De Pen | Dr. Ir. Arch. Dorien Aerts, VK Architects & Engineers

Hoe groot is het verschil tussen theoretische energieprestaties en reëel energiegebruik bij woningen? Te groot! Daarom organiseerde Pixii op 16 oktober een Expert Day. Verschillende experten namen deze ‘performance gap’ onder de loep.

Lees meer »

De Pen | Kristof Waelkens, programmamanager VDAB

Voor de installatiesector was september een bijzonder boeiende maand. Zo hebben VDAB, Syntra en stad Genk de T2 technologiecampus officieel geopend. Een campus waar verschillende actoren op de opleidingsmarkt de installateurs van de toekomst zullen vormen.

Lees meer »

De Pen | Alex Polfliet, zaakvoerder Zero Emission Solutions

Na opeenvolgende aardbevingen veroorzaakt door ‘halflege’ gasbellen, draait Nederland uiterlijk in 2029 de gaskraan dicht. Maar wellicht stopt reeds in de winter van 2022-2023 de gaslevering aan België. Met lede ogen stel ik vast dat de Vlaamse en Belgische overheid de kop in het zand steekt en het probleem niet ziet of wil zien.

Lees meer »

De Pen | Patrick Gielis, general manager Beckhoff Automation

Als we de duurzame ambities van Europa willen waarmaken, dan moeten we allemaal ons steentje bijdragen. En dat hoeft niet eens zoveel inspanning te kosten. Door een slimme communicatie te realiseren tussen de verschillende componenten in je bedrijf, verwarming, ventilatie, verlichting, kun je zowel het comfort van de gebruikers verhogen als je energieverbruik terugdringen.

Lees meer »

De Pen | Christophe Leroy, managing director van Remeha

Energiezuinig bouwen, duurzaam wonen en een energie-efficiënt verbruik zijn ook in 2018 “hot topics” die de actualiteit stevig kleuren. De regelgeving inzake bouwen verandert zeer sterk op korte termijn.

Lees meer »

De Pen | Jelle Laverge, universiteit Gent – Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Het is misschien nog wat vroeg voor nieuwjaarswensen, maar met de hardnekkig opduikende kerstversiering in het achterhoofd maak ik al even de balans op over de evoluties van de ventilatieregelgeving in 2017.

Lees meer »

De Pen | Raf Schildermans, business unit manager IFTech nv

De duurzaamheid van gebouwen wordt beleidsmatig nog steeds gekoppeld aan het verwarmen van gebouwen. En daarmee lijkt het beleid steeds verder af te staan van de praktijk, waarbij men een duidelijke verschuiving ziet van een eenzijdige, zeer grote verwarmingsvraag, naar een veel mindere verwarmingsvraag, maar ook een toegenomen koelvraag.

Lees meer »

De Pen | Maarten Sourbron, voorzitter van het Warmtepompplatform van de Organisatie Duurzame Energie

Ieder die met klimaatinstallaties in gebouwen te maken heeft, kent het principeschema. Een schematische tekening waarop alle componenten van een installatie staan, gaande van de warmte- en koude-afgiftesystemen, over distributie tot de opwekking van de thermische energie.

Lees meer »

De Pen: Bart Martens, Efika en Leuven Klimaatneutraal 2030

Als expert in verschillende trajecten rond tertiaire gebouwen, werkt Efika daar met de andere partners aan de centrale vraag: hoe maken we ons zakelijk patrimonium zuiniger? Bart Martens van Efika vertelt erover in De Pen.

Lees meer »

Evolueren naar die CO2-neutrale maatschappij

De Pen van deze editie geven we aan Michel De Paepe, professor Toegepaste Thermodynamica en Warmtetransfer aan de Universiteit van Gent. Hij breekt een lans voor wat hij als dé technologie van de toekomst ziet: warmtepompen.

Lees meer »