Dorien Aerts
02:18
11-01-2019

De Pen | Dr. Ir. Arch. Dorien Aerts, VK Architects & Engineers

Residentieel elektriciteitsverbruik: mind the gap !

Hoe groot is het verschil tussen theoretische energieprestaties en reëel energiegebruik bij woningen? Te groot! Daarom organiseerde Pixii op 16 oktober een Expert Day. Verschillende experten namen deze ‘performance gap’ onder de loep. Dr. Ir. Arch. Dorien Aerts van VK Architects & Engineers kwam spreken over residentieel elektriciteitsverbruik. De grote variaties in het energieverbruik van nagenoeg identieke gebouwen wijzen erop dat het verschil tussen berekend en gemeten energieverbruik toe te schrijven is aan gebruikersgedrag.

In Europa bedraagt het aandeel van gezinnen in het finale energieverbruik 27%. De overheden leveren inspanningen om het energieverbruik te

Installatie en Bouw België partners

Erasmus GardensCarel Stulz luchtbevochtiging