Tagarchief: gebouwbeheersysteem

Gebruiker staat centraal in future ready gebouwbeheersysteem

Future
Lees het gehele artikel

Schneider Electric denkt op dat vlak al vooruit. “We leveren nu al de oplossingen waarvan managers pas binnenkort zullen beseffen dat ze nodig zijn.”

De afgelopen twee jaar verzamelden we wereldwijd meer data dan ooit daarvoor in de geschiedenis van de mensheid en dat getal stijgt exponentieel. Tegelijkertijd blijkt dat veel organisaties slechts een fractie van die data gebruiken en benutten. In de bouwsector is dat een gevolg van de gangbare visie op smart buildings: hang je gebouw vol met sensoren en haal er zo veel mogelijk data uit. Volgens Hans Smid, Director Digital Building bij Schneider Electric, is dat idee achterhaald: “Wij noemen dat zogenaamde ‘puntoplossingen’. Je moet al die punten ook met elkaar kunnen integreren in een inzichtelijk geheel. Dan ga je naar een net van geconnecteerde producten met daar een intelligente softwarelaag overheen. Pas dan kan je tot intelligente acties overgaan en je gebouw echt beter maken.”

Eigen noden en wensen Wat houdt ‘beter’ dan juist in? “Meer afgestemd op mensen,” zegt Luc Havaux, Leader Digital Building & Business Development bij Schneider. “In de Smart Workplace van de toekomst beslissen werk­nemers dat ze morgen naar kantoor willen komen, boeken ze een vrij bureau en een vergaderruimte in tussen 14 en 17u en verwachten ze dat hun elektrische auto ondertussen opgeladen wordt aan de laadpaal. De gebruikte ruimtes moeten een aangenaam klimaat hebben, terwijl je de ruimtes die niemand gebruikt ook niet wil verwarmen of verlichten.” “Om die puzzel te maken heb je een systeem op een dieper niveau nodig dat al die input voort­durend met elkaar verbindt. Zeker in multi tenant-gebouwen, waar meerdere organisaties elk hun eigen noden en wensen hebben en tegelijk de kosten van het gebouwbeheer willen drukken.”

‘25 procent van de kost van een gebouw zit in de constructie, 75 procent zijn operationele kosten in de jaren die volgen.’

Levenscyclus

‘Beter’ betekent immers ook: kostenbesparend. Daarom benadrukt Schneider dat je zo’n Smart Building van in de beginfase moet vormgeven en daarbij goed moet nadenken hoe je het systeem klaarstoomt voor de volledige levenscyclus van een gebouw. Want de onderhoudskosten voor zo’n cyclus van 30 jaar worden erg onderschat. Smid: “25 procent van de kost van een gebouw zit in de constructie, 75 procent zijn operationele kosten in de jaren die volgen. Zonder goede opvolging stijgen die kosten nog meer. Ik ken veel bedrijven die ontzettend veel geld uitgegeven hebben zonder aantoonbare meerwaarde voor de gebruiker – bijvoorbeeld voor grote onderhoudscontracten en inventarisaties – zonder overkoepelende visie.”

Condition-based

Wie dan in het begin al sterk op integratie inzet, heeft later dus ook een stap voor op het vlak van onderhoud. “Vroeger was het heel simpel,” zegt Havaux. “Dan speelde men loodgieter. Was er een probleem, dan kwam de technieker dat oplossen en was hij terug weg. In een volgende stap gebeurde dat periodiek, ook als er niets mis was. Maar met systemen zoals de onze gaan we richting ‘condition-based’: hoe gedraagt de installatie zich? Zien we abnormale waarden die problemen voorspellen? Dan schieten we in actie.” “Dat is ook het principe van Design, Build, Maintain en Operate waar wij naar streven. Met een doordachte aanpak bij de start zorg je voor een duurzaam gebouwenbeheer nadien. En wij bieden daar de geschikte oplossingen voor.”Future Ready!

Nieuw gebouwbeheersysteem maakt shoppingcentrum toekomstbestendig

Gent Zuid 01 kopiëren
Lees het gehele artikel

Al zeer vroeg werd daarom ingezet op gebouwautomatisering om alle technieken optimaal te laten samenwerken. Het systeem was echter dringend aan een update toe. Een kolfje naar de hand van DTplan dat resoluut koos voor de open technologie van Beckhoff Automation om het gebouw toekomstbestendig te maken.

Yonoi Van der Jeugt (AG Real Estate): ‘We wilden een open in plaats van een gesloten systeem, zodat we alle mogelijke data eruit konden halen om het gebruik te optimaliseren.’

Het Urbiscomplex is een multifunctioneel complex in Gent dat naast het winkelcentrum Shopping Gent Zuid ook kantoren, appartementen en een ondergrondse parking huisvest. De officiële opening gebeurde in 1995. Het winkelcentrum zelf is in handen van AG Real Estate, vastgoeddochter van AG Insurance en vastgoedadviseur van Ageas. Als specialist in vastgoed, bekwaamt AG Real Estate zich in alle aspecten: ontwerp, ontwikkeling, beheer en uitbating. Momenteel beheert ze acht shoppingcentra, goed voor ongeveer 300.000 m² aan zeer aantrekkelijke handelsruimte. “Om te blijven voldoen aan de verwachtingen van retailbezoekers, wilden we het gebouwautomatiseringssysteem vernieuwen. De grootste struikelblokken waren het nog vinden van wisselstukken voor componenten die uit 2004 dateerden en de geslotenheid van het systeem. Nieuwe technieken integreren was bijgevolg onmogelijk”, vat Facility Manager Yonoi Van der Jeugt de voornaamste ­uitdagingen samen.

Geen hinder voor shoppingcentrum

In samenwerking met een studiebureau werd daarom een uitvoerig lastenboek samengesteld. Van der Jeugt: “In eerste instantie wilden we wat we hadden eigenlijk gewoon vervangen. Zonder extra toeters of bellen om de kosten onder controle te houden. Maar dan wel een open in plaats van een gesloten systeem, zodat we alle mogelijke data eruit konden halen om het gebruik te optimaliseren. Als er dan in een latere fase toch nieuwe technieken geïntegreerd zouden worden, moest dat bovendien eenvoudig kunnen gebeuren. De belangrijkste eis van onze kant was evenwel dat de installaties operationeel moesten blijven gedurende de werken. Onze klanten mochten zo weinig mogelijk hinder ondervinden.” Uiteindelijk ging het project naar DTplan uit Izegem. “Misschien niet de grootste naam die ertussen zat. Maar ze hadden wel het best aansluitende verhaal, een oplossing die zo goed als geen nieuwe bekabeling zou nodig hebben en veel hardware kon hergebruiken en een zeer flexibele mindset. Dat voelde je vanaf het eerste contact”, herinnert Van der Jeugt zich.

Van links naar rechts: Ronny Noynaert (Beckhoff), Yonoi Van der Jeugt (AG Real Estate), Jordi Demarest (DT Plan) en JonasLybeer (DT Plan): ‘Welke problemen er ook opdoken, er werd telkens met ons meegedacht om een zo constructief mogelijke oplossing te vinden.’

Keuze voor openheid

DTplan is een open systeemintegrator in gebouw­management, energiemanagement en automatische regelingen. “In overleg met de klant wordt er altijd samen naar de beste oplossing gezocht. Openheid staat centraal in onze bedrijfsvoering, zowel in de technologie waarmee we werken, als in onze transparante bedrijfscultuur”, vertelt Sales specialist Jonas Lybeer. Voor DTplan was meteen duidelijk dat Beckhoff technologie de meest toekomstbestendige oplossing voor ­Shopping Center Zuid zou zijn. “Het TwinCAT systeem dankt zijn grote aantrekkingskracht net aan zijn openheid”, weet Lybeer. Het is een vrij programmeerbaar gebouwbeheersysteem waar alle technologie en technieken samengebracht worden in één punt. Zo zijn ze makkelijk te ­visualiseren en te beheren door de eind­gebruiker. ­Bovendien kunnen er makkelijk nieuwe kaarten toe­gevoegd worden op elk eiland, wat dus een plus is ­wanneer er nieuwe technieken toegevoegd of gekoppeld moeten worden. Je hoeft dus geen muren open te breken om nieuwe bekabeling te leggen. Belangrijk in een retailomgeving.”

Zelfde busbekabeling gebruiken

Vandaag zit er al heel wat vervat in het systeem: verlichting, koeling en verwarming, liften, koel­torens, luchtfilters, warmtenet van Stad Gent, brand­centrale … De basis van het nieuwe concept is de CX2030 embedded pc. “In combinatie met TwinCAT transformeert deze robuuste controller in een krachtige PLC die ruimschoots alle huidige noden van Shopping Center Zuid afdekt en ook veel ruimte laat voor uitbreiding. Ik schat dat we nu nog geen 10% van zijn mogelijkheden benutten”, geeft DTplan Senior System Integrator Jordi Demarest aan. Om geen nieuwe kabels nodig te hebben en tegelijk de continuïteit van de installatie te garanderen bleef de originele bus­bekabeling in gebruik. “Door voor Profibus te kiezen als verbinding naar de slave-eilanden hebben we maar twee van de acht aders in de kabel nodig, waardoor de bestaande sturing kon blijven draaien naast de nieuwe ­Beckhoff regeling.” Over het hele Urbiscomplex zaten oorspronkelijk veertien stuurborden. De gedateerde modules erin werden door DTplan één voor één vervangen om de hinder voor ­Shopping ­Center Zuid tot een minimum te beperken. ­Demarest: “Eind oktober 2019 zijn we hiermee begonnen. Het was de bedoeling per week een bord af te werken maar dat bleek onmogelijk door de ontoe­reikende documentatie. Het oude systeem uit 2004 bleek gebouwd te zijn op een nog ouder systeem uit 1994. Een oplossing die eigenlijk voor die tijd zeer ingenieus in elkaar paste maar die iedereen verraste en voor een grotere complexiteit zorgde.”

De belangrijkste eis was dat de installaties operatio­neel moesten blijven gedurende de werken. Klanten mochten zo weinig mogelijk hinder ondervinden.

Flexibiliteit maakt het verschil

“Zo leer je goede partners te onderscheiden”, vult Van der Jeugt aan.” De flexibiliteit die we al voelden bij de eerste kennismaking bleek in deze een enorme troef. Het is een cruciale eigenschap in renovatieprojecten. Je kan hier niet zomaar kabels beginnen uittrekken. Welke problemen er ook opdoken, er werd telkens met ons meegedacht om een zo constructief mogelijke oplossing te vinden.” De samenwerking zal dan ook nog verder lopen in de toekomst. “Een gebouw leeft en dan heb je een beheersysteem nodig dat zich voortdurend kan aanpassen aan die veranderingen. DTplan zal hier jaarlijks onderhoud op voorzien en tegelijk ook voorstellen doen om het verder te optimaliseren, bijvoorbeeld richting meer energie-efficiëntie. De basis daarvoor is gelegd met de Beckhoff technologie die al even open en flexibel werkt”, besluit Van der Jeugt.   

20-35% energie besparen met energiemanagement

qanteon-met-award-960-x-480
Lees het gehele artikel

Met een gebouwbeheersysteem met energiemanagement zijn forse energiebesparingen te realiseren. De terugverdientijd is daardoor slechts 1-2 jaar. 

20-35% besparen met energiemanagement

Goed ingeregelde klimaatinstallaties helpen om een comfortabel binnenklimaat te realiseren met zo min mogelijk energiegebruik. Bij veel klimaatinstallaties is hiermee eenvoudig winst te behalen. Door goed in te regelen kan het energiegebruik met 20-35% dalen. Goed inregelen gaat over de waterzijdige en luchtzijdige balancering en over de instellingen van de gebouwautomatiserings- en beheersystemen.

Getest en gecertificeerd

Het gebouwbeheersysteem Qanteon van Kieback&Peter is geschikt voor kleine tot zeer grote gebouwen en heeft een geïntegreerd (software) energiemanagementsysteem. Qanteon is de eerste software die met succes de strenge tests van de BACnet Testing Laboratories (BTL) heeft doorstaan en tegelijkertijd voldoet aan de eisen voor energiebeheer van de ISO-norm en de Energy Services Act (EDL-G). Qanteon is gecertificeerd als BACnet Advanced Operator Workstation (B-AWS) en is voorzien van het TÜV-keurmerk voor het beheer van energiegegevens volgens NEN-EN-ISO 50001. Met Qanteon kunt u op elke locatie en 24/7 inzicht krijgen in de prestaties van de technische installaties. Zo is eenvoudig het besparingspotentieel te ontdekken, zijn energiebesparingen direct te realiseren en is het effect te controleren.

Forse besparingen met energiemanagement

Met energiemanagement zijn met weinig inspanningen forse besparingen te realiseren. Bij scholen ca. 21%, bij kantoren ca. 33% en bij ziekenhuizen ca. 25%.  Daardoor is de terugverdientijd van een energiemanagementsysteem gemiddeld slechts 1-2 jaar.

 


Informatie:

Kieback&Peter Belgium

Tel.: +32 54 56 90 37

info@kieback-peter.be

www.kieback-peter.be