Tagarchief: Elektriciteit

Zonder elektriciteit werkt er helemaal niets

beeld-d-engels-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Niemand kan er nog omheen: de systematische overschakeling naar hernieuwbare energie zet zich voort. Op dit ogenblik wordt meer dan 30% van de elektrische energie opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, en dit aandeel neemt gestaag toe.

Elektriciteit is dus duidelijk de energiedrager van een ecologische toekomst. Of het nu uw eigen PV-installatie op uw dak betreft, of een windmolenpark in de Noordzee of een stuwdam: energie uit hernieuwbare bronnen wordt altijd in elektriciteit omgezet.

De uitdaging zit hem in het ontwikkelen van aangepaste hardware, om deze ecostroom zo
efficiënt mogelijk te benutten. De Dimplex accumulatiekachels of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met thermische opslag) hebben de mogelijkheid om de zelfconsumptie van de opgewekte PV-energie toe te laten. Bovendien laten ze ook toe het vermogen dat gevraagd wordt van het elektrisch distributienet af te vlakken in piekuren in de winterperiode. Dit is essentieel om een mogelijke black-out te vermijden. Dit maakt elektrische verwarming opnieuw uitstekend geschikt voor een nieuwbouwwoning.

De investeringskost voor een accumulatiekachel of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met thermische opslag) ligt een pak lager dan een klassiek centraal verwarmingssysteem.

 

E-peil = 29*

Toegepast op een nieuwbouw viergevelwoning van 160 m² bewoonbare oppervlakte met 9,5 kW PV panelen, met isolatieniveau K25 en met een luchtdichtheid van 2 m³h/m² met accumulatiekachels of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met thermische opslag), resulteert dit in een sterk E-peil van 29. Deze woning wordt dus beschouwd als een BEN-woning.

0 kWh verbruik

Dankzij de combinatie van een hybride elektrische verwarming met thermische opslag enerzijds, en een totaal vermogen aan PV-panelen van 10 kWp anderzijds, is het mogelijk om het geheel aan energie-verbruik voor verwarming, sanitair warm water en elektrische toestellen onder nul te brengen dankzij de virtueel terugdraaiende teller. Dit wil zeggen dat de door de PV-installatie opgewekte energie hoger ligt dan de totale elektrische energie die men voor deze lage energiewoning op jaarbasis nodig heeft.

De investeringskost voor een accumulatiekachel of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met thermische opslag) ligt een pak lager dan een klassiek centraal verwarmingssysteem. Deze oplossing is eveneens makkelijker te plaatsen, gezien de toestellen decentraal geplaatst worden.

Deze accumulatiekachel of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met thermische opslag) hebben een gemiddelde levensduur hebben van 25 jaar.

 

Levensduur maximaal

Uit ervaring weten we dat deze accumulatiekachel of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met thermische opslag) een gemiddelde levensduur van 25 jaar hebben. Er zitten immers zeer weinig
bewegende componenten in. Dat houdt in dat ze gemiddeld langer meegaan dan gasbranders, warmte-
pompen of andere verwarmingssystemen.  

Naar de Belgische top inzake BIM

beeld-stabiplan-02-kopieren
Lees het gehele artikel

Multi-technisch specialist Imtech Belgium is van alle markten thuis: sectoren als HVAC, elektriciteit en sanitair kennen geen geheimen voor dit bedrijf. Sinds 2016 zet Imtech Belgium actief in op BIM en het bedrijf merkt dat het belang van BIM intussen exponentieel is toegenomen. De overstap van 2D AutoCAD naar 3D Revit, en de samenwerking met Stabiplan zijn belangrijke factoren in het succesverhaal.

Wouter Bouttery is sinds 2016 BIM-manager bij Imtech Belgium. In de jaren voordien kon hij al praktijkervaring opdoen op de werf en in studiefase. Zo kon hij de engineering gaan digitaliseren en automatiseren. “Deze inzichten zijn later, samen met het 3D-gegeven en Digitale Informatie, in mijn ervaringen met BIM al goed van pas gekomen.”

Het BIM-team van Imtech Belgium is geëvolueerd van vijf modelleurs naar meer dan dertig. “BIM ingeburgerd laten worden is niet zonder slag of stoot gegaan. Imtech Belgium bestaat bovendien uit verschillende business units, die elk hun eigenheid en werkmethodiek kennen. Het vergt tijd, kennis, politieke moed en voldoende motivatie om succesvolle BIM-methodieken uit te dokteren.”

‘In een BIM-proces dienen alle partijen vanaf de start van het ontwerp aan tafel te zitten, om zo de modellen ter uitvoering klaar te hebben alvorens de werf van start gaat.’

 

3D

Vroeger werkte Imtech Belgium met AutoCAD en Stabicad for AutoCAD. Intussen is de overstap naar Revit en Stabicad for Revit een feit. Bouttery: “Natuurlijk is Revit complexer en moeilijker hanteerbaar. Er komt een flink leerproces bij kijken. De druk op onze modelleurs is niet min.” Zeker niet omdat er in projecten van Imtech heel vaak tijdsdruk mee gemoeid is. “Daarom vind ik het als BIM-Manager belangrijk om iedere bimmer te ondersteunen bij het leerproces en actief te assisteren bij problem solving.”

Bouttery vervolgt: “Wij met Technieken hebben dan soms nog eens de kans dat we pas in een latere fase van het project aan bod komen. Daarnaast kunnen architecturale wijzigingen een grote impact hebben op alle technieken. In een BIM-proces dienen alle partijen vanaf de start van het ontwerp aan tafel te zitten, om zo de modellen ter uitvoering klaar te hebben alvorens de werf van start gaat. Wijzigingen tijdens de uitvoering worden zo beperkt omdat het digitaal model reeds goedgekeurd is. In realiteit is dit nog lang niet altijd het geval, maar de eerste positieve signalen over BIM beginnen zichtbaar te worden op de werf.”

“Voor het slagen van BIM-projecten hangen we natuurlijk ook vaak af van andere partijen en factoren, zoals architectuur, structuur of het studiebureau: hier zien we ook een exponentiële stijging in BIM-awareness. Ook de klant speelt hierin een belangrijke rol”, vertelt Bouttery.

Imtech Belgium en Stabiplan hebben een nauwe samenwerking om software en werkmethodieken beter af te stemmen op elkaar. Imtech Belgium modelleert alle technieken met de Stabiplan-software Stabicad. “En we kunnen bij Stabiplan op maat gemaakte opleidingen volgen, en hebben daar reeds gretig gebruik van gemaakt. Bovendien konden wij Stabiplan ook helpen met het aanbrengen van
optimaliseringen aan de software”, aldus Bouttery. De BIM-manager is zeer te spreken over de samenwerking: “Stabiplan is een partner die luistert en die ons actief laat meedenken. We hebben allemaal dezelfde doelstelling: sneller en efficiënter BIM-modellen opbouwen.”

Wouter Bouttery, BIM-manager bij Imtech Belgium.

 

4D, 5D en 6D

Het spreekt voor zich dat Wouter Bouttery rotsvast gelooft in het potentieel van BIM. De laatste stap in de evolutie van BIM is nog lang niet gezet, meent hij. “In de nabije toekomst zullen we verder evolueren naar 4D, 5D en 6D. De belangrijkste uitdaging momenteel is het verder digitaliseren van werkprocessen en het nog meer betrekken van de werf in het hele BIM-verhaal.“

De BIM-toekomst binnen Imtech Belgium oogt veelbelovend, besluit Bouttery: “Alles zit in een stroomversnelling: de nodige kennis is aanwezig, het management ziet het belang in van BIM en heel het bedrijf is klaar om de volgende stappen in hogere dimensies te zetten. Ik heb de ambitie om met Imtech Belgium de Belgische top inzake BIM te bereiken. We zijn een divers bedrijf, de materie is complex, en er zitten intern bij Imtech Belgium genoeg knappe bollen om BIM mogelijk te maken en verder uit te bouwen.” 

De waterontharder 2.0

beeld-delta-water-softeners-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Er zijn honderden types waterontharders op de markt, maar de Delta waterontharders zijn toch wel zeer uniek. Ongeveer 20 jaar geleden vond een pientere Belg dat de elektrische waterontharder compacter zou moeten zijn en dat hij efficiënter en zonder elektriciteit zou moeten werken. Hieruit ontstond de Delta waterontharder.

Zonder elektriciteit

De elektrische waterontharder bestaat intussen al meer dan 60 jaar, maar zoals met elk product komen er vroeg of laat efficiëntere of groenere techno-logieën op de markt: denk maar aan de dieselwagens en de elektrische wagens. Rond de eeuwwisseling werd de innovatieve technologie van de Delta waterontharders bedacht, waardoor deze geen elektrische stroom mee nodig hadden. Een simpele waterteller, die draait wanneer men water verbruikt, vormt de motor van het apparaat. Een stopcontact voorzien in de buurt, is dus niet meer nodig.

Delta Water Softner

Made in Belgium

Of beter, Made in Antwerp. De Delta waterontharders zijn een op en top Belgisch product. Dit innovatieve product werd bedacht door een Belg en tot op heden vindt de volledige productie nog steeds plaats in Mortsel bij Antwerpen. Waarom nog kiezen voor een ontharder uit Amerika of Azië wanneer een kwalitatievere Belgische ontharder verkrijgbaar is?

Sociale economie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Ook hierin is Delta Water Softeners een pionier. Een groot deel van het productie- proces gebeurt in maatwerkbedrijf De Brug vzw te Mortsel. Delta Water Softeners biedt dagelijks werkgelegenheid aan een 30-tal personen met een handicap of epilepsie. Dat ook deze mensen, met minder kansen op de arbeidsmarkt, toch werk hebben, blijft voor Delta een prioriteit.

Delta Water Softner

Er zijn modellen waarbij de ontharder en de zoutbak los van elkaar gepositioneerd kunnen worden.

 

Compact en flexibel

Verder zijn de Delta ontharders uiterst compact, dit dankzij hun gepatenteerde technologie. Het kleinste huishoudelijk model meet ongeveer 25 x 50 x 50 cm en kan debieten tot 1500 l / uur aan (Δp = 1 bar). Zo compact dat hij zelfs in een keukenkast past. Daarnaast zijn er ook modellen waarbij de ontharder en de zoutbak los van elkaar gepositioneerd kunnen worden. Zo kan men bijvoorbeeld in een krappe bergruimte de ontharder aan de wand bevestigen.

ZNA Cadix, Antwerpen | Multidisciplinaire aanpak leidt tot optimale installatie in ZNA Cadix

beeld-vinci-energies-hysopt-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Een groot project als ZNA Cadix gaat gepaard met een indrukwekkende technische installatie. Zowel wat HVAC als elektriciteit betreft werd deze opdracht toebedeeld aan Cegelec, een merk van VINCI Energies. Op initiatief van bouwheer Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) werd gebruik gemaakt van de dynamische simulatiesoftware van Hysopt. Dit liet toe om de hydraulische toepassingen te optimaliseren.

Cegelec nam deel aan de wedstrijd die werd uitgeschreven voor dit project, als onderdeel van de THV Ziekenhuis Noord (Interbuild-MBG) en haalde zo de opdracht binnen. Al van bij de inschrijving gingen de experts van Cegelec samen met het team van studiebureau VK Engineering aan de slag voor het pre-technisch ontwerp. “De eerste gesprekken dateren al van 2011”, herinnert Walter Wens, (projectmanager voor het gedeelte elektriciteit bij Cegelec) zich.

beeld-werffoto-zna-01-kopieren

‘Hoe de installatie gedimensioneerd en ingeregeld is, heeft een grote invloed op zowel het comfortniveau als de energieprestaties.’ (Beeld: Thomas Geuens)

 

Beo-veld

De verwarmingsproductie gebeurt door 3 condenserende gasketels van 1,75 MW, een WKK van 390 kWth en een warmtepomp van 277 kW die gekoppeld is met het beo-veld. Yves Hendrickx (projectmanager voor het gedeelte HVAC bij Cegelec): “Er zijn 40 boringen uitgevoerd, van elk 140 meter diep. Op het beo-veld is ook een warmtewisselaar gekoppeld voor de free cooling. De koude productie gebeurt verder door 3 watergekoelde koelmachines van 1,28 MW. De warmte van de koelmachines wordt afgevoerd door 6 drycoolers op het dak. Voor de ventilatie zijn er in totaal 53 luchtgroepen met een totaal luchtdebiet van 370.000 m³/h, waarvan 17 hygiëne luchtgroepen. De bevochtiging gebeurt door elektrische weerstand stoombevochtigers met een totale bevochtigingscapaciteit van 1.500 kg/h.”

Een ziekenhuis heeft natuurlijk ook een uitgebreide elektrische installatie nodig. Walter Wens somt de uiteenlopende voorzieningen op: “Er is een middenspanningsinstallatie van 4.500 kVA geplaatst. Dit is de normale installatie, die gebruik maakt van de netstroom. Daarbovenop is er nog een noodnet met generatoren voorzien, goed voor 2.000 kVA, en 600 kVA UPS-voeding met batterijen. De elektrische installatie omvat ook de branddetectie (bestaande uit zo’n 6.000 detectoren), een geluidsinstallatie met 1.200 luidsprekers en een data-installatie bestaande uit ongeveer 11.000 eindconnectoren. Tot slot zijn er nog de systemen voor de toegangscontrole (die voorzien is op 900 badges), de camerabewaking met 150 camera’s, het verpleegoproepsysteem en het interfoniesysteem (om de verplegers met elkaar te laten communiceren).”

beeld-vinci-energies-hysopt-04-kopieren

Als simulatietool maakt Hysopt het mogelijk om reeds in de ontwerpfase de systeemprestaties in te schatten. (Beeld: Hysopt)

 

HVAC, elektriciteit én onderhoud

Eén van de sterktes van Cegelec, is dat het multidisciplinaire bedrijf zowel de installatie van HVAC als elektriciteit op zich kan nemen. Hendrickx: “Bovendien volgen onze collega’s van VINCI Facilities ons na oplevering op en nemen verder het onderhoud en het beheer van de technische installaties die wij plaatsten voor hun rekening. Dit omvat onder andere het preventief onderhoud, het storingsonderhoud, de totale waarborg en de nodige herinvesteringen over de looptijd van het contract zodoende de blijvende optimale werking van de installaties te kunnen garanderen gedurende 20 jaar. In de toekomst staan er nog heel wat projecten op de planning, waarbij Cegelec niet alleen HVAC en elektriciteit voor haar rekening neemt, maar waar ook andere technieken, zoals sanitair en de sprinklerinstallatie door Cegelec worden uitgevoerd.

Naast het realiseren van een technische installatie die gezien mag worden, is Walter Wens nog om een andere reden fier op dit project. “De verschillende bedrijven die instaan voor de technieken kunnen uitstekend met elkaar samenwerken. Dat is niet op elke werf even vanzelfsprekend. Er wordt onderling helder en constructief gecommuniceerd en iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen: het realiseren van een sterk eindresultaat. Zo is het prettig samenwerken.”

beeld-werffoto-zna-02-kopieren

‘De eerste gesprekken dateren al van 2011.’ (Beeld: Thomas Geuens)

 

Dynamische simulaties

De technische infrastructuur omvat naast verwarming, koeling en luchtbehandeling ook systemen voor de verdeling van diverse vloeistoffen en medische gassen. Voor bouwheer ZNA was het van cruciaal belang dat de volledige installatie naar behoren zou werken. Tom Havermans, Milieu- coördinator bij ZNA, licht toe: “We dragen goed huisvaderschap hoog in het vaandel. Dat lieten we eerder al blijken, door bij de bouwaanvraag verder te gaan dan de eisen die de overheid oplegde. We besteden ook veel aandacht aan een correcte inregeling en het hydraulisch evenwicht. Hoe de installatie gedimensioneerd en ingeregeld is, heeft immers een grote invloed op zowel het comfortniveau als de energieprestaties. Daarom zijn we, als één van de eersten in de ziekenhuissector, begonnen met dynamische simulaties.”

In samenspraak met VK Engineering en Cegelec werd de Hysopt software toegepast als ontwerp- en simulatietool. “In al onze renovatie- en nieuwbouwprojecten is een dynamische simulatie met de software van Hysopt standaardpraktijk geworden”, zegt Havermans. “Twee mensen van Cegelec hebben bij Hysopt een opleiding gevolgd, om het softwarepakket goed onder de knie te krijgen”, voegt Yves Hendrickx van Cegelec eraan toe. “Zo konden onze eigen mensen de installatie ingeven in Hysopt.”

Havid El Khaoui, Support Engineer bij Hysopt zorgde daarbij voor de nodige ondersteuning en knowhow. “Als ontwerptool worden alle individuele componenten aan elkaar gelinkt tot een volledig hydraulisch en regel- technisch rekenmodel. Dit maakt het ontwerpen veel sneller, en er kan ook meer intelligentie worden ingebouwd in het model”, aldus El Khaoui.

Als simulatietool maakt Hysopt het mogelijk om reeds in de ontwerpfase de systeemprestaties in te schatten, rekeninghoudend met het deellastgedrag van de installatie. El Khaoui: “Zo zijn er conceptvarianten gesimuleerd met een zo hoog mogelijk comfort voor de patiënten en medewerkers van ZNA Cadix, en een zo laag mogelijk energieverbruik en CO2-uitstoot. De optimalisaties van deze concepten varieerde tussen de 10% en 28% op jaarlijkse energie- kost, en tussen de 9% en 11% op CO2-uitstoot. Een optimaal resultaat, dankzij de Hysopt-software.”

Tenslotte wordt er met het bestaande model als het ware een digitale tweeling aangemaakt van de installatie. Het dynamisch as-built dossier zal een grote meerwaarde zijn in de verder ontwikkelingen van de installatie.

Verkoop van warmtepompen stijgt met meer dan 20%

altherma-3-ech2o-ip-01-kopieren
Lees het gehele artikel

Warmtepompen zetten de gratis energie die in de grond, het water of de lucht is opgeslagen om in warmte voor de verwarming en het sanitair warm water van onze gebouwen. Ze zijn de meest efficiënte toepassing van hernieuwbare energie zowel bij nieuwbouw als bij renovatie van grote én kleine projecten. Het is dan ook een beetje verwonderlijk dat het marktaandeel nog steeds vrij bescheiden is. Vorig jaar steeg de verkoop wel met meer dan 20% en werden er voor het eerst meer dan 78.000 stuks grond-water-, water-water-, lucht-water- en lucht-luchtwarmtepompen én warmtepompboilers verkocht. Het consortium InfoWarmtePomp.be, een initiatief van de belangrijkste Belgische producenten en verdelers van warmtepompen, toont zich daarover zeer tevreden, maar is zeker niet euforisch. Daarvoor zouden er jaarlijks nog vele (tien)duizenden warmtepompinstallaties méér moeten geplaatst worden.

Als je weet dat er in ons land per jaar nog steeds ruim 200.000 gas-en stookolieketels verkocht worden, is het duidelijk dat de groei van de warmtepompenmarkt helemaal niet in overeenstemming is met het potentieel dat deze technologie heeft op het vlak van hernieuwbare energie en vermindering van CO2-uitstoot. De verwarming van onze gebouwen is – naast transport – de belangrijkste bron van die uitstoot. Wil België de klimaatdoelstellingen halen, dan moet ons land nog een enorme inspanning leveren. Indien we tegen 2030 de ruim 2.000.000 verouderde ketels uitsluitend door warmtepompen zouden vervangen, zou de CO2-uitstoot zodanig verminderen, dat we de Europese eisen ter zake met de vingers in de neus kunnen respecteren. We zouden dan wel jaarlijks 200.000 warmtepompen moeten installeren!

Het prijsverschil tussen gas en elektriciteit is te groot

Warmtepompen kunnen het stookolie- en aardgasverbruik tot nul reduceren, maar ze hebben wel elektriciteit nodig om de installatie te laten draaien. En daar situeert zich in ons land een groot probleem: de prijskloof met fossiele brandstoffen is te groot. Deze kloof moet kleiner worden of zelfs volledig verdwijnen om de omschakeling naar warmtepompen te versnellen.

Het was heel recent nog in het nieuws: nergens in Europa – uitgezonderd in Duitsland en Denemarken – kost elektriciteit zo veel als in België, in Vlaanderen nog meer dan in Wallonië en Brussel. De elektriciteitsfactuur van de Vlaamse gezinnen is zelfs 17 keer sterker gestegen dan in onze buurlanden. Nochtans is de elektriciteit zelf niet veel duurder geworden, maar die maakt nog amper een kwart uit van de stroomfactuur. Drie kwart bestaat dus uit andere componenten, zoals de btw die verhoogd is van 6 naar 21%, allerlei heffingen om de schuldenberg van de groenestroomcertificaten te financieren, en de kosten voor de elektriciteitsnetten. Die nettarieven – wat we betalen voor de kabels die de stroom tot in onze huizen brengen – zijn de duurste van heel Europa en stegen de voorbije drie jaar met bijna 50%.

Een verschuiving van de lasten (heffingen) van elektriciteit naar fossiele brandstoffen is noodzakelijk om het marktaandeel van warmtepompen substantieel te vergroten. De verkoop zal toenemen door de kloof tussen de prijs van elektriciteit en fossiele brandstoffen te laten dalen tot een aanvaardbaar niveau.

Er zou ook een onderscheid kunnen gemaakt worden tussen de diverse toepassingen waarvoor mensen elektriciteit gebruiken. Iemand die zijn woning verwarmt met een milieuvriendelijke warmtepomp betaalt voor de elektriciteit die hij daarvoor nodig heeft hetzelfde tarief als iemand die zijn huis nog steeds rechtstreeks elektrisch verwarmt. Het zou toch veel logischer zijn om voor wie investeert in groene verwarming een ander elektriciteitstarief te hanteren.

Verkoop van warmtepompen stijgt met meer dan 20%Een echte groene taxshift is nodig

Elektriciteit wordt aanzienlijk belast. De fossiele sector ontsnapt grotendeels aan heffingen, hoewel het net de CO2-uitstoot van die sector is, die bijdraagt aan de klimaatopwarming.

Al sinds 2017 word door onze overheid een groene taxshift voorgesteld: door meer belastingen te heffen op aardgas en stookolie en minder op elektriciteit, moet het gebruik van elektriciteit aantrekkelijker worden. InfoWarmtepomp.be dringt er daarom bij de volgende regering op aan om snel serieus werk te maken van een echte groene taxshift.

Warmtepompen zijn mogelijk in alle gebouwen

In nieuwe, goed geïsoleerde woningen, met vloerverwarming of radiatoren op lage temperatuur zijn warmtepompsystemen al vrij populair. Maar ook bij renovaties bieden zij vaak mogelijkheden waarbij naast de standaard warmtepompen ook hybride warmtepompen kunnen gebruikt worden voor de verwarming en warmtepompboilers voor sanitair warm water.

Ook voor nieuwe appartementsgebouwen zijn warmtepompen de verstandigste keuze. Een grote pomp kan een heel appartementsgebouw of zelfs een hele wijk bedienen.

Bij de duizenden bestaande appartementsgebouwen in onze steden en aan de kust, ligt de ‘Wet op de Mede-eigendom’ nog wat dwars. Daar zou de overheid moeten ingrijpen om eigenaars die een warmtepomp willen installeren, te ondersteunen.

Voor nog grotere projecten kunnen warmtepompen gecombineerd worden met collectieve koude/warmtenetten op lage temperatuur, kunnen boosterwarmtepompen worden gebruikt of combiwarmtepompen… De mogelijkheden zijn talrijker dan algemeen bekend.

Verkoop van warmtepompen stijgt met meer dan 20%

InfoWarmtePomp.be vraagt een duidelijk stappenplan richting 2030 en 2050

België heeft zich op Europees vlak geëngageerd om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Zowel de federale als de regionale regeringen en de meeste politieke partijen zijn grote voorstanders van hernieuwbare energie. Maar in de praktijk gebeurt er veel te weinig om alle mogelijke toepassingen van die hernieuwbare energie te ondersteunen.

InfoWarmtePomp.be pleit ervoor dat de overheid deze sector via diverse positieve maatregelen stimuleert. Concrete voorbeelden zijn een snellere implementatie van de Europese richtlijnen, premies gebaseerd op de CO2-vermindering (bij nieuwbouw én renovatie), een echte groene taxshift die zorgt voor lagere elektriciteitsprijzen of een specifiek warmtepomptarief.

De volgende regering moet zorgen voor een langetermijnvisie richting 2030 en zelfs 2050, en voor een standvastig beleid dat het nodige investeringskader waarborgt. We hebben nood aan een duidelijk, langdurig en stabiel stappenplan dat bedrijven en particulieren die willen investeren in hernieuwbare energie de nodige zekerheid biedt.


Alles over warmtepompen

Wil je meer weten over warmtepompen en een antwoord krijgen op vragen als “Waarom zou ik een warmtepomp installeren?”, “Welke soorten warmtepompen bestaan er?”, “Waarvoor kan ik een warmtepomp gebruiken?”, “Hoe werkt een warmtepomp precies?” en “Op welke premies kan ik een beroep doen?”, dan kan je voor een niet-merkgebonden antwoord terecht op www.InfoWarmtePomp.be, een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken van warmtepompen en alternatieve systemen en WPAC, de beroepsfederatie van warmtepompleveranciers).

 

Elektriciteit vijf keer zo duur dan gas

Lees het gehele artikel

‘Elektriciteit is duur’: het lijkt in België een even waterdichte wetmatigheid als de stelling ‘water is nat’. De hoge elektriciteitsprijs is het gevolg van enerzijds politieke keuzes, zoals de bovengemiddelde belastingsdruk op elektriciteit, en anderzijds van de onzekerheid over de kernuitstap. Intussen blijft de hoge elektriciteitsprijs een rem op de doorbraak van technologieën als de warmtepomp.

Toen verschillende kranten afgelopen zomer uitpakten met het bericht dat ‘stroom nergens zo duur is als in België’, was dat niet meer dan de bevestiging van iets wat vele mensen al lang vermoedden. De elektriciteitsprijs is al jarenlang onderwerp van discussie, en de cijfers van Eurostat leken dat alleen maar te bevestigen. De feiten: een Belgisch gezin betaalt 0,28 euro per kilowattuur elektriciteit. Uitgaande van een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kilowattuur komt dit neer op 996 euro per jaar: 80 procent meer dan een doorsnee gezin in andere Europese landen betaalt. In geen enkel land uit het onderzoek is stroom duurder, al moet er wel bij gezegd worden dat Duitsland, Italië en Spanje niet in de analyse zijn opgenomen. Maar in Nederland en Frankrijk ligt de jaarlijkse rekening meer dan 400 euro lager.

25 procent boven het Europese gemiddelde

Elektriciteit Hoog- en laagspanning

Een Belgisch gezin betaalt 0,28 euro per kilowattuur elektriciteit. Uitgaande van een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kilowattuur komt dit neer op
996 euro per jaar: 80 procent meer dan een doorsnee gezin in andere Europese landen betaalt.

 

In België zijn de basisprijzen van de leveranciers al bij de duurste in Europa – met 7 cent per kW liggen die basisprijzen 25 procent boven het Europese gemiddelde. Maar een minstens even belangrijke factor, zijn de hoge netkosten (de hoogste van alle onderzochte landen: 25 procent van wat de Belg betaalt gaat naar de producent of leverancier) en de heffingen en belastingen die de regering heft op elektriciteit. Enkel in Denemarken en Portugal ligt de belastingsdruk op elektriciteit nog hoger.

In Knack merkte Marc Van den Bosch van de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) op dat de prijzen niet alleen in België stijgen, maar ook in andere Europese landen. Bovendien, zo stelt Van den Bosch, “zijn de prijzen tussen 2006 en 2016 bijna constant gedaald. Ook na de recente klim zitten we nog maar op het niveau van 2011. Alleen voelde de consument daar weinig van, omdat de andere onderdelen van de factuur, zoals belastingen, distributie- en transmissiekosten, zijn gestegen.”

De keuze om energie sterk te belasten is natuurlijk een politieke keuze, zoals Ronnie Belmans van onderzoekscentrum EnergyVille uitlegt aan De Standaard: “Groenestroomcertificaten, openbare dienstverlening en sociale verplichtingen zoals elektriciteit voor lage inkomens zitten in België in de elektriciteitsfactuur verwerkt. In andere landen komt dat uit de algemene middelen.”

Het einde is niet in zicht: in januari verscheen in Het Nieuwsblad het bericht dat de stroom in de toekomst wellicht nog duurder zal worden. Dat komt omdat ‘prijsbrekers’, de kleinere leveranciers die zichzelf met lage tarieven in de markt zetten, het steeds moeilijker (zullen) krijgen. Dat is het gevolg van de prijsstijgingen op de energiemarkten, waardoor de prijsbrekers het steeds moeilijker hebben om de lage tarieven naar de bevolking toe te behouden. Volgens Christophe Degrez van Eneco zijn hoge elektriciteitsprijzen onvermijdelijk, vanwege de massale investeringen die in België moeten gebeuren in de verdere uitbouw van de windenergie op zee, de versterking van de elektriciteitsnetten en de nood aan nieuwe elektriciteitsproductie ter vervanging van de kerncentrales.

Onzekerheid

Het woord is gevallen: kerncentrales. Wellicht het meest polariserende onderwerp met betrekking tot energie. Moeten België nu net meer of minder een beroep doen op kernenergie? Meer, zeggen voorstanders, want het is een propere technologie die ons land in staat stelt om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een kerncentrale stoot immers geen CO2 uit. Tegenstanders hekelen dan weer de hoge kosten, de risico’s die centrales met zich meebrengen en het radioactief afval. Zij geloven in een model gebaseerd op hernieuwbare energie, met conventioneel aardgas in de overgangsperiode.

Elektriciteit Hoog- en laagspanning

Officieel sluiten de zeven kerncentrales in België in 2025. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen moeten er zeven nieuwe gascentrales gebouwd worden. De ontslagnemende regering Michel-II keurde in januari nog een wetsontwerp goed dat die bouw een duwtje in de rug moet geven. Toch is de kernuitstap verre van een feit, en wellicht wordt dit onderwerp zelfs één van de twistpunten van de komende federale en regionale verkiezingen. N-VA toont zich daarbij een grote voorstander van kernenergie. Tekenend in dat opzicht is de aanwezigheid van de Amerikaanse lobbyist Michael Shellenberger op een campagnedag van de partij. Shellenberger is een zogenaamde ecomodernist en legt de nadruk op kernenergie als oplossing voor het klimaatvraagstuk.

Marktwerking verstoord

Het is mede die onzekerheid over de toekomst van ons energiemodel die de hoge elektriciteitsprijzen mee in stand houdt. “Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de kernuitstap, wordt er niet geïnvesteerd. Het verstoort dus de marktwerking”, aldus Belmans. “Zolang beleidsmakers de deadline voor het sluiten van de kerncentrales in vraag blijven stellen, zullen bedrijven en consumenten twijfelen om te investeren in duurzame alternatieven”, stelde de Associatie voor thermische technieken in België (ATTB) afgelopen maand nog. Een definitieve beslissing over de kernuitstap en een langetermijnvisie op de energietransitie, zonder marktverstorend te werken, zijn voor ATTB essentieel.

Innovatieve technieken die op elektriciteit werken, hebben het moeilijk als gevolg van de hoge elektriciteitsprijzen. En dan hebben we het natuurlijk in de eerste plaats over warmtepompen, die maar moeilijk doorbreken omdat gas een pak goedkoper is dan elektriciteit – en dan komt de gebruiker al snel uit bij een (condenserende) gasketel. “In 2017 werd door onze overheid een groene taxshift voorgesteld: door meer belastingen te heffen op fossiele brandstoffen en minder op elektriciteit moest het gebruik hiervan aantrekkelijker worden. Maar wat stelden we vast in 2018? Elektriciteit kostte 5,7 keer meer dan gas! We zijn daarmee het duurste land van Europa voor elektriciteit”, aldus ATTB.