Tagarchief: Beckhoff

Hoe slimmer omgaan met energie

TwinCAT3_BA_cube_building (1) kopiëren
Lees het gehele artikel

Want het wegvallen van een terugdraaiende teller kan enorme gevolgen hebben voor wie grootverbruikers zoals warmtepompen of een elektrische wagen heeft staan. Batterijtechnologie kan uiteraard een antwoord zijn, maar waarom niet eerst slimmer leren omgaan met energie door alle elektrische verbruikers perfect op elkaar af te stemmen? Met de oplossing van Beckhoff kan dat eenvoudig geregeld worden.

“De sleutel naar een slimmer energieverbruik is communicatie. Hoe meer elektrische ver­bruikers met elkaar kunnen praten, hoe makke­lijker het wordt om te gaan besparen op de energie­factuur. Gebouw­automatisering dus. Een woord dat misschien eerder doet denken aan kantoor­gebouwen of grote fabrieken, maar de technologie is vandaag ook bij particulieren van nut en betaal­baar om het energie­verbruik terug te dringen”, vertelt Philip Neyens, support engineer bij Beckhoff. De basis van Beckhoff zijn oplossing voor gebouw­automatisering berust net op open­heid. Quasi elk signaal (draad­loos of via kabel) dat in een gebouw gegenereerd wordt, kan door de technologie worden ingelezen en meegenomen in één geïntegreerd verhaal. Energie­meet­klemmen, digitale meters, Modbus meters, Mbus meter, KNX meter … tot zelfs de weers­voorspelling op het internet, alles wordt samengebracht in één controller. 

Data visualiseren

Het resultaat is een berg data die voortdurend verder aangroeit. Neyens: “Uw klant hoeft er gelukkig niet zelf de naald in te gaan zoeken om zijn energieverbruik te optimaliseren. De Beckhoff sturing kan zelf lerend gemaakt worden. Hoe meer data er gelogd wordt, hoe beter het systeem kan gaan voorspellen hoeveel energie er op welk moment zal nodig zijn. Op die manier kunnen de verwarming, airco, verlichting, zonnewering, laadpaal, batterijsturing … naadloos op elkaar afgestemd worden.” Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? In eerste instantie wordt alles eigenlijk gewoon gevisualiseerd voor de huiseigenaar, bijvoorbeeld via Visu of via Communicator App. “Een handige manier om snel meer inzicht te krijgen in het energieverbruik. Wat zijn de grootverbruikers? Wat zijn de piekmomenten?   

Wat zijn de beste momenten om de vaatwas­machine te laten draaien of de auto op te laden? Zo kan de gebruiker zelf actie ondernemen om het eigen verbruik van de zonnepanelen te verhogen of het verbruik te spreiden, wat voordeliger zal zijn met het aankomende capaciteitstarief”, aldus Neyens.

Volledige automatische regeling

In een volgende stap kan u limieten gaan instellen voor uw klant. Ze krijgen dan bijvoorbeeld via SMS centrale of mail een melding dat de piekbelasting te hoog wordt. Neyens: “Uw klant blijft dan wel zelf nog verantwoordelijk voor de goede opvolging. Steeds vaker komt echter de vraag om dat proces volledig te automatiseren. Met wat programmeren en configureren kan de Beckhoff PLC immers ook zelf de regie in handen nemen. Hij gaat dan de digitale uitgangen van elektrische verbruikers automatisch sturen.” Dat kan gaan via een simpel aan- en uitcontact voor een airco of een uitgebreide regeling waarbij de airco bijvoorbeeld aan 50% van zijn vermogen begint te werken. “Hier begint pas echt het voordeel van een geïntegreerd systeem te spelen”, onderstreept Neyens. “Aan de hand van de weersvoorspelling kan het systeem de zonnewering al op voorhand gaan instellen of de airco al voorzichtig laten draaien vooraleer de warmte toeslaat. De mogelijkheden zijn echt eindeloos om tot een geïntegreerd, automatisch en steeds slimmer wordend systeem te komen. Belangrijk om weten is dat uw klant ook steeds weer kan overnemen en het systeem kan overrulen als dat nodig is.”

Hoe kan u die toegevoegde waarde realiseren?

Maar hoe kan u nu hiermee aan de slag gaan? Installatietechnieken en programmeren lijken twee andere werelden. En de uitdaging wordt er niet kleiner op aangezien elk huishouden sterk kan verschillen. “De sterkte van de oplossing van Beckhoff schuilt dan ook in zijn eenvoud. Zelfs met de kleinste PLC heeft uw klant al rekenkracht genoeg om de volledige automatisering te dragen. Het vraagt wel om een opleiding en wat specialisatie om dit alles in de vingers te krijgen. Een degelijke, intuïtieve user interface leren ontwikkelen is daarin de eerste stap. Daarna kan u zelf bepalen tot in welk detail er informatie gelogd wordt. Maar met een beetje inzicht in stroomverbruik en een dosis logisch denkvermogen, geraakt u al heel ver daarin. Beckhoff geeft overigens zelf ook opleidingen aan installateurs die hier graag werk van willen maken. Hoe dieper u in gebouwautomatisering kan duiken, hoe meer voordelen uw klanten ervan zullen rapen”, besluit Neyens.   

Artificiële intelligentie verhoogt comfort in leslokaal

Lees het gehele artikel

De regeling maakt gebruik van artificiële intelligentie om de CO2-waarde te voorspellen zodat de sturing kan anticiperen in plaats van te reageren. Het kloppend hart van het systeem is een PLC van Beckhoff Automation die de data verzamelt en op basis van de output van het model de ventilatie aanstuurt.

Smart Buildings is een opleidingsonderdeel in de opleiding Elektromechanica aan Hogeschool PXL. Het eigen gebouw wordt er dankbaar gebruikt als living lab om nieuwe technologieën te implementeren en experimenten te doen. “In 2016 zijn we gestart met een project om heel het gebouw te monitoren”, zegt Patrick Pilat, opleidingshoofd Elektromechanica. “Meterstanden van elektriciteit, gas en water worden automatisch uitgelezen en opgeslagen in de cloud. Daarnaast hebben we sensoren geplaatst om in de lokalen de temperatuur en CO2 te meten. Daaruit bleek al snel dat de CO2-waarden soms ver boven de norm lagen, wat nadelig is voor het comfort. Mensen voelen zich moe en worden sneller afgeleid. In een leslokaal is dat geen goede situatie.”

Smart Buildings is een opleidingsonderdeel in de opleiding Elektromechanica aan Hogeschool PXL. Het eigen gebouw wordt er dankbaar gebruikt als living lab om nieuwe technologieën te implementeren en experimenten te doen.

Daarom werd een project gestart om in één van de leslokalen een sturing te ontwikkelen om het ­CO2-gehalte onder de norm van 1000 ppm te houden. Er werden extra sensoren en raamcontacten geplaatst en er werd een Beckhoff PLC geïnstalleerd om de ventilatie aan te sturen. De industriële controllers van Beckhoff Automation winnen steeds meer aan belang in gebouwautomatisering omdat ze als open platform veel meer mogelijkheden bieden om verschillende systemen met elkaar te integreren en op elkaar af te stemmen, wat een cruciale stap is om de globale energieprestaties te optimaliseren.

Om dat waar te maken biedt Beckhoff ­Automation een hele reeks I/O’s en softwareblokken die de mogelijkheid creëren om op een snelle en transparante manier connecties te maken met alle mogelijke netwerken en communicatieprotocollen die in gebouwautomatisering gebruikt worden. Daarnaast is het voor de PC-gebaseerde controllers heel evident om te connecteren met andere ­IT-systemen en dus ook met databanken en ­applicaties die draaien in de cloud.

Machine learning

Die cloud speelt een essentiële rol in de toe­passing die PXL ontwikkelde om het CO2-niveau in het leslokaal te regelen. Het verlagen van de ­CO2-concentratie in de lucht is op zich vrij eenvoudig want de enige oplossing is om meer te ventileren. De uitdaging is om dat op een energie-efficiënte manier te doen. 

Patrick Pilat: “Onze oplossing maakt gebruik van machine learning om in real-time te voorspellen wat de CO2-concentratie binnen een uur en binnen twee uur zal zijn. De sturing maakt gebruik van die voorspelling om de ventilatie hierop af te stemmen. Aan het eind van de dag weet het model op basis van het lessenrooster bijvoorbeeld dat het CO2-niveau niet verder zal stijgen en dat de ventilatie dus verlaagd kan worden.”

Het model dat hierbij gebruikt wordt heet ­Boosted Decision Tree wat een van de machine learning tools is die in het Azure platform van ­Microsoft aangeboden wordt. Het model voorspelt het ­CO2-gehalte door de situatie op een bepaald moment te vergelijken met historische data. De ­situatie is een dataset die meetwaarden van de PLC omvat, aangevuld met data uit IT-systemen zoals de uurroosters van de studenten. 

De verschillende metingen worden door de PLC ingelezen met EtherCAT IO-eilanden.

Determinatiecoëfficiënt 

“In de uurroosters kan het model zien hoeveel groepen er les hebben zodat het een inschatting kan maken van het aantal mensen dat aan­wezig zal zijn”, zegt Patrick Pilat.. “Bij dit soort van ­artificiële intelligentie wordt de waarde van het model beoordeeld op zijn determinatiecoëfficiënt. In ons geval bedraagt die 83%. Dat is voldoende om vrij nauwkeurige voorspellingen te doen.”

In de praktijk vergt de uitleg over het voorspellen van het CO2-niveau wel enige nuance want de bedoeling van de sturing is om het niveau steeds onder de limiet van 1000 ppm te houden en er dus voor te zorgen dat de voorspelling niet uitkomt wanneer die hoger zou zijn.

“We zijn gestart met een eenvoudige sturing in de PLC om de data te verzamelen die gebruikt werd om het model te trainen, legt Patrick Pilat uit. “De voorspelling van het model is de waarde die we bij die oude regeling zouden bekomen. De nieuwe sturing kan zich op basis van die voorspelling aanpassen om beter te doen. In principe zouden we het model nu opnieuw kunnen trainen met ­nieuwe data om het model nog preciezer te maken.”

Het kloppend hart van het systeem is een PLC van Beckhoff Automation die de data verzamelt en op basis van de output van het model de ventilatie aanstuurt

Integratie van de verschillende systemen

De resultaten van het project zijn behoorlijk indrukwekkend want terwijl de CO2-concentratie aanvankelijk soms kon oplopen tot 6000 ppm wordt de norm van 1000 ppm nu nog maar ­zelden overschreden. Bovendien wordt het betreffende leslokaal, dat plaats biedt aan 70 studenten, nu meer gebruikt dan vroeger, zonder een stijging van het energieverbruik te veroorzaken. 

Daarom heeft men beslist om het project uit te breiden en de volledige vleugel van het gebouw via de Beckhoff controller aan te sturen. “Daarbij gaan we niet alleen de ventilatie regelen maar ook de verwarming”, zegt Gwen Vanheusden, ­lector automatisering en projectmedewerker. “Zoals in veel gebouwen bepaalt de huidige regeling van de verwarming de temperatuur van het circuit per vleugel, in functie van de windrichting. Die regeling gaan we in eerste instantie behouden maar wel aanvullen door de kranen op de radiatoren via de PLC aan te sturen. Zo kan de verwarming uitgezet worden in lokalen die niet gebruikt worden. Het model met machine learning zal net als bij de ventilatie kunnen bepalen wanneer de radiatoren weer aangezet moeten worden.”

En zo komen we terug bij het eerder aangehaalde punt dat een geavanceerde controller zoals die van Beckhoff Automation meer mogelijkheden biedt door de integratie van de verschillende systemen in een gebouw. Zo zal de sturing de verwarming bijvoorbeeld kunnen verminderen op momenten dat er maximaal geventileerd wordt. Die ventilatie kan ook verder opgedreven worden door de sturing van de verschillende lokalen aan elkaar te koppelen. Op momenten dat leslokalen niet geventileerd moeten worden kan die capaciteit bijvoorbeeld mee ingeschakeld worden voor de verluchting van het atrium. “De idee van het gebouw als living lab wordt zo nog verder doorgetrokken, met een verhoging van het comfort en als bonus een besparing op de energiefactuur.”   

PS apparaten van Beckhoff: compact en universele 24/48 V DC voedingen

pr192020_Beckhoff_PS-Geräteserie-Stromversorgung_web kopiëren
Lees het gehele artikel

De drie nieuwe PS voedingsreeksen omvatten in totaal achttien apparaten. De één- en driefasige DIN-rail monteerbare voedingen zijn uiterst compact en leveren uitgangsstromen van 2,5 tot 40 A. Door het in functie van de temperatuur geoptimaliseerde ontwerp, verzekeren deze voedingen een uitstekende convectiekoeling, een lange levensduur, een maximale betrouwbaarheid en een efficiëntie tot 96,3%. De veelzijdige PS serie biedt keuze uit een breed ingangsbereik en is voorzien van diverse technische goedkeuringen. Dat maakt ze geschikt voor wereldwijd, universeel gebruik in 24 en 48 V DC toepassingen.

Met zijn apparaten uit de PS serie biedt Beckhoff hoogwaardige voedingen voor bijna alle mogelijke toepassingen in zowel 24 als 48 V DC. Dat omvat ook motion control applicaties met strenge eisen in verband met het omgaan met EMF (elektromagnetische velden). De uitstekende convectie, het beperkte vermogensverlies en de hoge efficiëntie tot 96,3% optimaliseren de levensduur en betrouwbaarheid van de voedingen. De piekcapaciteit tot 150% maakt het mogelijk om tot 1,44 kW uitgangsvermogen te leveren voor korte periodes. In combinatie met het ruimtebesparende ontwerp en de hoge bestendigheid tegen stroompulsen en overvoltage, resulteert dit in een (kosten)efficiënt gebruik in zelfs de zwaarste industriële omgevingen. Bijkomend kunnen de voedingen stroomonderbrekers snel en accuraat uitschakelen door middel van een precieze tripping functie, zodat onnodige machinestilstand vermeden wordt.

Het portfolio van voedingen bevat de volgende apparaten:

  • PS1000 met zes eenfasige voedingen voor kleinere en prijsgevoelige toepassingen (24 V DC 2,5/3,8, 5, 10 of 20 A; efficiëntie tot 95,2%)
  • PS2000 met vijf een- en driefasige voedingen voor standaardtoepassingen (24/48 V DC, 5, 10 of 20 A; efficiëntie tot 96,3%, permanent uitgangsvermogen van 120%)
  • PS3000 met zeven een- en driefasige voedingen voor veeleisende toepassingen (24/48 V DC, 10, 20 of 40 A; efficiëntie tot 95,4%, 150% uitgangsvermogen voor 4 s)

De UL-goedgekeurde voedingen kunnen ook gebruikt worden in zeer gespecialiseerde industrieën met bijvoorbeeld goedkeuringen volgens SEMI 47 (halfgeleiderindustrie) of DNV GL (scheepsbouw). Ze vinden tevens toepassing in gevaarlijke omgevingen die vragen om explosiebescherming (Klasse I Divisie 2, IECEx en ATEX).

Geoptimaliseerd ontwerp voor omgaan met hitte en EMF

De apparaten zijn specifiek ontwerpen met het oog op goede eigenschappen voor convectiekoeling. Het aantal componenten werd tot een minimum herleid, zodat er voldoende ruimte is voor luchtconvectie. Bijkomend zijn de componenten die in het bijzonder gevoelig zijn voor temperatuur en sneller verouderen onderaan de units gepositioneerd. Op die manier bevinden ze zich zo dicht mogelijk bij de instroom van koele lucht. Dit ontwerp, geoptimaliseerd in functie van de temperatuur, betekent dat de componenten minder blootgesteld zullen worden aan thermische spanning, wat resulteert in een langere levensduur. Bovendien kunnen componenten die minder stressgevoelig zijn hun technische karakteristieken zo langer behouden en wordt de impact van externe hitte geminimaliseerd. Al deze features verhogen ook de betrouwbaarheid.

Door de hoge tolerantie voor elektrische feedback, zijn de voedingen de perfecte kandidaat voor motion toepassingen. Ze beschikken tevens over uitzonderlijke piekvermogencapaciteiten om motoren, condensatoren en andere belastingen te bedienen die meer vermogen vragen bij de opstart dan in hun nominaal bereik. In de meeste gevallen zullen voedingen uit de lagere en dus meer kostefficiënte vermogensklassen uit het portfolio al volstaan voor dit doel.

Een efficiënte DALI-2-verlichtingsoplossing met eenvoudige configuratie

pr022020_beckhoff_twincat-lighting-solution_e-kopieren
Lees het gehele artikel

De TwinCAT 3 Lighting Solution, die eenvoudig en gemakkelijk te configureren is via Excel-bestanden of de standaard voorziene visualistie, vereenvoudigt alle werkstappen – van engineering tot onderhoud. Alle typische lichtregelingen zijn in het systeem geïntegreerd en het aantal DALI-lijnen is onbeperkt. Snelle functiewijzigingen, (her)adresseringen en systeemuitbreidingen kunnen uitgevoerd worden zonder onder­brekingen. Bovendien kunnen ook human-centric-lighting-concepten die afhankelijk zijn van het daglicht gerealiseerd worden.

Beckhoff heeft zijn gamma aan automatiseringsproducten voor commerciële en openbare gebouwen uitgebreid met de DALI-2-lichtbesturing TwinCAT 3 Lighting Solution (TF8050). Daarmee kan voor iedere verlichtingssituatie in grote kantoorgebouwen of productiehallen een passende oplossing worden gerealiseerd. Het omvat niet alleen een uitgebreide, naadloze reeks van functies maar ook een vereenvoudiging van alle werkstappen en bedieningsopties.

Bovendien is de TwinCAT 3 Lighting Solution volledig web- en HTML5-compatibel, decentraal schaalbaar en eenvoudig te bedienen via een panel en mobiele apparaten, zoals bijv. tablets.

De TwinCAT 3 Lighting Solution ondersteunt de implementatie van HCL.

 

Het brede toepassingsspectrum omvat bewegings- en aanwezigheidsafhankelijke lichtregeling, daglichtafhankelijke lichtregeling, licht­scènebesturing en de aansturing van dynamische lichtsequenties op basis van het natuurlijke daglichtverloop voor Human Centric Lighting (HCL)-concepten. Daarnaast kunnen energie- en statusgegevens worden bewaakt voor een optionele locatie-onafhankelijke gegevensanalyse. Het werk wordt bovendien vergemakkelijkt door het onbeperkte aantal DALI-lijnen, de groeperingsmogelijkheden over DALI-lijnen heen en het feit dat alle typische lichtregelsystemen beschikbaar zijn. De TwinCAT 3 Lighting Solution ondersteunt de implementatie van HCL met name door de geïntegreerde functie voor kleurtemperatuurregeling, een vrij instelbare curve voor kleurtemperatuur en dim­functie, lichtregeling naar keuze via start/stop-tijd of zonsopgang/-ondergang en een volledige ondersteuning van de DALI DT8-standaard.

Het gebruik van de lichtoplossing wordt verder vereenvoudigd door de modulaire en een­voudig schaalbare hardware. Deze omvat als volledig geconfigureerde plug-and-play-uitvoering een 7-inch multitouch panel-PC CP6606 resp. CP6706 of een Embedded-PC CX51x0 resp. CX9020. Daarnaast kunnen zowel de I/O structuur als de software worden uitgebreid aan de individuele toepassingsvereisten.

Slimme lichtsturing met de TwinCAT 3 Lighting Solution zorgt voor een uitstekende lichtkwaliteit, verbeterde productiviteit en welzijn op het werk, terwijl alle energiebesparende mogelijkheden worden benut.   

Een nieuwe generatie gebouwbeheersystemen

beeld-beckhoff-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Beckhoff heeft zijn nieuwe softwaregeneratie voor gebouwbeheer voorgesteld: TwinCAT 3 Building Automation. Dit programma laat zich naadloos integreren in TwinCAT 3 modules voor HMI, IoT, Analytics en Scope, en bundelt alle belangrijke functies voor gebouwbeheer in één handige tool. Door de engineering en het beheer van alle gebouwsystemen op één enkel softwareplatform te brengen, worden tal van voordelen gegenereerd. Eenvoudige IoT-communicatie bijvoorbeeld of een diepgaande analyse van gebouwgegevens in de cloud of de snelle realisatie van geïndividualiseerde interfaces voor operatoren.

TwinCAT 3 Building Automation brengt de brede waaier aan voordelen van het TwinCAT 3 automatiseringsplatform nu binnen handbereik voor gebouwbeheer: de complete integratie van Visual Studio®, een geïntegreerde engineering omgeving, acht programmeertalen met interactieve modules in één enkele looptijd, eenvoudig hergebruik van broncode en schaalbaarheid om zich aan te passen aan verschillende controller platformen.

De naadloze verweving van het TwinCAT 3 Building Automation met de talrijke softwaremodules die TwinCAT 3 ter beschikking stelt, wapent de systeemintegrator met een indrukwekkende arsenaal aan tools, geschikt voor alle functies en systemen die te vinden zijn in gebouwautomatisering. Dat resulteert in een verbeterde systeemintegriteit, terwijl het engineering werk gevoelig gereduceerd wordt.

Gepersonaliseerde operatorinterfaces

Door TwinCAT HMI software toe te passen kunnen gebruikers snel gepersonaliseerde operatorinterfaces creëren en de voordelen benutten van de eenvoudige oriëntatie en intuïtieve navigatie tijdens het gebruik. Met TwinCAT IoT kan ook de connectie naar de cloud gemakkelijk geïmplementeerd worden vanaf PC-gebaseerde controllers, ofwel om individuele gebouwbeheercomponenten te outsourcen in de cloud, ofwel om gebruik te maken van clouddiensten.

De analyse van gebouwgegevens in de cloud kan verder rechtstreeks in de PC-gebaseerde controllers geïntegreerd worden aan de hand van TwinCAT Analytics. Dit biedt maximale transparantie, vereenvoudigd predictief onderhoud en een verhoogde bescherming tegen potentiële storingen. TwinCAT Scope, ten slotte, zal als het ware als een big data oscilloscoop een duidelijke visualisatie van grote hoeveelheden data faciliteren en de datatransparantie verhogen dankzij een snelle vergelijking en evaluatie van de gemeten waarden.  

Open systemen leiden tot energiebesparing en comfortverhoging

beeld-beckhoff-twincat-cloud-kopieren
Lees het gehele artikel

De weg naar smart buildings is geplaveid met een hecht geloof in samenwerking en open systemen. Het is vanuit die optiek dat CimPro, gespecialiseerd in het analyseren van klimaatdata in een gebouw, en Beckhoff, gespecialiseerd in building automation, elkaar gevonden hebben.

CimPro is leverancier van technologie die het mogelijk maakt om vanop afstand gebouwen te beheren en data te analyseren. Dat moet leiden tot besparingen op energie en CO2-uitstoot, maar ook tot een verhoging van het comfort van de interne gebruiker. Het zijn vooral de systeemintegratoren die gebruik maken van de oplossing van de firma. Spil van het proces is de energiemanagementsoftware SkySpark, die besparingen tot 30 procent mogelijk maakt.

beeld-beckhoff-cimpro-skyspark-kopieren

Spil van het proces van CimPro is de energie- en klimaatoptimalisatiesoftware SkySpark, die efficiencyverbeteringen tot 30 procent mogelijk maakt.

 

Om een grondige analyse mogelijk te maken, heeft CimPro echter nood aan partners die meedenken en -werken. Marcel Laes, CEO van CimPro: “De data die wij analyseren, moet uit bestaande systemen komen. Bedrijven moeten die data ook willen vrijgeven, en dat is niet altijd het geval. Beckhoff is een partij die wel graag meewerkt, omdat het bedrijf echt gelooft in open systemen”, zegt Laes. Johnny Vangeel, Business Manager bij Beckhoff, stemt daarmee in. “Als Beckhoff Automation bieden wij een open systeem aan, zowel naar mogelijkheden, programmatie en communicatie. Onze klanten verwachten dat we intelligentie tot in het gebouw brengen en een totaal geïntegreerde sturing voorzien. Onze specialiteit is niet de data analyse zelf, hiervoor kunnen we de data ter beschikking stellen aan een oplossing van een bedrijf als CimPro, dat de knowhow heeft om die data te onderzoeken en verbeteringen aan te brengen.”

Integratie van systemen

Laes: “De data die we uit de PLC’s van Beckhoff halen, wijzen ons op heel wat potentiële problemen. Zo komen we vaak tegen dat er in een gebouw tegelijkertijd gekoeld en verwarmd wordt, omdat de systemen door verschillende bedrijven geplaatst zijn en niet tegelijk zijn geprogrammeerd. Een ander voorbeeld: jaren na de bouw van het pand worden er zonnepanelen op het dak gelegd, maar die installatie wordt niet altijd geïntegreerd met bestaande systemen. Zo kan het zijn dat klanten ’s ochtends warm water opwarmen, om enkele uren later energie van de zonnepanelen terug op het net te sturen. Een te groot gekozen warmtekrachtkoppeling is zo’n ander typisch voorbeeld.”

beeld-beckhoff-ba-kopieren

Johnny Vangeel (Beckhoff): ‘Onze klanten verwachten dat we intelligentie tot in het gebouw brengen en sturing te voorzien, niet dat we de data analyseren.’

 

De weg naar smart buildings is nog lang, meent Marcel Laes. “Een gebouw telt vandaag de dag tien keer zoveel sensoren dan tien jaar geleden. Het is niet evident om al die sensoren op één platform te integreren. Dat is wel nodig om het gebouw echt intelligent te maken, en dat kan alleen maar door samen te werken en verschillende componenten met elkaar te verbinden.” Volgens Johnny Vangeel loopt het nog al te vaak mis in de manier waarop de uitschrijving van gebouwen gebeurt. “Nu gebeuren de uitschrijving nog al te vaak afzonderlijk voor pakweg HVAC-regelaars, verlichting en toegangscontrole.”

Automatisering van bij de ontwerpfase

Bovendien gaat het volgens beide gesprekspartners een stuk trager in ons land dan bijvoorbeeld in Nederland. “Belgen zijn toch wat conservatiever”, merkt Laes op. Vangeel voegt daaraan toe: “De mensen die zich buigen over de automatisering hebben pas helemaal aan het einde van het traject een rol te spelen. In studiebureaus zou er iemand al van bij de ontwerpfase de automatisering van het gebouw voor ogen moeten houden.”

CimPro en Beckhoff zetelen beiden in de werkgroep Smart Building van technologiefederatie Agoria. Vangeel: “De bedoeling is om met de mensen uit de vastgoedsector rond de tafel zitten. We willen hen de meerwaarde van dit soort systemen uitleggen.”

Nieuwe BACnet/IP en MS/TP oplossing is open, flexibel en schaalbaar

pr032017_beckhoff_bacnet-mstp_el6861_print-kopieren
Lees het gehele artikel

Met zijn BACnet/Ip systeem biedt Beckhoff één van de meest open en flexibele oplossingen in de  huidige markt. Met de certificatie van Revisie12, heeft Beckhoff ook de meest actuele versie geïmplementeerd. Op die manier genieten ontwerpers van technische installaties en Building Automation het voordeel van een grote range aan state-of-the art mogelijkheden.

Naast BACnet/IP ondersteunt Beckhoff met de EL6861 nu ook BACnet MS/TP (Master Slave/Token Passing). Via de seriële interface kunnen BACnet-compatibele veldapparaten zoals pompen, aandrijvingen, frequentieomvormers,… meteen als subbussysteem zonder extra gateways of routers worden aangestuurd en bewaakt. Er kunnen tot 64 apparaten met RS485 low-power worden aangesloten. Door het parallelle gebruik van meerdere EL6861 Klemmen is het aantal ondersteunde MS/TP-kanalen schaalbaar.

NovoCon

Beckhoff werkt al geruime tijd aan innovatieve toepassingen met BACnet. Reeds in 2015 ging de firma hiervoor nog een samenwerking aan met HVAC-bedrijf Danfoss. De slimme servomotor NovoCon van Danfoss bevat een controller, waardoor de NovoCon via BACNet MS/TP of Modbus makkelijk in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd.

Beckhoff

Beckhoff werkt al geruime tijd aan innovatieve toepassingen met BACnet.

 

Door de inzet van de 1-kanaals BACnet MS/TP-interface worden hardware- en engineeringkosten aanzienlijk verlaagd, omdat de configuratie centraal in de TwinCAT System Manager plaatsvindt en geen externe apparaten zoals routers of gateways hoeven te worden aangesloten. In combinatie met het in de automatiseringssoftware TwinCAT geïntegreerde BACnet MS/TP-stuurprogramma implementeert de aansluiting het BACnet-protocol conform revisie 12. De aansluiting kan ook lokaal zonder routing in het BACnet/IP-netwerk worden toegepast.

De EL6861 met RS485-interface garandeert een hoge weerstand tegen storingen, dankzij de galvanisch gescheiden signalen. Vanuit de stuurvoeding levert de Klem 1 x 5 V DC bij 20 mA (galvanisch gescheiden, bestand tegen kortsluiting). De EL6861 kan optioneel samen met het supplement TS8020(BACnet/IP) als een BACnet router MS/TP – IP geconfigureerd worden. Gebruikmakend van meerdere EL6861 Klemmen wordt het mogelijk om eenvoudig een multi-channel BACnet-router te verwezenlijken.

Gestandaardiseerd hardware-en softwareplatform

De besturingstechnologie van Beckhoff biedt een gestandaardiseerd hardware-en softwareplatform voor de totale gebouwautomatisering, en dat maakt een zeer efficiënt beheer van alle gebouwtechnieken mogelijk. De systeembeheerders halen er voordeel uit, want inbedrijfstelling en onderhoud worden er een stuk eenvoudiger op. De gebruiker en uitbater van het gebouw hebben een aanpasbaar systeem met controle over elk element in het gebouw, waar de mens en milieu centraal geplaatst kan worden, flexibel en toekomst zeker.