NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Fireforum Congress | Brussel

Fireforum Congress | Brussel

‘Regelgeving brandveiligheid moet meer resultaatgericht zijn’

Meer dan 250 specialisten uit de wereld van de brandveiligheid verzamelden op 20 november in het Sheraton Brussels Airport-hotel voor het vijfde Fireforum Congress. Op het programma: 25 presentaties van experts uit verschillende domeinen van de brandveiligheid en een beklijvend debat over de brandveiligheid in residentiële gebouwen.

Voor het eerst organiseerde Fireforum tijdens dit congres een debat, dat steunt op drie pijlers: (te complexe) regelgeving, een (zwak?) handhavingsbeleid en (onduidelijke?) verantwoordelijkheden.

Tijdens het debat konden de experten regelmatig via een mini-peiling hun mening geven. Met de eerder complex ervaren prescriptieve regelgeving gaat het de goede kant op, vonden de meeste deelnemers. Ze zou wel meer performantiegericht mogen evolueren, ondersteund door onderzoek en innovatie.

Handhaving van brandveiligheid door lokale besturen mag strenger, uniformer en gesteund op meer kennis en ervaring. Daarvoor moeten meer middelen efficiënter worden ingezet. Een ander belangrijk punt is het ontwikkelen van een (brand)veiligheidscultuur, zeker bij eigenaars en uitbaters (die al te vaak alleen de kosten nog zien), is een belangrijk punt. Ze moeten bijgestaan worden door goed opgeleide architecten en specialisten. Handhaving hoeft bovendien niet repressief te zijn, maar kan ook positief ingezet worden. Tot slot is het duidelijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de brandveiligheid van een gebouw. Niet één partij, maar een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij kennis er ervaring opnieuw centraal staan.

fireforumAFD gaat een stap verder dan de automatische zekering voor kortsluiting, want die volstaat niet om vlamboogfouten aan te pakken. (Beeld © Siemens AG 2010)

Vlambogen

fireforumPanel met Eric Wellens (ULiège), Kristof Hendrickx (Voorzitter Netwerk Brandweer, burgemeester) , Dieter Brants (Brandweer), Jan De Saedeleer (FOD-SPF IBZ),  Nico Luyten (Architecten NAV), Marc Marichal (Verzekeringssector), Kees Both (Fire Safety Engineers, SFPE Europe)

Ook voor installateurs is brandveiligheid een belangrijke bekommernis. Zeker in elektrische installaties is waakzaamheid geboden. Op het Fireforum Congress stelde Tom Van Renterghem van Siemens een nieuwe beveiligingstechniek voor vlamboogdetectie voor. Een vlamboog kan het gevolg zijn van een geknelde kabel, of van een slecht aangesloten kabel in een stopcontact. “Er ontstaat een kleine luchtspleet, en over die luchtspleet gebeurt er een vonkoverslag. De temperatuur is dan reeds gestegen tot 6.000 °C. Dat is de fase waarin zich vlamontwikkeling voordoet”, aldus Tom Van Renterghem. Bij stroom tussen 3 en 10A is er al na amper 30 seconden sprake van een stabiele en gevaarlijke vlam.

In navolging van de Verenigde Staten wordt in België daarom een beveiligingstechniek geïntroduceerd. De belangrijkste elektrische fabrikanten bieden deze oplossing intussen reeds aan. De AFD-unit (Arc Fault Detection) is een brandbeveiligingsschakelaar die een signaal kan geven aan de automatische zekering om de kring te onderbreken. AFD gaat een stap verder dan de automatische zekering voor kortsluiting, want die volstaat niet om vlamboogfouten aan te pakken.

Microcontroller

De unit heeft een geïntegreerde microcontroller die hoogfrequente ruis detecteert en analyseert. Eenmaal de AFD-unit een probleem vaststelt, zal hij via de automatische zekering de kring onderbreken. “Enkel wanneer de unit zeker is dat het om een vlamboogfout gaat, wordt de kring onderbroken. Het toestel mag immers enkel reageren op echte fouten”, aldus Van Renterghem.

De gebruiker kan ervoor kiezen om op iedere verbruiker een AFD-unit te plaatsen, of één unit achter de automatische zekering. Die laatste optie is goedkoper, maar laat niet toe om slechts delen van de kring uit te schakelen. Het wordt bovendien moeilijker om te detecteren waar de fout zich precies heeft voorgedaan.

De technologie is reeds opgenomen in IEC 60364-4-42. Ze wordt onder meer aanbevolen in slaapkamers, ruimtes waar toestellen met hoger stroomverbruik aangesloten worden (de wasplaats, of in de toekomst misschien zelfs een garage waar een elektrische auto staat), of in gebouwen waar een schouweffect kan optreden, zoals hoge appartementsgebouwen. In Duitsland is een beveiliging met AFD zelfs al in enkele situaties verplicht.

Tekst Fireforum, Filip Van der Elst     |    Beeld Fireforum

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details