NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
De opportuniteit van e-mobility voor de installateur
De laadpaal krijgt een steeds belangrijkere rol in de integrale duurzame energiesystemen.

De opportuniteit van e-mobility voor de installateur

De elektrificatie van voertuigen (EV’s) kent een flinke opmars waarbij laadinfrastructuur een cruciaal element is voor de energietransitie. “Slim laden” wordt als oplossing gezien om het netevenwicht te bewaren door het aanbod van flexibiliteit. De keuze voor een bepaald laadstation en de installatie ervan is een taak voor de installateur. In april 2023 polste Techlink via een online bevraging in hoeverre haar installatiebedrijven EV’s gebruiken en ze laadoplossingen aanbieden aan hun klanten. 

Vergroenen van het bedrijfswagenpark

Zoals bij elke innovatie is er sprake van “early adopters” en een grote groep die pas later overtuigd is van de mogelijke voordelen van een innovatie. Dat is bij EV’s niet anders. 28% van de respondenten (zaakvoerders) rijdt op dit moment vooral nog met een plug-in hybride en in mindere mate met een 100% EV (16%). 34% heeft zelfs nog geen EV. “In mijn contacten met bedrijfsleiders merk ik dat er toch nog heel wat vragen zijn rond fiscaliteit, regelgeving, technologie en autonomie, de nog fors hogere prijsdrempel bij aankoop en het geringere aanbod in het goedkopere marktsegment, onzekerheid rond laadinfrastructuur en en toe te passen elektriciteitstarief, … het maakt dat bedrijfsleiders momenteel nog wat op de rem gaan staan”, zegt Vincent Vancaeyzeele, Technology en Innovation Manager van Techlink.

Grafiek 1: Zet u als bedrijf op dit moment in op een elektrisch bedrijfswagenpark?

Uit grafiek 1 blijkt dat ongeveer 48% van de respondenten op dit moment inzet op een elektrisch bedrijfswagenpark. We kunnen stellen dat we in een transitiefase zitten, waarbij de bedrijven binnenkort definitieve keuzes zullen maken wanneer ze de zwaardere belasting van bedrijfswagens zullen voelen en ook fossiele brandstoffen (bv. diesel, benzine) in de toekomst duurder worden. 

De aanwezigheid van laadinfrastructuur wordt vaak in verband gebracht met het feit dat de bedrijfsleider zelf een voertuig heeft dat een laadpunt nodig heeft. Maar over enkele jaren rijden veel medewerkers en bezoekers van bedrijven elektrisch. Bedrijfswagens die vanaf 2026 worden aangeschaft, zullen alleen fiscaal aftrekbaar zijn als ze elektrisch zijn. Een oplaadinfrastructuur in de bedrijfsparking kan al snel noodzakelijk worden voor de mobiliteit. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin goede studies uit te voeren, inclusief de noodzakelijke en beschikbare laadcapaciteiten ter plaatse, zodat de bedrijfsinfrastructuur klaar is voor de toekomst.

Om EV’s in het fleet management te integreren dienen bedrijven hun car policy elektrisch te maken. Echter, 73% van de respondenten heeft geen aangepast car policy. Als belangrijkste redenen hiervoor wordt opgegeven dat het wagenpark te klein is, er tijdsgebrek is om dit uit te werken, of dat het simpelweg geen prioriteit is. “Een elektrisch wagenpark vereist een ruimere mobiliteitsstrategie. De mobiliteitsmix (EV en openbaar vervoer) heeft een belangrijke impact op de samen­stelling van het bedrijfswagenpark en op het parkeer- en laadbeleid. Als thought leader in de energietransitie is Techlink niet alleen intern bezig met haar vergroening van het wagenpark en bijhorende laadinfrastructuur. Maar Techlink zal in het najaar aan haar leden een E-learning over “Groen in de car policy” ter beschikking stellen”, zegt Lucine Albertian, HR Manager & Senior Legal Advisor bij Techlink.

Installateur laadpaal

Slimme laadoplossingen voor EV’s vormen ongetwijfeld een belangrijke opportuniteit voor de installateur. 52% van de respon­denten geeft aan laadpalen voor EV’s te plaatsen (zie grafiek 2), en meer dan de helft daarvan is in de afgelopen 2 jaar met deze activiteit begonnen. Het klantenbestand is gelijk verdeeld tussen particuliere en zakelijke klanten, met een licht overwicht van B2B-klanten. Laadpalen zijn elektrische installaties die de technische kennis van een vakman vereisen. De installatie ervan is tenslotte altijd maatwerk. One size fits all is niet van toepassing voor laadpalen, dus is het belangrijk dat de installateur de nodige kennis heeft om in elke situatie de beste oplossing te kiezen. 

Grafiek 2: Plaatst u laadpalen voor elektrische voertuigen voor uw klanten?

“Naar aanleiding van de sterk verhoogde ambities van de overheden als resultaat van de verplichtingen die voortvloeien uit de Green Deal, stellen we vast dat onze installatiebedrijven actief op zoek zijn naar expertise en competenties om de nodige laadinfrastructuur te voorzien die tegemoet komt aan deze ambities. Deze competenties zijn nodig om de transitie naar een elektrische mobiliteit mogelijk te maken. De grootste uitdagingen zijn het veilig installeren van deze infrastructuur conform het AREI voor elektrische installaties, de brandveiligheid van EV’s in parkings en het aansturen van grootschalige laadinfrastructuur in lijn met de beschikbare capaciteit op de distributienetten”, zegt Eric Piers, CEO van Techlink.

De laadpaal krijgt een steeds belangrijkere rol in de integrale duurzame energiesystemen. Zo neemt de combinatie van PV-panelen en het laden van EV’s snel toe. Uit grafiek 3 blijkt dat 48% van de respondenten laadpalen installeert samen met PV. Direct laden met uw eigen zonnestroom, of via batterijopslag als de zon niet schijnt, is logisch en biedt kostenvoordelen.

Grafiek 3: Heeft u deze laadpalen geïnstalleerd samen met andere installaties?

“De elektrificatie van het transport zal een belangrijke rol spelen in de integratie van toe­nemende hoeveelheden hernieuwbare energie in het energiesysteem. De flexibiliteit die grote hoeveelheden EV’s door middel van hun batterijen kunnen bieden kan echter enkel ingezet worden als er onmiddellijk ingezet wordt op “smart charging” en systeemintegratie. Hiervoor is het cruciaal om geen lock-ins te creëren door “domme” laadinfrastructuur te installeren die niet ingezet kan worden in een geïntegreerd energiesysteem. Het is duidelijk dat de plaats van elektrische mobiliteit in de energietransitie alleen volwaardig kan worden opgenomen als het niet alleen snel, maar voornamelijk ook slim gebeurt”, zegt Vincent.

Tot slot

In het visiedocument van Techlink, LINK2030 (www.link2030.be), is de “War For Talent” één van de grootste uitdagingen voor het Ecosysteem van multifunctionele installaties. Om de energietransitie op het (installatie)veld te realiseren, hebben we nood aan voldoende instroom van jonge talenten. 

Techlink ziet dat diegene die nog geen laadpalen plaatsen dit zouden overwegen indien ze extra goed opgeleid personeel zouden vinden. Dit is net moeilijk in de huidige Belgische context van personeelstekort voor deze banen in duurzame installatietechnieken, en de soms te beperkte IT-kennis. Dit kan men beschouwen als een hindernis voor de energietransitie. 

Unsplash

“Techlink is zich daar ten volle van bewust en net daarom lanceerden we op Install Day 2022 een sensibiliseringscampagne om jongeren warm te maken voor een technische opleiding. Met onze campagne Install Tomorrow (www.installtomorrow.be) maken we op ludieke manier komaf met clichés en laten we jonge technische talenten anderen inspireren door de leuke kanten van hun job te belichten. Installeren doe je samen. Campagne voeren ook! De technische jobs in onze sector zijn enorm verrijkend en bieden een enorme variatie. Hoe meer zichtbaarheid we genereren, hoe interessanter en aantrekkelijker voor iedereen die werkzaam is/wil worden in onze sector”, besluit Eric.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details