie op het probleem.

Tekst Filip Van der Elst  |  Beeld Pxhere

“Koeling is even belangrijk als verwarming, maar jammer genoeg wordt ­actieve koeling door de wetgever in het verdomhoekje geduwd”, steekt Lieven Verstaen (Daikin) van wal. “Uiteraard is een performante gebouwschil, met zo weinig mogelijk warmtelasten, essentieel. Tegelijk moeten we onder ogen durven zien dat de passieve maatregelen niet altijd volstaan voor een comfortabel binnenklimaat. Zelfs al haal je een perfecte EPB-score, kan je toch met oververhitting worden geconfronteerd.”

‘Koeling is een fenomeen dat veel moeilijk onder controle te houden is dan verwarming.’

Digitale meter

Bovendien is koeling al lang geen energieverslindende technologie meer dankzij het gebruik van invertertechnologie en nieuwe efficiënte koelmiddelen, stelt Verstaen: “Bovendien kan het energieverbruik in koeling perfect worden gedekt door groene elektriciteit via PV-panelen; deze genereren vooral in de zomer energie, net wanneer er nood is aan koeling.” De digitale meter zal trouwens de residentiële gebruiker stimuleren om zijn opgewekte elektriciteit ogenblikkelijk zelf te verbruiken, en dan is de koppeling met airco een ideale oplossing. Geert Bellens (METIZ) is het daarmee eens: “Vele nieuwe gebouwen, met sterke isolatie en hoge luchtdichtheidseisen, zijn ontworpen voor de winterperiode: dan houden ze de warmte binnen. Maar in de zomer zijn die gebouwen net heel moeilijk koel te houden. Zeker in scholen zien we die problematiek vaak terugkeren. Er bestaan nochtans heel wat slimme, intelligente en passieve oplossingen voor koeling, die niet eens zo duur hoeven te zijn. “Het zal ook niet anders kunnen, want mensen accepteren dit niet meer: niemand vindt het normaal om in een kantoor te werken waar de temperatuur boven de 26 °C gaat.”

Vergeten in ontwerpen

“Het voorkomen van oververhitting wordt vaak vergeten in de ontwerpen. Het is ook moeilijk voor architecten om in deze materie zeer diepgaande kennis op te bouwen en up-to-date te blijven. De EPB-software schiet op dat vlak ook tekort”, erkent Steven Schreurs (Marge Architecten). Thomas Bockelandt (boydens engineering): “Als je een goed en performant geïntegreerd gebouwontwerp wil neerzetten, dan moet je vooraf de samenwerking van gebouw en technieken zo goed mogelijk kunnen simuleren. EPB-berekeningen zijn in dit proces geen meerwaarde, je moet echt wel een stap verder gaan.”

Dirk Slagmulder (Duco): “Er hoeft niet gekozen worden tussen koelen of verwarmen, het is vooral van belang om intelligent te koelen of te verwarmen. Op vlak van koeling betekent dat: de zon op voorhand buiten houden via zonwering, en ’s nachts intensief ventileren. Zo verkrijg je op energetische manier een optimaal binnenklimaat.”

‘Ook in de tertiaire sector is er nog een grote markt voor klassieke aircosystemen.’

“Bij het ontwerpen van woningen wordt zelden rekening gehouden met oriëntatie. Dat is nochtans een eerste belangrijke stap om oververhitting te vermijden”, zegt Marc Achten (Vasco). “Eenmaal de warmte in het huis is, is het moeilijker deze opnieuw buiten krijgen. Koeling is een fenomeen dat veel moeilijk onder controle te houden is dan verwarming.”

Toekomst voor de klassieke airco

Is de klassieke airco een uitstervend ras? Lieven Verstaen (Daikin) meent van niet: “Zeker in de residentiële sector zien we de vraag naar klassieke split-multisplitsystemen toenemen. Ook in de tertiaire sector is er nog een grote markt voor klassieke aircosystemen. Niet elke organisatie kan de hoge initiële kost van de alternatieven dragen. Bovendien veranderen heel wat gebouwen regelmatig van functie en invulling. Dan is er nood aan flexibele systemen, terwijl systemen zoals betonkernactivering of koelplafonds ingebed zijn in de structuur van het gebouw.”