Post X Antwerpen

Verdeling en leidingen worden in het beton aangebracht.

01:54
04-03-2019

276 kilometer aan buizen voor groot stadsvernieuwingsproject

De keuze voor betonkernactivering, in combinatie met geothermie, was er één voor duurzaamheid. Maar die keuze gaat gepaard met heel wat planningswerk, zeker in een groot project als dit. Alle betrokken partijen konden al in een vroeg stadium de koppen bij elkaar steken om het perfecte systeem te kunnen ontwerpen.

De gebouwen hebben een oppervlakte van zo’n 1.000 m² per verdieping, die uitgerust moesten worden met het betonkernactiveringssysteem. Normaal gezien zijn er voor dergelijke oppervlakten een zevental verdelerlocaties nodig, verspreid over de gehele verdieping. De installateur moet een voeding naar elke verdeler brengen. De verdelers moeten immers warm of koud

Tekst: Filip Van der Elst
Beeld: Thermal Comfort Systems

Installatie en Bouw België partners

Rittal MindSphere WorldISH 2019